Proces verbal din 26.11.2019

Proces verbal ședința extraordinară din data de 26.11.2019

PROCES VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 26.11.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 3599/22.11.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 1210.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul General al Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La apelul nominal au răspuns prezent, un număr de 17 consilieri din numărul total de 27.

Sunt absenți următorii consilieri: Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Daniel Marian, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Ion Bogdan, Scripcaru Lucian, Giurcă Răzvan Augustin, Bîrsan Mihai și Pop Claudia Ramona.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Bună ziua, declar deschisă ședința extraordinară de astăzi, 26.11.2019 și voi începe cu citirea ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, Strada Teiuș nr.141, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • 2. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, Strada Teiuș nr.145, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • 3. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Teiuș nr.l45A, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • 4. Proiect de hotărâre privind înființarea S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A.

 • 5. Proiect    de hotărâre privind înființarea societății

INFRASTRUCTURĂ DF 5 S.A.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)- Intrarea Vrabiei nr. 4,6,8 - Sector 5.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, in valoare de maximum 65.723.377 lei de către S.C. AMENAJARE EDILITARA și SALUBRIZARE S.A., in vederea finanțării achiziției unor echipamente si utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare si garantarea de către Sectorul 5 a finanțării rambursabile cu valoarea maxima de 38.500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea finala a echipamentelor si utilajelor ce urmează a fi achiziționate.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de maximum 14.691.108 Iei, ce urmează a fi contractată de către S.C. AMENAJARE EDILITARA și SALUBRIZARE S.A. în vederea finanțării taxei pe valoarea adăugată (T.V.A.) aferentă achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare.

 • 9. Diverse.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Și avem pe lista suplimentară cinci puncte cărora vreau să le dau citire:

 • 1. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.300.000 lei către Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”.

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Bărbătescu Vechi), în anul 2019.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare de vestiare și grupuri sanitare din containere modulare pentru unitățile de învățământ din sectorul 5”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL S 5 nr.235/31.10.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2019-2020.

J

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Vine, vine Moș Crăciun”!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele cinci puncte cărora le-am dat citire anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Și acum vă supun la vot ordinea de zi, împreună cu cele cinci puncte, pe care le-am aprobat anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

înainte de a trece la vot, aduc un amendament primelor trei puncte ale ordinii de zi, în sensul că majorarea cu 500% a impozitului pe teren va începe cu anul 2020.

Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi cu amendamentul mai sus menționat -Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, strada Teiuș nr. 141, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi cu amendamentul menționat - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500%> a impozitului pe teren cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, strada Teiuș nr. 145, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi cu amendamentul menționat - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, strada Teiuș nr. 145A, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind înființarea S.C Salubrizare Fapte 5 S.A.

Dl consilier Dragoș Geamănă

La ședința trecută am votat exact același proiect de hotărâre. De ce-1 mai votăm încă o dată?

Dl consilier Pîrtoacă Sergiu Bogdan

Adică este vorba de înființarea celor două societăți. De ce s-a mai adus încă o dată pe ordinea de zi?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, era necesar numărul de 14 voturi pentru a trece proiectele. Acestea fiind spuse, vă supun la vot acest proiect de hotărâre în forma propusă la ședința din 21 noiembrie.

Proiect de hotărâre privind înființarea S.C Salubrizare Fapte 5 S.A. Cine este pentru? Impotrivă?Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 voturi împotrivă (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, de asemenea, în forma propusă la ședința anterioară - Proiect de hotărâre privind înființarea societății Infrastructură DF5 S.A. Cine este pentru? împotrivă?Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 voturi împotrivă (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D) - Intrarea Vrabiei nr. 4,6,8 - Sector 5. Cine este pentru? împotrivă?Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 7 de pe ordinea de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de maximum 65.723.377 lei de către S. C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, în vederea finanțării achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare și garantarea de către Sectorul 5 a finanțării rambursabile cu valoarea maximă de 38.500.000 lei, dar nu cu mai mult de 50% din valoarea finală a echipamnetelor și utilajelor ce urmează a fi achiziționate. Cine este pentru? împotrivă?Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de maximum 14.691.108 lei, ce urmează a fi contractată de către S.C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, în vederea finanțării taxei pe valoarea adăugată (T.V.A) aferentă achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare. Cine este pentru? împotrivă?Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.300.000 lei către Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”. Cine este pentru? împotrivă?Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Parohia Bărbătescu Vechi), în anul 2019. Cine este pentru? împotrivă?Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 voturi împotrivă (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare de vestiare și grupuri sanitare din containere modulare pentru unitățile de învățământ din sectorul 5”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL S 5 nr. 235/31.10.2019 privind stabilirea numărului și cuantumul burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2019-2020. Cine este pentru? împotrivă?Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Vine, vine Moș Crăciun!” Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 3 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Lazarov

Acestea fiind spuse, declar ședința închisă!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1216.

SECRETAR GENE


SECTORULUI 5,


ALEXANDRU