Proces verbal din 21.11.2019

Proces verbal ședința ordinară din data de 21.11.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 21.11.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 3511/15.11.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 12 22.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul General al Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

în sală se află, de asemenea, domnul Ionescu Nicolae, domnul Cristian Crivăț și domnul Alexandru Popescu ce și-au manifestat intenția de a participa la ședința Consiliului Local.

» »

La apelul nominal au răspuns prezent un număr de 23 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Agheorghiesei Emil, Coroblea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Marian Daniel.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, stimați colegi! Declar deschisă ședința Consiliului Local de astăzi 21.11.2019. încep prin a da citire ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data de 31.10.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, Strada Teiuș nr.141, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • 3. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, Strada Teiuș nr.145, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • 4. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, Strada Teiuș nr.145A, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • 5.Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sedii/puncte de lucru pentru D.I.T.L. Sector

 • 5. situate pe raza sectorului 5, București.

 • 6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.207/26.09.2019 privind aprobarea solicitării către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Calea 13 Septembrie nr.164, sector 5, București, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-București, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5 București, în vederea derulării unor investiții.

 • 7. Proiect de hotărâre privind înființarea S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A.

 • 8. Proiect de hotărâre privind înființarea societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

 • 9. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Sectorul Xicheng Din Beijing, Republica Populară Chineză.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)-Intrarea Vrabiei nr.4,6,8 - Sector 5.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 174/19.08.2019, privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a imobilului situat în București, sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr.7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției.

 • 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului

București, a terenului in suprafața de 104 mp situat in str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A ( fostă Câmpul Mare), Sector 5, București.

 • 13. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de suprafața de 104 mp situat in str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A ( fostă Câmpul Mare), Sector 5, București.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția 2019.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.24 la acordul de parteneriat nr.32686/08.10.2019, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.

 • 16. Proiect de hotărâre privind susținerea activităților desfășurate, pe parcursul anului 2020, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr.

 • 17. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului situat la etajul clădirii din Strada Fabrica de Chibrituri nr.7-9 către Grădinița Nr. 269.

 • 18. Diverse.

Pe lista suplimentară avem șase puncte, o să le dau citire:

 • 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 80 mp situat în str. Dincă Ștefan nr. 3, sector 5, București;

 • 2. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 80 mp situat în str. Dincă Ștefan nr. 3, Sector 5, București;

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru anul 2019;

 • 4. Proiect de hotărâre privind susținerea Liceului Tehnologic Dimitrie Guști, în vederea implementării proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, ediția a noua;

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, modificată prin HCL S5 nr. 216/26.09.2019;

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S5 nr. 1184/27.08.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019-2020.

Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele șase puncte pe care le-am citit anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun la vot aprobarea ordinii de zi cu lista suplimentară adăugată aferent. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), ordinea de zi cu suplimentarea făcută a fost aprobată.

Intrăm pe ordinea de zi, punctul 1: Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data de 31.10.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 22 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail) și o abținerie (Niculescu Jacqueline Christina), procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.10.2019 a fost aprobat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, Strada Teiuș nr.141, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

»

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500°/o a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, Strada Teiuș nr.145, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 4 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, Strada Teiuș nr,145A, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 5 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sedii/puncte de lucru pentru D.I.T.L. Sector 5, situate pe raza sectorului 5, București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 6 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.207/26.09.2019 privind aprobarea solicitării către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Calea 13 Septembrie nr.164, sector 5, București, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-București, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 București, în vederea derulării unor investiții. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 16 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail) și 7 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 7 de pe ordinea de zi...

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Mă scuzați o secundă! Să mă lămuresc și eu la un aspect, că nu văd în spate! Ăsta este punctul cu modificarea privind trecerea imobilului din...

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Pe care l-ați votat atunci...Acum doar ne cere, Consiliul General, să facem niște completări utile, legate de durata investiței, valoarea și destinația imobilului...

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Nu comentez, avem doi colegi care se grăbesc la o chestiune de familie nefericită, așa că să nu întârziem.. .Voiam, doar să înțeleg. Aici, noi, ne-am abținut. Cine a votat pentru?

Domnul viceprimar Marian Țigănuș

Unde?

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

La punctul 6. Adică ați numărat...

Domnul viceprimar Marian Țigănuș

Toți 13 cu colegii de la U.S.R., trei colegi de la U.S.R.

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos!

Ok! Mergem la punctul 7 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind înființarea S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A. Cine este pentru?

Domnul consilier Bârsan Mihai

Avem de făcut obiecții.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog!

Domnul consilier Bârsan Mihai

E vorba de Societatea de Amenajare, care face aceeași salubrizare, nu înțeleg care este oportunitatea să mai facem o societate în continuare.

Domnul viceprimar Marian Țigănuș

Domnul Hopincă, vă rog! Veniți mai în față.

Domnul Administrator Public Rareș Hopincă

Sistemul de management al deșeurilor cuprinde mai multe activități. Să simplific, ca să nu pierdem foarte mult timp, se înscriu cinci activități: precolectare, colectare, sortare, tratare și eliminare deșeuri. A.E.S.-ul face partea de precolectare și tratare a deșeurilor municipale și menajere. Pentru cealaltă pre-componentă ce presupune: sortare, tratare, eventual și valorificare în condițiile stabilitate de lege, pentru că vorbim de reciclare, în primul rând, și eliminare a deșeurilor, se înființează această companie. Motivul pentru care propunem înființarea companiei este pentru că este o activitate complexă, cea de sortare, valorificare, tratare și eliminare a deșeurilor. E foarte dificil să facă A.E.S.-ul această procedură integrată, pe deoparte, iar pe de altă parte suntem în căutarea încheierii unor contracte de tip parteneriat, cu agenți specializați în tipul acesta de activitate, adică sortare și reciclare. Pentru că sunt niște studii foarte înalte și societatea înființată astăzi va avea rolul de special purpose vehicle, făcută ca destinație explicită: sortare, tratare și eliminare deșeuri.

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Mai am și eu o întrebare scurtă! Nu ar fi fost mai simplu să modificați Organigrama, Stat de Funcții, atribuții, cod C.A.E.N., dacă este cazul, Ia A.E.S., pentru a include și un departament care să se ocupe de lucrul acesta, în loc să înființați o nouă companie, care va însemna nu doar cheltuieli suplimentare de spațiu, de sediu de abilitare a indemnizațiilor administrative.. .plus toate cheltuielile juridice și așa mai departe, aferente înființării.

Domnul Administrator Public Rareș Hopincă

Am înțeles întrebarea. Din punctul nostru de vedere, nu! Cum am spus: se înființează acest special purpose vehicle, care va face explicit lucrul acesta. Este foarte complicat să amesteci și activitatea, și oamenii, și activele și așa mai departe.

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumim!

Domnul vicepriinar Marian Țigănuș

Am de făcut o propunere! Propun ca reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor, în această companie să fie domnul Rareș Hopincă city - managerul Primăriei.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Supun la vot propunerea domnului viceprimar. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), propunerea domnului viceprimar Marian Țigănuș a fost aprobată.

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Să ne numărați și nouă, vă rog frumos! Secretariatul, ori domnul Viceprimar, că suntem curioși.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Da, sigur!

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Numai să ne spuneți numărul, au fost 12, 14, 18...

Doamna consilier Pop Claudia Ramona

Dacă nu ai propus...

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Păi, nu, la asta, la ce a propus domnul Lazarov!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acum s-a votat, deocamdată, propunerea domnului viceprimar.

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Așa, cine a fost de acord cu propunerea domnului viceprimar? Sunt și eu curios.

Domnul viceprimar Marian Țigănuș

Ați notat, fetelor? 13 voturi pentru și 10 abțineri.

Am și eu, la rândul meu, de făcut o propunere referitor la oamenilor privind componența Consiliului de Administrație al respectivei companii. Propunerile mele sunt: dl Bogza Lucian, dl Merliu Marian, dl Slav Giulian, dna Maria Găină și dna Stoica Mariana, cu mențiunea că aceștia vor li pe mandat provizoriu până când se vor face toate diligențele în vederea selecției...

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Conform O.U.G. Nr. 109/2011, (privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice), actualizată...care...în ce orizont de timp de la ipoteticul eveniment al înființării...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Patru luni.

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Asta se specifică în text? Am văzut bine?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot propunerea pe care am facut-o anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), propunerea domnului Alexandru Lazarov Sebastian a fost aprobată.

Acum vă propun spre aprobare punctul 7 în totalitate- Proiect de hotărâre privind înființarea S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A împreună cu cele două amendamente pe care le-am votat anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian), 6 voturi împotrivă (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Mergem mai departe spre punctul nr. 8!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Este cu majoritate simplă sau cu două treimi?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu e cu două treimi! ... Nu!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Deci, înseamnă că s-a votat, nu? Numai noi am fost împotrivă, nu?

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Noi ne-am abținut!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Si cum a trecut? Poate mă înșel eu la aritmetică!

»                                                                                       9

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Jumătate din cei prezenți sau jumătate din consilierii în funcție?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înființarea societății Infrastructură DF5 S.A. Vă rog!

Dl consilier Bîrsan Mihai

La Salubrizare ... nu ... la Infrastructură, numele Daniel Florea 5 S.A. ...

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Nu! DF 5 S.A.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Doar fapte!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Si de la ce vine DF 5 S.A.?

5

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Doar fapte! Este un logo!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Ce coincidență!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Are același obiect de activitate!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Așa este! Dacă luăm S.R.L. înseamnă și societate cu răspundere limitată, așa poate să însemne și săptămâna redusă de lucru. Așa era pe vremuri!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Asta era odinioară!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Așa că... propun ca reprezentant în Adunarea Generală pe dl Rareș Hopincă, administratorul public al Primăriei Sectorului 5.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot propunerea dl viceprimar! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș), propunerea dlui viceprimar Marian Țigănuș a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun și eu spre vot propunerea pe care o am pentru membrii Consiliului de Administrație sub incidența acelorași aspecte pe care le-am prezentat și la punctul numărul 7 și anume: dna Grigore Georgiana Aurelia, dna Reinhard Olguța, dl Slav Giulian, dna Găină Maria și dna Stoica Mariana. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș), propunerea dlui consilier Alexandru Sebastian Lazarov a fost aprobată.

Acum vă supun la vot proiectul nr. 8 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind înființarea societății Infrastructură DF5 S.A. cu cele două propuneri votate anterior! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan), 6 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian) și 4 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 9 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Sectorul Xicheng din Beijing, Republica populară Chineză. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 10 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Detaliu (P.U.D) - Intrarea Vrabiei nr. 4,6,8 - Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 11 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 174/19.08.2019, privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a imobilului situat în București, sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi pentru (Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș) și 7 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 12 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 104 mp situat în str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7 A (fost Câmpul Mare) sector 5, București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Alexandra Cristina Florea, Coandă Mihai, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Gheorghe Ștefan), 7 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Niculescu Jacqueline Christina) și 3 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 13 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 104 mp situat în str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7 A (fost Câmpul Mare) sector 5, București.

Dl consilier Alexandru Sebastian Lazarov propune ca din Comisia de negociere în vederea achiziționării terenului în suprafață de 104 mp situat în str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A (fostă Câmpul Mare), sector 5, București, să facă parte domnul viceprimar Țigănuș Marian și dl consilier Matei Ion.

Votul secret se va efectua după finalizarea ordinii de zi.

Punctul 14 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului de colinde „Astăzi s-a născut Hristos”, ediția 2019. Domnul Cursaru!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc! La Școala nr. 135 avem sală de festivități?

»                                           9                                                                                                                                   9

Dna director Roxana Nedelcu

Da!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cred că era mult mai nimerit ca acest... De 300 de lei de beneficiar pentru a cânta și a face cor, să Ie dați cadouri, ar fi fost mult mai nimerit ca acești bani să fie altfel cheltuiți. Nu am văzut, până acum, în toate proiectele din anul acesta și din ultimii ani, ca Consiliul Local al Sectorului 5 să îndrepte o acțiune către Casele de Copii sau către diverse orfelinate, în care să avem aici proiecte locale, proiecte propuse de către Primărie, mai ales în această perioadă, măcar în acest an. Am avut multe pentru biserici, multe pentru bătrâni ... am văzut doar proiecte dar nu am văzut donații! Eu aș fi făcut ca acest proiect sau beneficiile acestui proiect, le-aș fi redirecționat și le-aș fi reorientat către o Casă de Copii decât pentru achiziții, pentru 300 de copii care cântă și care are mai mult. Din câte vedem de fiecare dată, să nu spun eu, un iz sau scop electoral. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc! O completare, Domnul Jelea? Are și o întrebare completarea sau...?

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Nu! M-am consultat cu colegii mei... știți că eu... pentru mine chestiunea asta legat de obiceiuri, de sărbători... eu sunt mai conservator. Mi se par niște lucruri bune! Necazul este că suma de 90 000 de lei, cât mi-a ieșit mie din calcul, adică 20 000 de euro, este o sumă substanțială...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acum sunt doar vreo 16 000 de euro, a mai crescut EURO ... dar, mă rog. Mă scuzați că v-am întrerupt!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Nu, nu, e foarte corect! N-a crescut atât de mult dar, din păcate, a crescut! Ideea este din punctul meu de vedere, lăsând la o parte suma de 18 000 de euro ca să fim la jumătate. Aici nu se precizează că vorbim despre elevii și coordonatorii... Dacă vorbeam de elevi și coordonatori ziceam că vin 7 coruri, 2 coruri, 3 coruri! Organizează niște spectacole și atunci o să avem 20, 30, 50, în total, de persoane care merită un beneficiu, o premiere. Necazul este că aici... mai departe... la final de rând, avem conjuncția ”și”, după care scrie "grupurilor de colindători”. Păi acum dacă noi ne ducem ... acum fac doar o întrebare! Acum, de exemplu, eu cu colegii mei din grup, obișnuiam fiecare în copilărie, în adolescență, să mergem la colindat. Dacă ne facem un grup de colindători și venim la Școala 135, ne dați și nouă câte 300 de lei? Asta e întrebarea!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

în produse: ciocolată, cozonac!

Dl consilier Paul Cursaru

Adică nu sunt specificați foarte clar beneficiarii, care sunt de unde sunt, care sunt corurile, ansamblurile, câți sunt colindători, câți coordonatori...

Dl consilier Jelea Bogdan

Care sunt colindătorii, după ce criteriu primim colindătorii. Repet dacă noi ne ducem și batem la ușă, ne înscriem să cântăm, cântăm mai bine, mai prost, ni se dau acești bani?

9

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Obiceiul pământului,, Primiți cu colindul?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O secundă, vă rog frumos!

Dl Administrator Rareș Hopincă

Vreau să atrag atenția grupului P.N.L. că dacă votează proiectul de hotărâre, și se duc la colindat și cer bani, o să se afle în conflict de interese. Mulțumesc!

Dl consilier Jelea Bogdan

Da, foarte corect, tocmai de aceea ne gândim să nu-1 votăm, ne e teamă, ne gândim că mai avem o șansă să ne dați ceva când o să mergem la colindat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Trecând peste aceste completări, vă supun la vot- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția 2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) si 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Giurcă Răzvan Augustin, Jelea Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 24 la acordul de parteneriat nr. 3268/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.a. și Primăria Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 23 de voturi ( Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Giurcă Răzvan Augustin, Jelea Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 16 de pe ordinea de zi - privind susținerea activităților ce vor fi desfășurate, pe parcursul anului 2020, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andard și Colegiu Național Gheorghe Lazăr.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) si 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Giurcă Răzvan Augustin, Jelea Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 17 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului situat la etajul clădirii din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 către Grădinița Nr. 269. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 23 de voturi ( Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Giurcă Răzvan Augustin, Jelea Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 1 de pe lista suplimentară -Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 80 mp situat în str. Dincă Ștefan nr. 3, Sector 5, București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) si 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Giurcă Răzvan Augustin, Jelea Bogdan, Scripcaru Lucian-Mihai, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 2 de pe lista suplimentară -Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 80 mp situat în str. Dincă Ștefan nr.3, Sector 5, București. Aici avem de făcut niște propuneri pentru comisia de negociere, două propuneri ca reprezentanți ai consiliului local pentru comisia de negociere. Știți proiectul este primit pe e-mail. Totodată dacă tot intrăm în zona aceasta de vot și la punctul 13 avem de votat pe cineva. Să facem acum toate propunerile să ne ocupăm de buletinele de vot.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Din partea grupului PSD pentru comisia de negociere îl propun...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Două secunde domnule președinte, câți membri trebuie să aibă?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

...sunt in mijlocul frazei...

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Câte doi pentru fiecare comisie.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Din partea grupului PSD pentru comisia de negociere a condițiilor achiziționării a terenului de pe strada Dincă Ștefan, îl propun pe domnul viceprimar Țigănuș Marian și pe domnul consilier Matei Ion. Alte propuneri?

DI consilier Melnic Constantin Ion

Putem trece la vot, dacă nu sunt alte propuneri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Și pentru punctul 13?

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Tot două persoane.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Pentru punctul 13 tot așa avem două persoane care să reprezinte Consiliul Local, dacă aveți dumneavoastră și alte propuneri...Din partea grupului PSD îmi mențin propunerile, domnul Țigănuș Marian și domnul Matei Ion.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

V-ați consultat cu dumnealor?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ne înțelegem din priviri. Cum voi vă înțelegeți cu dreapta, noi ne înțelegem cu stânga.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Se pot duce să tipărească buletinele de vot având cele două propuneri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Facem procedura propriu zisă, la finalul ședinței ...că acum nu mai sunt multe puncte. Vă mulțumesc!

Punctul 3 de pe lista suplimentară- Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache,, pentru anul 2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) si 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Giurcă Răzvan Augustin, Jelea Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Di președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 4 de pe lista suplimentară-Pro/ec/ de hotărâre privind susținerea Liceului Dimitrie Guști, în vederea implementării proiectului educațional, „Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul” ediția a noua. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) si 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Giurcă Răzvan Augustin, Jelea Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 5 de pe lista suplimentară - Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, modificată prin HCL S5 nr. 216/26.09.2019.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Doresc un minut pauză, vreau să vorbesc cu colegii (noi nu am apucat să vedem astea). Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O secundă domnul Jelea, am primit și două adrese de la Curtea de Conturi a României. Cât dumneavoastră vă consultați, eu o să le dau citire. Mulțumesc!

Domnul președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov dă citire adreselor Curții de Conturi nr. 1508/03.10.2019 înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. R 28117/07.10.2019 și adresa nr. 1642/30.10.2019, înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. R 37103/05.11.2019.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Aveți aici documentele să le consultați când doriți dumneavoastră.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am rugămintea să se consemneze în procesul-verbal că îl rog pe domnul președinte de ședință să monitorizeze, în continuare, cum l-am mai rugat, aceste situații legate de la Curtea de Conturi. Pentru că pentru viitor la nivel instituțional sunt lucruri importante, iar în legătura cu pauza în care noi ne-am consultat dacă vreți să supuneți la vot proiectul numărul 5.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Asta vreau să fac. Punctul 5 de pe lista suplimentară- Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de în vățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, modificată prin HCL S5 nr. 216/26.09.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai,

Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Giurcă Răzvan Augustin, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) și 4 abțineri (Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vrem și să ne justificăm vis-a-vis de... Sunt surprins că domnișoara Jacqueline colega noastră nu a votat alături de grupul P.N.L., de această dată. Am consultat modificarea, însemnând doar adăugarea unei școli pe listă și înțeleg că este un program național. Nici măcar nu știm dacă finanțarea este de la primărie sau vine de la unitățile centrale. Ținând cont de necazurile, pe care marea parte a familiilor care le au cu copiii, pentru că nu sunt supravegheați, pentru că nu au cu cine să-i lase. Acesta este motivul pentru care noi am... Dacă v-ați răzgândit și vreți să votati alături de noi sunteti bine venită.

J                                                                           »

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Din ce am văzut eu, am primit documentația pentru ordinea de zi suplimentară astăzi la ora zece si jumătate, drept pentru care...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da așa este, tocmai de aceea ne-am abținut și noi la toate pentru că aceasta este o chestiune extrem de importantă pentru copii și familiilor din sector.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da este foarte importantă, la fel și principiul ar trebui să fie important, dar numai că na, nici măcar legea nu se respectă în primăria asta, cu atât mai puțin principiile. Putem să mergem mai departe.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Vorbim de legalitate, ori de oportunitate. Sunt două noțiuni diferite. Afirmația e gravă că încălcăm legea. Eu am fost 25 de ani apărător al legii, nu prea îmi convine situația asta.

Dl consilier Paul Cursaru

Pentru că nu au avut la timp toate listele depuse ca să fie...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Atunci de ce nu le puneți pentru ședința următoare pe ordinea de zi.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ca să poată să mănânce și copiii aceia. Noi suntem la fel de riguroși...

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Copii mănâncă în fiecare zi, nu o dată la 3 luni!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Foarte bună completarea, domnul Melnic.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Asta înseamnă că proiectul a fost adoptat.

Punctul 6 de pe lista suplimentară- Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S5 nr. 1184/27.08.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2 019-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Giurcă Răzvan Augustin, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

îmi place ședința asta că se termină cu zâmbetul pe buze. Mulțumesc frumos! Secretariatul tehnic se retrage în vederea tipăririi buletinelor de vot.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acum așteptăm colegele ca să ne aducă buletinele de vot.

La ora 12,51 se reia ședința.

întrucât tipărirea buletinelor de vot a fost finalizată se trece la procedura de vot secret pentru punctul 13 de pe ordinea de zi și a punctului 2 de pe ordinea de zi suplimentară.

După exercitarea votului, membrii Comisiei de validare se retrag în scopul numărării voturilor și consemnării rezultatului în procesul-verbal al Comisiei.

în sală sunt prezenți 18 consilieri. Au ieșit din sală următorii consilieri: Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Matei George.

La ora 13,07 membrii comisiei de validare revin în sala de ședințe. Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare și anunță rezultatul votului.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Proces-verbal de validare încheiat astăzi 21.11.2019.

Având în vedere prevederile art. 139, alin (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu completările ulterioare, membrii comisiei de validare s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de suprafața de 104 mp situat in str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A (fostă Câmpul Mare), Sector 5, București. Situația voturilor este următoarea:

-Matei Ion-13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 6 voturi nule

-Țigănuș Marian-13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 6 voturi nule

Proces-verbal de validare încheiat astăzi 21.11.2019.

Având în vedere prevederile art. 139, alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu completările ulterioare, membrii comisiei de validare s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de suprafața de 80 mp situat în str. Dincă Ștefan nr. 3, Sector 5, București. Situația voturilor este următoarea:

-Matei Ion-12 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 3 voturi nule

-Țigănuș Marian-12 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 3 voturi nule

Cu asta am încheiat. Domnule președinte!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 13 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de suprafața de 104 mp situat in str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A (fostă Câmpul Mare) , Sector 5, București cu componența votată anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 12 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 6 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail, Jelea Ion Bogdan și Cursaru Paul Gabriel), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aș vrea să numărați și să spuneți voturile, vă rog frumos! Doamna de la Secretariat, vă rog să spuneți numărătoarea voturilor.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară- Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 80 mp situat în str.

Dincă Ștefan nr. 3, Sector 5, București cu componența votată anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 12 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian), și 6 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail, Jelea Ion Bogdan și Cursaru Paul Gabriel), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Vă mulțumesc tuturor pentru prezență! Declar ședința închisă!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 13 17.

Contrasemnează Secretar

Elena Lumini

Președinte de ședință. Alexandru lifebaStian Lazs

tian Lazarov