Proces verbal din 08.04.2019

Proces verbal ședința extraordinară din data de 8.04.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 08.04.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 27 014/04.04.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 15 12.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

în sala de ședință sunt prezenți un număr de 24 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Marian Daniel.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, stimați colegi! Declar deschisă ședința Consiliului Local de astăzi. O să încep prin a da citire ordinii de zi, care este formată din patru puncte plus încă șase pe care le vom avea pe suplimentară, le-am primit cu toții pe e-mail mai devreme. Dau citire ordinii de zi:

  • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.03.2019;

  • 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București 40 de apartamente cu destinația de locuințe sociale pentru chiriașii de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari-lnițiator, membrii grupurilor PNL și USR;

  • 3. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5, prevăzute în anexă, în vederea obținerii avizării și/sau autorizării pentru securitatea la incendiu-Inițiator, Primarul Sector 5.

  • 4.  Diverse.

Voi da citire și ordinii de zi suplimentare:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "România esențială”.

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 55/3 1.07.2013, modificată și completată prin HCL Sector 5 nr. 129/3 1.08.2017 și HCL Sector 5 nr. 195/27.08.2018.

  • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru protecția Copilului Sector 5.

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor în cadrul apelului de proiecte POCU/480/4/19/19 Operațiune compozită OS 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Venus - împreună pentru o viață în siguranță”, în cadrul POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritatea de investiții 9ii.

  • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București și a atribuțiilor ei, precum și a coordonatorului acesteia.

în primul rând o să vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele șase puncte pe care le-am citit anterior. Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

îmi permiteți, înainte? Aș vrea să facem această precizare pentru început, care să fie consemnată în procesul verbal al ședinței. Cu privire la faptul că, în opinia noastră, subiectul legat de această ordine de zi, mă refer la ordinea de zi prin Convocatorul inițial, semnat de către domnul Primar și de către dna Secretar, în opinia noastră, pentru că inițiativa ne-a aparținut, ar fi trebuit să aibă un singur punct pe ordinea de zi. Asta înseamnă că din punct de vedere juridic, această ședință, ar fi trebuit să aibă loc la orele 15t)(), așa cum noi am solicitat convocarea ei de către Secretarul unității administrativ teritoriale, cu un singur punct pe ordinea de zi. Ținând cont de faptul că aici s-a regăsit și inițiativa sau proiectul pe care noi l-am avut și ținând cont de faptul că celelalte două puncte de pe ordinea de zi sunt importante, nu vrem nici să blocăm lucrările acestei ședințe, nici să facem o contestație. Mai mult decât atât, le vom vota pentru că ni se par utile, lăsând la o parte aprobarea unui proces verbal, chestiunea cu privire la obținerea avizării la incendii, o chestie foarte importantă și foarte serioasă. Ceea ce vreau să atrag atenția și o să vă cer părerea, domnul președinte de ședință, să-mi spuneți dacă pot să explic argumentele pe care le avem, acum, înainte de a supune la vot ordinea de zi sau după aceea. Eu sunt de acord, adică noi suntem de acord cu ordinea de zi, inclusiv cu suplimentarea ei. Vreau doar să dau citire, pentru că este o chestiune extrem de serioasă, cu privire la acest element de procedură și cu permisiunea dumneavoastră o să-i dau citire acum sau la Diverse. Repet, este doar o chestiune de informare a cetățenilor, mai ales că se fdmează, mai ales că va figura la procesul verbal de ședință. Vă rog să hotărâți.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Să lăsăm pentru Diverse\

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Bun! O să expun acest punct de vedere, cu privire la legalitate la Diverse, în regulă. Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

în regulă! Mulțumesc frumos! Reluăm procedura de vot pentru suplimentarea ordinii de zi cu cele șase puncte citite anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun la vot aprobarea întregii ordini de zi în care punctul 4 de la Diverse se transformă în ultimul punct de pe ordinea de zi și după punctul 3, cele 6 de pe ordinea suplimentară. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), ordinea de zi cu suplimentarea făcută a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Să dăm drumul lucrărilor ședinței cu 1 punct de pe ordinii de zi- Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.03.2019, Avem discuții? Dacă nu, să votăm. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.03.2019 a fost aprobat.

Punctul 2 de pe ordinea de zÂ-Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General a! Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București 40 de apartamente cu destinația de locuințe sociale pentru chiriașii de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari-Inițiator, membrii grupurilor PNL și USR. Dacă avem persoane care vor să ia cuvântul? Domnul Jelea și domnul Ștefan! în regulă. Domnul Jelea, începeți dumneavoastră?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aștept, ținând cont de faptul că noi suntem inițiatori o să iau cuvântul la final.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

S-a înscris dumnealui primul. S-a înscris înaintea mea.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnule Jelea, vă rog frumos! Poftiți, dacă sunteți amabil, cum vă cunoaștem, să începeți dumneavoastră primul.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă mulțumesc frumos! Acest proiect de hotărâre a fost inițiat de către noi, mă refer la grupul Partidului Național Liberal. Colegul nostru domnul Mihai Bîrsan este cel care a venit cu ideea, ce vreau să spun este că dincolo de expunerea de motive, care se găsește atașată, mai este încă un subiect de natură și politică și administrativă, care cred că este relevant a se menționa la procesul verbal și în această înregistrare. Și anume faptul că de-a lungul ultimelor cinci, șase, șapte luni de zile am constatat o perseverență a executivului acestei primării în a face o achiziție pe care noi o considerăm inoportună și absolut păguboasă din punct de vedere economic. Am mai spus lucrurile astea și în alte ședințe. Ce vreau să subliniez, este că lăsând la o parte că teoretic, dacă aceea achiziție, inițiată de către executivul primăriei și de domnul Primar, ar fi fost dusă la bun sfârșit și dacă prin absurd să presupunem că un imobil construit din prefabricate, ar fi putut fi vreodată recompartimentat conform intenției, finalitatea, conform documentelor pe care le-am avut, ar fi însemnat undeva la 40 000 euro/locuință ceea ce înseamnă undeva la cel puțin dublu față de cât ar fi putut fi achiziționate ca preț, achiziționate, pentru că este vorba de 40 de locuințe, de pe piața liberă. în al doilea rând, mai e un subiect important, și anume faptul că până s-ar fi îndeplinit toate formalitățile de achiziție, de renovare, de obținere a autorizaților ș.a.m.d., subliniez, sub rezerva că ele nu ar fi putut fi obținute din motivele invocate în celelalte ședințe. Las la o parte toate articolele din mass-media, care au bănuit și au suspectat această inițiativă ca fiind una cel puțin discutabilă, nu vreau să spun suspectă sau de excrocherie imobiliară, dar au fost multe argumente care sau dezbătut în presă în ultimul timp.

Ce vreau să spun este că din punctul nostru de vedere, inițiativa pe care am avut-o și pentru care am convocat această ședință, avea legătură cu faptul că mult mai simplu și mai rapid s-ar putea achiziționa de pe piața liberă cele 40 de locuințe, care ar putea să servească drept locuințe sociale, în comparație cu inițiativa inițială a executivului, care cu siguranță ar fi durat un an, doi ani sau mai mult, așa cum am constatat că și celelalte inițiative care sau promis a se face de la anveloparea blocurilor, la parcuri, parcări ș.a.m.d., întârzie foarte mult. Acesta este punctul nostru de vedere. în încheiere, cu privire la Expunerea de motive pe care am atașat-o acestei inițiative, susținem faptul că doar celeritatea cu care noi ar trebui să rezolvăm, ca primărie, această problemă, subliniez lucrul acesta, ne determină să fim prezenți la această ședință, care din punct de vedere instituțional și juridic este cu totul alta comparativ cu ședința pe care noi am convocat-o. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc și să dați cuvântul mai departe!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc! Domnul consilier Ștefan, vă rog!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Vă mulțumesc foarte mult! Având în vedere, domnule președinte, că în nenumărate rânduri am venit cu cetățenii în sală, a fost o mascaradă totală, bineînțeles din partea grupului PNL și din partea grupului USR. Vă aduc la cunoștință, că nu voi vota această hotărâre. Asta este problema mea personală, nu este o problemă...să vă aduc la cunoștință, aceste lucruri le voi duce în comunitate, voi spune comunității ce se întâmplă aici! Ați înțeles? Nicidecum ceea ce a spus domnul Jelea, cu dedesubturile referitor la construcția veche din Ferentari nr. 72, dar să vedem și noi... dar și chiar dacă va trece această hotărâre, vă anunț, stimați colegi, că o voi ataca în contencios. Să fie clar, această hotărâre...în primul rând să ne gândim, dedesubturi despre care se vorbește și dedesubturi despre care se va face vorbire. Să fie clar. Dacă face vorbire că în partea cealaltă sunt niște dedesubturi și în partea dumnealor cred că sunt niște dedesubturi și alte interese. Vă rog foarte mult să consemnați, nu voi vota această hotărâre. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos! Mai este cineva care vrea cineva să ia cuvântul? Domnul Viceprimar!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Dacă îmi permiteți, câteva cuvinte ... Cu privire la vechiul proiect și actualul proiect ... câteva cuvinte aș vrea să vă adresez și eu! Aș vrea să se ia notă că în vechiul proiect pe care noi îl propusesem, deja trecusem de niște etape, în sensul că obținusem împuternicirea Consiliului General. Se efectuase evaluarea imobilului respectiv... apropo de evaluare, o comisie nu poate face o evaluare, ci numai Inspecția ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)... se făcuse evaluarea, se făcuse negocierea. Deci, asta ar fi un punct pe care aș vrea să fie consemnat ca atare. în al doilea rând, pentru a eluda orice suspiciune foarte fin introdusă de dl consilier Jelea vizavi de niște interese imobiliare ale executivului, în calitatea mea de consilier local, fac următorul Amendament pe care l-am și depus la Secretariatul Consiliului Local și îi dau citire:

„Subsemnatul Marian Țigănuș, în calitate de consilier local din partea Partidului Social Democrat Sector 5, formulez următorul amendament cu privire la Proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București 40 de apartamente cu destinația de locuințe sociale pentru chiriașii de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, astfel'.

Se elimină art.2 din corpul Proiectului de Hotărâre, prevederile art.2 urmând să facă obiectul altui proiect de hotărâre.

Art.2 va avea următorul cuprins:,, Locuințele sociale ce se vor achiziționa vor respecta prevederile Legii nr. 114/1996, locuibile la data achiziționării, achiziționarea acestora făcăndu-se în limita sumei de 730.000 eurof adică suma pe care urma bugetul local al Primăriei Sector 5 să o suporte. Fiindcă în foarte multe... Amendamentul l-am făcut fiindcă în foarte multe luări de poziții a liderilor dumneavoastră, s-a prezentat adevărul denaturat prin omisiune. Am văzut vehiculate cifra de 1 800 000 euro. Dânșii, încă de la prima dezbatere a proiectului nostru... vi s-a... ați fost informați și vi s-a comunicat și am aici procesele verbale, că suma pe care o suportă bugetul local al Sectorului 5, este de 730 000 euro. Repararea localului, îmi pare rău, aveți în toate documentele ... repararea localului și aducerea lui pentru a fi locuibil se făceau cu bani accesați de la Ministerul Dezvoltării. îmi pare rău! S-a spus!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Bani publici!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Da! Bun! Și tocmai de aia, noi, ... eu propun acest Amendament în limita sumei pe care noi am prevăzut-o în buget. Sper că nu e supărare! Și depun Amendamentul}

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mai întâi să votăm Amendamentul.

Dl consilier Jelea Ioan Bogdan

Vreau să iau o poziție vizavi de ce a spus dl viceprimar în legătură cu Amendamentul. Amendamentul este într-o foarte mare măsură extrem de corect, pertinent și suntem de acord cu el. Singurul subiect pe care-1 avem în discuție, ... singurele două subiecte: unul legat de ceea ce ați spus dumneavoastră, sumele care trebuiau fi cheltuite și chestiunea legată timp cu privire la evaluare, vă reamintesc și asta se regăsește în procesele verbale ca informație. încă de la inițierea acestui proiect acum 6-8 luni de zile de către domnul Primar, ni s-a spus așa: deci, există procesele verbale care pot să dovedească acest lucru. Ni s-a spus că: unu- într-adevăr este vorba de 700 și ceva de mii euro achiziția imobilului, dar vă reamintesc apropo de chestiunea evaluării, faptul că atunci ni s-a spus că, s-a luat în calcul evaluarea vânzătorului pentru că Primăria nu poate să cheltuiască bani publici pentru a face o astfel de evaluare. Ulterior, înțeleg că s-a găsit o soluție legală de a se cheltui acești bani publici astfel încât potențialul beneficiar, respectiv, Primăria Sectorului 5, să poată să facă o astfel de evaluare. Nu știu unde a fost necazul la început! Că la început ni s-a spus că nu se poate face această evaluare din banii primăriei, după care înțeleg că s-a făcut evaluare din banii primăriei. Al doilea argument, are legătură cu legătură cu faptul că într-adevăr s-au parcurs niște etape, după cum bine a precizat domnul viceprimar cu amendamentul că de aici și până la finalizarea și eventuala dare în folosință a respectivului imobil, cu siguranță ar mai fi trecut o mare perioadă foarte lungă de timp. în fine, și închei, noi suntem de acord cu conținutul Amendamentului dumneavoastră, exceptând limitarea de sumă, câtă vreme discutăm despre niște bani care vin tot de la buget. Faptul că, teoretic existau promisiuni, noi nu am văzut un document prin care să ni se spună... da, nu știu ce instituție guvernamentală, își asumă faptul că dă 800 mii, 900 mii, 1 000 000 euro pentru a repara respectivul imobil. Ca să nu mai spun și cu asta închei, că din punct de vedere al structurii de construcție, era o discuție foarte serioasă cu privire la posibilitatea de a reamenaja aceste locuințe cu băi pentru fiecare imobil, apartament, o cameră, două camere sau trei camere. în concluzie, dacă veți fi dispus să eliminăm informațiile din acel Amendament cu privire la limitarea de sumă, atunci noi vom vota acest proiect cu Amendamentul dumneavoastră. Dacă nu sunteți dispus, atunci în mod paradoxal nu vom vota!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Bine, nicio problemă!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun votului Amendamentul propus de domnul viceprimar Marian Țigănuș în forma pe care a prezentat-o dumnealui!

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei fon, Melnic Constantin fon, Ploscaru George Alexandru, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 voturi împotrivă (Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan fon, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), propunerea a fost aprobată.

Amendamentul a trecut! Mai avem discuții pe acest punct de pe această ordine de zi?

Dl consilier Cursaru Paul

Precizarea este în felul următor: faptul că veți limita această sumă la 730.000 de mii de euro, mă scuzați, vine cumva ca să ascundcți de fapt cât era și valoarea inițială a proiectului. Dacă vreți... vă spun imediat despre ce este vorba. Noi când vorbim în acest moment despre cât costă, 40 de locuințe pentru Prelungirea Ferentari, unde se va face la final recepția a 40 de locuințe prin modificare, există un cost general, în care înseamnă, participarea Consiliului Local Sector 5 și participarea Ministerului Dezvoltării. Suma totală, împărțită la 40 de apartamente, vă asumați cumva că nu este 40 de mii de euro sau este sub 40 de mii de Euro? Vreți să spuneți că banii publici folosiți de la Ministerul Dezvoltării nu ar fi contat chiar dacă erau risipiți, 2 milioane de euro? Și noi să fim părtași.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Două milioane de Euro?

Dl consilier Cursaru Paul

Păi nu știu, cât putea să coste! Nu avem nicio evaluare, putem să spunem orice. Pentru că noi acuma nu știm...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Ce să...Să fie suma rotundă...

Dl consilier Cursaru Paul

Păi nu, nu putem să, dumneavoastră nu știți cu adevărat...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnule consilier...

Dl consilier Cursaru Paul

Va rog, eu nu v-am întrerupt, domnule viceprimar, lăsați-mă să termin, v-am ascultat cu atenție. Cred că trebuie să luăm în calcul, și lumea trebuie să știe, că ulterior se cheltuiau bani publici, care valoarea lor, adunată cu valoarea pe care am fi plătit-o noi, dădea costul final al unei garsoniere sau a unui apartament. Deci, dumneavoastră vreți să spuneți, că nu ăsta este prețul real, adică prețul participativ al Ministerului Dezvoltării și prețul Consiliului Local, ci doar amendamentul dumneavoastră astăzi de 730 de mii de Euro, prin care probabil doriți să blocați acest...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu, eu nu doresc să blochez...nimic!

Dl consilier Cursaru Paul

Păi nu, dacă vom reuși, foarte bine! Ne bucurăm foarte mult. Am vrut doar să spun, că acest calcul este absolut incorect și că nu putem să participăm la a ataca banii publici cu orice interes spunând că noi cheltuim doar o mică parte.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Dacă îmi permiteți, ca să demonstrăm că noi nu avem nimic de ascuns, țineți cont de un lucru foarte simplu, 730 de mii de Euro intra în calcul și achiziționarea terenului, de lângă, care valora o sumă. Deci, nu aveam nimic de ascuns. Eu vă spun fiindcă toată lumea își manifestă grija față, în general, de banul public și în special având în vedere calitatea noastră de consilieri locali ai Sectorului 5, am luat în calcul și acea sumă care era destinată terenului pe care se mai putea construi ceva. Deci, acesta este răspunsul meu. Nu, am zis pe șanse egale, și noi suntem de acord, nicio problemă. Mergem, se negociază, se găsesc, se caută, nicio problemă...vă rog!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acestea fiind spuse, vă supun la vot punctul 2 de pe ordinea de zi cu amendamentul votat anterior, propus de domnul viceprimar Țigănuș.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Noi o să ne abținem. Atât am vrut să spun!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cine este pentru?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

îmi permiteți să-mi schimb votul, sunt pentru!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

împotrivă? Abțineri?- Proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a consiliului Local al Sectorului 5 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București 40 de apartamente cu destinație de locuințe sociale pentru chiriașii de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu Amendamentul domnului viceprimar Țigănuș Marian a fost adoptat cu 14 voturi pentru (Lazarov Alexandru Sebastian, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Bogdan Ion, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Razvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline-Christina, Pop Claudia Ramona, Geamănă Dragoș si Scripcaru Lucian Mihai).

Dl consilier Cursaru Paul

„Noi suntem Bucureștiul,,... a fost o declarație politică puternică.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Nici cu aranjamentele voastre nu mă...ai înțeles?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Haide-ți să mergem mai departe, vă rog -Punctul 3 (le pe ordinea de zi-proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5, prevăzute în anexă în vederea obținerii avizării și/sau autorizării pentru securitatea la incendiu-Primarul Sectorului 5.

Dacă avem discuții, dacă nu, să mergem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Proiectul a Fost adoptat cu 20 de voturi pentru (Lazarov Alexandru Sebastian, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Bogdan Ion, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Razvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), grupul USR nu și-a exprimat votul (Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș).

Mai departe să mergem cu punctele de pe ordinea de zi suplimentare și mă refer la primul din ele- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”România esențială”. Avem discuții? Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos! Ne-am uitat pe acest proiect, este cel care vizează, dacă am înțeles corect, dezvoltarea unor activități recreative, comunitare pe acel teren al Academiei. Este adevărat? Subiectul numărul 1, pe care am vrea să vi-1 supunem atenției, este faptul că din cele aproape 8 milioane de Euro care sunt alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli, care a fost adoptat săptămâna trecută, o sumă substanțială de aproape 5%, se va direcționa către acest proiect. Conform cu ce am citit noi, e vorba de 1 milion de Iei aproape, am zis undeva la 200 și ceva de mii de Euro.

La ora 15.34, iese din sală domnul consilier Melnic Constantin Ion -Prezenți 23 de consilieri.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Stați puțin, să vă zic ...jumătate contribuția ONG-ului,

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nouă sute nouă zeci... în regulă. Mulțumesc frumos! Acum, nouă sute de mii de lei ar însemna cam 200 de mii de Euro. Dacă veți considera că este oportun ca cineva din aparatul de specialitate să ne susțină acest proiect, să ne dea niște explicații în condițiile în care noi, în repetate rânduri, am atras atenția că este o risipă absolut inoportună de bani prin intermediul Centrului Cultural. Dar, chestiunea de legalitate pe care v-o supun atenției și ar trebui și este valabil pentru toți colegii este faptul că în acel proiect, am citit că una dintre activități se referă la amenajarea peisagistică. Aș dori să subliniez, e bine că se consemnează și că se înregistrează faptul că unitatea administrativ teritorială, Sectorul 5 respectiv, are interdicția de a cheltui orice bani din bugetul Consiliului Local, pentru orice formă de investiție reabilitare, amenajare, care urmează a se efectua într-un imobil, în cazul nostru pe un teren, care nu aparține, nu primăriei de sector, pentru că ea nu are acest drept, care nu aparține Consiliului General și Consiliul General să fi împuternicit Consiliul Local să facă investiții sau să administreze respectivul imobil. Mai simplu spus, lăsând la o parte activitățile recreative despre care sigur că ne temem că se vor transforma în același gen de propagandă în favoarea domnului primar, așa cum s-a întâmplat și cu alte activități, dar dincolo de aceste chestiuni cărora le putem pune sub semnul întrebării doar moralitatea sau oportunitatea, ridic și subliniez o chestiune de legalitate foarte importantă. Această chestiune de legalitate vizează, subliniez și închei, faptul că nu este legal, sau să-l reformulez, este absolut ilegal și interzis de lege, ca sectorul, primăria sectorului să investească și un leu într-un imobil care nu-i aparține. Noi am văzut în cadrul acestui proiect, probabil că l-ați citit, dacă vreți pot să intru în amănunte să caut exact să vă arăt unde scrie că e vorba și de amenajare. Mai departe vă dau cuvântul, mulțumesc pentru atenție și noi, bineînțeles că ne vom abține la o asemenea inițiativă.

Dna director Stoica Mariana

Bună ziua! Acest proiect a fost gândit de către Fundația Amfiteatru, în urma aprobării bugetului local. Vizează crearea unui spațiu comunitar activ în zona Palatului Parlamentului, Academia Română și Catedrala Mântuirii Neamului printr-o serie de acțiuni, concertate, concretizate sub forma unor de evenimente cultural- educative, menite să antreneze cetățenii Sectorului 5, în viața comunității. In cadrul acestui proiect nu este vorba de nicio amenajare peisagistică. Se vor desfășura numai activități cultural-educative. Dacă vreți, vă dau citire multor activități propuse. Referitor la bugetul proiectului, acesta este un buget estimativ. După cum știți, toate proiectele depuse de către asociații, fundații sau alte...se finanțează sub următoarea formă, au o participare din partea lor de minim 10%, cealaltă participare fiind din partea Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”. Toate activitățile lor sunt decontate numai după ce sunt realizate. Niciun fel de activitate nu este plătită înainte. De aceea, vă rog să menționați că este un buget estimativ și numai în măsura în care aceste activități vor fi realizate, conform proiectului depus, vor fi decontate. Mulțumim frumos!

Dl consilier Jelea Bogdan loan

Mulțumim frumos, doamnă director! Domnul președinte, am să reiau cuvântul foarte scurt de această dată. Sărut-mâna, doamna inspector! Mulțumim frumos pentru explicație. Evident că ele sunt inutile câtă vreme au făcut doar să citească din proiect, ceia ce am făcut și noi acasă. Ce vreau să subliniez este faptul că acolo unde scrie să vă spun exact și la ce pagina dacă vreți, ca să fie ușor să găsească toții colegii consilieri, în Raportul de specialitate la pagina a treia, la jumătatea paginii scrie așa, „proiectul îți propune să;...” probabil că este doar o eroare de redactare și trebuia să scrie “își propune să:...”

La ora 15.38, intră în sală doamna consilier Stroescu Marilena Daniela -Prezenți 24 de consilieri.

Dna director Stoica Mariana

Adevărat!

Dl consilier Jelea Bogdan loan

Adevărat!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Este exact, ca ăla cu chiriașii și evacuații din M40 unde chiriașii din locuințele evacuate. Știți câți avem pe listă?

Dl consilier Jelea Bogdan loan

O mulțime!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Șapte.

Dl consilier Jelea Bogdan loan

O mulțime!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

40 împărțim...

Dl consilier Jelea Bogdan loan

Ideea este că la această pagină, dacă sunt colegi consilieri în sală, care au curiozitatea la liniuța numărul trei scrie așa, apropo de ce-și propune proiectul: „Să regenereze zona prin implicarea comunitară într-un proces activ de remodelare culturală și peisagistică ". Cu acest citat îmi închei această pledoarie cu privire la ceea ce noi considerăm, ca fiind o chestiune de legalitate.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Peisagistică poate să fie și bannere puse, nu neapărat peisagistică de iarbă și flori!

Dl consilier Jelea Bogdan loan

Domnule viceprimar vă mulțumesc mult, ca de obicei intervențiile dumneavoastră sunt perfect utile și de salutat!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Cu considere!

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Nu vă răspund, nu doar din respect, ci am să dau cuvântul domnului președinte de ședință în încheiere, spunând că, îngăduiți-ne și nouă așa cum dumneavoastră ați făcut o precizare foarte corectă legată de inițiativa pe care noi am avut-o, chiar dacă noi nu mai eram la acel punct să vă spun că într-o Primărie, în care o firmă despre care se spune, că se ocupa cu video-chat câștigă anveloparea, dați-ne voie să avem anumite suspiciuni și să fim precauți. Atâta tot!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Și eu vă dau răspunsul că la un articol dintr-un ziar, mă rog, deși firma respectivă a dat a doua zi democratic, așa scrie în democrație, replica și a spus că nu este adevărat. Că a făcut parte dintr-un holding care avea o firmă care avea cu video-chat, reluați aceeași problemă de memorie.

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

N-aș fi reluat-o dacă n-ar fi ...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

E replică în ziarul de a doua zi, e replica conducătorului acelei societăți. Citiți-o și știți cum e, iar e prin omisiune, uităm, anumite lucruri le uităm, sau le dăm substanță numai cum dorim noi.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă îmi permiteți domnule președinte o chestie de procedură, aș vrea ca pe viitor, când avem ședințe extraordinare să nu se mai menționeze în corpul proiectului „având în vedere Raportul Comisie de Educație și Tineret”, pentru că nu avem această ...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Corect! Aveți dreptate, se consemnează lucrul ăsta.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Având în vedere toate mențiunile făcute, vă supun la vot proiectul de pe ordinea de zi - 4, primul de pe suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "România esențială". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Mari lena Daniela) și 10 abțineri ( Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Miliai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia- Ramona și Jelea Bogdan Ioan ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe spre punctul - 2 de pe lista suplimentară- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin HCL Sector 5 nr. 129/31.08.2017șiHCL Sector 5 nr. 195/27.08.2018. Domnul Jelea! Eu vă dau cuvântul!

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Mulțumesc! Am ridicat mâna! Că predau ștafeta. Domnul președinte în legătură cu punctul doi de pe ordinea suplimentară, sigur era valabil și la punctul unu, dar pentru a economisii timp n-o să iau cuvântul de fiecare dată pe tema asta. Ar fi util și recomandat, n-am vrut să-i îngreunez misiunea doamnei care reprezintă Centrul Cultural, aș fi pus-o într-o dificultate absolută, dar de aici înainte aș vrea să ni se explice și nouă care este urgența. Conform Legii, ședința extraordinară și proiectele supuse aprobării au un anumit caracter de urgență, care ar face imposibilă desfășurarea și ducerea la bun sfârșit a unor chestiuni despre care nu se știa. Vă reamintesc faptul că noi am avut o ședință ordinară pe luna aprilie, acum patru zile, mai exact acum 2 zile lucrătoare, că azi e luni, vineri a fost ultima zi lucrătoare iar penultima, acum doua zile lucrătoare a fost joi când am avut ședință. Care este urgența pentru toate lucrurile astea? Noi fiind de bună credință am adoptat ordinea de zi, tocmai pentru că eram de acord în mod evident în înțelepciunea sa și experiența sa, executivul primăriei știe ce este urgent, datam vrea să ni se explice lucrul ăsta. Mulțumesc frumos!

Dl consilier Păpușă Valentin

Dar, nu este nicio urgență!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Dobre!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu, nu! Numai o secundă doamna Dobre! Urgența, multe din proiecte domnul Jelea, este adoptarea Bugetului, care s-a făcut joi. Aia e urgența! Da! Bun, doamna Dobre, vă rog!

Doamna director Dobre Violeta

Deci, având în vedere că doamna Bratu Carmen, desemnată ca și secretar al Comisiei pentru evaluarea și selecția prealabilă a membrilor în Consiliul de Administrație la societățile comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este asociat unic sau acționar, nu mai este salariata Primăriei. Se impune desemnarea unui alt funcționar din cadrul Direcției de Resurse Umane, care să desfășoare această activitate de secretariat. Se propune doamna Avieriței Elena, pentru a fi desemnată secretar. Totodată, vreau să precizez că în cadrul documentelor redactate s-a strecurat o eroare materială, în sensul că Hotărârea de Consiliu Local nr. 195, este din 2018 nu din 2019 și se propune majorarea numărului membrilor Comisiei cu încă doi membri: Dobre Violeta și Petrescu Luminița Elena.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos doamna director! Domnul Jelea

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Am două întrebări, vă rog! întrebarea numărul unu cu privire la acest subiect, înțeleg că doamna Dobre va revenii în Comisie, întrebarea numărul unu către cine ar putea să ne răspundă este, de ce doamna Dobre a fost exclusă din Comisie cu timp în urmă pentru, ca acum să revină? Și întrebarea doi. întrebarea numărul doi vizează chestiunea de legalitate și dacă vreți imparțialitate, înțeleg că și doamna secretar se va afla în această Comisie conform acestui proiect de hotărâre?

Doamna secretar Elena Luminița Petrescu

Așa am înțeles, este o propunere ca să putem finaliza în sfârșit acea procedură!

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Am înțeles, în regulă. Presupun că atâta vreme cât numele dumneavoastră se regăsește pe acest proiect de hotărâre a existat și există un consimțământ, un acord al dumneavoastră de a face parte din această Comisie, corect? înțeleg! îmi puteți spune dacă din punctul de vedere al dumneavoastră considerați că este o oarecare, nu știu cum să-i spun incompatibilitate între calitatea de secretar al unității administrativ-teritoriale și calitatea de membru, remunerat, atenție într-o Comisie care are legătură cu societățile aflate având acționar Consiliul Local!

Doamna secretar Elena Luminița Petrescu

în opinia mea nu este o situație de incompatibilitate, dacă dumneavoastră ați găsit vreun articol care ...la acest moment vă rog să-mi aduceți la cunoștință! Eu nu am cunoștință până la acest moment și am verificat.

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Sincer să vă spun la ora acest nu am căutat. Nu am căutat, nici nu am avut timp să verific pe legislația care prevede implementarea guvernanței corporative. Ce putem să spunem, la acest subiect, și încă un argument de a ne abține și eventual de a ne amuza, este faptul că este o procedură începută acum doi ani de zile, care nu știm din ce motive după ce... într-adevăr, odată, s-a respins un raport în plenul Consiliului Local, la inițiativa grupului PNL, pe argumente de legalitate, pentru că am arătat faptul că nu s-a respectat legea. De atunci și până azi observ o tărăgănare, vorbim de un an și jumătate, sau mai mult, timp în care o comisie care în mod normal ar fi trebuit să funcționeze cel mult o lună, deja de optsprezece luni mănâncă bani de la Primărie, adică nu face decât să risipească, să toace banii contribuabililor.

Un aspect și cu asta închei, după care aștept răspunsul la prima întrebare domnule președinte. Un alt aspect ar fi, pe care îl invoc, vizavi... Repet nu acuz, nu invoc vreo incompatibilitate, pentru că nu cunosc, pun doar sub semnul întrebării, într-un orizont de bun simț, dacă o persoană care este funcționar de rang înalt, cum sunteți dumneavoastră, o persoană care are atributul verificării legalității și așa mai departe, încasând anumite beneficii... nu știu, să le spunem îndemnizații de natură salarială, cum or fi ele, absolut legale, are cum să-și îngăduie să fie suficient de imparțială în evaluarea legalității documentelor care izvorăsc de la Consiliul Local. Repet și închei, dumneavoastră aveți calitatea de a verifica legalitatea tuturor actelor în Primăria Sectorului 5, începând cu Hotărârile Consiliului Local, iar în paralel veți fi plătită de către Primărie pentru a desfășură o activitate care are legătură cu una dintre societățile aflate în subordinea Consiliului Local. Nu susțin și nu afirm, să fie limpede, că este vreun conflict de interese sau este vreo incompatibilitate, pur și simplu pun sub semnul întrebării dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, este sau nu?

Dna secretar Elena Luminița Petrcscu

Vă aduc la cunoștință că Secretarul unității administrativ teritoriale face parte, remunerat, și din alte comisii, de exemplu Comisia Pentru Protecția Copilului. Este președintele acelei comisii și toate ședințele sunt remunerate. Iar, dacă tot invocați acele acte administrative, sunt de doar două tipuri: hotărâri și dispoziții. Sunt singurele pe care le avizează pentru legalitate secretarul unității administrativ teritoriale.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă mulțumesc pentru răspuns!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Și prima întrebare, doamna director Dobre, dacă vreți să răspundeți!

Dna director Do bre Violeta

Eu voiam să îi precizez domnului consilier că atât timp cât comisia nu a avut lucrări, nu a fost remunerată. Domnul consilier, nici măcar despre o risipă nu este vorba!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

întrebarea subsecventă, mulțumesc! Nu știam lucrul ăsta, am aflat acum. Mulțumesc pentru informare! întrebarea este: de ce nu a lucrat comisia în ultimul an și jumătate?

Dl consilier Păpușă Valentin

Ca să nu consume banii! Retorică întrebare domnule, ce-i asta?!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

E cineva care ne poate răspunde? Adică o comisie din luna august 2017 până în luna aprilie, doi ani de zile... Adică OK, remunerat am înțeles că nu a fost, deci e bine că nu s-au risipit bani, ăsta este un lucru bun! De ce nu a funcționat?

Dl consilier Păpușă Valentin

Nu a vrut să lucreze, care este problema?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

S-a dezbătut destul de mult acest punct de pe ordine de zi!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

întrebarea numărul unu, aștept răspunsul și am încheiat. Nu uitați răspunsul la întrebarea numărul unu, o reiau că am memorie bună și anume: de ce doamna Dobre a fost, în ghilimele, exclusă din această comisie, pentru ca astăzi să fie repusă în acea comisie?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna Dobre!

Dna director Dobre Violeta

Eu la momentul respectiv, în anul 2018, am avut niște probleme în familie, care m-au împiedicat să îmi desfășor activitatea în cadrul acestei comisii. La momentul respectiv s-a crezut oportună înlocuirea mea în această comisie.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă mulțumesc! O ultimă întrebare domnul președinte, vă promit! Am promis deja, tocmai pentru că sunt foarte atent, tară discuție. Și anume, lămuriți-mă cu un aspect, poate eu nu înțeleg bine, doamna Dobre ne spune. Evident avem toată compasiunea pentru orice om, orice seamăn al nostru care are o problemă. Dumneaei ne spune că nu a putut să facă parte din cauza unor chestiuni de natură personală, întrebarea este: ce a împiedicat-o, câtă vreme de atunci până acum comisia nu a funcționat, conform declarațiilor dumneaei de acum cinci minute.

Avea de unde să știe în viitor că nu o să se întrunească comisia?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

O putem lăsa să ne răspundă? Are legătură una cu alta?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Pierdem foarte mult timp cu întrebări care nu au nici o legătură cu subiectul. Hai să trecem la vot, vă rog frumos! Deja pierdem foarte mult timp!

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Domnul președinte, am o propunere, problema este următoarea: transformăm ședințele de consiliu un dialog între președinte și membrii din sală? Sau cum conduci dumneata, ședința asta, te întreb?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles! Tocmai v-am dat cuvântul și tocmai supun acum la vot punctul de pe ordinea de zi.

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Păi nu! Dar să nu se mai întâmple! Domnule, cine se înscrie la vot se înscrie o singură dată, prezintă toate problemele de pe ordinea de zi și după aceea nu se mai dă cuvântul.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Sunt sigur că în viitorul foarte apropiat o să se reglementeze și acest aspect.

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Păi când, domnule? Trece mandatul ăsta și nu s-a reglementat, este a patra oară când propun treburile astea.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok, hai să mergem mai departe spre vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin HCL Sector 5 nr. 129/31.08.2017 și HCL Sector 5 nr. 195/27.08.2018 o fost adoptat cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș).

Mergem mai departe!

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Supune la aprobare si propunerea comitetului, a consiliului, supune spre aprobare!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am un amendament, înainte să supuneți la vot. Sunt de acord și am un respect deosebit pentru domnul Agheorghiesei, care este un vechi consilier, cu multă experiență. Legea ne interzice să limităm numărul de intervenții câtă vreme discutăm despre o dezbatere a Consiliului Local. Am încheiat!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok! Putem să mergem mai departe cu ordinea de zi? Punctul 6 de pe ordinea de zi (punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară) - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 104/28.07.2017privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru protecția Copilului Sector 5. Sunt discuții?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu am discuții, nici interpelări, vreau doar să ne spună cineva în două cuvinte, pentru că a apărut mai recent și nu am putut să citim.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

De la asistența socială, doamna director!

Dna director Florentina Popescu

Este vorba de o modificare în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului, reprezentantul de rezervă a Agenției de Plăți și Inspecție Socială, este înlocuit de către această instituție.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov Mulțumim! Să trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componentei Comisiei pentru protecția Copilului Sector 5 a fost adoptat cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Țigănuș Marian) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș).

Dl președinte dc ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 7 de pe ordinea de zi (4 de pe ordinea de zi suplimentară) - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor în cadrul apelului de proiecte POCU/480/4/19/19 Operațiune compozită OS 4.5, 4.14 -Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aceeași rugăminte pentru că a venit abia astăzi.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna director!

Dna director Florentina Popescu

La punctul 7 și 8 propunerea este de a promova participarea instituției noastre la două proiecte guvernamentale, depuse de către Guvernul României pe POCU 2014-2020. Primul proiect se referă la asistență maternală, și primim salarii pentru asistenții maternali. încă din anul 2014-2018, viramentul s-a făcut pentru această perioadă. De asemenea, trebuie aprobată contribuția instituției de 2%, nu numai participarea ci și contribuția la...

De asemenea, pentru celălalt proiect, pentru numărul 9, este vorba de crearea unui sistem integrat de locuințe protejate pentru victimele violenței în familie. încă o dată, este vorba de două proiecte solicitate de către Guvernul României la care participă toate Direcțiile de Asistență Socială din toată țara.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos, doamna director! Mergem mai departe prin a vota. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor în cadrul apelului de proiecte POCU/480/4/19/19 Operațiune compozită OS 4.5, 4.14 — Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistenți maternali a fost adoptat cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Țigănuș Marian) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș).

Punctul 8 de pe ordinea de zi (5 de pe ordinea de zi suplimentară) - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Venus - împreună pentru o viață în siguranță”, în cadrul POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritatea de investiții 9ii. Aveți deja toate informațiile de la doamna director. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Venus - împreună pentru o viață în siguranță”, în cadrul POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritatea de investiții 9ii a fost adoptat cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Țigănuș Marian) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 9 de pe ordinea de zi (6 de pe ordinea de zi suplimentară) - Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București și a atribuțiilor ei, precum și a coordonatorului acesteia.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Să îi dăm cuvântul doamnei director, o clipă?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da!

Dna director Florentina Popescu

Vă mulțumesc! Ordinul 2525/2018 ne obligă să înființăm o Hotărâre de Consiliu Local această echipe mobile de intervenție în caz de abuz. Propunerea noastră este ca din această echipă să facă parte șapte reprezentanți ai instituției și doi reprezentanți ai Poliției Locale. De asemenea, atașăm și atribuțiile acestei comisii. Obligația, conform acestui ordin, în maxim 90 de minute de la data solicitării să fie prezentă în zona de intervenție.

Dl președinte dc ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc! Colegii au fost foarte atenți la răspunsul dumneavoastră. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București și a atribuțiilor ei, precum și a coordonatorului acesteia a fost adoptat cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei fon, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan fon, Giurcă Augustin Răzvan și Țigănuș Marian) și 4 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș).

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

La diverse dacă avem ceva? Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mai mult decât atât, ca să se consemneze, v-am întrebat la începutul ședinței, domnule președinte de ședință, și ați spus să las la diverse.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

îmi aduc foarte bine aminte! Haideți să vedem despre ce este vorba!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Dacă se poate foarte repede, vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Foarte repede!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Am audiențe la ora 160<). Să nu lăsăm cetățenii să aștepte! Vă rog frumos!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Absolut corect! Mă voi încadra în cele două, trei minute care mi-au rămas. Am depus astăzi, la fel cum am depus și în alte rânduri, o interpelare cu privire la chestiuni de legalitate, am să-i dau citire foarte pe scurt. Ea se adresează doamnei secretar, ale cărei atribuții au legătură cu acest domeniu.

în data de 30 Ianuarie, a fost depusă la Registratura Primăriei Sectorului 5 sub nr. 7271, am atașat documentul, o adresă prin care se solicita în numele comisie de mediu... mă rog, Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare și așa mai departe, din care facem împreună parte, să se pună la dispoziția comisie... Nu a mea sau a grupului PNL, USR, sau a altcuiva, ci la dispoziția comisie... subliniez, prin vot în unanimitate... acel contract de salubritate încheiat de Primăria Sectorului 5 și un operator. In mod evident, doamna secretar nu cred că ar avea vreo legătură cu informația în sine sau cu acel contract, posibil chiar să nu aibă cunoștință despre el. întrebarea este, în condițiile în care până acum nu am primit nici un răspuns, noi comisia, nu numai grupul PNL, nu eu personal, sau domnul Lazarov - ca secretar al comisie, noi comisia în ansamblu. Repet și subliniez la caietul de ședință veți vedea că în unanimitate s-a votat acest proiect! Care sunt cauzele acestor nerespectări a legii și cine considerați că se face vinovat? Aceasta este întrebarea numărul unu.

Am să merg mai departe, cum mi-ați indicat, și la final așteptăm răspunsurile. în aceeași dată de 30 Ianuarie am solicitat, doamnei secretar, clarificări cu privire la desfășurarea ședinței din data de 23 Ianuarie, de la Teatrul Elisabeta. Am dat citire acelui document, l-am expus tot așa, pe scurt, în diagonală, și în cadrul ședinței. Până în acest moment, la două luni după, în pofida prevederilor legale ale art. 51, alin. 2 din Legea 215/2001 republicată, nu am primit nici un răspuns. Care considerați că sunt cauzele acestei... nu mai pot să-i spun întârzieri?

In ultimul rând, asta va dura și mai puțin. Săptămâna trecută am dat citire, conform procesului verbal, pe care probabil că o să-l aprobăm la ședința următoare... în data de 4 Aprilie am dat citire solicitării noastre de convocare a Consiliului Local, cu ordinea de zi, cu acel proiect care a fost dezbătut astăzi, și modificat la inițiativa domnului viceprimar, motiv pentru care noi nu am putut să îl votăm în respectiva formă.

în pofida solicitării pe care noi am făcut-o ca astăzi, orele 1500, să se desfășoare o ședință, argumentele pe care noi le avem cu privire la o încălcare a prevederilor legale sunt: conform art. 39 alin. 2 din Legea 215, atributul convocării Consiliului Local aparține Primarului sau unui număr minim de o treime din Consilierii Locali. Rezultă, deci, fără echivoc din textul de lege faptul că o convocare a Consiliului Local de ședințe extraordinare se poate face în mod disjunctiv, ori de către Primar, ori de către minimum o treime a consilierilor în funcție.

Argumentul numărul b: în lumina celor mai sus devine evident faptul că cele două autorități publice, respectiv Primarul și Consiliul Local, nu pot fi amestecate, apropo de discuția noastră de mai devreme. Natura lor fiind profund diferită: Primarul reprezintă autoritatea executivă, Consiliul Local pe cea deliberativă.

Convocatorul care ne-a fost nouă transmis sub nr. 27014/04.04.2019, semnat fiind de domnul Primar al Sectorului 5, constituit ca izvor de drept, actul de voință a Primarului Sectorului 5 în executarea atribuțiilor legale, ordinea de zi fiind diferită față de cea solicitată de noi. Subliniez că nu punem la îndoială legitimitatea Primarului de a convoca o ședință, dovadă că suntem aici, am și votat, ci faptul că: întrucât noi fusesem primii care au inițiat-o. Secretarul unității administrativ teritoriale avea obligația să informeze Primarul că dacă vrea să facă o ședință, să o facă la 1 5b, 1 530, sub un alt Convocator. Cel puțin așa considerăm noi!

lată de ce, având în vedere argumentele menționate, din punct de vedere procedural suntem de părere că ar fi trebuit să se transmită atât către Prefectură, cum discutam, cât și către Consiliul Local, un convocator inițiat de către secretar, având atașat izvorul de drept și de legitimitate legală și procedurală însemnând documentul pe care noi l-am depus sub nr. 26807.

în fine, și cu asta închei, prin convocatorul pe care noi l-am primit au fost supuse aprobării și alte proiecte, în condițiile în care noi am solicitat să fie un singur astfel de proiect pe ordinea de zi, respectiv inițiativa pe care noi am avut-o.

Din interpretarea coroborată a art. 39 și a art. 43 din aceeași lege 21 5/2001, rezidă faptul că este imposibil ca o ședință a Consiliului Local să aibă în același timp două izvoare de drept în ceea ce înseamnă convocarea, pentru că: atenție! Proiectele de pe ordinea de zi, că este vorba de un proiect, sau că sunt mai multe, pot fi supuse aprobării și chiar retrase doar de către inițiator, inițiatorul ședinței!

Ca urmare era imposibil, ca noi, să solicităm într-o ordine de zi a unei ședințe pe care noi am convocat-o, să existe un proiect inițiat de noi, mai precis cel depus de către colegul nostru Mihai Bîrsan. Vă ascult și vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna secretar!

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Referitor la primele două puncte, după cunoștința mea răspunsurile s-au formulat și voi verifica de ce nu au ajuns către dumneavoastră.

Referitor la cel de-al treilea punct: sunteți într-o eroare: nu faceți distincția între inițiativa de a convoca o ședință de consiliu și convocarea efectivă care este atributul exclusiv al Primarului... îmi pare bine că ați ajuns direct la alin. 2 al art. 39, tară să fi parcurs primul alin, care spune clar că convocarea este un atribut exclusiv al Primarului, doar acesta poate convoca ședințele de Consiliului Local. Ar fi o absurditate ca Primarul să convoace în aceeași zi, la aceeași oră, prin două convocatoare, aceeași ședință de consiliu.

121 consilier Jelea Bogdan Ion

Sunt de acord cu dumneavoastră, în ceea ce privește atributul domnului Primar, cu amendamentul că ceea ce spuneți dumneavoastră se referă exclusiv la ședințele ordinare.

Nu există ca un număr de o treime din consilieri sau toți consilierii să convoace o ședință ordinară, așa spune legea!

Ședințele extraordinare în schimb, atenție! Primarul are două atribute în privința convocării: ședințe ordinare și de îndată. Legea specifică foarte clar, la ședințele extraordinare atributul aparține Primarului sau unei treimi a consilierilor aflați în funcție.

Disjuncția aceasta le face limpede din punct de vedere juridic faptul că nu poate exista o combinație a inițiativelor Primarului, o coroborare a inițiativelor Primarului, și acelui număr de o treime, puțin mai mult de o treime...

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Bine, atunci în baza art. 52 cum ați fi putut dumneavoastră asigura invitarea autorităților publice? Cum este cazul Prefectului, sau altor autorități. Cum ați fi asigurat?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Prin diligențele făcute de către secretarul unității administrativ teritoriale.

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Deci, Primarul este singurul subiect abilitat de legiuitor să convoace ședințele Consiliului Local. Consilierii locali pot solicita primarului și nu secretarului, convocarea Consiliului Local doar în ședințe extraordinare, însă nu pot convoca deliberativul local în ședință.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ordinare și de îndată!

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Inclusiv extraordinare, chiar textul de lege al art. 39 pe care l-ați invocat spune asta.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

100%! V-am citat...

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Iar secretarul unității administrativ teritoriale concretizează doar manifestarea de voință a Primarului.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ca să nu îi mai ținem pe colegi și pe cetățenii care îl așteaptă pe domnul viceprimar, mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri! Conform documentului depus am rugămintea să ne faceți și răspunsul în scris, am să depun, și cu asta închei, să se consemneze bonul de înregistrare cu nr. 27 918 de astăzi, la secretariatul consiliului în așteptarea răspunsului.

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Vom face și în scris!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim, domnul Jelea! Domnul consilier de la USR!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Am și eu o interpelare de făcut, către dumneavoastră. Au sosit prea târziu documentația pentru punctele suplimentare.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Au fost două zile libere. Ce puteam să facem?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Le-ați introdus prea târziu și nu am apucat să...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Ce să facem? S-a convocat vineri! Doar să venim în timpul liber.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Declar ședința închisă!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1604.