Proces verbal din 27.12.2019

Proces verbal ședința extraordinară din data de 27.12.2019

PROCES VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 27.12.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 4025/23.12.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 10.15.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul General al Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr de 18 consilieri din numărul total de 27.

Sunt absenți consilierii: Boloș Florinei, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Vanghelie Daniel Marian, Coroblea Cristina).

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Bună ziua! Dau citire ordinii de zi care conține un singur punct după cum știți- proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.

Punctul 2- Diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 4 abțineri (Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), ordinea de zi a fost aprobată.

Punctul 1- proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Remarc încă odată că nu am primit anexele și vă spun încă odată, așa cum scrie chiar în acest proiect de hotărâre, anexele respective fac parte integrantă din proiectul de hotărâre. Veniți cu un proiect de hotărâre în care nu ne oferiți toate datele! Vă spun încă odată, se întâmplă permanent! I-am cerut doamnei Disăgilă, ... nu știu dacă mai are ce să spună, am cerut anexele, de fiecare dată ... înainte. De fiecare dată, ne spune că nu are cum să le prezinte ... să ne ducem la sfârșit. La sfârșit, ne spune că nu are cum să ne prezinte. Aș vrea să întreb următorul lucru pentru că nu se vede absolut nimic din această propunere de proiect de hotărâre, vreau să știu dacă în acest proiect este inclus cumva și o licitație, costurile pentru licitație...UNICON S.A., CAPITAL VISION S.R.L ...

Dna Director Isabela Disăgilă

Mă scuzați, dar nu am auzit întrebarea dumneavoastră!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Voiam să întreb dacă în această rectificare de buget sunt cuprinse cumva costurile pentru licitațiile care au fost atribuite, au fost câștigate de către UNICORN S.A., CAPITAL VISION S.R.L.,

Dna Director Isabela Disăgilă

Domnule consilier, rectificarea de buget s-a făcut conform notelor de fundamentare primite de la serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5. Acum să țin minte la 60 de unități pe firme, vă dați seama aș ajunge ...

Dl consilier Geamănă Dragoș

Păi nu știm exact ce votăm!

J

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ba da, dar nu poate ști absolut toate licitațiile din Primărie, vă dați seama!

Dna Director Isabela Disăgilă

Deci, avem 56 de unități de învățământ, plus Primăria, A.D.P, D.G.A.S.P.C...

Să știm la fiecare instituție licitațiile...

»                                                                            J                             »

Dl consilier Matei George

Dacă licitația e câștigată....dacă nu, nu ...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mai avem și alte luări de cuvânt? Dacă nu, vă supun la vot punctul 1 de pe ordinea de zi! Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5; Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, CoandăMihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 4 abțineri (Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul a fost adoptat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Diversei

Dacă nu, vă urez ''Un an 2020 extraordinar”!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Si eu vă urez 'Un an nou fericit cu realizări cât mai multe”!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acestea fiind spuse, declar ședința închisă!

Lucrările ședinței au fost închise la ora IO.20.

» >ȘEPINȚĂ

IANLAZAROV