Proces verbal din 17.12.2019

Proces verbal ședința ordinară din data de 17.12.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 17.12.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 3824/11.12.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 14 40\

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul General al Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

»

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La apelul nominal au răspuns prezent un număr de 25 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina și Vanghelie Marian Daniel.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, stimați colegi! Declar deschisă ședința Consiliului Local de astăzi 17.12.2019. Dau citire ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 03.12.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019;

 • 3. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Nașterea Maicii Domnului- Ghencea), în anul 2019;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului înființării Academiei de Șah ”Florin Gheorghiu”;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Povești de iarnă în Sectorul 5”;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării si depunerii proiectului „Digital Doc”

pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativa, POCA/662/2/1 (CP13/2019 pentru regiunea mai dezvoltată)

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de prestări servicii colectare creanțe fiscale prin intermediul unității bancare RAIFFEISEN BANK SA;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

str. ZEȚARI nr. 4, LOT 2 - Sector 5, București;

 • 9. Proiect de hotărâre privind utilizarea capitalului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.;

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 183/27.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinși în devizul general aferent obiectivului de investiții ” Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți, de către Complexul Multifuncțional Sf. Andrei" \

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiții "Construire și amplasare 18 foișoare în Sectorul 5”;

 • 12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundajia Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice;

 • 13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 1187/21.01.2019 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Asociația Clubul Sportiv Mașter Mind în vederea implementării proiectului “In universului șahului-proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați” ;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul de Zi „Sfânta Ana” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul de Zi „Mihail Sadoveanu” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul de Zi „George Călinescu” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului de Zi pentru Consiliere Sprijin și Resurse pentru Părinți și Copii aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Creșa Ariei și Aurora aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Creșa Sfântul Andrei aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Creșa Sfântul Stelian aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Maternal “Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi Complexul De Servicii Socio-Educative Pentru Copii- Centrul De Zi Pentru Recuperarea Copiilor Cu Dizabilități, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul Social Comunitar „Ferentari” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de Zi Sf. Maria, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Serviciului Asistență Maternală aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Serviciul Adopții-Compartimentul Protecție de Tip Familial aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Centrului de primire în Regim de Urgență

Ciresarii II aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Adăpostului de zi si de noapte pentru copiii străzii aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale componentelor Complexului de servicii sociale pentru protecția victimelor violenței domestice;

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Ansamblul rezidențial de Tiup Familial Sfântul Nicolae aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Ansamblul rezidențial de Tip Familial Sfânta Maria aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Complex de Servicii pentru protecția copilului- apartamente sociale de tip familial aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Centrul de Tip Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilități aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului echipa Mobilă de intervenție pentru Persoane aflate în situații de Risc, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la convenția de colaborare nr.1659/25.01.2019 încheiată între Primăria sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5, F.I.C.E. România și Scoală Gimnazială nr.134 în scopul funcționării centrului de zi „Mihail Sadoveanu”;

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între Primăria sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5, F.I.C.E România si Școala Gimnazială „ George Călinescu” în scopul funcționării centrului de zi,George Călinescu”;

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Sectorul 5 și Liga Studenților Români din Străinătate și aprobarea Proiectului # Gala LSRS 2020;

 • 40. Proiect de hotărâre privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”;

 • 41. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Protoieria Sector V Capitală), în anul 2019;

 • 42. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni;

 • 43. Diverse.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai avem și o ordine de zi suplimentară cu proiecte, după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în „Programul de creștere a eficienței energetice a condominiilor aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 5”, a unui număr de 10 imobile;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivelor de investiție Reabilitare termică a unui număr de 10 imobile incluse în ProCEECS5 Programul de creștere a eficienței energetice a condominiilor aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Neptun, Nr.143, Lot.2-Sector 5, București;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Ghidigeni, Nr.51 -Sector 5, București;

 • 5. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile unei posibile extinderi a spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui spațiu destinat derulării de activități culturale, educative și de consiliere, prin amplasarea unui container modular pe domeniul public al Sectorului 5.

 • 7. Proiect de hotărâre privind instituirea programului multianual de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, sportiv, educativ, civic și etic;

 • 8. Proiect de hotărâre privind instituirea programului de promovare și recompensare a valorilor în domeniul medical, socio-educativ și civic.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot ordinea de zi suplimentară!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Domnule președinte, înainte să supuneți la vot ordinea de zi, aș vrea să precizez că la Diverse o să am și eu o intervenție și am și o propunere de făcut. La punctul 2 nu am primit Anexele. Ele fac parte integrantă din proiectul de hotărâre. Propunerea noastră este să scoatem acest punct de pe ordinea de zi și să-l amânăm pentru ședința următoare. Solicit să fie consemnat în Procesul Verbal.

La ora 14,45 doamna consilier Pop Claudia Ramona iese din sala de ședință. Prezenti în sală-24 consilieri.

J                 5                                    »

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim! Supun la vot propunerea dumneavoastră! Cine este pentru aprobarea propunerii domnului Geamănă?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Adică cea de amânare?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cea de amânarea punctului 2 de pe ordinea de zi. împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi împotrivă (Agheorgiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 voturi pentru (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), propunerea domnului consilier Geamănă Dragoș, de amânare a punctului 2 de pe ordinea de zi pentru o ședință viitoare, nu a fost aprobată.

Domnule viceprimar!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Dacă îmi permiteți, domnule președinte! Executivul retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de la punctul 6.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles! Supun la vot amendamentul făcut de domnul viceprimar!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

îmi cer scuze! Nu trebuie să supunem la vot pentru că dumnealui are libertatea, oricând, doar să informeze. Așa este legislația.

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Doar inițiatorul poate retrage un proiect de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Bine! Consemnați asta, vă rog!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc frumos pentru informare! Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele opt puncte pe care le-am citit anterior! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorgiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot aprobarea ordinii de zi în întregimea ei cu punctele suplimentare, minus punctul 6 pe care la scos Executivul, după cum ne-a informat anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorgiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), ordinea de zi cu suplimentarea făcută a fost aprobată.

Intră în sala de ședințe doamna consilier Pop Claudia Ramona. Prezenți în sală-25 consilieri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 1 de pe ordinea de zX-Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 03.12.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorgiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 03.12.2019 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorgiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 3 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Nașterea Maicii Domnului-Ghencea), în anul 2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorgiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 4 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului înființării Academiei de Șah "Florin Gheorghiu”. Dacă este cineva care vrea să ne spună ceva? Doamna director Popescul

Dna director Florentina Popescu

Mulțumesc! Chiar dacă proiectul este al colegilor de la Centrul Cultural ”Ștefan Iordache”, aș vrea să spun câteva lucruri, din perspectiva colaborării cu Marele Maestru. Inițiativa domnului Primar de a înființa această Academie de Șah, care să-i poarte numele Marelui Maestru internațional român de șah Florin Gheorghiu, este una extrem de utilă tuturor generaților de școlari din Sectorul 5 de astăzi înainte, și vă spun asta din perspectiva analizei rezultatelor pe care acest sport al minții la avut asupra copiilor care au măsură de protecție din structurile noastre. Așa cum bine știți, pe ordinea de zi de astăzi este un proiect care se referă la faptul că trei maeștri internaționali de șah, lucrează cu copii noștri de șapte ani și avem rezultate excepționale, și nu mă refer aici doar la medaliile și cupele pe care le-au obținut, ci în primul rând la educația acestora. Ce va fi special la această Academie, este faptul că chiar Marele Maestru va lucra și va pregăti copii din Sectorul 5 alături de, bineînțeles, nu singur, ci alături de alți mari maeștrii din România și din străinătate. Florin Gheorghiu este, la invitația noastră, prezent în această sală la ședința de Consiliu. Dacă apreciați că mai sunt aspecte care sunt necesare de completat, vă rugăm să ne spuneți.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Salutăm prezența maestrului și cred că...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Eu aș avea să aduc o completare, fiind dintr-o generație mai apropiată, suntem onorați pentru a da numele acestei Academii, Marelui Maestru internațional Florin Gheorghiu, cel mai mare șahist din istoria șahului românesc. Nu o să uit niciodată emisiunile dânsului de la televiziune, de șah, pe care le preda pentru cei din generația mea și vă spun că executivul a îmbrățișat cu căldură, domnul Primar, această inițiativă care este deosebit de onorantă pentru noi.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Maestre, vă rog, primiți aplauzele noastre! .......Domnul Cursaru, vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Lăudăm și noi toate inițiativele care aduc lucruri bune pentru sector. Aș vrea să știm, la această înființare, care sunt costurile? Unde se înființează, unde va fi sediul social, punctele de lucru... Să ne prezentați o radiografie mai completă vizavi de acest proiect, nu doar înființăm. Cine poate să ne ajute?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Este cineva în sală care ne poate furniza informațiile?

Dl Florian Teodorescu

Sunt din partea Centrului Cultural. Urmează ca în perioada următoare să stabilim un sediu pentru această Academie, să dotăm sediul respectiv cu toate cele necesare: mese de șah și echipamentele necesare, și în cel mai scurt timp să fie funcțional.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Să înțelegem că va fi un alt proiect pe ordinea de zi, care va aduce în evidență cheltuielile necesare punerii în funcțiune a acestei Academii și acum este doar un proiect, pur și simplu, din punct de vedere formal de înființare a acestei Academii?

Dl Florian Teodorescu

Nu. Academia va funcționa din fondurile pe care Centrul Cultural ”Ștefan Iordache” le va avea pe anul următor.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

De la juridic, dacă mă poate ajuta cineva? In momentul acesta...Noi acum înființăm! Ce am înființat astăzi, pentru că nu am stabilit niciun sediu social, n-am stabilit niște caracteristici, un regulament și așa mai departe? Mă puteți ajuta dumneavoastră doamna Secretar sau de la juridic?

Dl Florian Teodorescu

Nu-i obligatoriu, neapărat, ca să facem sediu!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ba da, pentru că spunem „înființăm Academia In acest sens, ea fiind un consumator de buget, înseamnă că trebuie să aibă o anumită personalitate juridică. Nu este pur și simplu, am înființat un birou și...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

... îi trebuie personalitate juridică.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă este sub umbrela Centrului Cultural...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Este sub umbrela Centrului Cultural.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Hai să vedem, scrie așa în hârtii?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul City Manager!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Sub rezerva că nu m-am ocupat eu de proiect, dar vin în completarea a ceea ce a spus colegul meu. Se aprobă în Consiliul Local înființarea Academiei, structură fără personalitate juridică. Dacă știți, domnul Cursaru știe cu siguranță foarte bine proiectul Centrului Cultural, în cadrul Centrului Cultural funcționează, de asemenea o trupă de teatru cu caracter permanent. Funcționează, de asemenea, un atelier media, iar cu caracter permanent. Toate aceste acțiuni, luați-o dacă vreți ca pe un proiect, a fost aprobat în prealabil de Consiliul Local. Ceea ce se întâmplă și astăzi cu rezerva, încă odată, că nu m-am ocupat eu de proiectul de hotărâre.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Este important să precizăm în proiect, în denumirea proiectului fără personalitate juridică?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Cred că este suficient, dacă era precizat cu personalitate juridică...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnule Cursaru, ce cunosc eu în materie de drept, personalitate juridică, adică capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu, ca persoană juridică, o capeți printr-o hotărâre judecătorească. Nu este locul și momentul. Capacitatea de folosință este capacitatea de a avea drepturi și obligații.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Din moment ce nu scrie explicit că e structură cu personalitate juridică, cred că este suficient.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Avem multe lucruri pe ordinea de zi, am înțeles că sunt colegi care se grăbesc, ideea la nivel de PR, dacă vreți și în mod evident inclusiv prin efectele ei, este una foarte frumoasă, lăudabilă. Este corect ce spune domnul viceprimar că ai nevoie de o înregistrare, că e la Registrul Comerțului sau că este în urma unei acțiuni în instanță, dar de ce este nevoie, în cazul acesta, dacă discutăm doar despre o activitate care nu este formalizată instituțional, de ce este nevoie de o hotărâre de consiliu pentru asta? Eu nu aș fi luat cuvântul dacă nu aveam, aici, o vizită a unei distinse personalități în domeniu, dacă nu era un lucru absolut frumos, adică nu contestăm. întrebarea este, dacă discutăm doar de organizarea unei activități și nu a unui proiect care să fie așa cum sunt alte activități desfășurate de Centru Cultural, de ce este nevoie de o astfel de hotărâre? Dacă era o hotărâre cum erau alte lucruri în care spune: se organizează o activitate, sub denumirea „Academia de Șah Florin Gheorghiu”, activitate care va fi finanțată cu atât, bugetată cu atât, de ce avem nevoie de sediu, cum ni s-a spus, dacă nu va avea personalitate juridică? Dacă este vorba de un spațiu unde să-și desfășoare activitatea, atunci Centrul Cultural ar putea cu resursele pe care le are să închirieze, să caute, evident, nu să cumpere. Să închirieze, să asigure un spațiu într-o formulă.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Este cineva în sală care să-i poată răspundă domnului consilier Jelea?

Dl administrator public Rareș Hopincă

în mare parte la întrebările domnului Jelea, a răspuns chiar domnul Jelea.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Asta înseamnă să fi pregătit.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Considerăm că proiectul de hotărâre privind înființarea Academiei este necesar întrucât este o nouă activitate în programul Centrului Cultural, fiecare nouă activitate, după cum bine știți, se aprobă în Consiliul Local.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Putem să trecem la vot?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mai am un ultim cuvânt care nu este o întrebare, deci va dura foarte puțin. Mulțumesc frumos pentru compliment, domnului Hopincă, în primul rând! în al doilea rând, dacă este un proiect...dacă e cum spune domnul Hopincă, dar din păcate dumnealui se înșală, dacă ar fi un proiect ca multe alte proiecte a Centrului Cultural, atunci nu ar fi trebuit să scrie în descrierea lui că „înființăm Academia de șah Se putea completa lista acelor proiecte deja aprobate sau activităților desfășurate, derulate de către Centrul Cultural, să se spună: se va desfășura și această activitate intitulată...nu că înființăm o Academie. Din punct de vedere etimologic este ceva greu de înțeles.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Are un alt sens.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă mulțumim pentru intervenție. Acum să trecem la vot. Vă supun la vot punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului înființării Academiei de Șah ”Florin Gheorghiu”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorgiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Povești de iarnă în Sectorul 5”. Domnul Geamănă!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Dacă înțeleg bine este vorba despre un proiect, nu se înțelege foarte clar din documentație, un proiect de amenajare a parcurilor pentru iarnă. Cred că se pun instalațiile de Crăciun. Voiam să întreb dacă este inclus și parcul Sebastian în acest proiect, amenajarea parcului Sebastian?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă este cineva în măsură să-i răspundă domnului consilier Geamănă!... Dar acela este deja amenajat! Aici vorbim despre viitor, deci foarte probabil...

Dl consilier Geamănă Dragoș

Asta zic și eu, asta este întrebarea! E deja amenajat...

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok? Mergem spre vot?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Vreau să știu și eu, aici...amenajarea unui spațiu pentru desfășurarea activității cultural artistice și sportive la înalte standarde. Ce...canapele de piele le pun în parc...?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Să ne explice ce înseamnă înalte standarde! Am vrea să știm! Pe lângă faptul că ați spus că veți folosi... Voiam să precizez, dacă este vorba să luăm proiectul cum scrie el, spunem așa: prezentul proiect are în vedere desfășurarea unor activități cultural artistice în spații neconvenționale. înțeleg că aceste spații neconvenționale au fost deja identificate pentru că deja se estimează un buget. Ori, dacă noi nu vedem aceste spații, care sunt suprafața și intențiile pe care vreți să le faceți în acele spații? înțelegem că de fapt, nici măcar nu le-ați identificat acele spații! Nu le găsim în Raportul de specialitate și totodată, asta era întrebarea pe care a pus-o și colegul meu, ne-am gândit ce înseamnă "înalte standarde de performanță sportivă”?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

O secundă, să primim și răspunsuri la întrebările dumneavoastră!

Dl Florian Teodorescu

Spațiile în care se va desfășura această activitate sunt parcurile din sectorul 5!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar, aici nu sunt specificate și care sunt adresele unde cheltuim banii!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Adresele parcurilor?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi trebuie să le enumerați... scrie toate parcurile! Nu specifică nicăieri... uitați, zice: ”unor activități în spații neconvenționale”! Eu înțeleg că parcul este un spațiu public! Nu este neconvențional!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Neconvențional, se referă că nu este pe o scenă domnule, sau într-o sală!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Neconvențional pentru astfel de activități!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Este o manifestare artistică!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles și de ce nu precizăm adresele parcurilor și pe fiecare, sau numele parcurilor unde se desfășoară aceste activități.

Din sală

Sunt cinci parcuri mari și late!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

De ce cinci mari și late că sunt și multe alte mini parcuri!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Alea sunt locuri dejoacă!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles! Indiferent cum e, nu știm unde le pune nu? întrebarea era cât se cheltuie pe fiecare spațiu! Pe fiecare parc, cât cheltuiți, vă rugăm?

Dl Florian Teodorescu

în funcție de activitățile care se desfășoară în ...

»                                                »                                                             J

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și care sunt activitățile?

Dl Florian Teodorescu

Activități sportive specifice pe perioada de iarnă...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și ce înseamnă "înalte standarde sportive”? Așa ați spus! Faceți pistă de atletism, faceți teren de baschet, faceți spațiu de hochei? Trebuie să știți ce înseamnă "înalte standarde”!

Dl Florian Teodorescu

... standardele normale în care se încadrează ... Nu poți să folosești orice echipament dacă nu e agreat și atunci încercăm să aducem echipamente de înaltă performanță și în funcție de activitate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ce activități sportive ați calculat sau v-ați dori să faceți, de vă trebuie diverse echipamente sportive?

Dl Florian Teodorescu

Activități sportive specifice perioadei de iarnă: săniuș, diverse activități sportive...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi, activitățile sportive ... ați spus că faceți ...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Săniuș unde? Eu n-am văzut sanie să meargă pe loc drept!

Din sală

întreceri sportive!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles! Deci, nu ne puteți da un răspuns pertinent!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Toată copilăria mi-am petrecut-o așa! Am făcut și skipper pe teren plat!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot punctul 5 de pe ordinea de zi -Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Povești de iarnă în Sectorul 5”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 10 abțineri (Jelea Ion Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 6 de pe ordinea de zÂ-Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării si depunerii proiectului „Digital Doc” pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativa, POCA/662/2/1 (CP13/2019 pentru regiunea mai dezvoltată), a fost scos de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 7.

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de prestări servicii colectare creanțe fiscale prin intermediul unității bancare RAIFFEISEN BANK SA.

»

Domnul Geamănă, vă rog!

Dl consilier Dragoș Geamănă

Vreau să întreb cum a fost selectată banca și dacă există o estimare, cu cât vor crește încasările? Dacă există estimări?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Sunt sigur că au scris colegii de la D.I.T.L. ... Există la momentul actual, la nivelul Direcției învățământ a Sectorului 5, protocoale, toate aprobate prin Consiliul Local pentru înlesnirea colectării ... Știți Zebra pay, Qfinance, ș.a.m.d. Un alt furnizor de astfel de servicii de pe piața din România este Raiffeisen Bank. N-a fost selectat! Pur și simplu s-au dus colegii către toată piața. Cine a vrut să vină să facă cu noi, a venit. Fiecare astfel de contract este aprobat în prealabil de Consiliul Local.

Dl consilier Boloș Florinei

Se are în vedere și faptul că, într-o discuție pe care am avut-o cu dl director de la D.I.T.L., se are în vedere și extensia capacității de plată ... în ce sens? Sunt mulți care lucrează în afară, au proprietăți în România și pentru acest lucru, Raiffeisen, prin extensia pe care o are, este o bancă recunoscută mondial, drept pentru care poate să ... de oriunde în lume. Deci, este singura care are acest agreement și este compatibilă cu operațiunile naționale. Nu vorbesc numai de comunitatea economică europeană ci și de tot ceea ce înseamnă operațiuni bancare în lumea aceasta.

Dl consilier Melnic Constantin

Deci, când emigrați, folosiți Raiffeisen!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Și a doua întrebare era cum va crește colectarea, gradul de colectare?

Dl consilier Dragoș Geamănă

Dacă există o estimare!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu cred că pot face colegii... Practic se înlesnește ... iar serviciile de acest tip se ... Nu trebuie să le privim strict din perspectiva creșterii gradului de colectare, ci trebuie să le privim și prin prisma calității serviciului pe care-1 oferim cetățeanului.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot proiectul 7 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de prestări servicii colectare creanțe fiscale prin intermediul unității bancare RAIFFEISEN BANK S.A. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 24 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian, Jelea Ion Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Gheorghe Ștefan) și o abținere (Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Proiectul numărul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. ZEȚARI nr. 4, LOT 2 - Sector 5, București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 10 abțineri (Jelea Ion Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre utilizarea capitalului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A..

Dl consilier Bîrsan Mihai

Dorim să știm si noi această evaluare de 28 milioane euro, n-avem si noi în spate ce cumpărăm! Este licitația, am înțeles! Dar, ce cumpărăm de banii ăștia?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Utilaje pentru salubrizare!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Păi, nu știu dacă este vreo companie în țara asta de curățenie care a dat 28 de milioane să-și cumpere ce: tractoare, lame, ce-au cumpărat?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu domnule, tot ce înseamnă dotare pentru firma de salubrizare: gunoiere, tractoare, tot ce ține de ...

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Credeți că era oportun să știm și să fie public, o listă cu utilajele achiziționate?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu numai că este oportun dar, este absolut necesar și sunt sigur că ați reușit să parcurgeți studiul de oportunitate pe care l-ați votat în iunie ... există toate utilajele pe cale le cumpără A.E.S.-ul.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot proiectul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre utilizarea capitalului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 10 abțineri (Jelea Ion Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot proiectul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 183/27.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinși în devizul general aferent obiectivului de investiții ” Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți , de către Complexul Multifuncțional Sf. Andrei”.

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 10 abțineri (Jelea Ion Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiții ”Construire și amplasare 18 foișoare în Sectorul 5”;

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vreau să primim și noi niște informații! Care este suprafața foișorului? Aici spuneți că cumpărați 18 foișoare! Bănuiesc că este vorba despre niște foișoare care sunt modulare și care sunt în aceeași suprafață de metri pătrați și care sunt montate probabil pe același tip de spațiu.

Dl consilier Melnic Constantin

Atenție! Nu scrie cumpărare! Scrie construire și amplasare!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Atenție! Nu mă mai întrerupeți stimate coleg pentru că aveți acest obicei! Vreau doar să știu pentru ce dăm 5000 de euro, care este suprafața foișorului și unde vor fi amplasate aceste 18 foișoare. Trebuia să avem o listă, o anexă cu amplasament în zona, zona 1 și cât costă fiecare foișor în parte dacă tot ați vorbit că facem estimare, preț, conform deviz construcții plus montaj. Ne-ați dat doar prețul total, înseamnă că este preț pe bucată, și dacă este estimare, este de asemenea și o suprafață construibilă pentru fiecare foișor. Cine poate să ne explice si nouă?

s

Dna director Lăcrămioara Bălan

Buna ziua! Sunt de la Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”. Foișoarele sunt standard, au 12 mp fiecare. Avem studiu de fezabilitate pentru ele! Dacă doriți mai multe informații vă putem pune la dispoziție ...Vor fi amplasate în zonele spațiilor verzi din sectorul 5, atât în parcuri cât și între blocuri, în funcție de spații.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci, să înțelegem că, costul pentru niște foișoare din lemn este de 416 euro probabil plus TVA metrul pătrat.

Dna Lăcrămioara Bălan

Nu sunt din lemn!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu sunt din lemn?

Dna Lăcrămioara Bălan

Nu! Sunt pe structură metalică!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

12 000 mp, dacă faceți un calcul, o să vedeți că ele deservesc în jur de maxim 12 persoane. Vă dați seama? 5000 de euro pentru 10 oameni care să stea la umbră? Mi se pare că este o construcție exagerată!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Ăia zece oameni stau 24 de ore din 24! Pe ce bază ... ? ziceți că ... cum ați făcut calculul?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Pentru că dacă vor să vină 20 de oameni, 10 vor sta afară!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Bun, și dacă stau 10, o oră ... după o oră mai vin 10, pe urmă ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și dacă și copiii vor să stea sub umbră, trebuie să stea la coadă!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot proiectul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiții „Construire și amplasare 18 foișoare în Sectorul 5”; Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și 10 voturi împotrivă (Jelea Ion Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local f                                               >

Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundajia Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aș vrea să întreb, pentru că am fost obișnuit în toate perioadele de când lucrăm împreună să nu avem tot timpul la modificarea haremurilor și a costurilor și la costul anterior. Mie îmi este greu acum să caut contractul pe care l-am avut în anul 2018. Aș vrea să știu vă rog frumos, laart. 1-3, la costul lunar de beneficiar, cu cât s-a modificat?

Dna director Florentina Popescu

Dacă îmi permiteți, în Raportul de specialitate, aveți costul anului 2019 și costul propus pentru anul 2020, pe fiecare grad de dependență.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, nu-mi apare aici! Nu apare decât unul singur! Dumneavoastră aveți două tabele, eu am decât unul singur! Vedeți? 2020 și același care se repetă și atât ... 3600, ăsta e cu sumele! Deci, dumneavoastră trimiteți documentele într-un fel și noi le primim în alt fel! Cu alte cuvinte... Atunci spuneți dumneavoastră fizic, vă rog! Sau procentual! Aveți idee cât...?

Dna director Florentina Popescu

Pentru anul 2019, pentru gradul de dependență IA , costul a fost de 3400, la nivelul anului 2020, de 3600.

Pentru gradul de dependență 1B, costul a fost de 3350, pentru anul următor -3550.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

E în regulă, am înțeles, bănuiesc că 200 de lei mai mult pentru fiecare an ...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundajia Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan, Jelea Ion Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel) și 4 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan, Jelea Ion Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel) și 4 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 1187/21.01.2019 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 si Asociația Clubul Sportiv Mașter Mind în vederea implementării proiectului “In universului șahului-proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vizavi de acest acord de parteneriat observăm că acum, la sfârșit de an fiscal 17 decembrie, pentru că probabil nu vor mai avea loc la următoarele ședințele extraordinare pe care le veți organiza, s-a propus prelungirea prezentului contract, a acordului de parteneriat, de la 01.01.2020 până la 31.12.2020. Celelalte condiții rămân nemodificate!

Dna director Florentina Popescu

La celelalte condiții se modifică doar valabilitatea ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Noi, acum, în general, dacă vorbim despre acest acord de parteneriat, noi nu mai știm exact câte au fost costurile, ș.a.m.d.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aveți răbdare, doar o secundă, după ce luăm și noi o decizie. Avem vreo idee, să rememorăm fișa legată de costuri pe subiectul acesta?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ne puteți ajuta? Ăsta e un motiv important. Să nu vă supărați pe noi. Noi de multe ori în proiecte, pentru că ele sunt incomplete, nu știm ce votăm și dacă nu știm niște costuri atunci mai bine ne abținem. Dacă am fi un pic informați, ați văzut că la proiectul anterior am putut să revenim foarte rapid în ședință.

Dna director Florentina Popescu

Eu îmi cer scuze. La proiectul cu Agape, acel raport a fost dat înapoi colegilor mei și refăcut așa cum eu vi l-am prezentat, tocmai pentru că i-am rugat să prezinte costurile să le puteți vedea..

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

După cum știți, nu vă facem vreun reproș dumneavoastră, că 99,9% că materialele de la D.G.A.S.P.C. vin bine, doar să ne lămurim noi, să fim siguri.

Dna director Florentina Popescu

Legat de punctul 14 este vorba de trei mari maeștri internaționali de șah care pregătesc copiii, costul lunar este de 1400 de lei pentru fiecare persoană.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnule Cursaru, ați auzit, costul este de 1400 pe lună.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vă mulțumim frumos, ne ajută foarte mult informația dumneavoastră.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cine este pentru? -proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul departeneriat nr. 1187/21.01.2019 încheiat între Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 5 si Asociația Clubul Sportiv Mașter Mind în vederea implementării proiectului “In universului șahului-proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”.

Cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 15 de pe ordinea de 7Â-Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul de Zi „Sfânta Ana” aflat în structura Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, CoandăMihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu OMarilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 16 de pe ordinea de z\-Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul de Zi „Mihail Sadoveanu” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 17 de pe ordinea de zÂ-Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul de Zi „George Călinescu” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, CoandăMihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) ) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai)-proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 18 de pe ordinea de z\-Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului de Zi pentru Consiliere Sprijin și Resurse pentru Părinți și Copii aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu loan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 19 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Creșa Ariei și Aurora aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu loan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 20 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Creșa Sfântul Andrei aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu loan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 21 de pe ordinea de zÂ-Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Creșa Sfântul Stelian aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu loan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 22 de pe ordinea de zA-Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 23 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Maternal ‘‘Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

»

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 24 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi Complexul De Servicii Socio-Educative Pentru Copii- Centrul De Zi Pentru Recuperarea Copiilor Cu Dizabilități, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 25 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul Social Comunitar „Ferentari” aflat în structura Direcției

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 26 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de Zi Sf Maria, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 27 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Serviciului Asistență Maternală aflat în structura Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 28 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Serviciul Adopții- Compartimentul Protecție de Tip Familial aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 29 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Centrului de primire în Regim de Urgență Ciresarii II aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 30 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Adăpostului de zi si de noapte pentru copiii străzii aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 31 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale componentelor Complexului de servicii sociale pentru protecția victimelor violenței domestice.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 32 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Ansamblul rezidențial de Tiup Familial Sfântul Nicolae aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 33 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Ansamblul rezidențial de Tip Familial Sfânta Maria aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 34 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Complex de Servicii pentru protecția copilului- apartamente sociale de tip familial aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 35 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Centrul de Tip Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilități aflat în structura Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 36 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului echipa Mobilă de intervenție pentru Persoane aflate în situații de Risc, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnule președinte am și eu un punct de vedere de exprimat și de consemnat, cred că în numele colegilor...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Referitor la punctul 36, da?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Referitor la punctul 36. Nu am vrut să iau cuvântul la fiecare pentru că ar fi durat foarte mult. Noi, istoric, vizavi de ceea ce a ținut de D.G.A.S.P.C. am votat întotdeauna. Și în comisii și în consiliu. Asta pentru că de multe ori sau în marea parte a cazurilor au fost lucruri foarte bine fundamentate. Ce vreau eu să spun în numele colegilor, este că dincolo de această apreciere pe care o avem pentru activitatea D.G.A.S.P.C., situația de astăzi în care vin douăzeci și ceva de puncte, cu informații extrem, extrem de multe pe deoparte și în egală măsură care țin și de un număr, am făcut cu colegii mei un calcul legat de un numărul substanțial de oameni noi, care vor trebui angajați, ne aflăm într-o anumită (nu spun contradicție), dar într-o situație destul de ingrată. Și ceea ce spun este, doar la nivel de principiu, de discuție, și asta cred că ar fi bine ca pe viitor în consiliu să stabilim. Nu este în niciun caz un reproș, tocmai de aceea am început cu această apreciere sinceră, pentru că știu că acolo este o echipă de oameni care de foarte mult timp fac lucruri bune pentru oameni. Suntem un sector cu un anumit specific social. Intr-adevăr, sunt oameni care au nevoie de aceste lucruri. Noi, nu punem la îndoială oportunitatea și nici măcar felul în care sunt concepute aceste proiecte. Ne gândim în schimb la două lucruri-unu: a veni oarecum intempestiv cu un număr foarte mare de proiecte care să fie adoptate într-o singură ședință. Există riscul sau asumă un anumit risc, cu privire la ceea ce înseamnă unu-resursele de natură bugetară care vor trebui alocate și știm foarte bine care e situația la nivel național, nu doar în Primăria Sectorului 5 cu privire la acest subiect. Vă reamintesc, acum câteva luni de zile au fost niște hotărâri de diminuare a unor salarii tocmai pentru ca primăria să se poată...secțiunea din buget pentru cheltuieli salariale să se poată încadra în acea anvelopă. Este doar un subiect pe care vreau să-1 deschid la nivel de dezbatere, pentru că această abordare s-ar putea să se dovedească în perioada următoare că-și atinge destul de puțin scopurile.

Adică discutăm de faptul că sunt convins că s-au făcut niște rapoarte de specialitate, dar în mod evident, a face niște simulări vizavi de aceste costuri suplimentare este un lucru foarte important. Asta nu exclude oportunitatea. Dar am vrut să înțelegeți că exceptând acele lucruri punctuale pe care le-am votat, abținerea noastră nu este un vot împotrivă,ci este o solicitare de a încerca să gândim și repet este vorba în primul rând de colegii din consiliu, pentru că nu sunt multe lucruri de reproșat vizavi de D.G.A.S.P.C. dar în mod real și fizic și cum vreți dumneavoastră, e foarte dificil să ne putem apleca. Mă uitam și mai devreme la ședință, cum a fost situația în care a început să scrie colegul nostru douăzeci de proiecte în caietul de ședință. Este imposibil să existe, inclusiv, o dezbatere. Și asta repet pentru că, ok, e chestiune de timp, e presiunea timpului, trebuie făcute, vine finalul de an. înțeleg o mulțime de argumente, dar dincolo de oportunitate și cu asta închei și de metoda prin care au fost ele puse astăzi pe ordinea de zi, mai este nu în ultimul rând această chestiune legată de bani, în care desigur poate exista sume de bani... Se mai fac acum și un număr mare de angajări, noi am ridicat și am sancționat de foarte multe ori faptul că există un aparat supradimensionat al primăriei. Eu înclin să cred că acest gen de angajări sunt mult mai utile, cel puțin intuitiv, decât cele care s-au făcut în ultimii doi ani de zile și pe care le-am sancționat de fiecare dată. însă vedeți, acest gen de precedent s-ar putea să afecteze însuși scopul pentru care...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dați-mi voie să vă întrerup, doamna director ne poate da lămuriri...

Dna director Florentina Popescu

Cu permisiunea dumneavoastră, toate aceste regulamente de organizare și funcționare ale tuturor serviciilor pe care instituția noastră le are, nu modifică în niciun fel structura de personal și nici bugetul instituției. Este mai degrabă o chestiune formală. Anul acesta, prin ordin de ministru s-au schimbat standardele de calitate pentru toate serviciile pe care noi le avem în subordine. Conform acestor ordine, noi trebuie să facem unele modificări la regulamntele de organizare și funcționare pe care fiecare serviciu al instituției îl are în parte. Nu are legătura cu bugetul și nici cu structura de personal. Acest ordin ne obligă ca aceste regulamente să fie aprobate de către Consiliul Local, ele au și proceduri în anexă. După această aprobare instituția va trebui să licențieze, și fără licențiere nu putem funcționa. Nu puteam furniza aceste servicii. Mai de grabă este o chestiune mai mult formală, nu are legătură cu bugetul și cu ștatul de personal al instituției, nu se fac modificări în acest sens.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Este de natură birocratică.

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Deci putem consemna că temerea domnului Jelea nu se înfăptuiește acum. Nu vom avea impact bugetar.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu vom avea impact bugetar pentru că înțeleg că e vorba de aceiași oameni, sau e vorba de angajări noi?

Dna director Florentina Popescu

Sunt aceeași oameni, nu se modifică absolut nimic, sunt unele modificări, unele la atribuții, la alte chestiuni care tin de funcționarea cât mai bună a acestor » ~ » »

servicii...Nu afectează în niciun fel.

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

De reținut, că nu sunt cheltuieli suplimentare ori angajări suplimentare.

Dna director Florentina Popescu

Din momentul în care aceste ordine au apărut, colegii mei de la fiecare structură în parte au lucrat intens în grupuri multidisciplinare pentru a elabora aceste documente, în sfârșit le-au finalizat. Chiar dacă au fost prea multe, ne cerem scuze, ne propunem să licențiem cât mai repede serviciile instituției și de aceea v-am deranjat cu atâtea proiecte.

Dl consilier Păpușă Valentin

Eu vreau să ascult întrebările concrete și nu lecții, trecem la vot!

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru lămuriri, supunem la vot punctul 36- Cine este pentru?-Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului echipa Mobilă de intervenție pentru Persoane aflate în situații de Risc, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 37 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la convenția de colaborare nr.1659/25.01.2019

9                                               9

încheiată între Primăria sectorului 5, Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului sector 5, F.I.C.E. România și Scoală Gimnazială nr.134 în scopul funcționării centrului de zi „Mihail Sadoveanu”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai)-proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 38 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între Primăria sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5, F.I.C.E România si Școala Gimnazială „ George Călinescu” în scopul funcționării centrului de zi,George Călinescu. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 39 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Sectorul 5 și Liga Studenților Români din Străinătate și aprobarea Proiectului# Gala LSRS 2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai)-proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 40 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm sectorul 5.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Vreau și eu să știu cele trei milioane de lei pentru ce activități și programe îi folosiți și cum sunt distribuiți.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Până în prezent Asociația G.A.L. împreună dezvoltăm Sectorul 5 a înființat la Școala nr. 136 un centru educațional, proiect care merge foarte bine. Deja sunt aproximativ 100 de copiii înscriși, și activitate intensă, există personal de specialitate. Proiectul se extinde și la Școala nr.147 unde printr-un protocol cu D.G.A.S.P.C. va fi amenajat un nou centru, de această dată mult mai marea de aproximativ 400 de mp, care va putea deservi mult mai mulți copii. Finanțarea acordată G.A.L-lui este pentru acest proiect și sigur că nu se limitează doar la acestea. Noi mai avem prin intermediul Asociației G.A.L. „ împreună dezvoltăm Sectorul 5”, mai multe idei și propuneri de proiecte, toate în acord cu documentele statutare ale asociației.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Știu că proiectul acesta la Școala Gimnazială nr.136 a fost înainte realizat în colaborare cu Policy Center. Voiam să întreb dacă mai continuă colaborarea cu Policy Center și știu că Policy Center a făcut aceste activități fără să ceară bani de la Sectorul 5.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Am să răspund mai întâi la întrebarea doi. Aveți informații ușor eronate. Policy Center a făcut o așa zisă activitate de voluntariat, plătită de primărie. Policy Center a luat finanțări de la Primăria Sectorului 5 și Consiliului Local, asta ca să lămurim voluntariatul. Doi: Policy Center are posibilitatea de a face activități prin intermediu G.A.L.-lui sunt unele O.N.G.-uri din G.A.L. care fac astfel de activități dar până în prezent nu și-au manifestat dorința de a face acest lucru.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos pentru intervenție, mergem mai departe spre vot. Cine este pentru? - Proiectul de hotărâre privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală ”împreună dezvoltăm sectorul 5” împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 41 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Protoieria Sector V Capitală), în anul 2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 42 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni. Dacă avem propuneri? Vă rog!

Dl consilier Ploscaru George Alexandru

Propunerea grupului P.S.D. este domnul consilier Alexandru Lazarov.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok, domnul consilier!

Dl consilier Bîrsan Mihai

II propunem pe domnul consilier Cursaru Paul.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles, este vot deschis. Deci, cine este de acord cu propunerea făcută de domnul consilier George Ploscaru?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), propunerea domnului consilier George Ploscaru a fost aprobată.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Cine este pentru propunerea domnului consilier Bîrsan Mihai?

Cu 10 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 15 voturi împotrivă (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), propunerea domnului consilier Bîrsan Mihai nu a fost aprobată.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Domnul președinte, felicitări!

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 43 sau punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în "Programul de creștere a eficienței energetice a condominiilor aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 5”, a unui număr de 10 imobile. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă

Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Geamănă, Diversele la final, am ținut cont.

Punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară, sau punctul 44 - Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivelor de investiție Reabilitare termică a unui număr de 10 imobile incluse în ProCEECS5 Programul de creștere a eficienței energetice a condominiilor aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară sau punctul 45 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Neptun, Nr.143, Lot.2-Sector 5, București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentară sau punctul 46 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Ghidigeni, Nr.51 -Sector 5, București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentară sau punctul 47 - Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile unei posibile extinderi a spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aici aș vrea să am și eu o discuție.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aici este vorba de Grădinița Electromagnetica, știm că ei lucrează cu un regim mai special, lucrează doar cu șase grupe, în mod normal trebuie să aibă minim opt.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Cum doar șase grupe?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Așa scrie aici, învățământ cu șase grupe cu program prelungit.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Șase grupe cu program prelungit și două grupe cu program normal. Deci, nu lucrează doar cu șase, lucrează cu opt.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Astea sunt prin omisiune, de obicei așa se procedează, se ia din întreg ansamblul doar o bucată din întreg.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

De asta și începusem discuția, pentru că în mod normal, pe legea 1, nici nu trebuie să funcționeze, dar mă rog.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

E adevărat, dar sunt opt grupe!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu ați înțeles, aici scrie că sunt șase grupe, nu opt grupe, asta voiam să zic.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O eroare materială!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Nu este nicio eroare, e o interpretare!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Voiam să întrebăm ce se dorește? Se vrea extinderea la zece grupe? Adică pentru încă două grupe sau pentru ce spațiu? Ce ne dorim?

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Este cineva în sală care îi poate răspunde domnului Cursaru? Domnul Hopincă?

Dl administrator public Rareș Hopincă

După cum știți, primăria depune în cadrul Programului Național Capital Uman șase proiecte, dacă nu mă înșel, pentru înființarea de grupe de învățământ ante preșcolari la mai multe grădinițe. Printre aceste grădinițe este și Grădinița Electromagnetica. în mod evident, pentru a înființa șase grupe de ante preșcolari la Grădinița Electromagnetica este nevoie de spațiu. în pregătirea proiectului noi dorim, deja, să identificăm spațiul respectiv și să înființăm acest tip de serviciu, urmând ca în momentul aprobării proiectului să finanțăm cheltuielile de funcționare pentru următoarele douăzeci și patru de luni prin proiect.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci, câte grupe? Șase?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Șase grupe de ante preșcolari.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci, încă alte șase grupe față de cele care sunt acum?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Da!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și vor fi sub Grădinița Electromagnetica aceste grupe?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Da!

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru completări, mergem mai departe spre vot. Cine este pentru? - Proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile unei posibile extinderi a spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica. împotrivă? Abțineri?

Cu 25 voturi pentru (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 6 de pe ordinea de zi suplimentară sau punctul 48- Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui spațiu destinat derulării de activități culturale, educative și de consiliere, prin amplasarea unui container modular pe domeniul public al Sectorului 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu am o întrebare.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Care este suprafața și unde va fi amplasat? Ce fel de activități se vor derula? Dacă aceste activități presupun cheltuieli suplimentare de personal?

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

De la Centrul Cultural este cineva?

Dna director Nedelcu Roxana

Suprafața este de 212 mp. Indicatorii au fost aprobați printr-o hotărâre anterioară, pentru zece obiective de investiții. Patru dintre ele urmează a fi relocate pentru că Primăria Municipiului București va derula investițiile respective și atunci am considerat că... de fapt propunem Consiliului Local, amenajarea întru -un astfel de obiectiv a unui centru multifuncțional pentru copiii, pentru consiliere părinți pe teme de violență școlară și booling-uri în colaborare cu Poliția Locală.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și am întrebat, cheltuieli de personal există?

Dna director Nedelcu Roxana

Nu! Va fi amplasat pe domeniul public, unde anume nu sunt în cea mai bună măsură să spun.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acestea fiind spuse vă supun la vot punctul 6 de pe ordinea de zi suplimentară sau punctul 48- Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui spațiu destinat derulării de activități culturale, educative și de consiliere, prin amplasarea unui container modular pe domeniul public al Sectorului 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 7 de pe ordinea de zi suplimentară sau punctul 49- Proiect de hotărâre privind instituirea programului multianual de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, sportiv, educativ, civic și etic. Vă rog!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Dragi colegi, onorată asistență, denumirea proiectului ascunde atitudini generoase față de vârfuri ale societății, pe care și noi le susținem, în principiu le susținem și noi. Aș dori să știu, însă, în mod concret, criteriile de acordare a recompenselor și modalitatea de finanțare, sumele alocate, mă rog...

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Este cineva care îi poate răspunde domnului consilier? Domnul city manager?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Vorbim despre, îmi cer scuze...

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Proiect de hotărâre privind instituirea programului multianual de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, sportiv, educativ, civic și etic.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Ideea este că noi aprobăm demararea instituirii acestor distincții, iar mai departe, conform atribuțiilor ce le revin, fie Centrul Cultural, fie primăria dacă se va face la nivelul aparatului de specialitate, prin documente administrative corespunzătoare, respectiv decizii ale directorului general, dispoziții de primar, se aprobă procedurile pentru acordarea acestor distincții.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc pentru răspuns!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Am un amendament de făcut aici!

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

în Anexa 1 a proiectului de hotărâre, la litera c) propun: scrie „Descriere: Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache” își propune să instituie programul multianual de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, sportiv, educativ, civic etic” să completăm cu: „atât profesorilor cât și elevilor”, iar a doua la „susținerea conferințelor publice, organizarea de gale, tipărirea de publicații și cărți, după publicații și cărți să se completeze cu „oferirea unor cadouri cu ocazia zilelor Educației sau în preajma sărbătorilor naționale”.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot amendamentele domnului viceprimar. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 6 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Pop Claudia Ramona) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), amendamentele domnului viceprimar Marian Țigănuș au fost aprobate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă îmi permiteți, acum pot să vorbesc pentru că suntem între cele două proceduri de vot, asta înseamnă că dumneavoastră, ca și criteriu, ca procedură, oricând considerați necesară o zi națională premiați și veți da premii cum vreți dumneavoastră. Pe baza criteriilor probabil, pe care noi nu le știm ca și procedură de lucru, oricărui profesor, elev cu un merit poate chiar mic, sau orice. Nu este în regulă să folosim din meritocrație o modalitate care poate să aibă sprijin și rol electoral.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Meritocrația... impresarul de fotbal consilier la Ministerul de Educație este meritocrat. Hai să nu aruncăm cu vorbele.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Hai să nu facem politică, vă rog! Cine este pentru - Proiectul de hotărâre privind instituirea programului multianual de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, sportiv, educativ, civic și etic? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ultimul punct de pe ordinea de zi- punctul 8 de pe ordinea de zi suplimentară sau punctul 50, în afară de Diverse-. Proiect de hotărâre privind instituirea programului de promovare și recompensare a valorilor în domeniul medical, socio-educativ si civic.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Altă întrebare: care este acesta și dacă a fost în comisie? Sau în ce comisie este acest punct? Dacă îmi permiteți! Eu nu am! Noi nu am citit... eu nici nu știu! Nu am primit!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Comisia de Buget a primit!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

A primit? Unde? Când a primit?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Este vorba de un alt punct în afară de ăsta 7?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Da, este pe Centrul Sf. Andrei!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Putem să vedem Raportul?

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Din partea Comisiei de buget?

Dl consilier Boloș Florinei

S-a depus documentul!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Probabil suplimentar, pentru că era deja închis procesul verbal și acest raport nu era.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Pentru că a fost închis, eu am semnat procesul-verbal, l-am închis și nu mai era nimic. Erau exact câte sunt acum, nu știu câte sunt, patruzeci și nouă, nu? Și dintr-o dată a apărut încă unul, al cincizecilea... nici nu știu despre ce este vorba, care este conținutul. Și explicați-ne care este termenul, unde...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Bun!

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul viceprimar Marian Țigănuș dă citire Raportului de specialitate nr. 2509/17.12.2019, întocmit de Complexul Multifuncțional Sf. Andrei, pentru Proiect de hotărâre privind instituirea programului de promovare și recompensare a valorilor în domeniul medical, socio-educativ și civic.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cu tot respectul, mai avem un proiect anterior care...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Ăla este pe Centrul Cultural, se refera la altceva!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă vom citi vom vedea că se referă la profesori, elevi și aici revine iar asupra...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Obiectul proiectului se referă la activități! Nu la persoane! Unul este pe social cultural altul este pe medical și cu totul altceva!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului va organiza gale de excelență...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Cine v-a zis că este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

D.G.A.S.P.C. eu asa am înțeles!

5                             5

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Eu v-am citit Complexul Multifuncțional Sf. Andrei! E cu totul altceva!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Compleul Multifuncțional Sf. Andrei, scuzați, dar face parte integrantă, dacă nu mă înșel...nu?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu! E separat!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

E separat! Deci, complexul Sf. Andrei, cel de la Liberty Mall, va organiza gale, poate organiza gale...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

La Liberty Mall sunt doar cabinetele, nu înseamnă că tot centrul este acolo! Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles, dar care e ? Acolo l-am identificat eu! Vreți să spuneți sediul social? Lăsați-mă să termin, că mereu mă întrerupeți, eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră! Să înțelegem așa: Centrul Multifuncțional Sf. Andrei, pe lângă alte lucruri bune pe care le face pentru comunitate, va mai începe să dea și să facă premieri. Va da la profesori, la medici, va face gale de excelență, va face diverse, tipărituri ș.a.m.d. Asta noi nu înțelegem ... dacă asta trebuie să fie cu adevărat adresabilitatea și funcționarea...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Am înțeles! S-a consemnat!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

De asemenea, aș vrea să rețineți că este un proiect pe care ni-1 băgați sub nas exact cu cinci minute înainte de închiderea ședinței!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Deci, încă o dată, același amendament îl fac și la al doilea proiect, în referatul de aprobare scrie despre: „profesorilor, medicilor, sportivilor, oamenilor de cultură performanți și elevilor din sectorul 5”, să nu uităm să trecem... și a doua „oferirea unor cadouri cu ocazia zilei educației sau în preajma sărbătorilor”.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot amendamentele domnului viceprimar. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 6 voturi împotrivă (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Pop Claudia Ramona) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), amendamentele domnului viceprimar au fost aprobate.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot proiectul pe întregul lui, cu amendamentul ce a fost aprobat. Cine este pentru? - Proiect de hotărâre privind instituirea programului de promovare și recompensare a valorilor în domeniul medical, socio-educativ și civic. împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghisei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnule consilier Geamănă, la Diverse ați vrut să spuneți ceva!

Dl consilier Dragoș Geamănă

Vreau să întreb, am citit în presă! S-au achiziționat telefoane Alcatel pentru președinții Asociaților de proprietari? Voiam să știu dacă e adevărat și în ce proiect de Consiliu a fost inițiat!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Intră în atribuțiile Direcției de Transparență Instituțională să înlesnească comunicarea și relația cu Asociațiile de proprietari. A fost o achiziție publică! Intr-adevăr, s-au cumpărat telefoane care vor fi înmânate pe bază de proces-verbal președinților de Asociații de proprietari la nivelul fiecărei direcții din Primărie există un așa zis număr... Nu e un număr scurt dar, e un număr dedicat pe care respectivii președinți îl au și în funcție de problema pe care dumnealor vor să o rezolve, pentru operativitate se discută direct cu responsabilii pe fiecare direcție în parte. Legat de întrebarea dumneavoastră cu Consiliul, intră în atribuțiile aparatului de specialitate, nu e nevoie suplimentar de aprobările Consiliului Local.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Și poate reușiți să răspundeți și la următoarea întrebare! Se fac achiziții în valoare de 952 de milioane de lei pentru amenajare de parcuri. Voiam să întreb prin ce proiect de Consiliu a trecut? N-am reușit să identific!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Se fac două achiziții! Nu de 950, una într-adevăr este de aproximativ 950 de milioane de lei iar una este aproximativ 800 de milioane de lei. Ceea ce vreau să înțelegeți foarte bine, mai ales cei care nu au lucrat direct în administrație, e că acestea sunt acorduri- cadru. Dacă studiați puțin legislația în materie de achiziții publice, acordul-cadru, reprezintă o promisiune, nu-i un contract ferm. Eu pot să am acord-cadru, pe următorii 4 ani, să zic, pentru achiziții... nu e cazul dar, ca să vă exemplific, a 100 de mașini. E o promisiune, eu nu mă angajez că le cumpăr. Eu pot să cumpăr minimum o mașină, maximum 100. La fel este și situația în cazul specific. Au fost inventariate toate spațiile de pe raza sectorului, iar acelea 950 plus 820 reprezintă cantitatea maximă de lucrări, care ar putea fi făcute în următorii ani. Este imposibil, din diverse motive, de la juridic și până la tehnic,

/X ș.a.m.d., să se ajungă la sumele respective. In momentul în care se vor încheia contractele efective, va exista un minim. Și dacă vedeți în respectivele articole, jurnaliștii, din păcate n-au înțeles ce au scris, dar o să vedeți cantitatea minimă de servicii, cantitatea maximă. Ei s-au referit la cantitatea maximă, nereferindu-se la cantitatea minimă care de fapt înseamnă contractul ferm și care e de treizeci de ori mai mică decât cea maximă. Deci, e o chestiune tehnică dar, este foarte importantă, pentru că o să săriți și o să spuneți că ați amanetat banii sectorului. Nu-i deloc adevărat! Toate lucrările care ar putea fi făcute, unele necesare imediat, altele poate n-o să fie deloc cazul să le facem dar, legea prevede acest cadru contractual prin care să se presteze servicii. Sper că v-am lămurit!

Di consilier Dragoș Geamănă

Proiectul ”Vine, vine moș Crăciun”, prin care Consiliul a aprobat bani pentru a fi dați elevilor, înțeleg că la elevi au ajuns doar, materiale de propagandă ale domnului primar.

Președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Propaganda este un termen subiectiv!

Declar ședința închisă la ora 1548.

SECRETAR GENERAU AL SECTORULUI 5, ELENA LUMI^^AlWRESCy^