Proces verbal din 14.05.2019

Proces verbal ședința ordinară din data de 14.05.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

S               9

din data de 14.05.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 36 033/08.05.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 12 00-.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

în sala de ședință sunt prezenți un număr de 24 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Stanciu Andreea Cristina și Vanghelie Marian Daniel.

în sală mai sunt prezenți: Ana Constantin (coordonator proiect) și Maria Pilar Veiga Grandal (profesor titular) din partea „Instituto Cervantes”, Florin Mînă (președinte) din partea C.S. „Tai Shin Do Gym”, Cătălin Dumitru (președinte) din partea C.S. „Scorpion” București și George Cosac (președinte) din partea Federației Române de Tenis.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, stimați colegi! Declar deschisă ședința Consiliului Local de astăzi. Suntem prezenți 24 de consilieri, din acest punct de vedere ședința este statutară. O să încep prin a da citire ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 22.04.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2018.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al Sectorului 5 pe anul 2019;

 • 4. Proiect de hotărâre privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu în vederea implementarea proiectului educațional Bolintinenii în An Centenar - Cinstim, învățăm și ne pregătim să clădim Viitorul;

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării unor acțiuni educative, artistice și sportive în anul 2019;

 • 7. Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului "Meșteșuguri românești, de către Grădinița nr. 72, Sector 5, București;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.248/ 28.09.2018 privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situată în Șoseaua Panduri nr. 24, Sector 5, București;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență matemală a D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final al Comisiei de evaluare a ofertelor, constituită pentru achiziționarea prin procedură operațională proprie, a serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare necesar Primăriei Sector 5;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5”-

 • 12. Diverse.

După cum știți și ați primit cu toți pe email, o să avem și suplimentarea ordinii de zi. Dati-mi voie să-i dau citire:

s

-Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019.

Prin urmare, vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu acest punct. Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Care e acest punct? Mă scuzați, vă rog!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cel pe care tocmai l-am citit, l-am primit și pe email mai devreme, proiectul privind bursele copiilor.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Burse, bursele!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos!

»

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Acum să votăm ordinea de zi în totalitatea ei și cu acest punct căruia i-am dat citire, de pe ordinea suplimentară, care va deveni ultimul punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), ordinea de zi cu suplimentarea făcută, a fost aprobată.

Punctul 1 de pe ordinea de zi- Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 22.04.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 22.04.2019 a fost aprobat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2018.

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Avem o întrebare!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Jelea, vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

încercăm să ne încadrăm în timp. Am văzut, aici, este o diferență între.. .doar o secundă, să nu greșesc. Pe penultima pagină a proiectului de hotărâre scrie în felul următor: „Din totalul veniturilor Consiliului Local Sector 5 în sumă de 901.754, 62 mii lei s-au efectuat plăți în valoare de 928.435.87 mii lei rezultând un excedent în valoare de...” Este vorba, s-ar putea să mă înșel, e vorba de un excedent sau de un deficit?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Disăgilă?

Dna director Disăgilă Isabela

Dacă-mi permiteți, domnul consilier, este vorba de excedent. O să vin cu o completare! Ce v-am prezentat noi în raport este partea de venituri și cheltuieli. Contul de execuție are și anexe în spate, detaliate pe fiecare capitole în parte: 51, 54, 55, 60 și 61. Deci, suma, încasările practic realizate sunt 670 217,01, plățile-639 723,89, excedentul este de 30 493,120. Cu sprijinul dumneavoastră, anul acesta chiar am aprobat o hotărâre de consiliu prin care am alocat în excedent 21 milioane pentru reabilitare termică blocuri de locuit.

DI consilier Jelea Bogdan Ion

De acord, am înțeles! Explicația e foarte limpede, un amendament și cu asta închei.

Dna director Disăgilă Isabela

Acesta-i amendamentul, ca la ultimul paragraf nu o să mai fie suma de 901 și 928, o să fie total venituri încasate - 670 217,01 și plăți - 639 723,89.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles, bun! în acest caz dacă este vorba de o eroare materială! Presupun că domnul președinte de ședință o să supună aprobării... faptul că, totuși, este un proiect de hotărâre care nu poate fi adoptat în formula aceasta din cauza unor erori materiale.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Hai să facem un amendament prin care să îndreptăm această eroare materiale!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ce a spus, să se consemneze la secretariat ca amendament și să supuneți la vot cu modificările...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot proiectul de pe ordinea de zi, dar atunci când se va redacta să se ia în cont amendamentul cu ce a spus doamna Disăgilă.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Sau cu completările direct! Nu este o problemă, că nu este un amendament.

Dna director Disăgilă Isabela

Suma de la excedent rămâne aceeași!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deci este clar pentru toată lumea? Supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2018 cu modificările menționate de dna director Disăgilă Isabela a fost adoptat cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș).

Punctul 3 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al Sectorului 5 pe anul 2019.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am și eu o întrebare! în legătură cu bugetul de venituri și cheltuieli. Am văzut că este o sumă destul de substanțială, undeva la 400 mii... 400 milioane pentru activele financiare la secțiunea Transporturi.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Tot doamna Disăgilă este în măsură să vă răspundă!

Dna director Disăgilă Isabela

Pot să vă răspund! Suma s-a dat jos, bugetul se diminuează. Față de ce am pus pe site, bugetul se diminuează. Suma pe care ați văzut-o dumneavoastră în plus, se diminuează. Mai crește un pic la învățământ.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, stați un pic! Dacă-mi permiteți, vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu, nu o s-o lungim, vreau să...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Da, da, trebuie să fim operativi... pune-ți întrebarea!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Stați, stați puțin...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Pune-ți întrebarea!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vreau să vă pun întrebarea rapid...

Dna director Disăgilă Isabela

Trebuie să vă explic! Scade bugetul la 51 050...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci, la bugetul inițial din 2019 apare cu altă valoare, da?

Dna director Disăgilă Isabela

Da!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ok, bun! Am văzut că s-a suplimentat pe Fondul Social European o sumă care a crescut de la cât era inițial, 120 si ceva de mii...

Dna director Disăgilă Isabela

Da, pentru că acolo o să atragem fonduri de la Uniunea Europeană...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Bun! Acum am văzut că pe buget și pe toate celelalte capitole s-a diminuat aproape pe la toate celelalte secțiuni pe care le aveți. Am văzut că a crescut la cheltuieli cu primăria puțin și am observat o creștere masivă la cheltuieli cu transportul, pe activele Financiare.

Dna director Disăgilă Isabela

La cheltuieli cu transportul este A.D.P.-ul, care la momentul de acum, venim din nou cu un amendament, o să se reducă bugetul. Dacă bugetul se reduce...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Stați un pic! Noi, acum, vedem că avem de aprobat o rectificare în care cresc cheltuielile la TRANSPORTURI TOTAL-Capitolul 84.02 până la suma de 419,104,04 mii lei.

Dna director Disăgilă Isabela

Domnule consilier, aia a fost la momentul când s-a pus pe site. După cum știți și dumneavoastră, dumnealor, până în ultimul moment vin cu note de fundamentare.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Bun! Și atunci, noi, acum ce aprobăm?

Dna director Disăgilă Isabela

Am revizuit din nou bugetul și suma nu mai este de 434 mii, cât se precizează în Raport este de 51 050, 00 mii lei.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și diferența de sumă?

Dna director Disăgilă Isabela

S-a scăzut la cheltuieli de capital substanțial... și ca urmare scade și suma, nu o să mai fie de 1 755 000 total buget venituri și cheltuieli, o să fie de 1 375 000.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu trebuia să primim și noi...?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

E foarte limpede.. .Doamna director, vă mulțumim frumos! Noi nu avem niciun dubiu că aveți, vorba aceea, foarte multă experiență și suntem siguri că toată documentația pe care dumneavoastră și direcția dumneavoastră o faceți este în regulă. Ce vreau eu să mă lămuresc și cu asta închidem, noi avem niște hârtii care sunt supuse aprobării, niște documente care conțin niște informații. E adevărat că există...

Dna director Disăgilă Isabela

Domnule consilier, venim tot acum cu amendament și probabil că domnul președinte de ședință o să supună la vot. De la data publicării pe site până astăzi s-a revizuit, din nou, bugetul.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

în regulă, mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ca și la punctul anterior, vă propun să aprobăm punctul 3 de pe ordinea de zi, dar atunci când se va redacta, se va lua în considerare ce a spus doamna director și dumneavoastră, cu siguranță, ați consemnat. Sunteți în regulă?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu! Nu am înțeles, că nu știm câte capitole pentru că sunt mai multe diminuate.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Sunt o mulțime de modificări!

Dna director Disăgilă Isabela

E vorba numai de A.D.P. La A.D.P. s-a diminuat și a crescut un pic la învățământ. La învățământ pot să vă spun că au fost cuprinse amenajare săli de sport a mai multor unități: Școala nr. 130, Școala nr. 146, Școala Sântimbreanu...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Punctual, cât a crescut?

Dna director Disăgilă Isabela

Punctual, scade bugetul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabrie

Nu, la școli?

Dna director Disăgilă Isabela

Cu cât a crescut la școli? Cu 3 800 mii lei. Inclusiv astăzi, a venit de la Șoala nr.127 pentru un elevator, pentru persoane cu handicap. Nu puteam să nu prind.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dinamice lucruri! Ok. Vă supun la vot punctul 3 al ordinii de zi în care se va lua în considerare și ce a spus doamna Disăgilă mai devreme cu completările făcute de dumneaei și consemnate. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al Sectorului 5 pe anul 2019 cu modificările precizate de doamna director Disăgilă Isahela a fost adoptat cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) 10 abțineri (Bîrsan Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline-Christina).

Punctul 4 de pe ordinea de TÂ-proiect de hotărâre privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu în vederea implementarea proiectului educațional Bolintinenii în An Centrenar - Cinstim, învățăm și ne pregătim să clădim Viitorul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona) și 4 abțineri (Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline-Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 5 de pe ordinea de zÂ-proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii

Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli. Cine este pentru? Unanimitate pentru! Mulțumim frumos!

Cu 24 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline-Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 6 de pe ordinea de zÂ-proiect de hotărâre privind aprobarea derulării unor acțiuni educative, artistice și sportive în anul 2019.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

La punctul 6 avem două subiecte legate de sume! Ar fi fost ideal și asta am mai discutat. V-am solicitat! Sigur, nu este o chestiune de legalitate pe care s-o putem invoca, dar ar fi bine ca doamna secretar să se asigure că genul acesta de inițiativă nu e separată. Pentru că sunt amestecate o sumă de proiecte, care sunt absolut lăudabile și cu sume de bun simț, împreună cu finanțări pentru acel turneu organizat de B.R.D. ș.a.m.d.. Avem aici și o sumă, la Gala Performanței'. înțeleg că are legătură cu elevii cu rezultate deosebite. Și dacă nu greșesc, era vorba de niște laptopuri. Ok! Un lucru foarte frumos și lăudabil. Limba Spaniolă avea un cost de vreo 300... vă spun și sumele de la limba spaniolă...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă vreți să ne puneți o întrebare...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ok, aplicat! Noi am fi interesați ca din acest proiect, din conținutul lui să se elimine punctul 9... legat de faptul că primăria trebuie să cheltuiască 100 de mii de Euro. Mi se pare substanțială și suma de 300 de mii de lei pentru cursurile de Limba Spaniolă. Dar, dacă o comparăm cu festivitățile galomanice din sector, e o sumă de bun simț și dacă vor fi copii care învață Limba Spaniolă, e un lucru minunat. Deci, punctul nr.l- e în regulă, cu Gala Performanței... din punctul nostru de vedere. Punctul nr.2- proiectul curricular. Dintre...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

O secundă vă rog! Vă propun să formulați un amendament în care să spuneți ce modificări vreți să faceți! Să spuneți la vot și după aceea...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Amendamentul pe care noi vrem să-l aducem acestui proiect și în funcție de care și condiționăm acest vot, este legat de eliminarea punctului nr.8-susținerea organizării Turneului B.R.D. Bucharest Open 2019, câtă vreme până la ora asta nu am constatat, nu am auzit, nu ni s-a supus aprobării vreun parteneriat în care ori B.R.D.-ul...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Asta e acum trei ani, domnule Jelea...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Știm, știm, noi nu, nici înainte nu l-am votat, asta ca o paranteză.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Haideți să votăm amendamentul propus de domnul consilier Jelea! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 10 voturi pentru (Bîrsan Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline-Christina) și 14 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela), amendamentul nu a trecut. Acum revenim la votarea...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aș vrea să-mi spună cineva care sunt beneficiile pe care B.R.D.-ul și Federația Română de Tenis le-a adus locuitorilor Sectorului 5, pentru a primi... și parteneriatele acestor două instituții, pentru a primi această sumă de 100 de mii de Euro.

Dl consilier Boloș Florinei

Da, sunt cheltuieli estimative, toată discuția...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aștept un răspuns oficial! Mulțumesc!

Dl George Cosa președintele Federației Române de Tenis

Bună ziua, dacă îmi permiteți sunt George Cosac, președintele Federației Române de Tenis.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Iertați-mă că vă întrerup! Puteți să veniți în față să vă audă toți colegii, domnule președinte? Mulțumesc.

Dl George Cosa președintele Federației Române de Tenis

Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru acest prilej!

Anul acesta va fi ediția cu nr.6 a turneului B.R.D. Bucharest Open. Este organizat de Federația Română de Tenis. Se cheamă B.R.D. pentru că BRD-ul dă undeva, la 35 aproape 40 % din bugetul total al acestei competiții, care se ridică la 700 de mii de Euro organizarea întregului turneu. Este cel mai mare turneu din sud estul Europei. Se desfășoară în Sectorul 5. Anual avem Kids Day. Este în prima duminică a turneului în care avem invitați aproximativ 300 de copii din sectorul dumneavoastră, copii ce au posibilitatea să joace cu cele mai cunoscute jucătoare de tenis, ce urmează să participe în această competiție. Desigur, dumneavoastră apăreți pe bannerele respective. Arenele B.N.R. fac parte din sectorul dumneavoastră. Rugămintea este să susțineți acest proiect pentru că fetele noastre care sunt pe locul 3 în lume anul acesta la Cupa Federației, chiar au nevoie de această competiție. începând de anul acesta, competiția punctează și pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Deci, cea mai mare competiție din sud estul Europei! Sunteți la loc de frunte, copiii beneficiază de această zi care le e dedicată, plus numărul de invitații. Nu știu exact pe care locuitori AI sectorului și implicit sigur primăria le primește din partea organizatorilor, în speță Federația de Tenis.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim! în lumina informațiilor furnizate de domnul președinte, vă A

supun la vot punctul de pe ordinea de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

5

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării unor acțiuni educative, artistice și sportive în anul 2019 a fost adoptat cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu loan Bogdan, Ploscaru George, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) 10 abțineri (Bîrsan Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline-Christina).

Punctul 7 de pe ordinea de zi-Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului "Meșteșuguri românești, de către Grădinița nr. 72, Sector 5, r.                                                                       zx

București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate. Mulțumesc.

Cu 24 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu loan Bogdan, Ploscaru George, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline-Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 8- Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.248/ 28.09.2018 privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situată în Șoseaua Panduri nr. 24, Sector 5, București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona) și 4 abțineri (Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline-Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 9 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 24 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Stroescu Marilena Daniela, Bîrsan Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline-Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 10 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final al Comisiei de evaluare a ofertelor, constituită pentru achiziționarea prin procedură operațională proprie, a serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare necesar Primăriei Sector 5.

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Dacă îmi permiteți, la punctul nr. 10, am vrea să ne lămurim. Această sumă finală la care s-a ajuns... E o discuție mai amplă dar, suntem într-o ședință specială! Există o afirmație personală, specială, a unui coleg și prin urmare trebuie să grăbim lucrurile. Ideea este în felul următor: unu- există niște spații disponibile unde teoretic ar putea fi relocată această activitate, legată de Casa de Căsătorii. Dacă nu mă înșel era una... ne spunea colegul nostru pe...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

în fostul sediu, pe Cheiul Dâmbovița.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Al Casei de Căsătorii!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Era o mizerie!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Era o întrebare, nu...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Acolo era o mizerie! Ar trebui niște condiții omenești! Ne facem de râs!

5                            5                              5

Incontestabil!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Păi de ce nu ați zugrăvit acolo ca să nu mai fie...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Ce să zugrăvim domnilor, este un spațiu restrâns. Dacă ai într-o sâmbătă...se îngrămădesc unii pe alții, ce Doamne iartă-mă!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Subiectul nr. 2- există înțeleg un raport de evaluare. Raportul de evaluare este cumva în același nivel ca și discuțiile anterioare?

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Raportul de evaluare, este cumva în același nivel ca și discuțiile anterioare, dinainte să se întocmească raportul de evaluare? E mai mic, mai mare? Aveți idee?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu! Negocierea a fost mai mică!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Asta spun, pentru că noi am văzut...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Negocierea este mai mică decât aia de data trecută!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Care a fost când?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Când s-a făcut sediul ăsta! Prețul negocierii este scăzut!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Trecem la vot! Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final al Comisiei de evaluare a ofertelor, constituită pentru achiziționarea prin procedură operațională proprie, a serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare necesar Primăriei Sector 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 10 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Jelea Ion Bogdan, Cursaru Paul Gabriel, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5";

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

La punctul 11 am o întrebare scurtă! înțeleg că este vorba de o contribuție pe care ar avea-o Primăria de 20 000 de euro. Chiar 20 000 de euro la 4.8, pentru a se facilita dobândirea de fonduri europene sau o finanțare pe ... și încă un program de 4 000 000 euro.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Puneți întrebarea până la capăt ca să ...

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Ce activități sunt necesare pentru facilitarea accesării acestor fonduri, motiv pentru care dintr-o listă lungă de membri ai G.A.L (Grupul de Acțiune Locală), doar Primăria trebuie să vină cu o sumă substanțial mai mare decât toți ceilalți?

Dl administrator public Rareș Hopincă

în primul rând, finanțarea de 4 000 000 de euro este obținută! S-a obținut anul trecut în prima parte a anului! G.A.L. Sector 5 este singurul din regiunea București - Ilfov până în momentul de față, care a obținut această finanțare. în sine, structura GAL-ului este un mecanism model produs de Comisia Europeană de finanțare a unor proiecte locale. Este o finanțare participativă, de aceea, avem între membrii foarte multe ONG-uri, avem chiar persoane fizice din comunitatea defavorizată. Revenind la G.A.L., s-a obținut o finanțare de 4 000 000 euro, în primul rând pentru cartierul Zăbrăuți care este o zonă marginalizată conform atlasului ... a Băncii Mondiale. Deci, finanțarea este obținută, dar finanțarea presupune mai multe etape. Din cei 4 000 000 euro deocamdată am atras 200 000 euro necesari pentru cheltuielile de funcționare ale G.A.L.-ului pentru o perioadă de 3 ani. Aceste cheltuieli din cauza bugetului de proiect în regiunea București-Ilfov, sunt insuficiente. Motiv pentru care este necesară o completare dar, având în vedere că din cei 4 000 000 euro, majoritatea fondurilor sunt dedicate lucrărilor de reabilitare, de echipare publică, investițiilor în educație, investițiilor în resursa umană din educație, considerăm că este necesar ca Primăria să fie actorul care completează bugetul G.A.L. pentru că Primăria obține cele mai multe fonduri din bugetul alocat programului.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Mulțumim frumos! Este absolut în regulă că ne-ați lămurit! Mai am o întrebare vă rog! Să-mi spuneți ... Acest G.A.L. consumă pentru 3 ani de zile 200 000 euro pe activități de natură administrativă? Adică, are nevoie de 200 000 euro însemnând aproape 60 000 euro pe an, adică aproximativ 5000 euro pe lună doar ca să funcționeze? Și în ce constă activitățile?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Domnule consilier, sunt trei angajați! Vă rog să faceți o medie a salariilor si o să vedeți unde se duc banii!

5                                     5

DI viceprimar Marian Țigănuș

Nu, nu! 5000 de euro în niciun caz!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Mă scuzați o secundă! Ce ați spus înainte să revin cu a doua întrebare este spectaculos și merita felicitări! Suntem de acord cu inițiativa! Vreau doar să mă lămuresc că ați scăpat o informație extrem de interesantă. Ați spus că funcționarea G.A.L. necesită pentru o perioadă de 3 ani de zile, suma de 200 000 euro.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Dl Jelea, încă o dată, numai puțin ... Pentru 3 ani de zile, conform ghidului, avem trei poziții obligatorii prin ghid. In speță, manager de G.A.L., responsabil tehnic și facilitator în comunitate. Trei salarii brute la nivelul ghidului programului operațional capital, însumează aproape această sumă. Este vorba de salarii nete de aproape 4 - 5 000 lei, excluzând cheltuielile. Nu-i nimic spectaculos! E un salariu de bun simț! Ba chiar nu găsim oameni la banii ăia!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Da, mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot punctul 11! Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm Sectorul 5”; Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Jelea Ion Bogdan, Cursaru Paul Gabriel, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la ordinea suplimentară, referitor la bursele copiilor!

Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019.

f

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Jelea Ion Bogdan, Cursaru Paul Gabriel, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

La Diverse!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Da, m-am anuntat înainte de ședință! Dar vedeți că ne-am si încadrat în timp, în semn de respect pentru situațiile personale ...

Am două întrebări! Una este o întrebare din calitatea de președinte al comisiei de mediu. S-a adoptat o hotărâre în comisia de mediu în luna februarie ... de a se solicita să ni se pună la dispoziție... N-am solicitat noi, grupul P.N.L., n-a solicitat nici grupul P.S.D, nici grupul U.N.P.R. și colega noastră din grupul USR, a solicitat în mod legitim bineînțeles, să aibă acces la acel contract de salubrizare. Nu am primit niciun răspuns după două luni de zile. Aici aș avea nevoie de un răspuns de la executivul Primăriei respectiv, cine îl reprezintă pe domnul primar, dacă se poate la doamna secretar în lumina atribuțiilor de legalitate pentru că, din câte știm, este vorba de 10 zile, termenul prevăzut de Legea nr. 215/2001 pentru punerea la dispoziție a documentelor care sigur nu suportă un alt nivel de clasificare și nu e cazul. Punctul nr. doi: răspunsul la ultima noastră interpelare, în legătură cu ședința!

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

O să-l primiți chiar astăzi!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

O să-l primim chiar astăzi? ... Mai țineți minte? Eu am uitat, recunosc! Mai țineți minte în ce dată l-am depus?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

într-o zi! Important este că îl primiți!

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

... este în termen!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Asta ne interesează! Atunci este absolut perfect, aștept răspunsul la prima întrebare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

A doua întrebare am adresat-o doamnei secretar și deja înțeleg că astăzi vom primi răspunsul.

Doamna secretar Elena Luminița Petrescu

Legat de a doua întrebare...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Legat de prima întrebare ... era legat de contractul de salubrizare.

Doamna secretar Elena Luminița Petrescu

Am răspuns la prima întrebarea! Este informație publică, găsiți și pe S.E.A.P. Știu că s-a mai abordat o dată...

5

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu găsiți dacă s-a făcut o licitație publică...

Doamna secretar Elena Luminița Petrescu

Cum să nu-1 găsiți?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

încă o dată, pe mine mă interesează cum s-a făcut! Legea obligă executivul primăriei să pună la dispoziția consilierilor ... Pe mine personal, nu am să vă mint ... nu am ...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Pe S.E.A.P. nu se pot loga decât cei care sunt înregistrați acolo!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

A

Lăsând asta la o parte, lăsând chestiunea tehnică la o parte. In comisia de mediu, un consilier a pus această întrebare. La procesul verbal de ședință s-a consemnat. Eu ca președinte, mi-am făcut datoria, am întocmit un document, am făcut referire la discuția din ședință și am solicitat lucrul acesta. Au trecut două luni de atunci! Nu mi s-a răspuns! Obligația legală, conform Legii nr. 215/2001 este, ca în termen de 10 zile consilierilor să le fie puse la dispoziție documentele. De ce nu s-a întâmplat lucrul acesta? Dumneavoastră sunteți un garant al legalității, aveți experiența necesară.

Doamna secretar Elena Luminița Petrescu

în calitatea dumneavoastră de consilier, ca și consilierul USR-ului, putea merge, aveau acces la direcție, la informații, discutau și vedeau...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aveți dreptate 100%, cu un amendament, dacă am depus o hârtie pe un circuit de trasabilitatea documentelor. Ok! în regulă! Să fiu cât se poate de pro-activ. Putem aștepta un răspuns pe tema aceasta? Adică, ok! Veți depune dumneavoastră toate diligențele să ajungă la comisie prin secretariat?

Doamna secretar Elena Luminița Petrescu

Le-am depus deja!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

O să avem răspunsul prin secretariat către comisie. Dacă vă asumați lucrul acesta e minunat... Vă mulțumim frumos!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acestea fiind spuse, declar închisă ședința!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1227.

5               î


LnWde ședințăAN LAZAROV