Proces verbal din 27.08.2019

Proces verbal ședința extraordinară din data de 27.08.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 27.08.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 2741/23.08.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 1211.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul General al Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

In sală se află, deasemenea, domnul Băcanu Cristian (Președinte P.N.L. Sector 5) ce și-a manifestat intenția de a participa prin adresa nr. R 15818/27.08.2019 și domnul Iustin Roșea ce și-a manifestat intenția de a participa prin adresa nr. R 15410/26.08.2019.

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr de 23 consilieri din numărul total de 27.

Sunt absenți consilierii: Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail, Pop Claudia Ramona și Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Bună ziua, declar deschisă ședința ordinară de astăzi, 27.08.2019 și voi începe cu citirea ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data de 19.08.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție "Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți, de către Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019-2020.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5, nr.44/28.02.2018 privind adoptarea implementării, la nivelul unităților școlare ale Sectorului 5, a programului "Copiii noștri, în siguranță”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 136 către Asociația Grupului de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de internship în Sectorul 5 ”#FAPTE - Viitorul acum!”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de voluntariat în Sectorul 5 ” # FAPTE - Aripi spre viitor!”.

 • 9. Proiect de hotărâre privind finanțarea Asociației Grupul de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5”, în vederea organizării și desfășurării unor programe de interes local.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”#FAPTE: 5TUDENT5 -PAȘI SPRE VIITOR”.

11 .Diverse.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Și avem pe lista suplimentară patru puncte cărora vreau să le dau citire:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Educațional „Atelierul Magicienilor - Activități recreative pentru copiii noștri”.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Alfabetizare digitală pentru seniori”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului de închiriere a imobilului situat în Calea Șerban Vodă, nr. 280, între Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez.

 • 4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 166/19.08.2019.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele patru puncte cărora le-am dat citire anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela), 3 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 5 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan și Bîrsan Mihai), ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Și acum vă supun la vot ordinea de zi, împreună cu cele patru puncte, pe A

care le-am aprobat anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 8 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan și Bîrsan Mihai), ordinea de zi a fost adoptată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc frumos! Acestea fiind spuse intrăm pe ordinea de zi. Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Voiam să menționez că aș avea întrebări de pus și declarații de făcut la punctul 2 {Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019), punctul 4 {Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019-2020) și punctul 6 {Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 136 către Asociația Grupului de Acțiune

/y

Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5”).

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok! Domnul Jelea?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu voiam... într-ucât am avut această mică urgență, rămăsese, sau așa voiam să știu dacă a propus cineva ca punctul 6 {Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.

ZI

136 către Asociația Grupului de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5"), să fie scos de pe ordinea de zi, ținând cont de faptul că, în opinia noastră, este o chestiune departe de realitate. Este o chestie abuzivă, inutilă, complet eronată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Nici nu s-a exprimat cineva, din partea dumneavoastră, să spună c hestia asta. Nu a spus nimeni chestia asta, deci este pe ordinea de zi.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Asta voiam să știu. Deci nu a luat nimeni cuvântul. Voiam să mă lămuresc dacă a existat acest amendament cu privire la scoatearea de pe ordinea de zi.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Nu! Există trei amendamente ale colegilor de la U.S.R. referire la acest punct, pe care le voi da citire și le voi supune votului. Altceva referitor la acesta, nu.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc mult!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok! Mergem mai departe!

Dl Băcanu Cristian

Am o rugăminte, dacă se poate!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl Băcanu Cristian

Cristian Băcanu este numele meu, sunt președinte P.N.L. Sector 5, aș dori să iau și eu cuvântul, dacă îmi permite domnii consilieri.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Numai prin votul consiliului. Vă rog, luați loc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Bun! O să se voteze și dacă domnii consilieri vor considera veți lua cuvântul. Vă rog să luați loc!

Intrăm pe ordinea de zi, punctul 1 - Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data de 19.08.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan și Bîrsan Mihai) și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Cursaru Paul Gabriel), procesul verbal din data de 19.08.2019 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019. Doamna Coroblea, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Referitor la rectificarea de buget. Este doamna Disăgilă?

Dna Disăgilă Isabela

Da, sunt.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Puteți să-i puneți dumneaei întrebările ca să fie mai facilă comunicarea.

Dna consilier Coroblea Cristina

Am văzut că peste 660 000 000 de lei se bazează pe fondul social european. Și aș fi vrut să întreb: cât s-au absorbit efectiv?

Dna Disăgilă Isabela

Deci v-a explicat, data trecută, colegul meu, domnul Rareș Hopincă, da? S-au încheiat o serie de contracte cu Uniunea Europeană și urmează să ne intre bănuții în cont.

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci, deocamdată nu au intrat pentru că...

Dna Disăgilă Isabela

Nu, dar urmează să se intre. Contractele sunt semnate, s-a obținut și avizul de pe Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, a Ministerului de Finanțe și urmează să intre bănuții în cont. Că intră peste o săptămână, două, trei, o lună...

Dna consilier Coroblea Cristina

Și acoperă cele 660 000 000 lei? Sau cât acoperă?

Dna Disăgilă Isabela

Da, deci avem.

Dna consilier Coroblea Cristina

Ok! O altă întrebare ar fi: transferurile de 50 000 000 de lei către Centrul Cultural „Ștefan Iordache”, de la cultură, recreere și religie? Deci am văzut că este în...

Dna Disăgilă Isabela

Deci, ăla este bugetul prevăzut de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Dna consilier Coroblea Cristina

Ok! Și mai erau tot la cultură, recreere și religie active nefinanciare de 130 000 000?

Dna Disăgilă Isabela

Deci la acei 130 000 000 pe care i-ați văzut la cultură, recreere și religie

este partea cu pacurile, amenajare parcuri, spații verzi.

Dna consilier Coroblea Cristina

Ok! Deci atâția sunt prevăzuți pentru anul ăsta?

Dna Disăgilă Isabela

Da!

Dna consilier Coroblea Cristina

Și, din nou: cum putem să facem să obținem și noi anexele?

Dna Disăgilă Isabela

Vi le pregătim și vi le punem la dispoziție.

Dna consilier Coroblea Cristina

Când?

Dna Disăgilă Isabela

începând de săptămâna viitoare.

Dna consilier Coroblea Cristina

O dată?

Dna Disăgilă Isabela

Marți, miercurea viitoare.

Dna consilier Coroblea Cristina

Așa. Și ni-1 trimiteți cum?

Dna Disăgilă Isabela

Vedem. Dacă putem să-1 scanăm, sau dacă nu putem vă chemăm la noi să îl studiați. Cu scanatul este mai greu.

Dna consilier Coroblea Cristina

Este mai dificil, dar aici nu se pot studia 1000 de pagini.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna Coroblea, vă rog frumos!

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci nu ni-1 dați, cu alte cuvinte.

Dna Disăgilă Isabela

Marți, miercuri, săptămâna viitoare.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna Disăgilă, mai aveți ceva de completat?

Dna Disăgilă Isabela

Da, vreau să mai completăm. Deci, rectificarea de buget s-a făcut în baza deciziei 4094/19.08.2019, a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, prin care s-a acordat suma de 1 207 000 pentru finanțare produse lactate, panificație, alte cheltuieli descentralizate, finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.

De asemenea, mai vrem să mai venim azi cu un amendament: D.G.A.S.P.C. Sector 5 a venit azi cu rectificare pe buget.

De asemenea, Școala 150 s-a mai suplimentat bugetul pe cheltuieli de capital - amenajare teren de sport și amenajare curte.

Deci față de ce v-am prezentat noi mai vrem amendament pentru Școala

150 și pentru D.G.A.S.P.C.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos, am înțeles! Un coleg consilier care să depună amendamentul de care a vorbit doamna director? Eu! Vă supun la vot punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea BugetuFui de venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5pe anul 2019, cu completările pe care le-a precizat doamna director Disăgilă. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

J

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela), 5 voturi împotrivă (Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel și Bîrsan Mihai) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție "Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți, de către Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei”.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Aveam o întrebare aici. Voiam să știu de ce se ocupă Centrul Multifuncțional „Sf. Andrei” de amenajarea unui parc? Poate să răspundă cineva la întrebare?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, domnul Rareș Hopincă vă poate răspunde!

Dl administrator public Rareș Hopincă

După cum a reieșit și din expunerea colegilor, spațiul respectiv este complementar activitățiilor specifice aprobate prin R.O.F. de către consiliu.. Prin urmare, este necesară amenajarea acestui spațiu ca o continuare în exterior a activitățăților pe care colegii le desfășoară.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim, domnul Hopincă. Acestea fiind spuse mergem mai departe spre votul Proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție "Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți, de către Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 8 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel și Bîrsan Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019-2020. Doamna Coroblea, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

te

Este vorba, așadar, de a acorda materiale în valoare de 150 de lei către aproximativ 33 000 de elevi.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

A

Iertați-mă, o secundă. întrebarea către cine este direcționată? Ca să fie atent.

Dna consilier Coroblea Cristina

După cum am spus, este vorba și de declarații, întrebări și...

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Declarație politică?

Dna consilier Coroblea Cristina

Am spus de la început!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ați spus declarație și atât! Dacă este politică v-aș ruga să o ducem la diverse, dacă este o declarație referitoare la punctul de pe ordinea de zi cu un scop lucrativ, atunci discutăm acum.

Dna consilier Coroblea Cristina

Este vorba, totuși, despre dezbarea punctelor de pe ordinea de zi, sau mă înșel? Deci nu este vorba numai despre întrebări, este vorba și despre a spune opinii despre punctul de pe ordinea de zi.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok! Dacă puteți să nu o faceți într-o manieră politicianistă ar fi extraordinar, și vom aprecia cu toții. Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu înțeleg ce înțelegeți prin manieră politicianistă.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Hai să vedem.

Dna consilier Coroblea Cristina

Așadar: este vorba de a acorda materiale în valoare de 150 de lei către 33 000 de elevi. Problema este că la scopurile proiectului sunt oarecum amestecate, probleme care au soluții foarte diverse, cum ar fi: prevenirea abandonului școlar. Dar, pentru prevenirea abandonului școlar acordăm către 33 000 de elevi rucsac, sau materiale educaționale? Nu avem nici un criteriu prin care să diferențiem, persoanele, copii, elevii cu risc de abandom școlar față de cei care provin din familii cu situație materială bună. Pentru cei cu situație materială bună marea problemă nu este să își cumpere un rucsac, ci supraaglomerarea din clase. Deci, pe aceștia nu îi ajută cu absolut nimic.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Așteptăm nerăbdători un proiect din partea dumneavoastră care să rezolve problemele pe care le semnalați.

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi de exemplu... da, ar fi extraordinar. Știm că...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

De trei ani așteptăm să votăm ceva din partea dumneavoastră.

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi nu ne puneți în discuție, de obicei, că noi am depus unusprezece proiecte, și nu au ajuns pe ordinea de zi.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc frumos pentru observație!

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci, din cauza aceasta noi nu putem să votăm „pentru” acest proiect.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Deci nu dăm rucsace la copii.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok. Mulțumim! Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Nu vreți să dăm rucsace la copii. Acestea fiind spuse trecem la votul Proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 8 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel și Bîrsan Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5, nr.44/28.02.2018 privind adoptarea implementării, la nivelul unităților școlare ale Sectorului 5, a programului "Copiii noștri, în siguranță". Cine este pentru?

XV

împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 8 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqveline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel și Bîrsan Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

La punctul 6 - Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 136 către Asociația Grupului de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5", avem trei amendamente din parte grupului U.S.R., dacă vreți puteți să le citiți dumneavoastră și le voi supune eu la vot, pentru că presupun că vreți să și vorbiți pe tema asta.

Dna consilier Coroblea Cristina

O să vorbesc despre ele ...Ceea ce propunem este să... păi vă vorbesc despre ele nu le-am învățat pe de rost, că nu am de ce. Deci ideea este că din punctul nostru de vedere este foarte bine că se încearcă atragerea de fonduri europene, însă nu are niciun sens să introducem într-o școală în care există un proiect în desfășurare un alt proiect absolut identic și care aceleași scopuri, se adresează acelorași grupuri țintă. De aceea noi propunem ca acest proiect să fie implementat în alte patru școli în care există elevi care provin din medii defavorizate care sunt în risc de abandon școlar și este vorba despre Școlile 130, 135, 143 și 148. La Școala 136 se desfășoară deja un proiect aproape identic cu cel pe care ați zis că-1 implementați. Deci aceasta este propunerea noastră, să implementăm acest proiect în Școlile 130, 135,143 și 148.

Di președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acum dați-mi voie să dau citire amendamentelor exact cum le-ați trimis dumneavoastră în format scris, supunem votului ...

&

Dna consilier Coroblea Cristina

Și aș avea și o întrebare dacă se poate! Este vorba despre un spa_țiu în proiectul propus de dumneavoastră, despre un spațiu de 81 m.p., din Școala 136 este același ca cel acordat acum nici doua săptămâni către proiectul Clubul de Educație Alternativă?

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Hopincă!

Dl administrator public Hopincă Rareș

Vă rog să centralizăm toate luările de cuvânt ca să pot să am o expunere referitoare la proiect, în final.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

A.

Două secunde vă rog! înainte să supun la vot domnul Hopincă poate dumneavoastră centralizați tot ce a întrebat acum doamna Coroblea, dumneavoastră răspundeți la toate cele și în urma informaților pe care ni le furnizați, o să votăm pentru sau împotrivă. Deci mai aveți ceva doamna Coroblea sau poate să ia cuvântul domnul Hopincă?

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu atât!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dumneavoastră spuneți că vreți să luați cuvântul? O secundă vă rog frumos! Se supune la vot consilierilor locali daca domnul...

Dna consilier Coroblea Cristina

Mai spuneți încă odată cine sunteți!

Dl. Băcanu Cristian

Cristian Băcanu mă numesc, sunt președinte P.N.L. Sector 5.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ne pare bine! Cine este de acord să ia cuvântul domnul președinte P.N.L

Sector 5 în această ședință de Consiliu Local? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Din păcate colegii consilieri....

Cu 5 voturi pentru (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan

Sergiu, Coroblea Cristina, Giurcă Augustin Răzvan și Bîrsan Mihai) și 18 împotrivă (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai, Cursaru Paul Gabriel și Jelea Bogdan Ion), luarea de cuvânt a domnului Cristian Băcanu nu a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Din păcate colegii consilieri au decis.....

Dl. Băcanu Cristian

Am înțeles, din păcate Partidul Social Democrat nu mă lasă să vorbesc în calitate de cetățean al Sectorului 5. Am înțeles ce spuneți....o să și plec

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Luați loc în primul rând dumneavoastră nu aveți voie să vorbiți.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Și dumneavoastră totuși vorbiți...

Dl. Băcanu Cristian

Am înțeles ce spuneți, vreți să scoateți copiii de acolo, bine o să și plec în semn de protest! La revedere!

DI consilier Gheorghe Ștefan

Alexandru continuă, te rog mult de tot, continuă!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Puteți să asistați la ședință. Mulțumim! O zi bună, la revedere! Domnul Hopincă, vă rog!

La ora 12,26 domnul Băcanu Cristian iese din sala.

Dl administrator public Hopincă Rareș

A

întrucât există interes referitor la proiectul de la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi vreau să fac câteva precizări. în primul rând Asociația Grupului de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm Sectorul 5” este foarte bine pentru consiliu să știe este formată din următorii: Primăria Sectoruluiâ, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 5, Agrafics Communicațion, Organizația Salvați copiii, Fundația World Vision România, Fundația Estuar, Fundația Providența, Asociacia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Omenia, Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, Asociația Europas, Fundația Policy Center for Roma and Minorities, Fundația Căminul Philip, Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională CREFOP și nouă peroane fizice din zona urbană marginalizată Zăbrăuți. Prin urmare este GAL-ul cea mai mare reprezentativitate din România. Nu există un GAL în România care să aibă mai mulți membri decât există la GAL-ul Sectorului 5. Ăsta este punctul numărul unu și este estrem de important. Punctul numărul doi de care chiar vreau să ținem cont este următorul; toate fundațiile care au activitate în comunitățile marginalizate din Sectorul 5 și sigur care au dorit să se implice fac parte din GAL. Este extrem de important pentru că au existat o serie întreagă de supoziții cum că am vrea să înlocuim pe cineva. Nu! Toate fundațiile, toate organizațiile chiar și peroanele fizice, atenție care au nevoie de umbrele instituționala pentru a face activități în comunitate sunt membre ale GAL-ului. Prin urmare punctul șase de pe ordinea de zi nu face decât să crească gradul de implicare a tuturor celor interesanți în comunitățile marginalizate. Spuneați de extinderea programelor în anumite școli, doamna consilier! Vreau să vă informez că la toate școlile pe care le-ați propus dumneavoastră pentru acțiuni, vor fi programe; de exemplu: Școala 130 este în ultima etapă de evaluare, o vom reface din fonduri europene, privind un pjoiect depus în cadrul Programului Operațional Regional vom face reabilitare școală și extindere cu sală multifuncțională, sală de sport și sală de festivități, probabi 1 luna asta până la sfârșit vom semna contractul.

Dna consilier Coroblea Cristina

Ne este același lucru!

9

Dl administrator public Hopincă Rareș

Stați puțin, numai puțin, dumneavoastră vreți, noi începem șantierul pentru că reface toată școala nu știm exact unde vor învăța copii și vreți să ne băgăm cu activități peste muncitori?

Dna consilier Coroblea Cristina

E adevărat că se știe poate dura și zece ani! Știm de la Școala 124.

Dl administrator public Hopincă Rareș

La Școala 135 avem în vedere și acțiuni pe care le susțineți dumneavoastră dar mai mult decât atât inclusiv intervenții pentru infrastructura școlară, acolo vom face o sală de sport contract finanțată semnat cu CNI, știți foarte bine e acea sala pentru care Consiliul s-a opus în două, trei rânduri și ar trebui să mergem la școală să obținem acordul pentru transferul de teren. La Școala 143 coincidența face ca Consiliul în înțelepciunea lui să aprobe desfășurare unor programe de Afther-School pentru o sută de copii. Vom construi structuri modulare de 250 m.p., patru săli de câte 50 m.p. în care vor putea intra minimum o sută de copii care vor face acolo activități, vor primii masă caldă este extrem de important și aici vreau să revin la Școala 13 6, și la prânz și seara, tocmai pentru că este o strategie a domnului Primar, pe care a încurajat-o încă de la preluarea mandatului ca acești copii ce provin din medii deplorabile, defavorizate din Familii monoparentale sau cu anumite riscuri în primul de abandon școlar, interesul domnului Primar este ca să-i ținem cât mai mult la școală și să nu rămână îm acel mediu toxic pentru educația menirea și viitorul lor. Și atunci obiectivul e următorul: Construim After School-uri, venim cu oameni pregătiți ca să capteze atenția copilului să facă activități de educație, activități de entertainment, joacă toate specifice vârstei copiilor astfel încât, dându-i o masă caldă la prânz, dându-i o masă caldă seara și umplând tot acest tip cu activități educaționale inclusiv cu cele pe care le fac colegii noștri de la Policy Center, obiectivul e ca acești copii să fie extrași din mediul nociv și să fie menținuți într-un în mediu sănătos corect pentru dezvoltarea lor. Acum revenind la Școala 136...

Dna consilier Coroblea Cristina

Și Școalal48 pe aceea ați uitat-o...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea îmi cer scuze

Dl administrator public Hopincă Rareș

Și la George Călinescu ultimele două sunt ambele incluse în programul de realizare de Afther-School-uri. Iar aceste Afther-School-uri fiind construcții » ușoare vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. Revenind la Școala 136 inclusiv aici vom avea o structură modulară care va fi funcțională în aproximativ două, trei săptămâni, 250 m.p minimum o sută de copii. Dincolo de asta prin proiectul Fii cool proiect cu finanțare europeană că vorbeam de Fondul Social European noi oferim deja pentru un grup țintă de 97 de copii de la Școala 136 servicii diverse vorbim de la rechizite, haine, tabere, masă caldă, program școală după școală deci lucrurile astea există. Nu văd de unde această amenințate pentru că noi vrem să oferim încă o dată posibilitatea nu doar lui Policy Center ci și Organizației Salvații Copii, Fundația World Vision, Fundația Estuar, Fundația Providența, Fundația Căminul Philip tuturor celor care ar putea să contribuie la îmbunătățirea vieții copiilor din comunitate vrem să le oferim o umbrelă instituțională poate sunt și persoane fizice care desfășoară în școli activitate fără niciun fel de drept sau autorizare, e nu e corect...Atunci GAL-ul nu face decât să ofere umbrelă instituțională corectă, pentru toți cei care vor să se implice pentru a rezolva problemele comunității să o poată face. Inclusiv Fundația Policy Center sau oamenii care fac activități acolo pot să le facă în continuare dar sub o umbrelă legală. Nu vrea să intre persoane necontrolate din afară ...

Dna consilier Coroblea Cristina

Până acum au funcționat ilegal?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Până acum au fost ilegal? Nu că aicea ne-ați dat de înțeles că...

Dl administrator public Hopincă Rareș

Domnule consilier lăsați-mă să termin și apoi puneți întrebările. Vrem să oferim o umbrelă instituțională sub care să pată funcționa si să se poată organiza aceste activități. Prin urmare nimeni și vă rog să rețineți concluzia asta nimeni nu este oprit să facă activități pentru copii. Atâta timp cât activitățile sunt corecte sunt utile pentru acei copii si oferă un mediu sigure pentru copii din comunitate, încă ceva și cu asta închei. Prin proiectul pe care îl propunem astăzi în Școala 136 și în ale școli pentru că este doar un început și îmi pare bine că le-ați remarcat și pe celelalte mai avem și 147 sunt mai multe care au nevoie de un astfel de program, toate acestea sunt parte a unei strategii mai ample pe care noi o avem cu privire la dezvoltarea învățământului. Ați văzut programul de voluntariat, ați văzut programul de burse pentru studenți, ați văzut și programul de rechizite toate acestea sunt intervenții directe în comunitate, îmi pare bine că vă bucur doamna consilier Coroblea...

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu mă amuzați, în acest mandat s-au închis două Școli și îmi vorbiți de strategii...

Dl administrator public Hopincă Rareș

Bineînțeles

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Astea se construiesc

Dl administrator public Hopincă Rareș

Numai puțin! Ați aprobat Afther-School-uri pentru zece unități de învățământ!

Dna consilier Coroblea Cristina

Doamne ferește, este incredibil să le văd domnule că am aprobat și reconstrucția Școlii 124 sunt închise

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea...

Dl administrator public Hopincă Rareș

S-au aprobat Afther-School pentru zece unități de învățământ

Dna consilier Coroblea Cristina

Le tot aprobăm, când faceți ceva ? asta este întrebarea!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea vă rog nu mai vorbiți peste domnul Hopincă

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi dar nu, e bătaie de joc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bătaie de joc este să votați împotriva copiilor din Sectorul 5!

Dl administrator public Hopincă Rareș

A

înțeleg că nu vreți să vă lămuresc cu privire la ...

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu aș vrea lămuriri nu vrăjeli.

Dna consilier Coroblea Cristina

Mă scuzați, adevărul e că uneori mă indignează pur și simplu atâta minciună pe față.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Toate aceste proiecte sunt parte a unei strategii ample de susținerea și dezvoltarea învățământului sub aspectul intervențiilor hard, ce presupun infrastructură, iar acestea se văd și sub aspectul intervențiilor soft care presupun lucru direct în comunitate.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Mulțumesc frumos domnule Hopincă!

Dl consilier Bîrsan Mihai

La punctul 6, nu văd de ce ar trebui să dăm acestei Asociații GAL, un spațiu de 81 metri pătrați, doar că au trecut de etapa a doua la criteriul de preselecție de la Fonduri Europene. Păi trebuie să treacă a doua, a treia, a patra, durează 2-3 ani. Noi îi dăm un spațiu pentru ce.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Sunteți în eroare. GAL-ul a obținut o finanțare de 4 milioane de Euro. Nu există etapa a doua, a treia, a patra.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Așa scrie aici.

Dl administrator public Rareș Hopincâ

Nu mai puțin. Necunoașterea unor aspecte nu e scuzabilă mai ales că votați pe el. Da? Dacă v-ați fi documentat puțin, situația este în felul următor. Se obține o finanțate de 4 milioane de Euro, se angajează o listă de 18 intervenții. 18 proiecte pe care le vom depune în momentul în care Ministerul Fondurilor deschide contul. Banii sunt realocați către Sectorul 5. Banii sunt ai noștri pe GAL și sunt intervenții specifice pe 18 domenii pe care le-am angajat la momentul în care am depus cererea de finanțare. A fost punctată cu 99 de puncte și a fost aprobată. Prima din regiunea București Ilfov. Deci banii sunt prealocați pentru Sectorul 5, pentru 18 intervenții punctuale. Pentru că acest GAL nu trebuie să se limiteze doar la un singur proiect acesta de 4 milioane de Euro, ci după cum îi spune și numele și componența, vizează dezvoltarea Sectorului 5, GAL-ul poate să acceseze finanțări suplimentare, poate să acceseze sponsorizări, poate intra în programe mai ample de cooperare cu alte instituții, pentru a dezvolta si alte programe. Faptul că a obținut GAL-ul 4 milioane, este un prim succes. Faptul că vrem să dezvoltăm alte programe și proiecte pentru comunitate, eu cred că este chiar un succes.

DI consilier Bîrsan Mihai

Puteți să-mi arătați și mie documentele care atestă că ați primit cei 4 milioane?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Bineînțeles! Oricând. Dacă vă interesează vă stau la dispoziție.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Doamna Coroblea dorește să mai pună o întrebare, deja discutăm mult pe punctul ăsta. Domnule Hopincă, vă rog să fiți atent, ne-a promis ultimele două întrebări doamna Coroblea.

Dna consilier Coroblea

O întrebare este, totuși, ce se întâmplă cu persoanele care acum desfășoară activități, acolo în Școala nr.136 și 2- m-i se pare pur și simplu absolut incredibil faptul că, acum mai puțin de 10 zile aparatul de specialitate al acestei primării a scos un raport care lăuda rezultatele obținute recunoscute la nivel național și internațional de către cei care desfășoară acum activități în Școala nr.136 și lotuși acela, este singurul loc în care considerați dumneavoastră că puteți introduce un proiect absolut identic, în clipa în care sunt zeci, sute, mii, de alți copii în aceleași riscuri în alte școli în Sectorul 5, în care are îmi vorbiți despre proiecte extrem de diferite că s-ar putea face?

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Am înțeles întrebarea.

Dna consilier Coroblea

în acele zone, în și lângă arealul Zăbrăuți- Ferentari. Și vorbiți acum despre cu totul altceva, că de aceea nu se poate?

DI administrator public Rareș Hopincă

Am înțeles întrebarea, permiteți-m să vă răspund.

DI președinte de ședință Alexandru Lazarov

După intervenția domnului Hopincă mergem spre vot.

Dl administrator public Rareș Hopincă

1- după cum am spus, toți cei care vor să desfășoare activități în comunitate, fie că este 136 , fie că sunt alte locații pe care putem stabilim punctual, fie cele spuse de dumneavoastră, fie în altele care au aceleași necesitate, deci persoanele respective dacă doresc, pot să continue activitatea sub umbrela GAL-uli. Sunt membrii în GAL. Cei care sunt, cei care nu sunt sigur vor trebui să devină sau să fie angrenați într-un sistem instituțional corect. Pentru că nu este normal ca_ orice persoană, oricine să intre într-o școală. Nu este corect!

Dna consilier Coroblea

Până acum a fost incorect? Este științifico-fantastic!

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Dna Coroblea, vă rog!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Dincolo de chestiunea aceasta, la a doua întrebare, nu numai că proiectul va continua, proiectul va fi extins. Ce dorim astăzi, dorim extinderea programului. Extinderea programului, mecanisme care pot funcționa, și să le generalizăm, nu înseamnă că oprim pe cineva să desfășoare activitate. Faptul că a existat o activitate până acum și vrem s-o extindem cred că e o dovadă de înțelepciune din partea noastră.

Dna consilier Coroblea

A

îmi pare rău, dar e extrem de important...

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Dna Coroblea vă rog, nu v-am dat cuvântul?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dacă îmi permiteți, domnule Hopincă! Vă rog foarte mult, am o rugăminte, persoanele care sunt acum în școală, vă rog foarte mult, să se organizeze concurs de ocupare a acelor posturi. De ce? Vă aduc la cunoștință, vă rog foarte mult să notați, acele persoane au fost racolate de USR în campania electorală și au făcut politică. Deci, nu au ce să caute în școală alături de părinți și elevi, vă rog foarte mult!

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Ați consemnat? Mulțumim frumos!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Vă rog foarte mult, acele persoane... deci cine vrea să ocupe un loc să fie prin concurs. în școală nu se face politică!

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Corect, dar nu e de competența noastră.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Este de competența GAL-ului.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Acestea fiind spuse o să supun la vot ce...o să dau citire de fapt amendamentele grupului de la USR, vă rog să le votăm pe fiecare în parte după cum urmează- conform propunerii dumnealor, art.lsă devină -„Se vor identifica spații la școlile nr. 130,135, 143,148, care pot fi date in folosință gratuită către asociația grupului de acțiune locală „Împreună dezvoltăm Sectorul 5,, Cine este pentru implementarea acestui amendament? împotrivă? Abținere?

Amendamentul a fost respins cu 15 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) 5 abțineri (Bîrsan Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) și 3 voturi pentru (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina).

Primul amendament nu a trecut.

Al doilea amendament, în urma căruia art. 2 să devină-,, Se mandatează directorii școlilor gimnaziale nr. 130,135,143,148 să semneze convenția de colaborare cu Asociația Grupul de Acțiune Locală ,, împreună dezvoltăm Sectorul 5,, Cine este pentru acest amendament? împotrivă? Abținere?

Amendamentul a fost respins cu 15 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) 5 abțineri (Bîrsan Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) și 3 voturi pentru (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina).

Al treilea amendament și ultimul, în urma căruia art.3- se înlocuiește directorul Școlii gimnaziale nr. 136 cu directorii Școlilor gimnaziale nr. 130,135,143,148,, Adică înlocuim un director cu patru.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu, în text probabil, am intuit eu acum...

DI președinte de ședință Alexandru Lazarov

Intuiția dumneavoastră niciodată nu vă dezamăgește. Prin urmare, cine este pentru acest amendament pe care domnul Jelea ne-a ajutat să-l înțelegem? împotrivă? Abținere?

Amendamentul a fost respins cu 15 voturi împotrivă(Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) 4 abțineri(Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) și 4 voturi pentru ( Bîrsan Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina).

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Acum vă supun la vot punctul 6 de pe ordinea de zi, tară niciun amendament deoarece niciunul nu a fost votat, adică în forma inițială așa cum o avem în materialele puse la dispoziție de primărie -proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.136 către Asociația Grupului de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5,,Cine este pentru? împotrivă? Abținere?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 8 voturi împotrivă (Bîrsan Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina), proiectul a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Punctul 7 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de internship în Sectorul 5 ”#FAPTE - Viitorul acum!”.

Cine este pentru? împotrivă? Abținere?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 8 abțineri (Bîrsan Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina), pro iectul a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Punctul 8 de pe ordinea de zi-. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de voluntariat în Sectorul 5 ” # FAPTE - Aripi spre viitor!’9.

ZX

Cine este pentru? împotrivă? Abținere?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 8 abțineri (Bîrsan Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina), proiectul a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Punctul 9 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind finanțarea /X

Asociației Grupul de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5", în vederea organizării și desfășurării unor programe de interes local.

Dl consilier Pîrtoacă Bbogdan Sergiu

Aș vrea să știu de ce este necesară o reglementare suplimentară referitoare la desfășurarea de activități de voluntariat în instituțiile administrației publice locale în Sectorul 5.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Puteți să mai adresați o dată întrebarea s-o audă și domnul Hopincă?

Dl consilier Pîrtoacă Bbogdan Sergiu

De ce este necesară această hotărâre? Deci o reglementare pentru desfășurarea activităților de voluntariat în Sectorul 5. Până în momentul actual cum se desfășura? Adică dacă eu vin acum și cer să fac voluntariat la D.G.A.S.P.C. nu mi se permite?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Ba da, vi se permite. Există după cum bine știți și puteți să consultați în materialele ce ne-au fost furnizate o lege cu privire la reglementarea voluntariatului. Sigur că da. Legea este generală și general aplicabilă tuturor instituțiilor de stat de la nivelul aparatului central la nivel local până la ultima comună. Vă dați seama că nu există aceleași nevoi la nivelul aparatului de specialitate al Sectorului 5 cu Bolintin Deal sau cu Bolintin Vale, sau cu Secretariatul General al Guvernului... Prin urmare, programul pe care noi îl propunem este adaptabil specificităților Consiliului Local al Sectorului 5. Respectând legea aprobăm un program specific de voluntariat. Un program măsurabil cu niște metode de selecție...este o măsură foarte normală.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Cine este pentru?

Dna consilier Coroblea

Doar o scurtă observație. Aveam si eu mâna ridicată.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Credeam că vă grăbiți să votați „voluntariat în Sectorul 5”!

Dna consilier Coroblea

Noi considerăm că este încă o măsură pe lângă ce am votat mai înainte la punctul 6, prin care se trece practic la înlocuirea Societății Civile cu Societatea Civilă de Stat.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Mulțumim pentru observație. Cine este pentru? împotrivă?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastîan și Stroescu Marilena Daniela) 5 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) și 3 voturi împotrivă (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina) proiectul de hotărâre privind finanțarea Asociației Grupul de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5”, în vederea organizării și desfășurării unor programe de interes local a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Punctul 10 de pe ordinea de zi, să dăm burse studenților din Sector- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”# FAPTE: 5TUDENT5 - PAȘI SPRE VIITOR”. Cine este pentru? împotrivă? Abținere?

Cu 15 voturi pentru(Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) 8 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina) proiectul a fost adoptat.

Dl consilier Cursaru Paul

Doar pentru 500 de studenți, nu pentru studenți, înseamnă toți.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

500 si din Sectorul 5

5

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Acum intrăm pe cele 4 puncte de pe ordinea suplimentară.

Punctul 1 de pe ordinea suplimentară- Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Educațional „Atelierul Magicienilor - Activități recreative pentru copiii noștri”.

Cine este pentru? împotrivă? Abținere?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) 8 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina) proiectul a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Punctul 2 de pe ordinea suplimentară- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Alfabetizare digitală pentru seniori”.

Cine este pentru? împotrivă? Abținere?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 8 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pîrtoacă

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Punctul 3 de pe ordinea suplimentară-Prozect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului de închiriere a imobilului situat în Calea Șerban Vodă, nr. 280, între Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez.

Cine este pentru? împotrivă? Abținere?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 8 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Coroblea Cristina) proiectul a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Punctul 4 de pe ordinea suplimentară- Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 166/19.08.2019. Cine ZX

este pentru? împotrivă? Abținere?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 8 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pîrtoacă

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Acestea fiind spuse declar ședința închisă.

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1246.

ELENA LUMȚA PETRESC

wnrn