Proces verbal din 06.09.2019

Proces verbal ședința extraordinară din data de 06.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 06.09.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 2 790/05.09.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 10 l9\

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul General al Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

în sala de ședință sunt prezenți un număr de 17 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Matei Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina și Vanghelie Marian Daniel.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, stimați colegi! Declar deschisă ședința Consiliului Local de astăzi. Dau citire ordinii de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind funcționarea provizorie a unor unități de învățământ preuniversitar de stat (nivel preșcolar) în spațiul situat în Bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, Sector 5 București;

  • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI - GHENCEA), în anul 2019;

  • 3. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 ( PAROHIA VOVIDENIA ), în anul 2019.

O să citesc și punctul de pe suplimentară: Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții și amenajare spațiu cultural pentru Sectorul 5 - pe terenul situat la intersecția străzilor Spătaru Preda și Calea Ferentari - implementarea proiectului cultural - educativ "Spațiu cultural pentru Sectorul 5”.

O să supun la vot mai întâi, ordinea de zi suplimentară cu punctul pe care vi l-am citit anterior.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Melnic Constantin Ion, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Dragoș Geamănă și Pîrtoacă Sergiu Bogdan) ordinea de zi suplimentară, a fost aprobată.

Și acum vă supun la vot, ordinea de zi în întregimea ei cu toate cele petru puncte.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Melnic Constantin Ion, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Dragoș Geamănă și Pîrtoacă Sergiu Bogdan) ordinea de zi, a fost aprobată.

Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind funcționarea provizorie a unor unități de învățământ preuniversitar de stat (nivelpreșcolar) în spațiul situat în Bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, Sector 5 București;

121 consilier Geamănă Dragoș

Din informațiile pe care le dețin în acest moment, niciuna din unitățile școlare din Sectorul 5 nu este gata să înceapă școala.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Niciuna?

Dl consilier Geamănă Dragoș

Toate sunt în reabilitare... sau cel puțin majoritatea se află în reabilitare. Și după câte am înțeles ... foarte târziu și cred că asta este încă o dovadă a modului că Adminstrația ...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

îmi cer scuze că vă întrerup dar, astea nu sunt declarații politice?

Dl consilier Geamănă Dragoș

Nu!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok! Mulțumesc!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Ceea ce vreau să spun este că ne-am obișnuit deja de trei ani de zile și probabil că va continua până la sfârșitul mandatului... că lucrăm la întâmplare și pe genunchi.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Dar care-i întrebarea?

Dl consilier Matei George

Lucrurile se fac cu înfrânare din partea voastră!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Ce v-a împiedicat să faceți... Cum considerați dumneavoastră că se poate face Administrație în felul ăsta?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Se referă la punctul de pe ordinea de zi?

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă mulțumim pentru observație! Din punctul meu de vedere nu are nicio legătură cu punctele de pe ordinea de zi.

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiect de hotărâre privind funcționarea provizorie a unor unități de învățământpreuniversitar de stat (nivelpreșcolar) în spațiul situat în Bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, Sector 5 București;

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Melnic Constantin Ion, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Geamănă Dragoș și Pîrtoacă Sergiu Bogdan) și o abținere (Niculescu Jaqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI - GHENCEA ), în anul 2019;

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Aș avea o întrebare! Aș vrea să știu ce justifică urgența punerii într-o ședință extraordinară a alocării acestor bani către aceste două unități de cult, având în vedere că ședința ordinară o să urmeze în maxim două săptămâni. Nu înțeleg de ce se justifica punerea pe lista ședinței extraordinare.

Dna Director Executiv Popa Cristina

Era o urgență, în sensul în care, aceste două unități de cult au și așezăminte sociale și avem o colaborare deoarece au nevoie să finalizeze până la începerea anului școlar. Au diverse activități care vizează ocrotirea copiilor!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Așa ... și puteți să-mi spuneți ce se va întâmpla cu acei bani?

Dna Director Executiv Popa Cristina

Vor finaliza clădirile în care vor funcționa așezămintele sociale.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Și în momentul ăsta în ce stadiu sunt acele lucrări? Puteți să ne spuneți?

Dna Director Executiv Popa Cristina

Spre finalizare! Tocmai de aceea era oportun să se termine pâznă la începerea anului școlar.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem spre vot!

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI -GHENCEA ), în anul 2019;

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Melnic Constantin Ion, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian), un vot împotrivă (Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 2 abțineri (Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 3: Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (PAROHIA VOVIDENIA ), în anul 2019.

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Melnic Constantin Ion, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian), un vot împotrivă (Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 2 abțineri (Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi sau punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții și amenajare spațiu cultural pentru Sectorul 5 - pe terenul situat la intersecția străzilor Spătaru Preda și Calea Ferentari - implementarea proiectului cultural -educativ "Spațiu cultural pentru Sectorul 5”.

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Melnic Constantin Ion, Matei George, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bo gdan, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora IO24.

5               9PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ. ALEXANDRU SEI^ASTI^