Proces verbal din 22.04.2019

Proces verbal ședința extraordinară din data de 22.04.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

5               9

din data de 22.04.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 31 539/18.04.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 12 06-.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

9

A

In sala de ședință sunt prezenți un număr de 17 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Stroescu Marilena Daniela, Vanghelie Marian Daniel, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, stimați colegi! Declar deschisă ședința Consiliului Local de astăzi. înainte de a intra în ordinea de zi... domnișoara Niculescu, vă rog frumos, puteți să stați în primul rând, jos, ca toți ceilalți colegi? Filmați ce vreți dumneavoastră, cum vreți dumneavoastră, dar să stăm și noi jos, toți. Sunteți singura persoană care stă în picioare. Pentru buna desfășurare a ședinței...

La ora 12 09 intră în sala de ședințe doamna consilier Coroblea Cristina. Prezenti-18 consilieri.

9

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Stau bine! Am stat jos toată dimineața. Vă deranjează?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Da, mă deranjează pe mine! Mi se pare că este lipsă de respect, inclusiv față de colegii dumneavoastră care stau jos în sală. Cum ar fi să stau și eu în picioare, să stau pe masă?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Pe mine nu m-ar deranja.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Domnule președinte, vă rog foarte mult, să nu începeți ședința! Hai să ne ridicăm toți în picioare...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Hai să stăm fiecare cum vrem! Nu vreți?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Asta e problema cea mai arzătoare, acum, a Sectorului 5, că unul din consilieri stă în picioare?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Și asta e soluția...Dacă toată lumea stă jos, nu înțeleg de ce dumneavoastră... puteți foarte bine să filmați stând jos.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Haideți să ne respectăm! E lipsă de respect. Atâta lipsă de bun simț...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Stau mai în spate. Aici este bine?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cum considerați dumneavoastră! Vă mulțumim pentru amabilitate și colaborare. Acestea fiind spuse, o să dau citire ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 04.04.2019;

 • 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 08.04.2019;

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L S5 nr.88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L S5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L S5 nr. 123/26.06.2018 privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței "Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe”, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2019;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Demarării serviciilor de consultanță juridică pentru exproprierea unor terenuri de pe raza sectorului 5;

 • 8. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (PATRIARHIA ROMÂNĂ - CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI), în anul 2019;

 • 9. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA), în anul 2019;

 • 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5, de către Consiliul General al Municipiului București, cu privire la asocierea dintre Administrația Piețelor Sector 5 și producători autohtoni;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA și a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Economat Sector 5 SRL;

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Primăria Sectorului 5 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în scopul asigurării funcționării Clubului bunicilor sector 5 -Centru Comunitar;

 • 15. Proiect de hotărâre privind încheierea unor acorduri cadru de consultanță, asistența și/sau reprezentare juridică a Sectorului 5 a Municipiului București;

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare;

Diverse.

Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Vreți să spuneți ceva? Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

în primul rând, aș vrea să știu: de ce le este interzis accesul cetățenilor în ședință?

5                S

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Are legătură cu ce vorbeam eu?

Dna consilier Coroblea Cristina

Vreau să știu de ce este interzis accesul cetățenilor în ședință? Au dreptul să participe la ședință și sunt opriți să intre.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna consilier, acum discutăm despre altceva. Dacă vreți să discutăm... Doamna consilier, nu v-am dat cuvântul pentru așa ceva... Suntem la ordinea de zi.

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu vă mai bateți joc de ei, că nu de asta sunteți aici!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

E Săptămâna Mare, doamna consilier! Nu mai vorbiți cu atâta patimă.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Ședințele sunt publice, conform legii.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Păi, de aceea filmați, vede toată lumea, este foarte bine.

Dna consilier Coroblea Cristina

Eu o să mă duc, în clipa asta, să iau cetățenii de jos și dacă nu sunteți de acord veniti să le dati ordin direct oamenilor să nu-i lase să intre.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

S-a făcut vreo procedură?

Dna consilier Coroblea Cristina

Au făcut cerere și au spus că nu li s-a aprobat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea a început, deja, ședința! Nu puteți să veniți și să plecați așa cum vreți dumneavoastră. Rămâneți sau nu la ședință? Nu vreau să mă cert cu dumneavoastră.

Dna consilier Coroblea Cristina

Mă duc să aduc oamenii pe care îi împiedicați să intre în ședință.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vorbim despre ce am venit aici, sau vorbim despre problemele dumneavoastră.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

E un abuz ce se întâmplă aici!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

O întrebare: Nu văd rațiunea.. .pentru ce s-a organizat această ședință extraordinară? Unele din puncte nu sunt chiar urgente.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Tocmai de aceea nu este ședință de îndată, este ședință extraordinară.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Dar de ce nu este ședință ordinară?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Pentru că am mai avut una acum două săptămâni, domnul consilier!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Se face una pe lună, domnul consilier. Mai învățați Regulamentul.

La ora 1210 doamna consilier Coroblea Cristina iese din sala de ședințe, s                »

Prezenți-17 consilieri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă veți citi legislația în vigoare, veți vedea că se face...

DI consilier Udescu Șerbănel Mihail

De ce nu ați așteptat luna viitoare, când va fi următoarea ședință ordinară, să supuneți aceste puncte pe ordinea de zi? Nu înțeleg care este logica pentru care ele sunt urgente.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Datoria noastră de consilier local este să răspundem de fiecare dată când este nevoie să facem ceva pentru comunitate.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dar, sunt totuși cetățeni care...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu v-am dat cuvântul și deja situația deraiază. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Alți cetățeni au fost la ședință și si-au bătut joc de ei.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Fiecare face cum poate. Punctul 1 de pe ordinea de zi- Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 04.04.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), procesul verbal al ședinței ordinare din data de 04.04.2019, a fost aprobat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi- Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 08.04.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.04.2019, a fost aprobat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L S5 nr.88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București,

A

cu modificările și completările ulterioare. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 4 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L S5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Aveam o întrebare, dar merge foarte repede și...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vrem să fim operativi, că am pierdut... Dacă aveți ceva de spus, vă înscrieți la cuvânt.

Punctul 5-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. S5 nr.123/26.06.2018 privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare fiori pe domeniul public al Municipiului București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 6-proiect de hotărâre privind modificarea componenței „Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe”, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.16/19.07.2016. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 7-proiect de hotărâre privind aprobarea „Demarării serviciilor de consultanță juridică pentru exproprierea unor terenului de pe raza Sectorului 5”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihai

Aici ar fi câteva...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog să ridicați mâna înainte și vă dădeam cuvântul fără nicio problemă, nu după vot. Dacă vreți să spuneți ceva, vă rog frumos anunțați-vă și o să vă dau cuvântul, bineînțeles, dar înainte de vot, nu după.

Punctul ^-proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (PA TRIARHIA ROMÂNA-CA TEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI), în anul 2019.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihai

Totuși, aveam ceva de spus.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Trebuia să spuneți înainte, acum dacă spuneți este deja...Nu după vot!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihai

Aș vrea să spun, de ce...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am trecut deja de vot, îmi pare rău. De acum încolo pentru toți colegii, când vreți să spuneți ceva la orice punct, vă rog frumos, înscrieți-vă la cuvânt și categoric se va face dialogul despre care...despre care facem vorbire. Trecem mai departe însă, punctul 8. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim.

Proiectul privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectoru!5 (PATRIARHIA ROMÂNĂ-CATEDRALA MÂNTUIRII

NEAMULUI), în anul 2019 a fost adoptat cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina).

Punctul 9- proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA ) în anul 2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 10 -proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5, de către Consiliul General al Municipiului București, cu privire la asocierea dintre Administrația Piețelor Sector 5 și producători autohtoni. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 11 -proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqeline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul \2-proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA și a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Economat Sector 5 SRL.

J                                     f

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihai

Zilele trecute, m-a oprit un cetățean, stimați colegi, onorată asistență. Un cetățean m-a oprit pe stradă și mi-a arătat, în sacoșa dânsului, da, niște produse luate de la două entități alăturate. Da? O entitate era Economat Sector 5, iar o entitate era un alt magazin. Prețurile de la celălalt magazin erau cu mult sub prețurile de la Economat. întrebarea mea este: care este rațiunea, deci inițial aceste economate, au fost organizate și înființate cu un scop. De a-i ajuta pe cetățenii nevoiași ai Sectorului 5, cu un scop foarte nobil, pentru a-și duce o

A

existență mai, cu niște prețuri mai bune, mă rog...In schimb, acum, prețurile de la Economat sunt cu mult peste prețurile celelalte și în plus mărfurile de acolo nu sunt de cea mai bună calitate. Sunt lăsate special să expire în loc să li se scadă

A prețul, cum este normal într-o economie de piață. întrebarea este: care este rațiunea existenței acestor magazine Economat? Care este rațiunea actuală?

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

în primul rând, plecând de la premisa că ce spuneți este corect, că nu ați mințit, nu putem să generalizăm, ci tocmai pentru a îmbunătății managementul pe care îl are Economatul și AES-ul facem lucrul acesta.

Ora 1216 intră în sala de ședință doamna consilier Coroblea Cristina. Prezenti 18 consilieri.

»

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Dati-i voie domnului Petre Leonard.

»

Domnul Petre Leonard

Să răspund la întrebarea domnului consilier: societatea este societate

A comercială. Negocierea produselor pe care Economatul le vinde... In comparație cu noi, Mega Image care este acolo... una e să negociezi produsele pentru trei magazine, alta e să negociezi produse pentru o sută de magazine câte are Mega Image, unu. Doi: Economatul nu pune adaos comercial doar la produsele de bază, în rest, oricărui alt produs i se pune adaosul comercial legal.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos domnule director! Mergem la vot. Da, corect, dna consilier Coroblea Cristina, legat de subiect!

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, legat de subiect! Deci noi am propus de la început că cel mai bun lucru care s-ar putea face cu societățile comerciale ar fi să fie desființate. Sunt găuri negre pentru bugetul acestui sector. Numai anul trecut, s-au dat peste 120 milioane de lei acestor societăți comerciale, Economat și Amenajare Edilitară și Salubrizare, cu care nu prea se vede nimic... Asta numai anul trecut. Nu vede nimeni, îmi pare rău, dar nu vede nimeni. Deci, ar trebui desființate.

Dna consilier Coroblea Cristina

în al doilea rând, vedem că există în continuare o foarte mare lipsă de interes pentru a fi aduse măcar într-un grad cât de cât de normalizare, funcționare a acestor societăți. Felul în care se propune selecția membrilor ai Consiliului de Administrație, presupune doar anunțul în două ziare. Atât! Deci, pentru postul de o asemenea importanță, oameni care gestionează bugete de sute de milioane de lei, punem două anunțuri în două ziare, nici măcar pe site-ul Primăriei? De ce nu afișați pe site-ul Primăriei posturile scoase la concurs?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Despre ce posturi vorbiți?

Dna consilier Coroblea Cristina

Despre membrii Consiliului de Administrație!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Aia este o scrisoare de așteptare! Este un act preliminar!

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu este vorba doar despre asta! Anunțați și faptul că se caută membrii în Consiliul de Administrație!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

E după lege doamna Coroblea!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mai întâi trebuie să aprobăm!

Dna consilier Coroblea Cristina

Și atunci faceți minimul! Nu vă interesează să aveți oameni din ...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Asta este o chestiune speculativă care nu mai are niciun sens cu discuția! Vă rog frumos! Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere! Vă mulțumim pentru intervenție!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Am înțeles!

9

Dna consilier Coroblea Cristina

în al treilea rând, faptul că nu am putut să fiu aici, pentru că a trebuit să mă duc să...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Deja nu are nicio legătură cu subiectul ... Mergem mai departe! Supunem la vot!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Nu mai are relevantă cu subiectul!...

i

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Doriți să faceți o solicitare cu 10 minute înainte de ședință?

9                            9                                                                                                                             9               9

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu! A depus cerere! Doamna vă poate confirma! A depus cerere vineri!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Păi unde e cererea?

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Unde este cererea?

Dna consilier Coroblea Cristina

Și s-a spus că nu se aprobă! A trimis mail! Poate dovedi acest lucru!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Gata! Am luat notă!

Dna consilier Coroblea Cristina

De aceea, nu pot să anunț decât acum că doresc să fac niște declarații în legătură cu punctele expuse la vot!

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Super! Suntem nerăbdători!

Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA și a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Economat Sector 5 SRL. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai). Având în vedere art. 45 alin. 3, din Legea nr. 215/2001, hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 14- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Primăria Sectorului 5 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, fw scopul asigurării funcționării Clubului bunicilor sector 5 - Centru Comunitar.

Dl consilier Pîrtoacă Sergiu Bogdan

As avea o întrebare!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da! Vă rog!

Dl consilier Pîrtoacă Sergiu Bogdan

Aș vrea să salutăm inițiativa de a face centre pentru persoane vârstnice pe raza Sectorului, însă, aș vrea un răspuns în legătură cu... Unde o să se desfășoare, pentru că în materialele trimise se spune la un moment dat că, se caută spații pentru amenajarea acestor centre și apoi se spune că se vor înființa niște containere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles întrebarea! Dna director Popescu dacă doriți să-i răspundeți domnului consilier...

Dna director Florentina Popescu

Acest proiect de hotărâre se referă la un acord de colaborare dintre Primăria Sector 5 și Direcția de Asistență Socială. în baza lui, Primăria Sectorului 5 va identifica acele imobile unde instituția noastră va înființa aceste Centre Comunitare singuri sau în parteneriat cu ...

Dl consilier Pîrtoacă Sergiu Bogdan

Bun! Asta am înțeles! Numai că există o expunere de motive acolo, semnată de către dl Primar, care vorbește de înființarea acestor centre în niște containere. Vorbește despre căutarea unor terenuri pe care ar putea fi puse niște containere unde să se organizeze aceste...

Dna director Florentina Popescu

Instituția noastră are deja, din luna Decembrie un parteneriat cu Mega Image. Ei se obligă, ... Au un proiectant, au existat deja dezbateri publice cu cetățenii, legat de modul în care aceste module să arate cum vor funcționa ele, care sunt serviciile, care sunt mai aproape de cetățeni...

Dl consilier Pîrtoacă Sergiu Bogdan

Centrele se vor înființa în clădiri existente sau nu?

Dna director Florentina Popescu

Nu! în module cât mai aproape de cetățeni, în diverse cartiere din Sector. Acest Centru, este deja înființat în organigrama instituției ca și structură, urmează să fie ...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Deci, ne-am lămurit!

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu am înțeles! Deci, este vorba despre...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Deci, da, containere!

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci, este vorba de containere!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Module! Haideți să le spunem așa, pentru că containere sunt pe șantier!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Nu e plin cu chinezi containerul!

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, dar, aș aminti faptul că și colegul nostru Dragoș Geamănă a propus pentru situații de urgență, pentru oamenii străzii, adăposturi de urgență în astfel de containere, pentru că sunt astfel de module ...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Nu în astfel de containere... în containere! E o diferență!

Dna consilier Coroblea Cristina

Pentru că sunt mai ușor de amplasat și ni s-a amintit atunci chiar că a mai încercat cineva să facă așa ceva... se referea la domnul Mazăre și iată, a fost închis! Și acum ne întrebam care este diferența dintre acele containere despre care dumneavoastră ați zis că nu sunt potrivite și cele care se folosesc acum.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Deci, noi avem zece containere, zece module amplasate în diferite puncte ale sectorului, care în cazuri de necesitate, în cazuri de urgență, se folosesc și ca adăpost. Este adevărat că nu putem să le acordăm să doarmă, pe timpul nopții. Probabil, doamna director, se va gândi și la treaba asta, dacă vom face, dar modulele alea nu sunt să se cazeze. Aici era problema, că trebuia cazat, ca să poți să îl cazezi trebuie mai multe condiții.

Dna director Florentina Popescu

Diferența este, ca să răspund la întrebarea doamnei consilier, aceste module vor funcționa ca servicii pe timp de zi, unde pensionarii vor desfășura o serie de activități. Spre deosebire de propunerea, pe care a facut-o grupul dumneavoastră, aceea de a înființa locuințe pentru persoane adulte care locuiesc în stradă...

Dna consilier Coroblea Cristina

Adăposturi de urgență.

Dna director Florentina Popescu

Da, adăposturi de urgență! Instituția noastră are o astfel de structură și deja avem beneficiari. Este vorba de o locuință temporară care adăpostește astfel de adulti.

»

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Unde se află?

Dna consilier Coroblea Cristina

Unde se află? Pentru că erau locuri absolut insuficiente. De fiecare dată când am...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deja discutăm despre altceva.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

A

Pe ce stradă? In Sectorul 5?

Dna director Florentina Popescu

Bineînțeles!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Are vreo legătură cu subiectul nostru? îmi cer scuze!

Dna consilier Coroblea Cristina

Și o altă întrebare: Ce buget aveți în vedere pentru.,.? Pentru că nu am... adică ar fi trebuit să existe un buget și nu am găsit.

Dna director Florentina Popescu

Toate modulele sunt finanțate de către Mega Image. Toate achizițiile și dotarea acestor module se va face prin sponsorizare. Instituția noastră nu va plăti.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deja s-a dezbătut suficient! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Primăria Sectorului 5 si Direcția Generală de Asistentă Socială 9                        9                                                                             9

și Protecția Copilului Sector 5, în scopul asigurării funcționării Clubului bunicilor sector 5 - Centru Comunitar a fost adoptat cu 17 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan, Udescu Șerbănel Mihail și Țigănuș Marian) și o abținere (Niculescu Jacqueline Christina).

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind încheierea unor acorduri cadru de consultanță, asistența și/sau reprezentare juridică a Sectorului 5 a Municipiului București. Doamna Coroblea!

Dna consilier Coroblea Cristina

întrebarea mea este: De ce aveți nevoie de aceste servicii de consultanță? Câți angajați are departamentul juridic? Care este motivul pentru care aveți această nevoie de consultare?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Hopincă, vă rog, domnul administrator public!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Este vorba de servicii de consultanță, asistență și reprezentare specifică, nu este vorba despre serviciile pe care le acoperă direcția juridică. Ne referim, în primul rând, la relația cu instituțiile financiare internaționale, vorbim de: Banca Europeană de Investiții, de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, de Banca Mondială și în legătură cu anumite instrumente, cum ar fi o eventuală emisiune de obligațiuni. Deci, sunt investiții și proiecte specifice pe care expertiza tehnică a Direcției Juridice nu o acoperă. De asta avem nevoie de asistență specializată.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Adică spuneți că oamenii din Primărie nu sunt suficient de pregătiți?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Domnule consilier nu are legătură!

Dl consilier Melnic Contantin Ion

Nici vorbă!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deja divagăm! Domnul consilier, îmi cer scuze, nici nu v-am dat cuvântul și deja divagăm. Domnul consilier, vă rog să vă înscrieți la cuvânt! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind încheierea unor acorduri cadru de consultanță, asistența și/sau reprezentare juridică a Sectorului 5 a Municipiului București a fost adoptat cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan și Udescu Șerbănel Mihail).

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 16 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare a fost adoptat cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian) și 4 voturi împotrivă (Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan și Udescu Șerbănel Mihai 1).

Dna consilier Coroblea Cristina

O secundă! Este aceeași observație, noi credem că ar trebui desființate aceste...

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles, am înțeles de prima dată! Mulțumim frumos! La Diverse?

Dna consilier Coroblea Cristina

La Diverse...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Are cineva ceva?

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, eu am!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Doamna Coroblea are ceva de spus!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am văzut!

Dna consilier Coroblea Cristina

în primul rând aș vrea să îi dați cuvântul, dacă sunteți de acord, doamnei Elena Ungureanu care a venit... dacă sunt de acord, dacă nu o lasă să vorbească este alegerea lor.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cine este pentru a-i da cuvântul doamnei Ungureanu Elena care nu s-a înscris? împotrivă? Abțineri?

Cu 4 voturi pentru (Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan și Udescu Șerbănel Mihail) și 14 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian), doamnei Ungureanu Elena nu i s-a acordat dreptul de luare a cuvântului în ședința Consiliului Local Sector 5.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

A făcut cerere!

Dna consilier Coroblea Cristina

Și cu ce drept împiedicați un cetățean să se exprime în consiliu? Și mai aveam și alte puncte, v-am spus de la început, respectiv la faptul că... referitor la banii pe care îi acordați Catedralei Neamului?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu am înțeles, faceți în scris!

Dna consilier Coroblea Cristina

în fiecare an se acordă... deci, până acum instituția aceasta a acordat zeci de milioane.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea, iertați-mă că vă întrerup! Dați-mi voie două secunde... Ok! Doamna Coroblea, tot ce vreți să comunicați, comunicați în scris! Și doamna să vină să facă cerere pentru participare la ședințele consiliului. Declar ședința închisă!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1229.