Proces verbal din 18.06.2019

Proces verbal ședința extraordinară din data de 18.06.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

9               9

din data de 18.06.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 47 924/14.06.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 11 22.

Din partea executivului sunt prezenți dl Primar Daniel Florea, dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

Secretarul Sectorului 5 constată că în sala de ședință sunt prezenți un număr de 14 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Matei George, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Coroblea Cristina și Vanghelie Marian Daniel.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, stimați colegi! Declar deschisă ședința Consiliului Local de astăzi. Dau citire ordinii de zi:

  • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21.05.2019;

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului "Evaluare Preventivă și îndrumare de Specialitate”;

  • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al Sectorului 5 pe anul 2019;

  • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei prevăzute în H.C.L. Sector 5 nr. 71/2018 - privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân și constituirea Comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor ca fiind abandonate sau fără stăpân;

  • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019;

  • 6. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București condițiile unei posibile închirieri a imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez;

  • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare spațiu dejoacă, Strada Malcoci, Sector 5, București”;

  • 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Societatea de Transport București S.T.B. S.A, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor S.T.B. S.A, aflate pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București;

  • 9. Diverse.

După cum știți avem și un punct suplimentar pe ordinea de zi suplimentară. O să-i dau citire:

-Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și sau/ reprezentare;

O să vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? în unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

O să vă supun la vot ordinea de zi în întregul ei. Cine este pentru? în unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), ordinea de zi cu suplimentarea făcută a fost aprobată.

Mergem mai departe cu ordinea de zi.

Punctul 1 de pe ordinea de zi- Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21.05.2019. în unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), procesul verbal al ședinței ordinare din data de 21.05.2019 a fost aprobat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea

A

Proiectului ”Evaluare Preventivă și îndrumare de Specialitate”. Cine este A.

pentru? In unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al Sectorului 5 pe anul

A

2019. Cine este pentru? In unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 4 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei prevăzute în H.C.L. Sector 5 nr. 71/2018 - privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân și constituirea Comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor ca fiind abandonate sau fără stăpân. Avem o comisie! Avem propuneri?

Dl consilier Ploscaru George -Alexandru

Propunerea noastră este dl Melnic Constantin Ion!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok! Mulțumim! Procedura de vot la final, după ce terminăm ordinea de zi?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Da!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc frumos! Alte propuneri nu mai avem! Trecem mai departe!

Punctul 5 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământulpreuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019. Cine este pentru? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 6 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București condițiile unei posibile închirieri a imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez.

Ce propuneri avem?

Dl consilier Ploscaru George -Alexandru

Propunem pe dna consilier Stanciu Andreea Cristina și pe dl Păpușă Valentin.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Procedura de vot la final! Mulțumesc frumos!

»

Punctul 7 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu de joacă, Strada Malcoci, Sector 5, București”. Cine este pentru? în unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 8 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului Genera! al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Societatea de Transport București S. T.B. S.A, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor S. T.B. S.A, aflate pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București. Cine este pentru? Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 1 de pe suplimentară, 9 de pe ordinea de zi compIetă-Prozec/ de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și sau/ reprezentare. Cine este pentru? în unanimitate pentru. Mulțumesc!

J

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

La Diverse, dl primar, vă rog!

DI primar Daniel Florea

Voiam să vă spun că sunt foarte dezamăgit de absența consilierilor locali de la PNL și USR pentru că azi avem două chestiuni foarte, foarte importante pe ordinea de zi. Prima este: ce facem cu Colegiul Cerchez, pentru că mi s-a făcut o propunere de majorare a chiriei și suntem în pericol. Dacă nu ajungem la o înțelegere, pierdem acest liceu. Al doilea lucru foarte important este despre bursele elevilor. Aceste două puncte de pe ordinea de zi: bursele elevilor și Colegiul Cerchez, cred că ar fi trebuit să aibă susținerea, măcar fizică, a reprezentanților opoziției. Să nu fi aici, când știi ordinea de zi și când este vorba despre elevii sectorului 5, aproape 30 000 de copii... Când este un liceu cu reprezentare națională, cum este Colegiul Cerchez ... mi se pare inadmisibil. Vă mulțumesc că ați venit și că am reușit să trecem aceste proiecte. Va trebui să negociem foarte, foarte bine, să nu cumva să rămânem fără Liceul Grigore Cerchez și aș vrea să vă mulțumesc pentru burse. Așadar, suntem singurul Sector din București care a dat burse.

5

Avem oricum cele mai mari burse dintre toți și avem de la 8.50... și faptul că este un lucru bun, se reflectă în aspectul că avem 1900 de elevi cu burse în semestul II, față de semestrul I. Asta înseamnă că, au înțeles și părinții și copiii că este important să învețe. îmi pare rău că nu sunt reprezentanții opoziției, dar, deja a devenit un mod de lucru când este vorba despre educație, nu le pasă!

Vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că ați venit aici!

Dna consilier Stroescu mulțumesc că ați venit! Știu că aveați o mulțime de lucruri de făcut astăzi ... Vă mulțumesc și vă rog să ne ajutați în continuare cu liceul Cerchez și cu ...

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Eu vă mulțumesc pentru că ne ajutați și ne susțineți... și să reușim așa cum ne dorim noi și așa cum ne-am propus!

Dl primar Daniel Florea

Ia cuvântul doamna director de la Liceul Grigore Cerchez!

Dna director Crăciun Adi Nicoleta

Mulțumim foarte mult pentru sprijin și sperăm să se rezolve într-un mod favorabil pentru noi în locația respectivă ... și să ne desfășurăm activitatea așa cum ne-am propus.

Dl primar Daniel Florea

Câți copii aveți acolo?

Dna director Crăciun Adi Nicoleta

Dna director Crăciun Adi Nicoleta

Aproape 1000! De dimineața până seara, în trei schimburi! Și zi și seral..., trei forme de învățământ.

5

Dl primar Daniel Florea

Vreau să vă asigur că facem tot ce depinde de noi să vă ajutăm!

Dna director Crăciun Adi Nicoleta

Sunt convinsă și vă mulțumesc în numele Colegiului pentru sprijinul de care ați dat dovadă nu numai acum ... ci și până acum.

Dl primar Daniel Florea

Aș vrea să avem o discuție după asta, cu ... să vedem în ce condiții am putea după ce se va termina acel dosar penal cu cei de la Camera de Comerț, în ce condiții am putea să cumpărăm clădirea aceea. Pentru că, în momentul acesta, este foarte greu să putem să facem investiții în ceva ce nu ne aparține, mai ales pentru că ei nu vor să recunoască investițiile pe care le fac.

Dna director Crăciun Adi Nicoleta

Da și într-adevăr este o clădire foarte veche care necesită ... deja a început să necesite cheltuieli. Se mai strică o centrală, un tablou electric, se mai strică o țeavă pe sub pământ pentru că este veche de zeci de ani.

Dl primar Daniel Florea

Eu aș vrea, să vedem în timpul negocierilor cu ei... sper să nu fie asta singura lor sursă de venit...

Dl avocat Mihalache Cătălin

îmi permiteți, sunt avocatul Camerei de Camerț!

Dl primar Daniel Florea

Buna ziua, vă rog!

Dl avocat Mihalache Cătălin

Am văzut că discutați ca și cum nu știți că sunt prezent aici!

Dl primar Daniel Florea

Nu, nu știam că sunteți aici!

Dl avocat Mihalache Cătălin

Cred că, cu privire la investiții, încercăm să găsim o soluție în timpul negocierilor să nu se recunoască ... să se includă cumva o cheltuială ... vedem...

Dl primar Daniel Florea

Exact!

Dl avocat Mihalache Cătălin

Dar, nu este asta singura sursă de venit a Camerei ci este doar...

Dl primar Daniel Florea

Să dea Dumnezeu să nu fie!

Dl avocat Mihalache Cătălin

Nu, nu este singura, ci este doar presiunea interesului financiar a Camerei să valorifice un bun la valoarea pieței. Având în vedere că avem și alte oferte mai bună decât cea ... a liceului și tocmai de aceea, am făcut o propunere celor care activează acolo acum si vrem si noi ca si dumneavoastră să încheiem si să

5                             5                                  5                                                                                                            S

prelungim ... inclusiv posibilitatea înstrăinării la un moment dat, când se va putea. Nu este exclusă discuția aceasta. Asta pot să vă spun eu!

Dl primar Daniel Florea

Aș vrea neapărat, pentru că nu vreau să pierdem!

Dl avocat Mihalache Cătălin

Eu zic că dacă negociem favorabil de ambele părți n-o să se piardă.

Dl primar Daniel Florea

Și aș vrea să discutăm pentru că neapărat mai trebuie făcute investiții în clădirea aia.

Dl avocat Mihalache Cătălin

Da, am auzit și eu!

Dna director Crăciun Adi Nicoleta

Trebuie făcute niște investiții dar, să nu uităm că nu are aviz LS.U!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Adică Consiliul Local își asumă un lucru pe care dumneavoastră nu prea reușiți să-l îndepliniți. Asumați oarecum niște documente și ar fi bine să discutăm și acest aspect în interesul și al dumneavoastră și al nostru.

Dl primar Daniel Florea

Doamna consilier Stroescu este inspector școlar pe Sectorul 5! Dumneaei știe foarte bine...

Dl avocat Mihalache Cătălin

Dacă doamna directoare ne poate acorda chiar pe perioada negocierilor o listă cu necesarul cu ce trebuie făcut acolo ca investiții, ar fi reprezentarea mai corectă, fiindcă ei știu ce folosesc și ce le trebuie cred că putem rezolva inclusiv sub acest aspect. Dar, nu ne-a avansat nicio necesitate sau, cel puțin nu știu eu de ea.

Dna director Crăciun Adi Nicoleta

Păi în fostul contract, era prevăzut că se angajează ... Ne angajăm noi să suportăm ... Așa a fost făcut vechiul contract și atunci nu puteam să solicităm la dumneavoastră reparațiile care au apărut conform contractului. Deci, nu v-ați asumat! în fostul contract care există aici nu v-ați ... Și atunci noi ce să vă cerem dacă ...

Dl avocat Mihalache Cătălin

Am înțeles! Puteti să cereți orice solicitare, urmând să discutăm!

» » » ’

Dl primar Daniel Florea

în condițiile în care suntem toti deschiși s-o rezolvăm, lucrurile le discutăm când ... Noi acum facem Comisia de negociere cu dumneavoastră și aș vrea neapărat asta... în Comisia asta să discutăm și despre investiții, despre refacerea clădirii și despre posibilitatea de a o cumpăra în viitor, când se termină... Vă mulțumesc mult!

9

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acum să trecem la procedura de vot pentru punctul 4!

Se trece la procedura votului secret! După exercitarea votului, membrii Comisiei de validare se retrag în scopul numărării voturilor și consemnării rezultatului în procesul verbal al Comisiei.

Dl consilier Constantin Ion Melnic

Dau citire procesului verbal, proces verbal încheiat astăzi, 18.06.2019. Având în vedere art. 45, alin. 5 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, membrii Comisie de validare s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea unui reprezentant a Consiliului Local Sector 5 în componența Comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor ca fiind abandonate sau fără stăpân.

Situația voturilor se prezintă astfel: 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă pentru dl consilier Melnic Constantin.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supunem la vot punctul 4 - Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei prevăzute în H.C.L. Sector 5 nr. 71/2018 - privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân și constituirea Comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor ca fiind abandonate sau fără stăpân, cu propunerea votată de către noi, cu dl Melnic Constantin Ion în componență. Cine este pentru? în unanimitate pentru. Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Acum să trecem la procedura de vot pentru punctul 5!

Se trece la procedura votului secret! După exercitarea votului, membrii Comisiei de validare se retrag în scopul numărării voturilor și consemnării rezultatului în procesul verbal al Comisiei.

Dau citire procesului verbal, proces verbal încheiat astăzi, 18.06.2019. Având în vedere art. 45, alin. 5 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, membrii Comisie de validare s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București condițiile unei posibile închirieri a imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez. Situația voturilor se prezintă astfel:

Stanciu Andreea Cristina: 14 voturi pentru;

Păpușă Valentin: 14 voturi pentru.

Supunem la vot punctul 5- Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București condițiile unei posibile închirieri a imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez cu cei doi membrii desemnați: dna Stanciu Andreea Cristina și dl Păpușă Valentin..

Cine este pentru? în unanimitate pentru! Mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Declar ședința închisă!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1137.

•>                            5PREȘEDI^j            k,