Proces verbal din 21.05.2019

Proces verbal ședința ordinară din data de 21.05.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 21.05.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 39211/17.05.2019.

Lucrările ședinței încep la ora Îl10.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 14 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina, Vanghelie Marian Daniel, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Stanciu Andreea Cristina.

în sală este prezent și domnul Buznicea Cristinel ( membru PMP).

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, stimați colegi! Declar deschise lucrările ședinței Consiliului Local de astăzi. Sunt prezenți 14 consilieri, astfel ședința e statutară și din acest punct de vedere. O să dau citire ordinii de zi:

  • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 14.05.2019;

  • 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului

2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

  • 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul

General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5, cu privire la asocierea cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local;

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Festivalul costumului tradițional românesc: simt și mă îmbrac românește” - ediția a treia;

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Festivalul Concurs Național de interpretare muzică pop pentru copii "MINISTAR CIREȘAR”;

  • 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al

Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului

5, prin Administrația Piețelor Sector 5, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași;

  • 7. Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului ”Jucându-ne învățăm -Sector 5;

  • 8.  Diverse.

Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? în unanimitate pentru.

Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian), ordinea de zi a fost aprobată.

Mergem mai departe spre vot.

Punctul 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței

7\

ordinare din data de 14.05.2019. Cine este pentru? In unanimitate pentru.

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Matei George, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian), procesul verbal al ședinței ordinare din data de 14.05.2019 a fost aprobat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Cine este pentru? în unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Matei George, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5, cu privire la asocierea cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local. Cine este pentru? în unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Matei George, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Festivalul costumului tradițional românesc: simt și mă îmbrac românește" - ediția a treia. Cine este pentru? în unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Matei George, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Festivalul Concurs Național de interpretare muzică pop pentru copii "MINISTAR CIREȘAR". Cine este pentru? în unanimitate pentru.Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Matei George, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 5, prin Administrația Piețelor Sector 5, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași. Cine este pentru? în unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Matei George, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind susținerea

/X proiectului ”Jucându-ne învățăm - Sector 5”. Cine este pentru? In unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Matei George, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Având în vedere că punctele de pe ordinea de zi au fost dezbătute, președintele de ședință declară ședința închisă!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1115.

9                  9

ELENA LUMI

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN