Proces verbal din 23.12.2019

Proces verbal ședința extraordinară din data de 23.12.2019

PROCES VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 23.12.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 4012/20.12.2019.

Lucrările ședinței încep la ora IO,53.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul General al Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La apelul nominal au răspuns prezent un număr de 15 consilieri din numărul total de 27.

Sunt absenți consilierii: Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Vanghelie Daniel Marian, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Bună ziua, declar deschisă ședința extraordinară de astăzi, 23.12.2019 și voi începe cu citirea ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Și pe ordinea de zi suplimentară:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5 a programului multianual de recunoaștere a performanțelor în educație, a unităților de învățământ de stat din Sectorul 5.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul ce l-am citit anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și o abținere( Udescu Șerbănel Mihai), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Acum supun la vot ordinea de zi în întregul ei. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

»

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și o abținere ( Udescu Șerbănel Mihai), ordinea de zi cu suplimentarea făcută a fost aprobată.

Punctul 1 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și o abținere ( Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 2 sau 1 de pe ordinea de zi suplimentară- Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5 a programului multianual de recunoaștere a performanțelor în educație, a unităților de învățământ de stat din Sectorul 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și o abținere( Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Stimați colegi, permiteți-mi ca în numele Domnului Primar, al meu și al întregului aparat executiv al Primăriei Sectorului 5, să vă doresc un Crăciun Fericit, multă sănătate, fericire dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, tot ce vă doriți. Să petreceți un Crăciun în liniște și pace !

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acestea fiind spuse, declar ședința închisă!

Lucrările ședinței s-au declarat închise la ora IO,55.