Proces verbal din 12.09.2019

Proces verbal ședința extraordinară din data de 12.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Sector 5

din data de 12.09.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 2842/12.09.2018.

Lucrările ședinței încep la ora 1623.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Director Executiv al Direcției Juridice Dragnea Florina care ține locul Secretarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 16 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Cursaru Paul Gabriel, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jacqueline-Christina, Udescu Șerbănel Mihail și Vanghelie Marian Daniel.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, stimați colegi! Declar deschisă ședința Consiliului Local de astăzi. O să dau citire punctului de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 137/08.07.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

Cine este pentru? Iertați-mă, doamna Coroblea, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Am câteva întrebări și... In primul rând, înainte să votăm, aș vrea să știm care este urgența?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Noi facem ca și la spații verzi. Ca să putem să intervenim pe spațiile verzi, care sunt în competența A.L.P.A.B.-ului (Administrația, Lacuri, Parcuri și Agrement București) la fel și la Administrația Străzilor. Să putem repara străzile, ne trebuie împuternicirea Consiliului General. Administrația Străzilor spune că nu are bani și nu știu ce... Când am formulat Protocolul ni s-a dat un model, după care... ieri ni s-a spus că nu, că trebuie făcute niște modificări la Protocolul de Colaborare. Asta este tot, asta este urgența. Urgența este că trebuie să intre în Consiliul General, că altfel ne bagă peste două luni. Peste două luni nu mai are eficiență, noi trebuie să reparăm acum, să facem acum. Pe străzi, ce trebuie să facem? Trebuie asfaltat și nu sunt în competența noastră. Ați înțeles?

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, știu că nu sunt în competența dumneavoastră pentru că am depus o petiție la Primăria Generală.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Știți foarte bine, doamna Coroblea, cetățeanul zice: „Ce mă interesează pe mine competența Primăriei Generale sau a sectorului? Pe mine mă interesează să merg pe trotuar”.

Dna consilier Coroblea Cristina

Practic, urgența este dată de faptul că au fost făcute greșit actele.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu, nu au fost greșite, cerința administrației și în speță a Primăriei Generale a fost alta decât ceea ce s-a dat. Nu este greșeala de la noi. Și ne-a cerut asta ca să... Știți foarte bine că pe 17 este ședința Consiliului General. Ca să poată să intre pe ordinea de zi trebuie să facem treaba asta. Aici este urgența.

Dna consilier Coroblea Cristina

într-un final, urgența este dată de faptul că actele nu sunt bune.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Urgența este dată de faptul că cei de la Primăria Capitalei au cerut ceva și pe urmă au cerut altceva. Eu înțeleg unde vreți să ajungeți dumneavoastră, dar nu este cazul.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Toată treaba este că ei au spus că mai trebuie ceva.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acestea fiind spuse vă supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 2 abțineri (Coroblea Cristina și Geamănă Dragoș), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Și acum, singurul punct de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 137/08.07.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

Cine este pentru asfaltarea străzilor din sector? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Stroescu Marilena Daniela) și 2 abțineri (Coroblea Cristina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Avem Diverse la ședința de îndată? N-avem.

5                  >

Dna consilier Coroblea Cristina

Am spus că mai am niște întrebări!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles. Referitoare la ce?

Dna consilier Coroblea Cristina

Referitoare la faptul că, de exemplu, erau trecute și servicii... Acum, din ce zice domnul Țigănuș, înțeleg că este vorba doar despre lucrări de reparații, dacă înțeleg corect. Avem o situație cu adevărat urgentă legată de salubrizarea din sector. Știți bine că este acoperit de gunoaie. Cu cine aveți în clipa de față contract de salubrizare? Pentru că se pare că nu există?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Ba da, există! Stati liniștită!

DI președinte de ședință Alexandru Lazarov

Stați o secundă! Declar ședința de astăzi închisă. Dacă vreți discuții cu domnul viceprimar... Nu are legătură cu subiectul și nu avem Diverse.

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1626.

9               9

SECRETAR GENERAL AI/SECTORULUI 5 ELENA LUMINATA PETRESCU