Proces verbal din 23.01.2019

Proces verbal ședința ordinară din data de 23.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 23.01.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 4409/17.01.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 17'” în sala Regina Maria a Teatrului Elisabeta, situat în Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 45.

Din partea executivului au participat domnul Primar - Daniel Florea, domnul Viceprimar - Marian Țigănuș, doamna Elena Luminița Petrescu -Sectretarul Sectorului 5, domnul administrator public - Rareș Hopincă și doamna director general jurdic - Florina Dragnea.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 25 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina și Vanghelie Daniel.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Pentru a stabili dacă ședința este statutară, mai întâi de toate dorim să facem prezența membrilor Consiliului Local.

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Boloș Florinei - Prezent

Coandă Mi hai - Prezent

Florea Alexandra Cristina - Prezent

Lazarov Alexandru Sebastian - Prezent

Matei George - Prezent

Matei Ion - Prezent

Melnic Constantin Ion - Prezent

Păpușă Valentin - Prezent Danciu Ioan Bogdan - Prezent Ploscaru George Alexandru - Prezent

Stanciu Andreea Cristina - Prezent

Țigănuș Marian - Prezent Agheorghiesei Emil - Prezent Stroescu Marilena Daniela - Prezent Vanghelie Marian Daniel - Absent Gheorghe Ștefan - Prezent Bîrsan Mi hai -

Cursaru Paul Gabriel -

Giurcă Augustin Răzvan -

Jelea Bogdan Ion -

Pop Claudia Ramona -Scripcaru Lucian Mihai -Coroblea Cristina - Absent Geamănă Dragoș - Prezent Niculescu Jacqueline Christina - Prezent Pîrtoacă Bogdan Sergiu - Prezent Udescu Șerbănel Mihai 1 - Prezent

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Din prezența solicitată de doamna Secretar nu am auzit o parte din colegii noștrii, din Consiliul Local. Membrii Consiliului Local la PNL, sunt? Că nu s-au auzit prezenți sau... Se poate să mai repetați odată, domna Secretar?

Din sală

Vrem și noi să îi vedem.

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Boloș Florinei - Prezent

Coandă Mihai - Prezent

Florea Alexandra Cristina - Prezent

Lazarov Alexandru Sebastian - Prezent

Matei George - Prezent

Matei Ion - Prezent

Melnic Constantin Ion - Prezent

Păpușă Valentin - Prezent

Danciu Ioan Bogdan - Prezent

Ploscaru George Alexandru - Prezent

Stanciu Andreea Cristina - Prezent

Țigănuș Marian - Prezent

Agheorghiesei Emil - Prezent

Stroescu Marilena Daniela - Prezent

Vanghelie Marian Daniel - Absent

Gheorghe Ștefan - Prezent

Bîrsan Mihai

Dl Primar Daniel Florea

Este!

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Cursaru Paul Gabriel

Dl Primar Daniel Florea

Este!

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Giurcă Augustin Răzvan

Dl Primar Daniel Florea

Este!

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Jelea Bogdan Ion

Dl Primar Daniel Florea

Este!

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Pop Claudia Ramona

Dl Primar Daniel Florea

Este!

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Scripcaru Lucian Mihai

Dl Primar Daniel Florea

Este!

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Coroblea Cristina - Absent

Geamănă Dragoș - Prezent Niculescu Jacqueline Christina - Prezent Pîrtoacă Bogdan Sergiu - Prezent Udescu Șerbănel Mihail - Prezent

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Din evaluarea făcută, se constată că din 27 de membrii ai Consiliul Local sunt prezenți 25, ceea ce înseamnă că ședința este statutară. Declarăm deschisă ședința noastră, ședința ordinară. O să vă rog să îmi permiteți, mai întâi de toate, să dau citire ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21.12.201 8;

 • 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 27.12.2018;

 • 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 28.12.2018;

 • 4. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 09.01.2019;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2019-2020;

 • 6. Proiect de hotărâre privind casarea imobilului situat în Strada Mărgeanului, nr. 25A, Sector 5,în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială nr. 124;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Școala Gimnazială Petrache Poenaru și Fundația SERA ROMÂNIA;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării și depunerii proiectului "O primărie mai aproape de oameni, la doar un click distanță” pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, POCA/470/2/1;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”#FAPTE-Regenerare Urbană Amurgului”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 10. Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București;

 • 11. Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr. IA, Sector 5, București;

 • 12. Proiect de hotărâre privind necesitatea casării unui număr de 9 bunuri de natura mijloacelor fixe ce nu mai îndeplinesc condițiile tehnice de utilizare și care prezintă un grad ridicat de uzură fizică aflate în patrimoniul Primăriei Sectorului 5;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Qiwi România SRL;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru "Amenajare   spațiu școala după școala pentru   Complexul

Multifuncțional Sf. Andrei";

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului "Atelierul magicienilor” - Centrul de excelență ”Magia cifrelor”;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”, pentru anul 2019;

 • 17. Diverse.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

înainte de... Supun aprobării ordinea de zi, dar mai întâi de toate, pentru că nu este o atmosferă plăcută și să știm flecare ce și cum, aș întreba consilierii dacă sunt propuneri legate de bună desfășurare a sistemului de vot.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Domnule președinte, dacă îmi permiteți, am eu o propunere: propun ca punctele de pe ordinea de zi să fie votate nominal.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim! Ca urmare a propunerii dumneavoastră, fiecare punct al ordinii de zi va fi votat nominal, pentru buna înțelegere atât a celor care urmăresc acest proces, cât și cei care sunt invitați la această ședință. Trecem la punctul 1 al ordinii de zi respectiv - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21.12.2018... Mai întâi de toate... scuze, trecem la votul ordinii de zi. Cine este pentru? Mulțumim!

Cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Bîrsan Mihai, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Șerbănel Mihail Udescu, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jacqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Danciu Ioan Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

în aceste condiții trecem, efectiv, asupra ordinii de zi.

Din sală

Dar să ne spuneți și nouă ce s-a discutat la acea ședință, ca să știm și noi!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Procesul verbal al tuturor aceste ședințe și meterialele se regăsesc pe site, înainte de anunțarea acestei ședințe au fost depuse pe site înainte de aceasta... domnul Jelea, o să ne scuzați...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu vorbesc tare, nu am nevoie de microfon. Mulțumesc frumos! Domnule președinte, dacă veți considera că este oportun să votăm cu apel nominal, lucru pe care noi îl susținem, cred că ar fi important să supuneți și propunerea asta la vot, pentru că, altminteri, nu este imperativ legal din Legea 215, și ca urmare s-ar putea să voteze fiecare individual. Adică și propunerea colegului nostru, domnul Melnic, ar trebui supusă procedural la vot. Cred că doamna secretar, care vorba aceea este de meserie, s-ar putea să vă confirme. Dacă nu, nu este niciun fel de problemă. A deci este numai o propunere... a, ok!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Doamna secretar, vă rog, dați un răspuns domnului consilier. Deci este un caz de excepție, înțeleg, supun la vot propunerea colegului nostru.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu știu, dumneaei poate să confirme, eu poate nu sunt atât de pregătit ca dumneaei.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Dacă acest vot nominal să se facă individual. Cine este pentru? împotrivă?

Cu 25 de voturi pentru pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Bîrsan Mihai, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Șerbănel Mihail Udescu, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jacqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Danciu loan Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș), propunerea domnului Consilier Melnic Constantin Ion a fost aprobată.

Din sală

Mi se pare o lipsă de respect, a colegului dumneavoastră, care sunt consilieri. Noi cetățenii nu îi vedem, nu știm cine votează, auzim niște voci, aud un domn cu ochelari care stă răstignit pe un scaun și nu știu ce vorbește. Este o lipsă de respect față de noi cetățenii. Eu nu am venit aici ca să văd un circ, pe care dumnealui îl face.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Cu atât mai mult considerăm că această propunere făcută de colegul nostru...

Din sală

Dacă are respect față de noi cetățenii, care ... el ocupă această funcție...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mă scuzați! Este exact ceea... aveți dreptate.

Din sală

Altfel ne ridicăm și plecăm. Că nu avem de ce să stăm.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Cu atât mai mult, datorită observațiilor din sală, considerăm că acest vot nominal poate fi... O să vă rog frumos ca la votul pe care îl dați să vă ridicați și în picioare, atfel încât... Este o solicitare din sală...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da sigur, de acord cu voi.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Da?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Doamna are perfectă dreptate!

Din sală

Ar trebui să ocupați scaunele dumneavoastră, să vă cunoaștem, să știm și noi cine sunteți.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ne cunoaște toată lumea!

Din sală

Ocupați o funcție publică, sunteți consilieri...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Așa este!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

In condițiile astea... Deja se încinge discuția, rugămintea noastră... Rugămintea mea, da? Și știu că am respectul de rigoare din partea dumneavoastră, este să poftiți la locurile dumneavoastră astfel încât să vă vadă... Nu cred că la o asemenea rugăminte puteți să spuneți „Nu”.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ba da, 100%!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

In primul rând este o doamnă, în al doilea rând este vorba de respectul pentru ceilalți... Vă rog frumos, dacă se poate! Vă rugăm... Se duc discuțiile în altă direcție și avem...

Din sală

Deci, domnul Primar, am venit aici ca să vedem ce se întâmplă în Primăria Sectorului 5. Eu pot să mă prezint: locuiesc în Sectorul 5 de 40 de ani, am probleme cu Sectorul 5, copiii mei învață la Școala nr. 150, amândoi, unul la clasa a Vl-a, unul la clasa V-a. Mi se pare normal ca domnii consilieri, doamnele consiliere să îi văd pe scaun, să știu cine sunt. Nu îi văd! Oricine din sală poate să spună „Prezent”.

Dna consilier Niculescu Jacqucline Christina

Vedeți în ziar, ne-au pus pozele!

Dl consilier Scripcaru Lucian Mihai

Ați primit ziar acasă!

Din sală

Este o lipsă de respect față de noi cetățenii!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

O să vă rog frumos, vă înțeleg propunerea...

Din sală

Dar este absolut normal!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Sunt de acord cu ea, în principiu, dar atât timp cât colegii noștri, nu doresc să facă acest lucru...

Din sală

Dar nu se poate să stea ascunși.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Haideți să trecem la vot, pentru că, o să îi rog, la fiecare punct al ordinii de zi să...

Din sală

Eu nu am nicio certitudine că dumnealui votează. Adică eu nu îl văd. Eu de aici nu îl văd, trebuie să stau, eventual, pe scaunul dumnealui să îl văd. Eu nu îl văd!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Să vă ridicați în picioare, și să votați atunci când va aduce fiecare vot...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Nu suntem obligați!

Din sală

Ba da, sunteți obligați! Dumneavoastră aveți o funcție publică!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Doamnă, vă mulțumim pentru intervenție! Deci reluăm discuția, organizatoric vorbim, probabil că în situația asta vedeți și voi... O să îl rog pe domnul Primar să spună câteva vorbe.

Dl Primar Florea Daniel

Buna ziua, mulțumim că ați venit! Știți că și noi suntem foarte tensionați, pentru că sunt lucruri pe care le facem în beneficiul oamenilor, și din cauze pe care nu le înțelegem, nu reușim să le aprobăm în Consiliul Local. în acest moment, în sală, sunt 15 consilieri PSD, 6 consilieri PNL și 4 consilieri USR. Deciziile de patrimoniu, cele privind casarea imobilelor, cele privind cumpărarea de imobile, cum este cel din IUTA unde vrem să facem locuințe sociale, sau cel din Șerbota unde vrem să facem parcare pentru blocurile de acolo, pentru că este absolut necesar, trebuiesc adoptate cu două treimi, adică cu votul a 18 consilieri cel puțin. în acest moment, noi putem să asigurăm cele 15 voturi necesare acestor proiecte. Ne mai trebuie 3 voturi, de la cei 6 consilieri PNL și cei 4 consilieri USR, care nu se urcă pe scenă și pe care nu îi putem obliga. La fel cum nu îi putem obliga nici să răspunsă la apelul nominal, și este modul dumnealor de a înțelege rostul acestei ședințe. Am vrut să vedeți și dumneavoastră, cu ce ne confruntăm noi, de doi ani și jumătate, și cum se întâmplă cu ședințele unde trebuie să luăm decizii cu două treimi. Să știți că și abținerea înseamnă lot vot împotrivă. Și atunci, știu că aveți dreptate, știu că sunteți tensionați, și noi suntem! încercăm să facem lucruri bune, de exemplu, la punctele acelea unde se va discuta despre locuințele sociale, sau despre posibilitatea de a putea copiii să învețe Ia Școala 124, sau despre parcări, la toate punctele acelea bineînțeles că voi lua cuvântul și vă voi explica despre ce este vorba. Dar, pot să vă asigur că PSD-ul, cei 15 consilieri, votează. Dacă nu vom avea 3 voturi necesare de la PNL și USR, nu vom putea nici să construim locuințe sociale, nici să facem parcare, nici... Chiar dacă terminăm clădirea de la 124 care a luat foc, nu vom putea să facem recepția finală și nu vom putea lăsa copiii să învețe în școală. Asta este motivul pentru care vă rog frumos să fiți și dumneavoastră calmi, și noi încercăm să fim calmi, și haideți să vedem ce se întâmplă la ședințele de Consiliu Local, pentru că nu degeaba se ascund. Nu degeaba se ascund! Și o să vedeți, și o să vă rog frumos să rămâneți în sală calmi, și o să ascultăm ce argumente au, pentru că de 7 ori au votat împotrivă. Hai să vedem ce fac a 8-a oară.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim pentru intervenție, domnule Primar. Trecem la ordinea de zi Punctul 1 - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21.12.2018. Discuții? Trecem la vot prin apel nominal.

Dna Secretar Sector 5 - Elena Luminița Petrescu

Boloș Florinei - Pentru

Coandă Mi hai - Pentru

Florea Alexandra Cristina - Pentru

Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

Matei George - Pentru

Matei Ion - Pentru

Păpușă Valentin - Pentru Danciu Ioan Bogdan - Pentru Ploscaru George Alexandru - Pentru Stanciu Andreea Cristina - Pentru Țigănuș Marian - Pentru Agheorghiesei Emil - Pentru Stroescu Marilena Daniela - Pentru

Gheorghe Ștefan - Pentru

Bîrsan Mihai - Pentru

Cursaru Paul Gabriel - Pentru

Giurcă Augustin Răzvan - Pentru

Jelea Bogdan Ion - Pentru

Pop Claudia Ramona - Abținere Scripcaru Lucian Mihai - Pentru Geamănă Dragoș - Pentru

Niculescu Jacqueline Christina - Pentru Pîrtoacă Bogdan Sergiu - Pentru Udescu Șerbănel Mihail - Pentru

Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 21.12.2018 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim! Trecem la Punctul 2 al ordinii de zi - Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 27.12.2018. Discuții? Trecem la votul nominal!

Dna Secretar Sector 5 - Elena Luminița Petrescu

Coandă Mi hai - Pentru

Florea Alexandra Cristina - Pentru

Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

Matei George - Pentru

Matei Ion - Pentru

Melnic Constantin Ion - Pentru

Păpușă Valentin - Pentru

Danciu loan Bogdan - Pentru

Ploscaru George Alexandru - Pentru

Stanciu Andreea Cristina - Pentru

Țigănuș Marian - Pentru

Agheorghiesei Emil - Pentru

Stroescu Mari lena Daniela - Pentru

Gheorghe Ștefan - Pentru

Bîrsan Mihai - Abținere

Cursaru Paul Gabriel - Abținere

Giurcă Augustin Răzvan - Abținere

Jelea Bogdan Ion - Abținere

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Noi am lipsit, d'aia ne abținem.

Dna Secretar Sector 5 - Elena Luminița Petrescu

Pop Claudia Ramona - Abținere

Scripcaru Lucian Mihai - Abținere

Geamănă Dragoș - Abținere

Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

Pîrtoacă Bogdan Sergiu - Abținere

Cu 16 de voturi pentru și 9 abțineri, procesul verbal al ședinței de îndată din data de 27.12.2018 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim! S-a aprobat punctul 2 al ordinii de zi, Punctul 3 al ordinii de zi - Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 28.12.2018.

Dna Secretar Sector 5 - Elena Luminița Petrescu

Boloș Florinei - Pentru

Coandă Mi hai - Pentru

Florea Alexandra Cristina - Pentru

Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

Matei George - Pentru

Matei Ion - Pentru

Melnic Constantin fon - Pentru

Păpușă Valentin - Pentru

Danciu Ioan Bogdan - Pentru

Ploscaru George Alexandru - Pentru

Stanciu Andreea Cristina - Pentru

Țigănuș Marian - Pentru

Agheorghiesei Emil - Pentru

Stroescu Mari lena Daniela - Pentru

Gheorghe Ștefan - Pentru

Bîrsan Mihai - Abținere

Cursaru Paul Gabriel - Abținere Giurcă Augustin Răzvan - Abținere Jelea Bogdan Ion - Abținere

Pop Claudia Ramona - Abținere

Scripcaru Lucian Mihai - Abținere Geamănă Dragoș - Abținere

Niculescu Jacqueline Christina - Abținere Pîrtoacă Bogdan Sergiu - Abținere Udescu Șerbănel Mihail - Pentru

Cu 16 de voturi pentru și 9 abțineri, procesul verbal al ședinței de extraordinare din data de 28.12.2018 a fost aprobat.

Dl Primar Florea Daniel

Deci, acestea se aprobă cu jumătate plus unu. Putem să asigurăm jumătate plus unu, adică 14, noi fiind 15. Abținerile se consideră negativ. In acest moment ele sunt aprobate, sunt 15 la 10. Știu că nu ați fost și d'aia vă abțineți, dar nu este prima oară, sunt mai multe la care nu ați fost, de câte ori s-a discutat...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnule președinte mă scuzați că intervin...

Din sală

Dacă sunt publice, dumnealor nu poate să le citească pe net, exact cum am făcut și noi?

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Da, domnul Jelea, vă rog frumos!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Două lucruri, ba aș spune, chiar l-aș adăuga și pe al treilea.

Din sală

Puteți să vă ridicați în picioare să vă vedem și noi?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da, doamnă! O pot face cu mare plăcere! Sigur că da! Fără niciun fel de probeleme! în primul rând mă bucur, noi, cei din grupul PNL, care de regulă, în urma unor situații am tot absentat la ședințele de îndată si extraordinare, din motive legale, desigur! în primul rând mă bucur că îl văd pe domnul Primar, pe care nu l-am mai văzut de la finalul anului 201 7, în al doilea rând, aș vrea să știu de la...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Evident! în al doilea rând vreau, să știu dacă domnul președinte de ședință i-a dat cuvântul domnului Primar ca să explice celor din sală...

Din sală

Animozitățile dumneavoastră le puteți regla în altă parte. Haideți să vorbim strict de ceea ce se discută.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Pentru că ați și menționat în deschiderea dumneavoastră de cuvânt... avem onoarea... să-l auziți mai mult decât îl auziți de obicei...

Din sală

Dacă vrem circ, ne luăm bilet!

DI consilier Jelea Ion Bogdan

O să încercăm.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Da. Nu, nu e cazul să... Nu, nu e cazul să facem o acoladă din asta!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Acum, după cum ați observat, fiecare încearcă să-și spună un punct de vedere și ultimul lucru și cu asta închei.

Din sală

Dați un microfon!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rugăm, vă rugăm liniște în sală!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Pot să vorbesc și către sală că vorbesc tare, nu am nicio emoție!

Din sală

Perfect, perfect!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Ultimul lucru și singurul care pe noi, și aici mi se pare o chestiune relevantă, sigur domnul Primar și executivul Primăriei, cu certitudine sunt la curent cu toate aceste lucruri și este totuși o ocazie bună că mulți cetățeni ai Sectorului 5 se află aici. Lăsând la o parte...

Din sală

în afară de emoție, dumneavoastră nu aveți educație, fiindcă vă adresați așa.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog frumos, domnul Jelea!

Din sală

E o lipsă de respect față de noi.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Rugăminte noastră, reveniți la punctul 3 al ordinii de zi, pentru că despre el este vorba. Nu! A fost la începutul ședinței rugămintea de-a avea un punct de vedere, dacă în buna desfășurare a acestei ședințe să avem un punct de vedere. A, singurul care a intervenit a fost colegul nostru!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Dacă îmi îngăduiți, dacă...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Dar acum, acum, în momentul ăsta, parcă, dacă aveți să reveniți la punctul 3, cu dragă inimă, nu, trecem la punctul următor.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Inclusiv legat de Procesul Verbal sunt o grămadă de chestiuni pe care iarăși noi, dacă am lipsit, nu prea le-am criticat pentru că nu am fost în sală.

Dl Primar Daniel Fio rea

Păi tocmai v-ați abținut, de ce mai vorbiți?

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Ultimul lucru și cu asta închei, eu personal am răbdare și înțeleg nemulțumirea multor oameni din sală, ele sunt firești.

Dacă nu mă lăsați, nu spun, nu este niciun fel de problemă!

Dl Primar Daniel Florea

Oameni buni vor să vă enerveze tocmai ca să obțină de la dumneavoastră reacția asta, vă rog eu frumos, nu-i lăsați să vă supere, haideți să-i ascultăm, își dau măsura valorii!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Ca să nu denatureze discuția, domnul Jelea, nu vreau să vă supărați pe noi, ca și coleg, da, ca și coleg, rugăminte mea e să ne oprim aici să trecem la punctul 4, da? Și poate găsiți, poate găsiți...

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Asta însemnă că nu-mi îngăduiți.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Nu! Dacă aveți punctual, încercăm să fim direcți.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Dumneavoastră m-ați întrerupt, domnul Primar m-a întrerupt...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

N-ați spus nimic până acum, n-ați spus nimic.

DI consilier Jelea Ion Bogdan

Mă bucur că l-am văzut pe domnul Primar o dată la doi ani și ultimul lucru asupra căruia mă gândeam că ar fi fost util să discutăm acum, e faptul că, la absolut toate proiectele de hotărâri din ultimii doi ani de zile cu privire la ...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Nu vreți să faceți discuția asta la diverse? Vă rog mult de tot.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Dacă-mi dați voie să vorbesc, dacă nu-mi dați voie...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Nu! Ați intervenit într-un proces de desfășurare, hai s-o lăsăm la diverse. Vă rog frumos!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

După cum vă spuneam asta este o discuție care, din păcate, nu din vina mea sau a noastră, si nu spun că a dumneavoastră, nu se știe, poate sunt factori externi, sunt lucruri cu care nu vreau să-i plictisim pe oameni, dar este o chestiune care ține de adevăr, sunt multe dar una care este cea mai importantă, absolut sută la sută...

DI președinte de ședință Boloș Florinei

Este o abatere de la punctele pe care le derulăm. V-am mulțumit întotdeauna pentru intervențiile bune pe care le aveți în derularea unei ședințe. Nu, numai puțin, vă rog, vă rog! Deci mergem în altă direcție. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, respectiv Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 09.01.2019, Trecem la vot nominal. Supunem la vot nominal.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Boloș Florinei — pentru

Coandă Mi hai - pentru

Florea Alexandra Cristina - pentru

Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

Matei George - pentru

Matei Ion - pentru

Melnic Constantin Ion - pentru

Păpușă Valentin - pentru

Danciu loan Bogdan - pentru

Ploscaru George Alexandru - pentru

Stanciu Andreea Cristina - pentru

Țigănuș Marian - pentru

Agheorghiesei Emil - pentru

Stroescu Marilena Daniela - pentru

Gheorghe Ștefan - pentru

Bîrsan Mihai - abținere

Cursaru Paul Gabriel - abținere

Giurcă Augustin Răzvan - abținere

Jelea Bogdan Ion - abținere

Pop Claudia Ramona - abținere

Scripcaru Lucian Mihai - abținere

Geamănă Dragoș - abținere

Niculescu Jaqueline Christina - abținere

Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

Udescu Șerbănel Mihai 1 - pentru

Cu 16 voturi pentru și 9 abțineri Procesul Verbal al ședinței de îndată din data de 09.01.2019, a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumin! A trecut și acest punct, s-a aprobat. Punctul 5 al ordinei de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ pre universitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2019-2020. Discuții?

Din sală

Eu am să vă rog să-i spuneți domnului să nu mai filmeze spre sală, doar scena.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

Ședința este publică.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Bun, discuții? De natură tehnică, vă rog frumos referitor la punctul 5!

Trecem la vot! Votul nominal:

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Boloș Florinei — pentru

Coandă Mihai - pentru

Florea Alexandra Cristina - pentru

Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

Matei George - pentru

Matei Ion - pentru

Melnic Constantin Ion - pentru

Păpușă Valentin - pentru

Danciu Ioan Bogdan - pentru

Ploscaru George Alexandru - pentru

Stanciu Andreea Cristina - pentru

Țigănuș Marian - pentru Agheorghiesei Emil - pentru

Stroescu Marilena Daniela - pentru

Gheorghe Ștefan - pentru

Bîrsan Mihai - pentru

Cursaru Paul Gabriel - pentru

Giurcă Augustin Răzvan - pentru

Jelea Bogdan Ion - pentru

Pop Claudia Ramona - pentru

Scripcaru Lucian Mihai - pentru

Geamănă Dragoș - pentru

Niculescu Jaqueline Christina - pentru

Pîrtoacă Bogdan Sergiu - pentru

Udescu Șerbănel Mihail - pentru

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 5 în unanimitate trece! Trecem la punctul 6 - Proiect de hotărâre privind casarea imobilului situat în Strada Mărgeanului, nr.25A, Sector 5, în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială nr.124. Discuții? Trecem la vot! Numai puțin, domnul Primar..

Dl Primar Daniel Florea

Asta este o decizie care trebuie luată cu două treimi, deci ne trebuie I 8 voturi, dacă nu trece acest punct, clădirea veche care a ars, care nu mai există, nu poate fi casată și atunci construcția nouă nu poate fi recepționată și la momentul la care va fi gata, copiii nu vor putea învăța în ea. Deci, ne trebuie neapărat, vot cu două treimi, haideți să vedem cum se votează.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Trecem la votul nominal. Mulțumim!

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Boloș Florinei - pentru

Coandă Mi hai - pentru

Florea Alexandra Cristina — pentru

Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

Matei George - pentru

Matei Ion - pentru

Melnic Constantin Ion - pentru

Păpușă Valentin - pentru

Danciu Ioan Bogdan - pentru

Ploscaru George Alexandru - pentru

Stanciu Andreea Cristina - pentru

Țigănuș Marian — pentru

Agheorghiesei Emil - pentru

Stroescu Mari lena Daniela - pentru

Gheorghe Ștefan - pentru

Bîrsan Mi hai - pentru

Cursaru Paul Gabriel - pentru

Giurcă Augustin Răzvan - pentru

Jelea Bogdan Ion - pentru

Pop Claudia Ramona - pentru

Scripcaru Lucian Mihai - pentru

Geamănă Dragoș - pentru

Niculescu Jaqueline Christina - pentru

Pîrtoacă Bogdan Sergiu - pentru

Udescu Șerbănel MihaiI - pentru

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Primar Daniel Florea

Felicitări! Ieri în comisie ați votat împotrivă, nu? Sau v-ați abținut și n-ar fi trecut!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Trecem la punctul șapte al ordinii de zi: Mulțumim colegilor pentru susținere la punctul 6.

Din sală

Am și eu o întrebare, pentru spațiu locativ?

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Nu am ajuns, vă rog frumos așteptați puțin, vă rog frumos, o să citesc și atunci o să vă dați seama când ajungem. Punctul șapte: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Școala Gimnazială Petrache Poenaru și Fundația SERA ROMÂNIA. Discuții, vă rog.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

încerc să vorbesc cât mai tare. Doamna director, cine se ocupă, doamna director de la D.G.A.S.P.C? A, nu? Avem o mică problemă pe care nu am înțeles-o, vizavi de această convenție. In primul rând, în cadrul convenției de colaborare, se specifică un teren de sport, multifuncțional, situat în spatele corpului B. Din punct de vedere legal trebuie să identificăm acel teren în care să spunem, este vorba de teren aflat în spațiu, număr cadastral, suprafața totală, nu doar în spatele terenului,... în spatele terenului, în spatele corpului B, poate să fie oricât de mult teren. Noi nu știm cât este. Deci, nu știm exact suprafața totală a terenului. Totodată, nu știm durata convenției, pe ce perioadă de ani se încheie. Aici nu scrie nimic, nu scrie că avem nici măcar un an. Totodată, în cadrul respectivei convenții, noi nu înțelegem de fapt foarte clar care sunt activitățile pe care partenerul SERA le face. Nu specifică dacă face fundație pentru teren, toarnă beton, toarnă...vrea să toarne asfalt și lasă tot ce înseamnă documentație tehnică, avize etc., tot ce înseamnă aprobări, pe spatele și pe seama directorilor din cadrul Primăriei. Totodată, nu știm nici ce înseamnă asfaltare și toate celelalte pentru că nu sunt precizate în cadrul spațiului de joacă care sunt necesitățile și utilitățile normale pentru acest spațiu, pentru ca noi să știm astăzi ce aprobăm. Față de acest lucru poate primim niște precizări. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim! Doamna Roxana, vă rog frumos.

Dna director Roxana Nedelcu

Bună ziua!O să încerc să vă ofer răspunsuri la întrebări. Sper că le-am ținut minte pe toate. Eu sunt de la Direcția învățământ, colega mea de la Direcția de Asistență Socială nu este din păcate. Vă putea explica mult mai multe despre activitatea acestei organizații din cadrul Complexului de servicii socio-educaționale pentru copii, care funcționează în corpul B al Școlii 147 Petrache Poenaru. Direcția Generală de Asistență Socială are un parteneriat activ cu această organizație de ceva ani. Ea este unul dintre furnizorii de servicii sociale în cadrul școlii. In bord-ul asociației, la finalul anului trecut, având în vedere că nu au epuizat toate fondurile aprobate pentru proiecte sociale, au venit cu propunerea de a amenaja un spațiu de joacă multifuncțional în spatele corpului B al școlii. Intr-adevăr, nu este o delimitare pe plan cadastral pentru că nu facem o predare primire a terenului. Terenul rămâne al școlii, al Consiliului Local. Fundația SERA asigură documentația tehnică economică cu care vom veni în Consiliul Local să o prezentăm, obligațiile școlii sunt de-a asigura dotările, porți de fotbal, de mini-fotbal, coșuri de baschet și leagăne adaptate pentru copiii cu dizabilități, pentru că, acest spațiu de joaca este destinat copiilor cu dizabilități și suprafața elastică cu care va fi acoperit terenul de joc. Ca și durată este permanent, în sensul că, fundația va face dotările necesare, va accesibiliza terenul. Terenul va rămâne al școlii, va fi utilizat de către copii.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci, să înțeleg că va veni un plan cadastral, va veni ulterior cu toată documentația spre actualizare, în consiliu, și atunci vom ști precis.

Dna director Roxana Nedelcu

Exact, exact!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Pentru ce perioadă se încheie?

Dna director Roxana Nedelcu

Nu este trecută o perioadă specifică. Am spus de ce. Pentru că terenul nu se transmite fundației pentru realizarea investiției, ci aceștia fac documentația și terenul va rămâne al școlii.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Am o întrebare pentru Doamna Secretar sau pentru Domnul Primar. Nu știu cine consideră că poate să răspundă. La Art. 2, la durata convenției scrie așa: „ Prezenta convenție de colaborare se încheie pe o perioadă de —ani”, întrebarea mea este, din punct de vedere juridic, este în regulă ca noi Consiliu Local să votăm un proiect care nu specifică?

Dna director Roxana Nedelcu

Dacă îmi permiteți.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Da, sigur!

Dna director Roxana Nedelcu

V-aș propune să trecem un termen de un an cu posibilitatea prelungirii prin Act adițional. Actul adițional este votat tot de Consiliul Local.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Atunci să modificăm conținutul acordului.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Nu știu, să ne spună Doamna Secretar sau Domnul Primar?

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

In discuția pe care am avut-o în Comisia de buget, a fost o eroare materială care a rămas la materialul trimis în masă. într-adevăr, este vorba de un an. Propunerea este de un an cu posibilitate de prelungire. Deci este o eroare materială. Bun, atunci pentru că ați sesizat această poziție...

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Noi de obicei sesizăm erorile pe care le faceți, nu e o problemă.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

A, mulțumim! E un lucru constructiv, din punctul nostru de vedere, e un factor pozitiv. Aș propune mai întâi de toate, pentru că a fost sesizată această poziție, să trecem la vot cu amendamentul de un an și posibilitatea de prelungire.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Să ne lămurească Doamna Secretar cu elementele de procedură, adică, în ce formă se supune la vot? Dumneavoastră știți bine că aici este vorba de lege.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Supunem proiectul la vot, cu amendamentul precizat, cu termenul de un an, cu posibilitate de prelungire.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Adică la Art. 2 o să scrie... E o întrebare și dumneavoastră îmi confirmați.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Da! La Art.2 o să scrie termenul de un an cu posibilitate de prelungire.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

în regulă. Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Trecem la vot.

Dna director Florina Dragnea

Boloș Florinei - pentru

Coandă Mihai - pentru

Florea Alexandra Cristina - pentru

Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

Matei George - pentru

Matei Ion - pentru

Melnic Constantin Ion - pentru

Păpușă Valentin - pentru

Danciu Ioan Bogdan - pentru

Ploscaru George Alexandru - pentru

Stane iu Andreea Cristina - pentru

Țigănuș Marian - pentru

Agheorghiesei Emil - pentru

Stroescu Marilena Daniela - pentru

Gheorghe Ștefan - pentru

Bîrsan Mihai - pentru

Cursaru Paul Gabriel - pentru

Giurcă Augustin Răzvan - pentru

Jelea Bogdan Ion - pentru

Pop Claudia Ramona - pentru

Scripcaru Lucian Mihai - pentru

Geamănă Dragoș - abținere

Niculescu Jaqueline Christina - abținere

Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

Udescu Șerbănel Mihail - abținere

Cu 21 de voturi pentru și 4 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Trecem la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării și depunerii proiectului „O primărie mai aproape de oameni, la doar un click distanță” pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, POC A /47O/2/1. Discuții? O să-l rog pe colegul nostru dl Hopincă Rareș să dea câteva explicații vizavi de acest proiect interesant și apoi putem trece la vot.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Domnule președinte, nu vă supărați, dacă nu am luat noi cuvântul și nu am solicitat clarificări... E o întrebare, pentru cine trebuie să fie spuse clarificări.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Am considerat că este necesar și bine venită această intervenție. Dacă tot suntem în această formulă...

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

O explicație legitimă, noi doar am întrebat! Noi oricum îl votăm, ca să stiti!

Dl administrator public Hopincă Rareș

Bună ziua, punctul numărul 8 de pe ordinea de zi, se referă la Proiectul privind obținerea finanțării nerambursabile pentru eficientizarea Primăriei. Practic, ce vom face? Vom atrage 1 milion de euro aproximativ, acesta este bugetul maxim al Primăriei, din care Primăria Sectorului 5 are obligația de a cofinanța numai 2%, pentru a oferi servicii on-line, pentru o bună parte din activitățile pentru care astăzi dumneavoastră trebuie să veniți la ghișeu. Foarte multe dintre acele cereri pentru care dumneavoastră trebuie să veniți la ghișeu pentru a fi depuse, vor fi trecute în modul electronic. Partea bună este că acest proiect va fi implementat într-o perioadă de 16 luni, ceea ce înseamnă un timp relativ rapid, cu o finanțare minimă din partea Primăriei. Este practic al patrulea proiect cu finanțare europeană, pentru care depunem în ultima perioadă, după ce avem în implementare deja alte 3 proiecte cu totalul, aproximativ 10 milioane euro. Practic pentru prima dată în istoria Sectorului 5, în ultimii 2 ani s-a finalizat și s-a început la inițiativa domnului Primar, o campanie intensă de atragere de fonduri europene, campanie care are deja un foarte mare succes. Practic avem în implemntare proiecte de peste 10 milioane euro, bani care nu vor fi rambursați de Primăria Sectorului 5 și care se vor materializa în lucrări, în școli, în burse pentru copii, în rechizite, în activități extrașcolare, în”Școală după școală”, în multe alte activități. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim frumos dlui Hopincă Rareș pentru detaliile date acestui proiect! Trecem la votul nominal! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Dna director Florina Dragnea

Boloș Florinei — pentru

Coandă Mi hai - pentru

Florea Alexandra Cristina - pentru

Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

Matei George - pentru

Matei Ion - pentru

Melnic Constantin Ion - pentru

Păpușă Valentin - pentru

Danciu Ioan Bogdan - pentru

Ploscaru George Alexandru - pentru

Stane iu Andreea Cristina - pentru

Țigănuș Marian - pentru

Agheorghiesei Emil - pentru

Stroescu Marilena Daniela - pentru

Gheorghe Ștefan - pentru

Bîrsan Mi hai - pentru

Cursaru Paul Gabriel - pentru Giurcă Augustin Răzvan — pentru Jelea Bogdan Ion - pentru

Pop Claudia Ramona - pentru - pentru

Scripcaru Lucian Mihai - pentru

Geamănă Dragoș - pentru

Niculescu Jaqueline Christina - pentru

Pîrtoacă Bogdan Sergiu - pentru

Udescu Șerbănel Mihail - pentru

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Trecem la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului” #FAPTE- Regenerare Urbană Amurgului ", în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Discuții? Dacă nu sunt discuții, o să-l rog de asemenea, pe dl Hopincă Rareș să vină cu detalii despre acest proiect.

Dl administrator public Hopincă Rareș

Bună ziua! Mă numesc Rareș Hopincă, sunt Administratorul Public al Sectorului 5, și pe scurt, acesta este un proiect de incluziune socială 360. Este un concept la nivelul Uniunii Europene prin care autoritatea locală implementează împreună cu comunitatea dintr-o anumită zonă, un proiect calat exact pe nevoile comunității. S-a realizat un studiu la nivelul comunității din strada Amurgului. Vom avea un grup țintă în jur de 600 de elevi, pentru care vom organiza diferite activități în școli, vor fi subvenții directe date, atât elevilor sub formă de bursă pentru încurajarea participării la sistemul educațional, cât și subvenții acordate părinților pentru a-i încuraja să facă reconversii profesionale reale, în domeniile căutate pe piața muncii. Este un proiect în valoare totală de 3,7 milioane euro, la care, din nou, contribuția primăriei sectorului 5 va fi de numai 2%, deci, bani nerambursabili pe care noi îi vom da înapoi și bani care 90% dacă excludem acele mici cheltuieli de proiect obligatorii pentru orice fel de proiect, 90% sunt bani care se vor întoarce direct în comunitate, fie sub formă de subvenții, fie sub formă de rechizite, fie sub formă de haine, îmbrăcăminte sau excursii pentru copii. Ce este foarte important de spus, este că acest proiect a fost lansat pentru prima dată la nivelul regiunii București - Ilfov în anul 2016. Nu a fost accesat niciun proiect în 2016 și datorită eforturilor pe care dl Primar le-a făcut direct la Guvern, s-a reușit relansarea acestei linii de finanțare pe care am aplicat din nou, singurii beneficiari, Primăria Sectorului 5.

Din sală

Felicitări!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Trecem la votul nominal! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Dna director Florina Dragnea

Boloș Florinei - pentru

Coandă Mihai - pentru

Florea Alexandra Cristina - pentru

Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

Matei George - pentru

Matei Ion - pentru

Melnic Constantin Ion - pentru

Păpușă Valentin - pentru

Danciu Ioan Bogdan - pentru

Ploscaru George Alexandru - pentru

Stanciu Andreea Cristina - pentru

Țigănuș Marian -- pentru

Agheorghiesei Emil - pentru

Stroescu Marilena Daniela - pentru

Gheorghe Ștefan - pentru

Bîrsan Mi hai - pentru

Cursaru Paul Gabriel - pentru

Giurcă Augustin Răzvan - pentru

Jelea Bogdan Ion - pentru

Pop Claudia Ramona - pentru - pentru

Scripcaru Lucian Mihai - pentru

Geamănă Dragoș - pentru

Niculescu Jaqueline Christina - pentru

Pîrtoacă Bogdan Sergiu - pentru

Udescu Șerbănel MihaiI - pentru

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Trecem la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12 A, Sector 5, București. Discuții?

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Da, dl Președinte, eu am o discuție. Adică, am două întrebări!

Din sală

Ridicați-vă în picioare!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

N-o să fiți auzit!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Da, da, m-am ridicat în picioare. Ba da! O să vorbesc tare! Nu vă faceți probleme! întrebarea numărul 1 este: în cazul în care acest proiect ar fi aprobat, să presupunem astăzi, avem garanția că reabilitarea nu va fi făcută de către aceeași firmă de apartamente care se ocupa cu video chat, conform cu ce scrie în ziare? Aceeași firmă despre care am citit în ziar că a luat un contract de nu știu câte milioane de euro ca să facă anvelopări? Asta este întrebarea numărul unu! Iar întrebarea numărul doi! în cazul în care plecând de la aceeași ipoteză, acest proiect ar fi aprobat astăzi, ați fi de acord ca în următorul ziar care se distribuie în Sector, să precizați că ați mințit când ați spus că grupul PNL nu a votat bani pentru biserici, deși, la absolut toate proiectele care au vizat bani pentru Catedrala Mântuirii și pentru toate Unitățile de Cult din Sector, grupul PNL a votat? Mulțmesc!

Dl Primar Daniel Florea

O să punem stenograme! O să punem stenograme ca să vadă lumea ce ați votat!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

O să rog tot pe dl Hopincă să facă precizările vizavi de acest proiect, pentru că în derularea acestuia, de vreo 3 sau 4 luni de zile, am încercat de mai multe ori să-l trecem și am venit cu tot felul de precizări, clarificări vizavi de acest proiect.

Dl administrator public Hopincă Rareș

La nivelul Primăriei Sectorului 5 există în momentul de față peste 1300 de cereri pentru acordarea de locuințe sociale. Sunt cereri cu siguranță justificate, poate că mulți dintre dumneavoastră vă aflați în această situație. Din păcate, Primăria Sectorului 5 nu are un fond de locuințe sociale suficient de generos ca să acopere aceste cereri. La momentul de față, prin implicarea domnului Primar și a domnului Viceprimar, se soluționează încă cereri depuse la nivelul anului 2016. Deci, este în mod cert o necesitate acută, nemaivorbind de incidentele nefericite și regretabile care s-au întâmplat în ultima vreme și care au arătat faptul că este imperios necesar să avem la nivelul Sectorului 5 un fond de locuințe de necesitate care să poată fi acordat în cel mai scurt timp oamenilor aflați în nevoie. Din acest motiv, Primăria Sectorului 5 a inițiat în luna mai a anului trecut, discuțiile cu un agent economic care deține în strada Ferentari nr.72. Este vorba de Societatea Industria Iutei SA, nu este un secret, un imobil care în momentul de față este folosit ca drept locuințe sociale de unii cetățeni cu chiria finanțată de la Primărie, în conformitate cu Legea Asistenței Sociale și ne-a făcut o ofertă de cumpărare. S-a făcut o comisie de negociere la nivelul primăriei. Prețul solicitat s-a diminuat aproape la 50%, deci, este un preț foarte bun și un teren foarte bun. In imobilul respectiv, pe care l-am putea achiziționa, dorim să-l recompartimentăm și să facem 40 de apartamente, cu 2 camere și condiții foarte bune de locuit având destinația de locuințe sociale, iar pe terenul care ne rămâne lângă acest imobil, mai putem construi un bloc în care să putem avea un cămin cu minim 40 de locuințe. Deci, vorbim la momentul de față, de oportunitatea de a avea pentru Sectorul 5 și pentru cetățenii care au această necesitate, 80 de locuințe sociale, care ar putea fi, ... cel puțin 80 de locuințe sociale care ar putea fi repartizate cel târziu la sfîrșitul acestui an. Acesta este istoricul, cu mențiunea că proiectul de hotărâre a fost introdus în Consiliul Local până acum, de 7 ori. Vă mulțumesc!

Dl Primar Daniel Florea

Vreau să precizez două lucruri! Unu - Aici ne trebuie 2/3, deci, ne trebuie cel puțin 18 voturi! Doi - Banii nu îi dăm noi! Predăm acest teren către Compania Națională de Investiții și facem pe banii Guvernului României, pentru că încă de anul trecut, acest proiect a fost aprobat la nivelul Guvernului. Este trecut pe lista sinteză, ...este Ordin de Ministru de aprobare, doar că nu am reușit să luăm decizia în Consiliul Local. Nici să-l cumpărăm și nici să-l predăm. Vreau să vă spun că dacă îi cumpărăm astăzi, facem din nou demersurile pentru că am pierdut finanțarea pe anul trecut, dar o recâștigăm pe anul acesta, după care ne vor trebui din nou 2/3 la următoarea ședință de Consiliu ca să-l predăm către Guvern și să facem pe banii Guvernului, tară niciun ban de la Primărie. Deci, s-ar putea să fie nevoie să mai veniți o dată ca să vedeți cum a fost de greu de exemplu, să predăm terenuri către Guvern, pentru ca pe banii Guvernului să se facă săli de sport la școli.

Din sală

Venim ori de câte ori este nevoie!

Dl Primar Daniel Florea

Astea sunt lucrurile pe care am vrut să le precizez! în al doilea rând, niciodată noi nu intervenim în licitații! Niciodată! Știu că vă nemulțumește, că aveți alte interes, dar nu intervenim în desfășurarea licitațiilor. Nici nu vede Primăria cine depune ofertele. Trecând peste astea, vă mulțumesc că ați venit! Haideți să vedem cum se votează!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim pentru intervenție, am primit și o cerere de la doamna Hamzescu Maria, privind intervenția, ... o intervenție la acest punct. Aș propune la vot această intervenție. Este interesantă și această participare și un alt punct de vedere în afară de cel al consilierilor. O să vă supun la vot dacă sunteți de acord cu această intervenție, a doamnei Hamzescu Maria. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Dna director Florina Dragnca

Boloș Florinei - pentru

Coandă Mihai - pentru

Florea Alexandra Cristina - pentru

Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

Matei George - pentru

Matei Ion - pentru

Melnic Constantin Ion - pentru

Păpușă Valentin - pentru

Danciu loan Bogdan - pentru

Ploscaru George Alexandru - pentru

Stanciu Andreea Cristina - pentru

Țigănuș Marian - pentru

Agheorghiesei Emil - pentru

Stroescu Marilena Daniela - pentru

Gheorghe Ștefan - pentru

Bîrsan Mihai — pentru

Cursaru Paul Gabriel - pentru

Giurcă Augustin Răzvan - pentru

Jelea Bogdan Ion - pentru

Pop Claudia Ramona - pentru - pentru

Scripcaru Lucian Mihai - pentru

Geamănă Dragoș - pentru

Niculescu Jaqueline Christina - pentru

Pîrtoacă Bogdan Sergiu - pentru

Udescu Șerbănel MihaiI - pentru

C

Cu 25 de voturi pentru, propunerea a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Dat fiind faptul că toți consilierii au fost de acord cu această intervenție, vă rog frumos, luați cuvântul!

Dna Maria Hamzescu

Buna seara! Numele meu este Maria Hamzescu sau Mara cum mă cunosc oamenii din cartier, și împreună cu soțul meu administrez patru blocuri. Deci cunosc foarte bine situația locativă a multor familii din acele blocuri. Sunt familii care stau în două camere, câte trei, patru, cinci sau poate mai multe persoane. Așa că, acest proiect cu construcția de locuințe sociale ar fi super bine venit pentru noi care muncim și trăim acolo. Așa că opoziția, gândiți-vă și la noi, vă rog frumos, că și noi vă plătim. De la acele patru blocuri eu plătesc impozit la primărie, sănătate și tot ce este necesar. Ajutați-ne și dumneavoastră, nu fiți numai contra. Vă rugăm din suflet să ne înțelegeți, că trebuie să trăiască toată lumea, și ăla prost și ăla deștept, și ăla bogat și ăla sărac. Da, indiferent de la ce partid ar fi. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Da, domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Așteptam cele două răspunsuri.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mă scuzați, dar dacă vă ridicați în picioare...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Cele două răspunsuri, în legătură cu bisericile. Faptul că...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Da, imediat!

Dl Primar Daniel Florea

V-am răspuns! O să punem stenogramele, ca să vadă cine a mințit. Punem stenogramele.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Unde și când le puneți?

Dl Primar Daniel Florea

Le punem în următorul ziar, ca să vedeți de câte ori ați votat pentru biserici.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

De fiecare dată...

Dl Primar Daniel Florea

Eu asta spun, punem stenogramele ca să vadă lumea cine minte.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Și la prima întrebare?

Dl Primar Daniel Florea

La aceea am răspuns, am spus că face Guvernul ...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Bun! Trecem la vot privind punctul 10 - Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București. Vot nominal!

Dna director Florina Dragnea

Boloș Florinel-Pentru

Coandă Mihai-Pentru

Florea Alexandra Cristina-Pentru

Lazarov Alexandru Sebastian-Pentru

Matei George-Pentru

Matei lon-Pentru

Melnic Constantin lon-Pentru

Păpușă Valentin-Pentru

Danciu loan Bogdan-Pentru

Ploscaru George Alexandru-Pentru

Stanciu Andreea Cristina-Pentru

Țigănuș Marian-Pentru

Agheorghiesei Emil-Pentru

Stroescu Mari lena Daniela-Pentru

Gheorghe Ștefan-Pentru

Bîrsan Mihai-Abținere

Cursaru Paul Gabriel-Abținere

Giurcă Augustin Răzvan-Abținere

Jelea Bogdan Ion-Abținere

Pop Claudia Ramona-Abținere

Scripcaru Lucian Mihai-Abținere

Geamănă Dragoș-Abținere

Niculescu Jaqueline Christina-Abținere

Pîrtoacă Bogdan Sergiu-Abținere

Udescu Șerbănel Mihail-Abținere

Rezultatul votului: 15 voturi pentru și 10 abțineri - Având în vedere art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001, precum și rezultatul votului, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Din sală

Care este motivul pentru care vă abțineți? Puteți să-i întrebați care este argumentul dumnealor pentru care nu votează?

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog, vă rog liniște! Suntem în proces de vot. Mulțumim!

Dl Primar Daniel Florea

A picat. Nu s-a adoptat.

Din sală

Care este motivul? Lucrurile se fac cu un motiv, nu se...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rugăm! Vă rog, liniște! Nu vorbiți cu noi pentru că din punctul nostru de vedere e în regulă. Numai puțin, vorbiți pe rând. Vă rog frumos, dacă vorbiți, vorbiți pe rând. Vă rog frumos să luați loc! Haideți, dacă vreți să obțineți ceva, în liniște și pe rând, altfel nu se poate. Vă rog, liniște! Luați loc, vă rog frumos! în condițiile astea nu ne putem înțelege și nu ajungem la nicio concluzie. în sală este mare gălăgie.

O să am o mare rugăminte! Numai puțin, vă rog frumos! Dați-mi voie, vă rog frumos! Noi știm situația. Pentru edificări, dacă colegii... numai puțin, vă rog frumos! Noi știm necesitatea dumneavoastră.

Dl Primar Daniel Florea

Eu am făcut toate demersurile, am făcut Comisie, am găsit bani, am adus la jumătate prețul, am găsit bani guvernamentali astfel încât să nu trebuiască să dăm bani de la buget. Am votat de opt ori pentru. Rugămintea mea este să ne explice, dacă vor, de ce nu votează acest proiect. Dacă vor, să ne explice, că nici noi nu înțelegem. Cineva de la PNL vrea să ia cuvântul, cineva de la USR pe subiect? Cineva de la USR vrea să vorbească? Cineva de la PNL vrea să vorbească? Acesta-i adevărul pe care îl vedeți azi.

Din sală

Domnule primar, copilul acesta... de optsprezece ani plătesc chirie. Mă dă proprietarul afară!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

După cum observați, situația... Oricum, revenirea la acest punct nu se poate. Motivele sunt la diverși.

Dl Primar Daniel Florea

Puteți să le transmiteți oamenilor în situația dumneavoastră ce ați văzut astăzi.

Din sală

Rușine, rușine...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Am putea încerca să reluăm votul.

Din sală

Votul, votul!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim frumos, se reia votul. Doamna secretar, vă rog! Supunem la vot din nou punctul 10.

Dna director Florina Dragnea

Coandă Mihai-Pentru

Florea Alexandra Cristina-Pentru

Lazarov Alexandru Sebastian-Pentru

Matei George-Pentru

Matei Ion-Pentru

Melnic Constantin Ion-Pentru

Păpușă Valentin-Pentru

Danciu loan Bogdan-Pentru

Ploscaru George Alexandru-Pentru

Stanciu Andreea Cristina-Pentru

Țigănuș Marian-Pentru

Agheorghiesei Emil-Pentru

Stroescu Mari lena Daniela-Pentru

Gheorghe Ștefan-Pentru

Bîrsan Mihai-Abținere

Cursaru Paul Gabriel-Abținere Giurcă Augustin Răzvan-Abținere Jelea Bogdan lon-Abținere Pop Claudia Ramona-Abținere Scripcaru Lucian Mihai-Abținere Geamănă Dragoș-Abținere Niculescu Jaqueline Christina-Abținere Pîrtoacă Sergiu Bogdan

Udescu Șerbănel Mihai

Rezultatul votului: Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri - Având în vedere art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001, precum și rezultatul votului, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Urmare reluării procesului de vot la cerința dumneavoastră, rezultatul este același: nu! Ne lipsesc două treimi!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Haideți să ne liniștim și să trecem la punctul următor, după cum vedeți la solicitarea dumneavoastră, am reluat subiectul, dar nu se poate.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Bun, trecem la punctul 1 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerhota nr. IA, Sector 5, București. Discuții? Avem discuții la punctul 1 1? Nu, atunci o să dau cuvântul domnului Coarnă Dumitru.

Domnul Coarnă Dumitru

Mulțumesc! Am să încerc să...trei minute dacă mă ascultați, o să fiu foarte scurt, clar. Știu că am o sarcină grea, aceea de a vă convinge să votați pozitiv pentru aceste două proiecte, eu spun și punctul 10, ați putea să-l reluați, gândiți, acum e stres, e tensiune! Sunt orgolii, dar eu cred că înainte de interes politic, înainte de interes personal, înainte de orice alt interes, trebuie să primeze interesul public. în administrație, noi v-am trimis aici, să gestionați interesul public. Restul sunt discuții, sigur că tehnic putem analiza și putem acuza, dar deocamdată sunt niște voturi pe care dumneavoastră, în opinia mea, trebuia să le dați pozitive, pentru că ambele puncte, și fac trimitere la 10 și 11, privesc interesul public. Nu cred că aveți un alt interes decât al nostru. Pentru că și la punctul 1 1 o să vedeți că este vorba de o suprafață de 2 000 m2. unde clar, dacă cineva vrea să dezvolte imobiliar, nici din punct de vedere tehnic nu poate să dezvolte organizarea de șantier. Ori, în zona respectivă, eu sunt președintele unei scări de bloc, scara 4 din blocul B20. In zona respectivă sunt 200 de apartamente, sunt foarte multe mașini, e o mare problemă acolo. Proiectul și inițiativa primăriei este utilă, oportună și îndeplinește condițiile interesului public. De aceea eu vă rog și sper că am reușit să vă conving într-un timp relativ scurt să acordați votul pozitiv la cele două proiecte, atât 10 cât și II. Aveți posibilitatea legală să reluați și punctul 10, lăsați orgoliile deoparte. Priviți la noi, priviți la oamenii care v-au trimis aici. Lăsați politica când vorbim de administrație. Vă mulțumesc mult! O seară minunată!

Din sală

Mulți din aceștia, care sunt din Sectorul 1, din Sectorul 2, vin la noi în sector și fac cumpărături de la noi, că suntem cei mai ieftini din zonă. Suntem și mai amărâți și vindem și ieftin. Cei din Sectorul 2 fac cumpărături de la noi. De ce să facă de la noi, aceștia care au miliarde, care au 7-8 sute de hectare de pământ. Au oi, turme de oi...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

II rugăm pe domnul Hopincă să dea detalii vizavi de punctul I 1- Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr.lA, Sector 5, București. La sfârșit, la sfârșit, o să încercăm să mai facem o reluare a votului celor două puncte, nu, nu, ultimul punct. Da. Vă rog, liniște si...îngăduință.

Dl administrator public Hopincă Rareș

O să vă cer atenția pentru două minute să vă explic acest punct de pe ordinea de zi. Este vorba de achiziționarea a unui teren în suprafață de 477 mp aflat în strada Șerbota nr.IA. Prin forma acestui teren, practic lipit de blocul de care spunea domnul Coarnă, antevorbitorul meu, nu se poate construi acolo nimic. Cetățenii din bloc, cele 4 scări și nu numai, că sunt și administratorii din blocurile vecine, au solicitat primăriei identificarea unei soluții pentru realizarea unei parcări, întrucât este extrem de aglomerat. Știți foarte bine ca locuitori ai Sectorului 5, că parcarea este o problemă reală, și una din cele mai mari preocupări ale noastre în acest moment. Am reușit să facem o comisie de negociere, am reușit și în acest caz să diminuăm substanțial prețul solicitat de proprietar, pentru a cumpăra acest teren. După cum am spus, intenția este dc a face o parcare, de a veni în întâmpinarea solicitărilor cetățenilor de acolo, dar în același timp, este un lucru la care trebuie să vă gândiți foarte bine. Sunt sigur că domnul primar Daniel Florea nu va da niciodată pentru acel teren autorizație de construire. în schimb, există posibilitatea ca proprietarul să se ducă în instanță și să ceară, să oblige Primăria Sectorului 5, să-i acorde această autorizație de construire pentru ce ar dori să construiască acolo. Gândiți-vă și la faptul că votul de astăzi este practic prevenirea unei situații extrem de neplăcute în care pe un teren lipit de blocul din str. Șerbota nr.IA s-ar putea construi un imobil. Nu ne dorim așa ceva, trebuie să luăm practic toate măsurile ca să nu se întâmple. Mulțumesc.

Din sală

Domnule primar, aveți atâțea consilieri, trimiteți consilierii dumneavoastră, în toate colțurile Sectorului 5, să ia semnături, să vadă cum și în ce fel stau oamenii... Astăzi, nu mai departe... Acum se oprește apa, după... acum ne mănâncă păduchii, imaginați-vă ce înseamnă dacă oprește apa, și nu au ce să mănânce.

Dl primar Daniel Florea

Vreau să vă spun că nu, nu le-a păsat. Am strâns 50 de mii de semnături. S-a dus Rareș în Consiliul General ca să luăm spațiile verzi, pentru că toate spațiile verzi din sector nu sunt făcute, pentru că sunt la Primăria Generală. Consilierii PSD au votat 28. Au fost consilierii PNL și USR care au votat împotrivă, pentru că se ia decizia tot cu două treimi. Am băgat de 6 ori în Consiliu General să ne dea spațiile verzi din sector ca să le putem face și, de fiecare data, PNL-ul și USR-ul a votat împotrivă. Asta e motivul pentru care nu avem spații verzi și locuri dejoacă pentru copii în sector ... și am avut 50 de mii de semnături cu care Rareș s-a dus în Consiliul General. Astea sunt problemele care trebuie să le spunem. Voi veni personal în toate zonele acestea începând de luni ca să vă spun toate problemele cu care ne confruntăm și în Consiliul Local și în Consiliul General.

Din sală

Vă rugăm, dacă ne permiteți domnule primar, noi îl avem consilier pe domnul Gheorghe Ștefan, nu l-am văzut până acum... Domnul Gheorghe Ștefan își face toate datoriile, cât e normal și peste normal.

Dl primar Daniel Florea

Dl Gheorghe Ștefan este un consilier foarte bun, cu o activitate extraordinară și-l felicit pentru tot ceea ce face.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog să-mi permiteți să trecem la vot cu punctul 1 1 Proiect (le hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr.lA, Sector 5, București. Mulțumim!

Dna director Florina Dragnea

Boloș Florinel-pentru

Coandă Mihai-pentru

Florea Alexandra-pentru

Lazarov Alexanndru-pentru

Matei George-pentru

Matei lon-pentru

Melnic Constantin-pentru

Păpușă Valentin-pentru

Danciu loan-pentru

Ploscaru George-pentru

Stanciu Andreea-pentru

Țigănuș Marian-pentru

Agheorghiesei Emil-pentru

Stroescu Marilena-pentru

Gheorghe Ștefan-pentru

Bîrsan Mihai-abținere

Cursaru Paul -abținere

Giurcă Augustin-abținere

Jelea Bogdan-abținere

Pop Claudia-abținere

Scripcaru Lucian-abținere

Geamănă Dragoș-abținere

Niculescu Jacqeline-abținere

Pîrtoacă Bogdan-abținere

Udescu Șerbănel- abținere

Rezultatul votului: 15 voturi pentru și 10 abțineri. Având în vedere art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001, precum și rezultatul votului, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Din sală

A picat, asta e! Domnule Primar, dați-mi voie să intervin, proiectul care dumneavoastră ați spus acuma despre proiectul nr. 1 1, este un proiect foarte bun pentru noi cetățenii. De ce? Pentru că domnule Primar, ... nu există să nu dea autorizație de construire unui proprietar, iar îngrădi dreptul la proprietate. Deci, ar fi foarte bine să cumpere acest teren pentru noi cetățenii. Multă lume nu a înțeles punctul cum a fost. Deci, dacă acest, ... există un teren între blocuri, terenul respectiv are un proprietar, iar dacă proprietarul respectiv dorește autorizație de construire, domnul primar nu se poate opune.

Dl Coarnă Dumitru

Dacă nu am reușit înainte poate reușesc după. Am văzut că este vorba de 400 mp. Legea, o să vedeți că au să fie bătălii acolo, vă spun eu, vă garantez că nimeni nu construiește acolo, vă garantez eu lucru acesta. Legea nu poate fi respectată pentru organizare de șantier. In 400 de mp nu se poate organiza șantier. Dacă aveți alte interese decât interesele noastre, ale cetățenilor Sectorului 5, spuneți-le. Nu cred că e normal și nu cred că sunteți corecți cu noi în momentul în care nu votați pentru interesul public, ci votați pentru alte interese. Ați venit setați pe această abținere care, practice, e vot negativ. Nu vă înțeleg. De ce împiedicați proiecte care satisfac interesul general, interesul public? Pentru asta v-am trimis acolo, pentru asta v-am votat, pentru asta veniți odată la 4 ani să vă reconfirmăm. Sincer nu vă înțeleg. Am crezut că sunt orgolii, am crezut că aveți capacitatea să depășiți orgoliile politice. Depășiți-le, pentru că ne afectează pe noi. Toate orgoliile dumneavoastră au efecte asupra noastră. Vă rog, vă rog, vă implor dacă trebuie, reluați, gândiți, analizați și aplicați un vot corect în interesul public. încă odată, nu veniți doar setați pe niște lucruri pe care știu eu...au interese în spate. Acolo nu se poate construi nimic. Ca și cu locuințele sociale. De ce să nu dezvoltăm proiecte care ... binele tuturor și interesul general. Să nu stea 10 oameni într-o încăpere să se îmbolnăvească... de ce nu gândiți așa. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim. Trecem la punctul 12 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind necesitatea casării unui număr de 9 bunuri de natura mijloacelor fixe ce nu mai îndeplinesc condițiile tehnice de utilizare și care prezintă un grad ridicat de uzură fizică aflate în patrimoniul Primăriei Sectorului 5.

Din sală

Haide-ți să supunem încă odată, îl reluăm, reluați votul! Dați-ne votul!

Dl Primar Daniel Florea

După ce terminăm ședința reluăm votul. Când terminăm ședința reluăm votul la punctele 10 și 11.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mai avem 5 puncte pe ordinea de zi, apoi vom încerca să reluăm votul pentru punctul 10 și 11. Punctul 12 al ordinii de zi- Proiect de hotărâre privind necesitatea casării unui număr de 9 bunuri de natura mijloacelor fixe ce nu mai îndeplinesc condițiile tehnice de utilizare și care prezintă un grad ridicat de uzură fizică aflate în patrimoniul Primăriei Sectorului 5. Discuții? Vă rog. Consider că este nevoie ca dl 1 Iopincă, să clarifice subiectul respectiv.

Dl administrator public Hopincă Rareș

Subiectul este destul de simplu, este vorba de 9 utilaje care sunt ieșite din uz și nu mai pot fi folosite, aflate în proprietatea Primăriei, după ce au intrat în proprietatea Primărie de la ADP. Legea spune că trebuie să le casăm, practic trebuie să îndeplinim acest act, întrucât ele nu mai sunt funcționale. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim, trecem la vot.

Dna director Florina Dragnea

Boloș Florinel-pentru

Coandă Mihai-pentru

Florea Alexandra-pentru

Lazarov Alexandru-pentru

Matei George-pentru

Matei Ion-pentru

Melnic Constantin-pentru

Păpușă Valentin-pentru

Dane iu Ioan-pentru

Ploscaru George-pentru

Stanciu Andreea-pentru

Țigănuș Marian-pentru

Agheorghiesei Emil-pentru

Stroescu Marilena-pentru

Gheorghe Ștefan-pentru

Bîrsan Mihai-abținere

Cursaru Paul -abținere

Giurcă Augustin-abținere

Jelea Bogdan-abținere

Pop Claudia- abținere

Scripcaru Lucian-abținere

Geamănă Dragoș-abținere

Niculescu Jacqeline-abținere

Pîrtoacă Bogdan-abținere

Udescu Șerbănel-abținere

Rezultatul votului: 15 voturi pentru și 10 abțineri. Având în vedere art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001, precum și rezultatul votului, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl Primar Daniel Florea

Și acest punct trebuia aprobat cu 2/3. A picat, astfel încât Primăria nu poate să cumpere utilaje noi ca să repare drumuri sau să facă deszăpezirea, pentru că nu le poate casa pe cele vechi.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Qiwi România SRL. Discuții? Trecem la vot.

Dna director Florina Dragnea

Boloș Florinel-pentru

Coandă Mihai-pentru

Florea Alexandra-pentru

Lazarov Alexandru-pentru

Matei George-pentru

Matei lon-pentru

Melnic Constantin-pentru

Păpușă Valentin-pentru

Danciu loan-pentru

Ploscaru George-pentru

Stanciu Andreea-pentru

Țigănuș Marian-pentru

Agheorghiesei Emil-pentru

Stroescu Marilena-pentru

Gheorghe Ștefan-pentru

Bîrsan Mihai-pentru

Cursaru Paul -pentru

Giurcă Augustin-pentru

Jelea Bogdan-pentru

Pop Claudia-pentru

Scripcaru Lucian-pentru

Geamănă Dragoș-pentru

Niculescu Jacqeline-pentru

Pîrtoacă Bogdan-pentru

Udescu Șerbănel-pentru

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte dc ședință Boloș Florinei

Mulțumim, trecem la punctul 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru "Amenajare spațiu școala după școala pentru Complexul Multifuncțional Sf Andrei". Discuții? Vă rog.

Dl consilier Dragoș Geamănă

Am și eu o întrebare la dumneavoastră, se face acolo un after-school și before-school, nu? La momentul asta câte posturi de instructori sau educatori sunt trecute în organigrama complexului? Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Nu prea am auzit ce ați spus dumneavoastră.... Dna Sandu Cornelia, vă invităm la microfon.

Dna Sandu Cornelia

Bună seara! Mă numesc Sandu Cornelia și vorbesc în numele Centrului Multifuncțional Sf. Andrei, care a fost înființat în februarie, prin Hotărâre a Consiliului Local. In octombrie a fost înființat și Centrul Educațional, care se adresează copiilor din Sectorul 5 a căror familii au un venit mediu și sub media generală aprobată, inclusiv a copiilor cu familii monoparentale și nu au unde să-și petreacă timpul după terminarea școlii. îmi cer scuze pentru emoții, este prima dată când vorbesc. Să răspund la întrebarea domnului consilier. Domnul consilier m-a întrebat câte funcții de educatori și profesori sunt prevăzute în Organigramă, nu? Păi în Organigrama aprobată conform l l.C.L nr. 291, acolo aveți organigrama aprobată de către dumneavoastră, și acolo sunt prevăzute posturile.

DI primar Daniel Florea

Haideți să vă spun. Acest Centru Multifuncțional va avea câteva componente: stomatologie, imagistică, recuperare medicală și after-school pentru copii, unde copiii din sector vor beneficia de tratament stomatologic gratuit, unde oamenii cu venituri sub venitul minim pe economie vor beneficia de tratament stomatologic gratuit, de ecografii gratuite, de recuperare medicală gratuită, iar părinții care nu au unde să-și lase copiii, vor putea să-i lase la acest centru care va deservi 400 de copii din familii cu venituri modeste sau monoparentale. Mai avem un asemenea centru pentru 200 de copii, iar în acest an vom înființa alte centre pe lângă 15 școli, cu un total de încă 2500 de copii. Centrul Multifuncțional va suporta integral, ... costurile vor fi suportate integral pentru persoanele cu probleme sociale de la bugetul Primăriei, iar pentru cei ale căror venituri depășesc venitul minim, costurile vor fi egale cu cheltuielile Primăriei, ...

Astfel încât nu va mai trebui să stați la cozi, nu va mai trebui să vă duceți la clinici private, nu va mai trebui să dați o grămadă de bani ca să refaceți dantura copiilor sau a părinților sau a dumneavoastră, ci vom putea să deservim acest lucru prin acest Centru Multifuncțional de la nivelul primăriei. El va fi funcțional probabil în prima jumătate a lunii februarie pe partea de stomatologie. Pe partea de imagistică, undeva de Paști și sperăm ca după vacanța copiilor din septembrie, toți cei 400 de copii deserviți de centru să poată să vină la After school, acolo unde vor avea hrană caldă și la prânz și seara, unde vor fi supravegheați de profesori și vor face diverse cursuri și diverse activități recreative.

Din sală

Se aud aplauze și “bravooo!”.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim pentru intervenția domnului Primar și a doamnei Sandu. Mai sunt ceva discuții domnilor consilieri pe acest subiect? Trecem la vot!

Dna director Florina Dragnea

Boloș Florinei - pentru;

Coandă Mihai - pentru;

Florea Alexandra Cristina - pentru;

Lazarov Alexandru Sebastian - pentru;

Matei George - pentru;

Matei Ion - pentru;

Melnic Constantin Ion - pentru;

Păpușă Valentin - pentru;

Danciu Ioan Bogdan - pentru;

Ploscaru George Alexandru - pentru;

Stanciu Andreea Cristina - pentru;

Țigănuș Marian - pentru; Agheorghiesei Emil - pentru;

Stroescu Marilena Daniela - pentru; Gheorghe Ștefan - pentru;

Bîrsan Mihai - abținere;

Cursaru Paul Gabriel - abținere;

Giurcă Augustin Răzvan - abținere;

Jelea Bogdan Ion - abținere;

Pop Claudia Ramona - abținere; Scripcaru Lucian Mihai - abținere;

Geamănă Dragoș - abținere;

Niculescu Jaqueline Christina - abținere;

Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere;

Udescu Șerbănel Mihail - abținere.

Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Din sală

Rușine!

Dl Primar Daniel Florea

A trecut cu votul domnilor consilieri PSD.

Din sală

Bravo!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Trecem la punctul 15 al ordinei de zi, vă rog - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Atelierul magicienilor Centrul de excelență “ Magia cifrelor. Discuții vă rog. Da, domnul Jelea.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am citit proiectul.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog frumos, puțin mai tare! Un pic, vă rog!

Din sală

Multă gălăgie și nu se mai înțelege clar întrebarea.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog frumos, liniște! Vă rog frumos! Să vedem punctul de vedere al domnului consilier. Vă rog frumos, domnul consilier, vă rog frumos, ridicați-vă în picioare și spuneți ce aveți de spus!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog frumos spuneți despre ce este vorba.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am o întrebare.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Ascultăm întrebarea dumneavoastră, domnule Jelea. încercăm.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mai tare. Mai tare. Am văzut că există o contribuție....

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Da, există o contribuție. Vă rog frumos să ascultăm ce spune. V-ați ridicat de pe scaune. Să trecem la vot. îmi pare foarte rău. Da. Supunem la vot acest proiect de la punctul 1 5- Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Atelierul magicienilor” - Centru! de excelență ”Magia cifrelor”, vă rog.

Dna director Florina Dragnea

Boloș Florinei - pentru;

Coandă Mihai - pentru;

Florea Alexandra Cristina — pentru;

Lazarov Alexandru Sebastian - pentru;

Matei George - pentru;

Matei Ion - pentru;

Melnic Constantin Ion - pentru;

Păpușă Valentin - pentru;

Danciu Ioan Bogdan - pentru;

Ploscaru George Alexandru - pentru;

Stanciu Andreea Cristina - pentru;

Țigănuș Marian - pentru;

Agheorghiesei Emil - pentru;

Stroescu Marilena Daniela - pentru;

Gheorghe Ștefan - pentru;

Bîrsan Mihai - pentru;

Cursaru Paul Gabriel - pentru;

Giurcă Augustin Răzvan - pentru;

Jelea Bogdan Ion - Pentru;

Pop Claudia Ramona - pentru;

Scripcaru Lucian Mihai - pentru;

Geamănă Dragoș - pentru;

Niculescu Jaqueline Christina - pentru;

Pîrtoacă Bogdan Sergiu - pentru

Udescu Șerbănel Mihai 1 - pentru.

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Din sală

Aplauze! Bravo!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim! Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități a! Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache“ pentru anul 2019. Discuții, domnilor consilieri? Vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aș dori să știu cam cât costă tot acest program ansamblu, bine structurat. Am descoperit pentru prima dată niște proiecte mult mai bune și după insistențele noastre, Centrul Cultural începe să funcționeze.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnule președinte, aveți obligația legală ca pe parcursul desfășurării ședinței, să mențineți liniștea în sală, da. Au fost oameni care au stat afară și nu i-ați primit în timpul ședințelor. Acum că tot vorbim, vorbim pe rând, da. Am vrut să știm care este valoarea bugetului.

Din sală

O să încercăm să dăm un răspuns.

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Când am cerut să-mi dați un microfon nu mi s-a dat, acum da.

DI președinte de ședință Boloș Florinei

Proiectul de buget pe anul 2019, știți foarte bine că există, teoretic. Există un draft, dar nu poate fi, ... el nu poate fi supus spre dezbatere... în atenția dumneavoastră, pentru că nu există bugetul de stat pe 2019. Se dă un fel de program, ca și activități. Acum supunem la vot!

Dna director Florina Dragnca

Boloș Florinei - pentru;

Coandă Mihai - pentru;

Florea Alexandra Cristina - pentru;

Lazarov Alexandru Sebastian - pentru;

Matei George - pentru;

Matei Ion - pentru;

Melnic Constantin Ion - pentru;

Păpușă Valentin - pentru;

Danciu Ioan Bogdan - pentru;

Ploscaru George Alexandru - pentru;

Stanciu Andreea Cristina - pentru;

Țigănuș Marian - pentru;

Agheorghiesei Emil — pentru;

Stroescu Mari lena Daniela - pentru;

Gheorghe Ștefan - pentru;

Bîrsan Mihai - abținere;

Cursaru Paul Gabriel - abținere;

Giurcă Augustin Răzvan - abținere;

Jelea Bogdan Ion - abținere;

Pop Claudia Ramona - abținere;

Scripcaru Lucian Mihai - abținere;

Geamănă Dragoș - abținere;

Niculescu Jaqueline Christina - abținere;

Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

Cu 15 voturi pentru și 10 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Proiectul trece cu contribuția consilierilor PSD. Am ajuns la punctul 17, dar am convenit ca pe parcursul acestei ședințe să ne întoarcem la punctul 10 și respectiv 11 referitor la achiziționarea unor locuințe sociale din Intrarea Ferentari nr. 72 și proiectul cu Strada Șerbota nr. IA. O să vă rog să reluăm procesul de vot la punctul 10 - Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București.

Dna director Florina Dragnea

Boloș Florinei - pentru;

Coandă Mihai - pentru;

Florea Alexandra Cristina - pentru;

Lazarov Alexandru Sebastian - pentru;

Matei George - pentru;

Matei Ion - pentru;

Melnic Constantin Ion - pentru;

Păpușă Valentin - pentru;

Danciu Ioan Bogdan - pentru;

Ploscaru George Alexandru - pentru; Stanciu Andreea Cristina - pentru;

Țigănuș Marian - pentru;

Agheorghiesei Emil - pentru;

Stroescu Marilena Daniela - pentru;

Gheorghe Ștefan - pentru;

Bîrsan Mihai - abținere;

Cursaru Paul Gabriel - abținere;

Giurcă Augustin Răzvan - abținere;

Jelea Bogdan Ion - abținere;

Pop Claudia Ramona - abținere;

Scripcaru Lucian Mihai -abținere;

Geamănă Dragoș - abținere;

Niculescu Jaqueline Christina - abținere; Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere Udescu Șerbănel Mihail - abținere.

Rezultatul votului: 15 voturi pentru și 10 abțineri. Având în vedere art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001, precum și rezultatul votului, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl Coarnă Dumitru

Domnule primar, avem și noi o rugăminte să ne spună domnii consilieri. Pentru cetățenii sectorului, de ce, de ce se abțin?

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

O să încerc să dau din nou cuvântul domnului Coarnă. Vă rog, poate...

Dl Coarnă Dumitru

Știu că demersul meu este inutil, sunt convins că sunteți setați, sunt setați, sunt convins, dar mai încerc până la capăt. Aveți o explicație rațională, logică și ne înclinăm în fața dumneavoastră, o explicație rațională, logică pentru care nici măcar nu aveți curajul de a vota împotrivă ci doar vă abțineți. Asta este semn al lașității și al subordonării interesului personal, nu aveți rațiune, nu aveți logică, doar vă abțineți, nici măcar nu aveți curajul să scoateți capul din pământ și să votați împotrivă.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Trecem la punctul 1 I revedem punctul 11 - Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Ser bot a, nr.lA, Sector 5, București.

Dl Coarnă Dumitru

începeți învers cu votul, că poate le iese.

Dl. președinte de ședință Boloș Florinei

Ne luptăm cu morile de vânt. începem cu votul la punctul 1 1.

Dna director Florina Dragnca

Boloș Florinei - pentru;

Coandă Mihai - pentru;

Florea Alexandra Cristina - pentru;

Lazarov Alexandru Sebastian - pentru;

Matei George - pentru;

Matei Ion - pentru;

Melnic Constantin Ion - pentru;

Păpușă Valentin - pentru;

Danciu Ioan Bogdan - pentru;

Ploscaru George Alexandru - pentru;

Stanciu Andreea Cristina - pentru;

Țigănuș Marian - pentru;

Agheorghiesei Emil - pentru;

Stroescu Marilena Daniela - pentru;

Gheorghe Ștefan - pentru;

Bîrsan Mihai - abținere;

Cursaru Paul Gabriel - abținere;

Giurcă Augustin Răzvan - abținere;

Jelea Bogdan Ion - abținere;

Pop Claudia Ramona - abținere;

Scripcaru Lucian Mihai - abținere;

Geamănă Dragoș — abținere;

Niculescu Jaqueline Christina - abținere;

Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

Udescu Șerbănel Mihail - abținere.

Rezultatul votului: 15 voturi pentru și 10 abțineri. Având în vedere art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001, precum și rezultatul votului, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl. președinte de ședință Boloș Florinei

Deci punctul 1 I nu a trecut, o să încercăm să reluăm la vot și punctul 12 respectiv - Proiectul de hotărâre privind necesitatea casării unui număr de 9 bunuri de natura mijloacelor fixe ce nu mai îndeplinesc condițiile tehnice de utilizare și care reprezintă un grad ridicat de uzură fizică aflate în patrimoniul Primăriei Sectorului 5. Motivația lîind foarte simplă, ca să poți să cumperi altele noi trebuie să le valorifici pe cele vechi, fie în formă remat sau în formă de vânzare. Oricum, casate și reintroduse în patrimoniu. Hai să votăm și să ne ocupăm și de diverse.

Dna director Florina Dragnea

Boloș Florinei - pentru;

Coandă Mihai - pentru;

Florea Alexandra Cristina - pentru;

Lazarov Alexandru Sebastian - pentru;

Matei George - pentru;

Matei Ion - pentru;

Melnic Constantin Ion - pentru;

Păpușă Valentin - pentru;

Danciu loan Bogdan - pentru;

Ploscaru George Alexandru - pentru;

Stanciu Andreea Cristina - pentru;

Țigănuș Marian - pentru;

Agheorghiesei Emil - pentru;

Stroescu Marilena Daniela - pentru;

Gheorghe Ștefan - pentru;

Bîrsan Mihai - abținere;

Cursaru Paul Gabriel - abținere;

Giurcă Augustin Răzvan - abținere;

Jelea Bogdan Ion - abținere;

Pop Claudia Ramona - abținere;

Scripcaru Lucian Mihai - abținere;

Geamănă Dragoș - abținere;

Niculescu Jaqueline Christina - abținere;

Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

Udescu Șerbănel Mihail - abținere.

Rezultatul votului: 15 voturi pentru și 10 abțineri. Având în vedere art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001, precum și rezultatul votului, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim pentru votul dumneavoastră. Faptul că, la diverse am băgat, am reintrodus aceste puncte pentru a încerca să ne atingem obiectivul... Declar ședința închisă. Mulțumim pentru participare și colegilor de la opoziție.

Lucrările ședinței se închid la ora 1 8?”.