Proces verbal din 04.04.2019

Proces verbal ședința ordinară din data de 4.04.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 04.04.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 25 140/29.03.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 12 2Z.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

La ședință au participat un număr de 26 consilieri din numărul total de 27.

Lipsește domnul consilier Vanghelie Marian Daniel.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, dragi colegi! Deschid ședința Consiliului Local de astăzi. Aș vrea să încep prin ai da cuvântul doamnei Secretar să ne adreseze câteva cuvinte. Să facă prezența. Apelul nominal privind situația prezenței consilierilor la această ședință a Consiliului Local.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Am semnat, acolo. Ce facem suntem la scoală?

Dna Dună Mariana

Așa spune legea.

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

-Agheorghiesei Emil-Prezent

-Bîrsan Mihai-Prezent

-Bolos Florinel-Prezent

9

-Florea Alexandra Cristina-Prezent

-Coandă Mihai-Prezent

-Coroblea Cristina-Prezent

-Șerbănel Mihail Udescu-Prezent

-Cursaru Paul Gabriel-Prezent

-Pîrtoacă Bogdan Sergiu-Prezent

-Gheorghe Ștefan-Prezent

-Giurcă Augustin Răzvan-Prezent

-Jelea Bogdan Ion-Prezent

-Lazarov Alexandru Sebastian-Prezent

-Matei Ion-Prezent

-Melnic Constantin Ion-Prezent

-Niculescu Jacqueline-Christina-Prezent

-Ploscaru George Alexandru-Prezent

-Pop Claudia Ramona-Prezent

-Danciu Ioan Bogdan-Prezent

-Scripcaru Lucian Mihai-Prezent

-Matei George-Prezent

-Stanciu Andreea Cristina-Prezent

-Stroescu Marilena Daniela-Prezent

-Păpușă Valentin-Prezent

-Țigănuș Marian-Prezent

-Vanghelie Marian Daniel-Absent

-Geamănă Dragoș-Prezent

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

în acest moment avem 26 de consilieri din 27, ședința se poate desfășură statutar.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim, doamna Secretar!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

O întrebare! Noi, până acum, nu am mai făcut apelul nominal, decât o singură dată. De ce l-am făcut astăzi?

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Așa spune legea, domnule Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Bun! întrebarea numărul doi: în acest caz să înțeleg că toate ședințele care s-au făcut sunt invalide sau invalidabile?

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Nu. V-ați prezentat, ați semnat, s-a constatat cvorumul de ședință. Avem obligația să facem și prezența nominală.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Bun, poate e ceva nou și nu știm noi.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și atunci nu a fost obligația în plus la ultimele, în ultimul an sau de când sunteți dumneavoastră?

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

De obicei...s-a făcut și apel nominal, chiar dacă nu s-a verbalizat de fiecare dată.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

De obicei nu s-a făcut decât o singură dată când am fost în Elisabeta și sunt în procesele verbale.

Dna Pop Claudia Ramona

Aveți două ședințe.

5                            5                  5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu-i o problemă, dar de ce facem acum?

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

O dată în plus, cred că nu vă deranjează... prezența nominală.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu ne deranjează. Vreau să ne lămurim și să ne asigurăm cu toții că ședințele celelalte care nu s-au...

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Sigur că sunt, s-au desfășurat statutar. Sunt perfect valide.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bun. Mulțumesc frumos pentru intervenție.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Asta e clar că așa e. Dacă dumneavoastră spuneți asta, e clar că așa e că doar sunteți garantul legalității.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă-mi permiteți aș vrea să dau citire ordinii de zi pe care ați primit-o și dumneavoastră, și noi toți pe e-mail. Sunt șase puncte la care se va adăuga și un punct suplimentar, dacă îl veți vota. Dau citire ordinii de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2019;

  • 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Mobile Distribution S _ R.L.;

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București- Activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă;

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5;

  • 6. Diverse.

O să dau citire și punctului suplimentar:

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016.

In primul rând o să vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu acest punct. Cine este pentru?

Din sală

Care?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cel de pe lista suplimentară, pe care eu tocmai i-am dat citire. Cine este pentru? împotrivă?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

O întrebare: există raport de specialitate?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Abțineri? Suntem deja la vot. E cel de data trecută.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Acum, în cadrul ședinței acesteia, are raport de specialitate?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

La pentru nu v-ați exprimat, la împotrivă nu v-ați exprimat...sunteți abținere? Să se consemneze.

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Nictalescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel MZihai), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Acum vă supun votului întreaga ordine de zi, cu tot cu punctul suplimentar pe care l-ați votat anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), ordinea de zi cu suplimentarea făcută a fost aprobată.

Punctul 1 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2019. Dna Coroblea ...o secundă! Mai este cineva care vrea să ia cuvântul? Domnul Cursaru...și din partea grupului PSD! Poftim, doamna Coroblea, ați ridicat prima mâna, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, stipulează clar anumite măsuri care se iau pentru asigurarea transparenței, iar Daniel Florea ca persoană responsabilă de conducere a acestei instituții este principalul vinovat pentru încălcarea tuturor acestor prevederi legale, toate. Articolul 7, alin. 2 ne dă exemple despre acte, documente care trebuie publicate pe site-ul instituției. Publicarea textului complet, acesta nu există pe site-ul instituției sectorului 5. Bugetul cuprinde anexe care reprezintă 99% din buget și acestea nu au fost publicate.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

îmi cer scuze, aveți și o întrebare?

Dna consilier Coroblea Cristina

Publicarea unei norme de fundamentare. Și această prevedere legală a fost încălcată.

Dl consilier Mclnic Constantin Ion

Nu are relevanță ce spune doamna.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Aveți și o întrebare?

Dna consilier Coroblea Cristina

Publicarea unei expuneri de motive. Și această prevedere legală a fost încălcată. Publicarea locului și modalități în care cei interesați pot trimite observații. Și această prevedere a fost încălcată. Publicarea unui anunț care să cuprindă toate aceste documente și care să anunțe când va fi afișat actul normativ...

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea, aveți si o întrebare?

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Aveți întrebare?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Puteati să mă anunta-ti că este o declarație, înainte.

5                                                  5                                                                                 5        7

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Vă rog să-i luați cuvântul, domnul președinte!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea!

Dna consilier Coroblea Cristina

Pe lângă aceste încălcări ale legii care stau la ordinea zilei în primăria sector 5, la care nu putem fi părtași, chiar din acel 1% publicat din buget observăm, din nou, semnele clare a incompetenței păstorită de domnul Florea. Aceleași prevederi fanteziste de care se...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cine va scris textul? Mai este cineva care vrea să ia cuvântul?

Dna consilier Coroblea Cristina

Ați ...400 milioane pentru penalități și comisioane. Cum le veți realiza, cele 400 milioane, când anul trecut ați realizat doar 13. Asta după ați estimat tot anul că veți face 800 milioane. Din 800 ați făcut 13. Există o vorbă...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

în continuare, așteptăm o întrebare.

Dna consilier Coroblea Cristina

Oamenii inteligenți învață din experiența altora, ceilalți nu învață nici <lintr-a lor.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Din experiență...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Noi suntem mai retardați, doamna Coroblea. Doamna Disăgilă, da-ți explicații!

Dna director Disăgilă Isabela

Care este întrebarea?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Era întrebarea cu estimarea.

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

Când primim documentele complet, conform legii? E o întrebare bună, nu credeți?

Dl consilier Boloș Florinei

Nu puteți să vă așezați ca toată lumea?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Disăgilă, vă rog frumos să răspundeți la întrebare.

Dna director Disăgilă Isabela

Dna Disăgilă dă citire raportului de specialitate a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2019.

Referitor la ceea ce a întrebat mai devreme dna consilier Coroblea, repet din nou, la fel ca și anul trecut, este doar o simplă prevedere: trezoreria sector 5 nu ne permite să cheltuim mai mult decât am încasat. După cum prevede și bugetul care s-a aprobat, vom merge pe previziuni. în luna august vom avea rectificare bugetară.

Dna consilier Coroblea Cristina

Previziunea care...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea, vorbea doamna director Disăgilă. Aveți cuvântul, după.

Dna consilier Coroblea Cristina

E incompetență. Mai am întrebări.

Dna director Disăgilă Isabela

Dna Disăgilă continuă prezentarea raportului de specialitate a proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al Sectorului 5.

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta

Țin să precizez, că la fundamentarea cheltuielilor de capital s-au ax/ut în vedere, contractele încheiate anul trecut. Licitațiile s-au publicat pe SEAEh Au fost hotărâri de consiliu care s-au aprobat anul trecut. Cheltuielile de personal, nu are rost să vă mai zic, acolo am prins indemnizația de hrană și voucherele de vacanță. In rest nu am prins nimic mai mult, s-a mers pe execuția de anul trecut.

Dna consilier Coroblea Cristina

Am avea întrebări, la Autorități Executive, la activele nefinanciare, sunt 66 milioane dacă nu mă înșel..

5

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta

Da cele 66.561 sunt formate din 2000, avem cheltuieli de capital- DITL și 64.561- primărie. Din 64.561 primărie, 46.980 avem cele două programe PNDL și POR. Unitățile de învățământ care sunt, prinse pe PNDL și POR, Școala nr.125, Școala nr. 134.

Dna consilier Coroblea Cristina

Iar la Dezvoltare....

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

îmi cer scuze că vă întrerup, doamna Coroblea, o secundă, să încercați vă rog frumos să puneți toate întrebările o dată ca să terminăm cu dialogul acesta, gândiți-vă la toate întrebările, vă răspunde o dată și mergem mai departe. Vă rog!

Dna conilier Coroblea Cristina

La Dezvoltare publică, sunt 400 și ceva de milioane.

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta

Acele 478.316,25 care le-ați văzut în raportul publicat pe site-ul, reprezinte reabilitare termică, blocuri de locuit. Deci s-au făcut licitațiile anul trecut.

Dna consilier Coroblea Cristina

Și încă o întrebare, de ce țineți bugetul secret? Cine va ordonat să faceți acest lucru?

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta

Nu ținem bugetul secret!

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu ni la-ți transmis, nu la-ți pus pe site-ul...

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta

După terminarea ședinței de consiliu puteți să veniți și să consultați. Sunt foarte multe anexe, sunt opt bibliorafturi, nu avem cum să le punem pe site.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deci asta este deja ultima întrebare, mulțumim!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Mulțumim, doamna Coroblea!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Mulțumim, doamna Coroblea!

Dna conilier Coroblea Cristina

Toate primăriile le pun pe site....

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă mulțumim pentru intervenție, domnul consilier vrea să facă niște intervenții. Doamna Coroblea, nu mai aveați cuvântul, vă rog frumos!

Dl consilier Cursaru Paul

Prima întrebare e o întrebare simplă de altfel. Având în vedere că s-a creionat și s-a construit deja acest buget de venituri și cheltuieli, nu ar fi trebuit ca să avem alături de aceste documente pe care le-ați trimis și lista obiectivelor de investiții?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ați spus că aveți mai multe întrebări, adresați-le pe toate...

Dl consilier Cursaru Paul

Avem Secțiune de dezvoltare și ar fi trebuit să avem și lista obiectivelor de investiții. Noi nu știm acum dacă vreți să investiți ceva... poate răspunde cineva în direct?

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta

Eu le-am spus în mare. Pe capitole...

Dl consilier Cursaru Paul

Nu, nu ,nu, lista obiectivelor de investiții, nu trebuia să le avem și noi acum atașate..

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta

O să le avem după ședința de consiliu. Veniți la Direcția Economică și ne consultăm. Este volum foarte mare, inclusiv azi am mai primit de la două unități.

Am reținut, mulțumesc!

Dl consilier Cursaru Paul

Am retinut, mulțumesc!

1                 '                  î

A.

întrebarea numărul 2-Vizavi de Centrul Cultural Ștefan lordache, e cineva care ne poate da niște detalii?

Dna director Mariana Stoica

Bună ziua!

Dl consilier Cursaru Paul

înțelegem așa, din bugetul dumneavoastră propriu: ați dori anul acesta să cheltuiți în jur de 8 milioane de euro. Cum reușiți să cheltuiți acești bani*? Și a doua întrebare, care este strict legată de activitatea dumneavoastră, ne puteți spune dacă, și fac o mică paranteză, la începutul anului am aprobat lista de activități pentru anul 2019. Ne puteți oferi toate aceste activități cu bugetele deja apmobate care să se încadreze în ceea ce noi acum se va vota sau s-a propus? Aveți pentru fiecare obiectiv pe care vi l-ați propus bugetul aprobat, pentru că ați solicitat o sumă.

Dna director Mariana Stoica

Suma aceasta vă vom pune la dispoziție.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Puteți să vorbiți puțin mai tare!

Dna director Mariana Stoica

Vă vom pune la dispoziție lista...

Dl consilier Cursaru Paul

Adică să înțeleg că tot ce ne-ați propus pe lista de activități toate sunt bugetate ca să înțeleg? Deci putem să o cerem de la dumneavoastră. Da? Suma totală este aceasta, 8 milioane de Euro. E în regulă, mulțumesc! Ultima întrebare este către executiv, dacă ne puteți explica...

Dna director Mariana Stoica

Sunt 8 milioane de lei.

La ora 12,46 intră în sala domnul consilier Daniel Marian Vanghelie. Prezenți în sală: 27 consilieri.

Dl consilier Cursaru Paul

8 milioane de lei, sunt 35 de mii lei.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Sunt 35 mii de lei, care împărțite la 4,8 înseamnă aproape... milioane de euro.

Dl consilier Cursaru Paul

Acesta este bugetul Centrului Cultural Ștefan lordache.

Dna director Mariana Stoica

Bugetul total, este de 35 milioane lei.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Pentru Centru Cultural anul acesta s-a planificat că se va cheltuii aproape 8 milioane de euro, cheltuieli administrative si toate...

Dl consilier Cursaru Paul

In total, în total...Și întrebarea pentru executiv, dacă ne puteți estima care este viziunea executivului pentru anul 2019, în ceea ce privește construcția acestui buget de venituri și cheltuieli?

Dl administrator public Hopincă Rareș

Care este întrebarea?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Care este viziunea...

Dl consilier Cursaru Paul

Care este viziunea bugetului pe 2019, așa în mare, ce planificări v-ați făcut, că nu reiese foarte clar din ceea ce avem, din documentele pe care le avem si poate ne mai întregiți informațiile? Mulțumesc!

Dl administrator public Hopincă Rareș

Am să vă răspund, chiar dacă dumneavoastră cunoașteți răspunsul la această întrebare privind toată documentația tehnică necesară în vederea investițiilor. Pentru Primăria Sectorului 5, anul 2019 este anul investițiilor majore. S-au pregătit până acum foarte multe documentații tehnico-economice, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici în Consiliul Local, iar în anul 2019 finalizându-se deja o mare parte din procedurile de licitație publică sau fiind în curs de finalizare. Anul 2019 va fi un an dedicat investițiilor. După cum a spus și doamna director Disăgilă, acele obiective de investiții enumerate anterior se vor realiza în acest an. Viziunea este ca în 2019, în Sectorul 5, se investește foarte, foarte mult. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă mulțumim frumos domnule Hopincă!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am și eu o ultimă observație. M-am uitat pe cifrele totale, bugetul este de 1,3 miliarde de lei, din care ca de obicei dacă nu mă înșel, cheltuielile administrative și de personal ale Consiliului Local ale Primăriei, aparatului de specialitate și toate celelalte autorități din subordine, înseamnă cam 60%,70% dacă nu greșesc, dacă nu, să mă corecteze doamna Director Disăgilă. Chestiunea este că ce rămâne 20%, 25%, o zecime din banii care ar rămâne pentru investiții, activități, mă rog, secțiunea de dezvoltare cum îi place să spună domnului Hopincă, o zecime din acești bani sunt pentru Centrul Cultural. întrebarea este dacă nu cumva e o sumă cam mare raportată la un buget și așa foarte limitat? Repet, din suma totală 60,70, spre 80% sunt cheltuieli administrative pe care nu le putem eluda. E vorba de aparatul de specialitate, de instituțiile din subordine. Din toți acești bani.. .Am spus, că dacă e, să mă corecteze, nu vă contrazic acestea sunt cifrele și așa am făcut socoteala, dacă eu greșesc e posibil să mă corecteze doamna Disăgilă.

1)1 președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

O secundă, pe rând, doamna Disăgilă, vă rog frumos spuneți dumneavoastră!

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta

Dacă îmi permiteți, din totalul de 1324.365,76, avem cheltuieli de capital 728.979,66.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Asta ar însemna jumătate, ziceți.

Dna director Disăgilă Isabela Nicoleta

Exact!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles, ok!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

De ce în acest caz nu rămân 20%, rămân undeva la 10% cum am spus eu și mai puțin, ziceți 5%. Deci, din toți banii pe care această primărie îi are de cheltuit pentru investiții, nu vi se pare cam mult să dea 5% pentru tot felul de spectacole?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Este o chestiune, după cum spuneți, de viziune și de strategie. Dacă dumneavoastră considerați că 5% este importanța culturii într-o societate, este o opțiune personală. Nu consider că este nici mult, nici puțin. Consider că este un act absolut necesar mai ales, având în vedere că anul trecut aproape 40 000 de copii au fost implicați în proiecte culturale și educaționale, 40 000 de copii din Sectorul 5, susținute de Centrul Cultural. Și atunci, vă întreb și eu pe dumneavoastră e prea mult 5 % ca să implicăm atâția copii în acțiuni culturale și educaționale?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu, aveți dreptate, vă mulțumesc pentru întrebare și vă și răspund. Faptul că 40 000 de copii s-au bucurat de activități care au fost organizate prin intermediul Centrului Cultural, e un lucru deosebit de bun. Chestiunea pe care noi o ridicăm nu este legată de acele sume mici pe care le-ați cheltuit pentru acei copii, ci sumele mari pe care le-ați cheltuit pentru tot felul de activități de cult al personalității domnului primar inclusiv activitățile care...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Aveți vreo dovadă în acest sens? Deja, ducem discuția în derizoriu din punctul meu de vedere!

Di consilier Jelea Bogdan Ion

Derizoriu?

Di președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, este punctul meu de vedere! Dacă nu mai avem alte intervenții stimați colegi, atunci vă propun să mergem la vot!

Dl consilier Pîrtoacă Sergiu Bogdan

Am o întrebare pentru executiv! Dat fiind faptul că suntem în Europa secolului 21, voiam să întreb executivul dacă a prevăzut în acest buget, o secțiune de buget participativ. Adică, o secțiune în care cetățenii să ... prin depunerea- unor proiecte încotro se duc banii comunității. Este doar o opțiune de deschidere a ...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă mulțumim frumos!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Sunt două componente aici! Sigur că, de chestiunea bugetului participativ este în vogă la nivelul mai multor administrații și din România. Există unele proiecte! E un subiect în analiză la noi de cel mult un an de zile. Lucrăm la un ghid privind bugetarea participativă. Nu se exclude momentul adoptării bugetului, un moment anterior al lansării unui buget de bugetare participativă. Asta pe de o parte! Pe de altă parte, vă reamintesc în ceea ce privește bugetarea participativă și posibilitatea societății de a veni cu proiecte pentru implementare la nivelul anului 2017, a existat posibilitatea pentru asociații și fundații să implementeze în Sectorul 5 proiecte prin intermediul Legii 350. Dumneavoastră ați votat în ședința precedentă a Consiliului Local, un ghid privind finanțarea organizației nonguvernamentale pentru implementarea acestor proiecte. Deci, dacă este să vorbim despre bugetare participativă, haideți să înțelegem termenul în toată ... lui. Inclusiv aceste proiecte reprezintă o bugetare participativă! înseamnă finanțarea de către Consiliul Local, a unor proiecte venite de la societatea civilă, implicit de la cetățeni. Dar, ca să răspund punctual, da, avem în analiză și o bugetare participativă clasică pe modelul făcut deja de alte administrații publice locale.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim mult domnule Hopincă!

Dna consilier Coroblea Cristina

Aveam o întrebare!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles că voiați dar, ați luat cuvântul deja de foarte multe ori. Am rugămintea ca pentru eficientizarea activitatea noastră în consiliu, pe viitor când mai doriți să luați cuvântul în calitate de grup, să vă faceți dinainte temele că oricum veniți cu hârtiile scrise de acasă si să vă stabiliți măcar întrebările când si cum vreți să le puneți. E deja a nu știu câta oară când vă dau cuvântul, prin uirmare trecem la vot! Așa că stimați colegi, referitor la punctul...

Dna consilier Coroblea Cristina

Am o singură întrebare!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da și nu vă dau cuvântul!

Dna consilier Coroblea Cristina

Este vorba despre dezbatere, adică, ne spuneți că de câte ori avem ... ne interziceți să dezbatem, ... nici măcar asta!... nu ne dați documentele ... nu avem voie nici măcar să punem întrebări!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă îngrădește cineva dreptul să mergeți la documente și nu am înțeles eu?

Dna consilier Coroblea Cristina

O întrebare mai am!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Foarte succint!

Dna consilier Coroblea Cristina

Anul trecut, noi am depus anul acesta, pardon, ... noi am depus un buget de bugetare participativă care a fost depus de altfel și la alte sectoare și a fost adoptat. De ce nu este pus în discuție? Inclusiv aici încălcați legea! Aveți obligația să puneți în discuție aceste proiecte pe care noi le depunem ca, consilieri. Și să spuneți dacă sunt sau nu, bune. Aveți obligația să le puneți în discuție! Nu o faceți! încălcați în continuu legea!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dna consilier Coroblea, gata! Vă rog frumos! Declarațiile astea sunt pentru alte locuri nu pentru Primărie!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu vreau să rămână așa! Nu există niciun fel de încălcare a legii! Nu vreau să vorbesc acum și vă rog să nu mă provocați despre calitatea unor proiecte de hotărâri depuse. Le vom pune în dezbatere, în momentul în care le vom analiza și vom veni cu un proiect de calitate. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dna Coroblea nu v-am mai dat cuvântul! Mergem mai departe spre vot acum! - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2019.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, La zaro v Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru G eorge Alexandru, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Da niela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel), 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și 6 abțineri (Pop Claudia Ram o na, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Razvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul a trecut, mulțumesc frumos!

Trecem mai departe spre punctul 2 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finan tarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Dacă avem discuții!

Dna consilier Coroblea Cristina

O întrebare! Deci, este vorba despre realocarea excedentului bugetar și am văzut că este vorba despre 21 milioane. Dacă avem excedent de 21 milioane înseamnă că anumite lucrări nu s-au făcut. Eu vreau să vă întreb unde au rămas acești bani? Ce nu ati reușit să realizați?

5                                                      J                5                                       1

Dna director Disăgilă Isabela

Nu este vorba despre realocarea excedentului, este vorba despre utilizarea excedentului aferent anului 2018, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. La sfârșit de an a rămas un excedent bugetar de 21 490 000, din care noi acum venim cu propunerea la Consiliu Local, pentru utilizarea sumei de 21 milioane, cu următoarea modificare față de ce am pus pe site. Pentru servicii de proiectare reabilitare termică blocuri de locuit suma de 1 541 000, și pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare lucrări de execuție reabilitare termică suma de 19 000 459.

Dna consilier Coroblea Cristina

Banii de unde au rămas?

Dna director Disăgilă Isabela

Banii de unde au rămas? Păi excedentul, nu știți și dumneavoastră? Este diferența dintre venituri si cheltuieli.

»                                                          5

Dna consilier Coroblea Cristina

Da si asta înseamnă că sunt anumite cheltuieli ...

5

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Deci, dna Coroblea dacă vreți să învățați economie faceți-o în timpul dumneavoastră liber.

Din sală

A făcut ASE-ul!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe la vot stimați colegi! - Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finan tarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Dacă avem discuții!

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul trei de pe ordinea de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București si Mobile Distribution S.R.L.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am o întrebare aici! L-am întrebat pe domnul Hopincă, mi-a dat o lămurire relativ clarificatoare. Vreau să știu dacă este cineva de la DITL care să ne răspundă!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, este!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dacă este poate să vină în față să ne și răspundă? Dacă nu deranjăm! O întrebare foarte scurtă!

Acest proiect vizând contractul de comision este ceva absolut similar ca să nu zic identic cu ce am făcut data trecută cu altă firmă? Cel cu kiwi!

Dra Gaspar Ana Maria

Exact, este cel cu kiwi! Acesta este un alt operator economic, care...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Sumele sunt aceleași, am văzut 1% este comisionul!

Dra Gaspar Ana Maria

Exact! Comisionul a fost negociat...

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Per total, adică sunt fix aceleași condiții. Adică este o inițiativă care va ajuta mult cetățenii.

Dra Gaspar Ana Maria

Exact!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos!

Dna consilier Coroblea Cristina

O altă întrebare! Există o sumă minimă... Nu am văzut așa ceva dar, wreau să vă întreb. Dar, am văzut că se taxează cu I % și aceea este singura plată, adică, nu există o sumă minimă pe care trebuie să o ... Ok! Și ce s-a întâmpl at cu contractul cu kiwi?

Dra Gaspar Ana Maria

Acela a fost încheiat! După ce a fost aprobat de dumneavoastră ...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Sunt în curs! Sunt valabile! Se extinde rețeaua de plată electronică!... imposibilitatea cetățenilor să mai stea la cozi!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc frumos pentru intervenție! Vă supun la vot! - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Mobile Distribution S.R.L.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 27 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mergem mai departe cu punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București - Activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.

Dacă avem intervenții, dacă nu, mergem spre vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Larzarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru G«corge Alexandru, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cri stina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și 6 abțineri (Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul cinci dacă avem intervenții? Dacă nu, mergem spre vot! Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 27 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Danciu Ioan Bogdan, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Pop Claudia Ramona, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

înainte de Diverse, v-aș propune să dezbatem punctul de pe ordinea de zi suplimentară referitor la funcția de analiză și aprobarea cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe. Dacă avem propuneri din partea dumneavoastră pentru persoane care să facă parte din această comisie?

DI consilier Matei George

Noi îl propunem pe domnul consilier Danciu Ioan Bogdan!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ok! Grupul PSD propune pe dl consilier Danciu Ioan Bogdan!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Noi îl propunem pe domnul consilier Bîrsan Mihai, cu amendamentul că am luat în dezbaterea ședinței comisiei de specialitate și să știți că avizul a fost nefavorabil. El este consultativ dar, vreau să se consemneze!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru intervenție! Buletinele de vot! ...

D£ consilier Bîrsan Mihai

Vreau să se asigure votul secret! Nu avem cabine de vot ca să putem vota votul secret. Nu putem să votăm ca la stână, cu alte cuvinte... Controlul votului și nu mai știu ce alte minuni s-a întâmplat data trecută. Am solicitat data trecută, domnul nu a avut grijă...

DI vicepriinar Marian Țigănuș

Dar în Parlament sunt cabine?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

La votul secret nu sunt cabine, dar sunt notati cu bile.

Dl președinte de ședința Alexandru Sebastian Lazarov

Păi ce ti-e cu bila, ce ti-e cu biletul?!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu se poate controla!

Dl președinte de ședința Alexandru Sebastian Lazarov

Ca să mai câștigăm timp o să dăm citire punctelor de la Diverse. Domnul Jelea și domnul Geamănă s-au înscris la luarea cuvântului.

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Am depus o solicitare către doamna Secretar..., o voi depune și acum la Secretariatul Consiliului. Am depus-o la Registratură, cu număr, vă atașez și originalul și numărul de înregistrare, și spune așa:

„Stimată doamnă Secretar, având în vedere prevederile alin. 2 și 3 ale art. 39 din legea 215/2001 republicată, vă rugăm prin prezenta să asigurați toate demersurile necesare, conform atribuțiilor ce vă revin, pentru convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5, pe data de 08.04.2019, orele 1500, la sediul Primăriei Sectorului 5, din strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, etaj 1, camera 2.

Ordinea de zi va conține un singur punct constând în proiectul de hotărâre, atașat prezentei, și înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 21581/19.03.2019. Având în vedere impactul social pronunțat al acestei dezbateri, cât și prevederile alin. 1 al art. 42 din același act normativ, vă rugăm să îi informați și pe cetățenii interesați, așa cum ați procedat și în cazul ședinței din 23.01.2019”

Presupun că la dumneavoastră a ajuns deja proiectul de hotărâre, pentru că are a lună de când a fost depus. Avem și expunerea de motive, presupun că atunci când va ajunge la toți domnii și toate doamnele consilieri, la ședința de luni, o să poată fi luat în dezbatere. Am zis două cuvinte pentru colegii care sunt curioși.

Noi am convocat-o pentru data de 08.04.2019. Astăzi este joi, avem zilele libere, între momentul convocării și momentul în care se va desfășura ședința, vineri, sâmbătă, duminică. Deci, luni poate să se desfășoare ședința! Știți mai bine decât mine care sunt obligațiile legale pe care le aveți, în calitate de Secretar al Sectorului. Am spus că ar fi bine să se facă o comisie, să se discute ce putem cumpăra de pe piața liberă, ca să nu mai fie problemă cu locuințele sociale, să nu mai trebuiască să cumpărăm tot felul de imobile foarte vechi, să nu mai fie niște oameni care suferă, din păcate! Să nu mai fie instigați împotriva noastră pe nedrept și în mod eronat. După cum știm de zece ori, doisprezece ori, unsprezece ori, cincisprezece ori...nu știu...S-a întâmplat până acum ca acest proiect să fie respins, și pentru ca să fie totul limpede și transparent, noi ne-am gândit că este mult mai constructiv să achiziționăm rapid, de pe piața liberă, nu să așteptăm să luăm o dărăpănătură, așa spune toată lumea că e. A fost și un scandal în mass-media. Nu știm dacă asta acoperă, sau nu, interesele imobiliare, nu ne privește, noi ne-am opus din rațiune comună, și am explicat, nu o dată, faptul că 1 600 000-1 700 000 de lei pentru 40 de locuințe înseamnă 40 000 euro, în medie, pentru o locuință în Intrarea Ferentari, ceea ce de pe piața liberă probabil că ar costa cel mult jumătate. Sunt sigur că secretariatul a consemnat, am să las la colegele de la Secretariatul Consiliului documentul oficial, proiectul și numărul de înregistrare aferente. Le veți găsi... o să vă vină și pe circuit pentru că le-am înregistrat la registratură. Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședința Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim, domnul Jelea! Domnul Geamănă, și dumneavoastră ați ridicat mâna!

Dl consilier Geamănă Dragoș

O să pun întrebarea, asta ca să fie consemnat în Procesul Verbal. Am fost contactat de un cetățean care locuiește pe Strada Șerbota și am observat că a trimis e-mail-uri la toți consilierii. Se pare că acolo a apărut un panou, aprobat deja... o construcție...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Autorizație de construcție?!

5                                                       5

Dl consilier Geamănă Dragoș

Așa, a apărut acum...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Deci, haideți să lămurim! Un certificat de urbanism, care este un document de informare, se poate da, la cererea cetățeanului, este legal, dar autorizație de construcție mă cam îndoiesc. Nu am Arhitectul Șef aici?

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Nu are cum!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Spun că pe Șerbota a apărut un panou fără autorizație de construcție.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Are Certificat de urbanism.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Certificatul de urbanism este cu totul altceva!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Asta știam si eu, dar...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Asta e cu totul altceva. Certificat suntem obligați să dăm! S-ar putea să fie altă locație. E cu totul altceva, nu vă pot da un răspuns clarificator acum, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege.

întrucât buletinele de vot necesare votului secret de la punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe , constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5nr. 16/19.07.2016, au fost tipărite, se trece la exercitarea votului secret, la ora 1305.

La ora 13" membrii comisiei de validare revin în sala de ședință. Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel dă citire procesului verbal al Comisiei de Validare și anunță rezultatul votului.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Proces verbal încheiat astăzi 04.04.2019.

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, membrii Comisiei de validarea s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 în Comisia de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016.

Rezultatul votului este următorul:

• Voturi pentru :

  • •  Danciu Ioan Bogdan - 13

  • •  Bîrsan Mihai - 13

»  1 vot nul

Astfel se constată din nou balotaj.

Dl președinte de ședința Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos, domnul Cursaru. Propun să amânăm din nou acest punct. Să votăm cine este pentru amânarea Proiectului de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe , constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5nr. 16/19.07.2016. împotrivă? Abțineri?

Cu 22 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, JMatei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian,              Stroescu              Marilena              Daniela,

Vanghelie Marian Daniel, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), amânarea proiectului de hotărâre a fost aprobată.

Dl președinte de ședința Alexandru Sebastian Lazarov

Acestea fiind spuse, declar ședința închisă.

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1313.

»               5

SECRETAR/&ECTOR 5,

ELENA LUMINIȚA PETRESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV