Proces verbal din 03.12.2019

Proces verbal ședința extraordinară din data de 03.12.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 03.12.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cunr. 3672/29.11.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 1606.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul General al Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr de 20 consilieri din numărul total de 27.

Sunt absenți consilierii: Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Bună ziua, declar deschisă ședința extraordinară de astăzi, 03.12.2019 si voi începe cu citirea ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 184/27.08.2019, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor;

 • 2. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 110/27.06.2019 privind demararea , depunerea, implementarea și

A.

sustenabilitatea proiectului &FAPTE: înființarea Creșei nr.34, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 3. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului

5 nr. 111/27.06.2019 privind demararea , depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: înființarea Creșei nr.125, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 4. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 112/27.06.2019 privind demararea , depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului &FAPTE: înființarea Creșei nr. 169, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 5. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 113/27.06.2019 privind demararea , depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului &FAPTE: înființarea Creșei nr.134, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 6. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului

5 nr. 114/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: înființarea Creșei nr.242, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 7. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 115/27.06.2019 privind demararea , depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: înființarea Creșei nr. 144, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 8. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 116/27.06.2019 privind demararea , depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului &FAPTE: înființarea Creșei nr.54, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 9. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului

5 nr. 117/27.06.2019 privind demararea , depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: înființarea Creșei nr.53, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 10. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului” #FAPTE: înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr.54, Grădinița Nr.34 și Grădinița Nr.245”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 11. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implemenlarea și sustenabilitatea proiectului” #FAPTE: înființare grupe de antepreș colari la Grădinița Nr.53, Școala Gimnazială cu Grădiniță Nr.144 și Grădinița Nr.169 Paradisul Verde”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 12. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implemenlarea și sustenabilitatea proiectului” &FAPTE: înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr.242, Școala Nr.125 și Școala Nr.115”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 13. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului” &FAPTE: înființare clase antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 14. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului” &FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea proiectului ”Sprijin pentru educație-Universitatea București ”, pe parcursul anului 2020;

 • 16. Diverse.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Avem șapte proiecte pe lista suplimentară, pe care le voi da citire acum:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 21.11.2019;

 • 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 26.11.2019;

 • 3. Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul 2019-2020;

 • 4. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și a impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru imobilul format «lin teren și clădire situat în Municipiul București, sectorul 5, strada Serg. Turturică nr. 101, proprietar, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit.

 • 5. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, strada Teiuș nr. 237-245, proprietar, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit.

 • 6. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, strada Teiuș nr. 199-229, proprietar, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit.

 • 7. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul

5, Șos. București-Măgurele nr. 222-224, proprietar, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Trecem la votul listei suplimentare ale ordinii de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Și acum supun la vot ordinea de zi în întregul ei. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), ordininea de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 184/27.08.2019, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Siart spre viitor. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 110/27.06.2019 privind demararea , depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului /FAPTE: înființarea Creșei nr.34, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 111/27.06.2019 privind demararea , depunerea, A

implementarea și sustenabilitateaproiectului # FAPTE: înființarea Creșei nr.125, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Avem o întrebare!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Am vrea să ne spună, cineva, ce s-a întâmplat de este necesară abrogarea unor hotărâri pe care le-am adoptat în trecut?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna director!

Dna director Alina Neagu

Bună ziua, Alina Neagu este numele meu!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Discuția cred că face referire la toate punctele.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Da!

Dna director Alina Neagu

Noi am solicitat abrogarea hotărârilor inițiale dat fiind faptul că s-a modificat ghidul solicitantului, în sensul că s-a modificat o subvenție acordată copilului... astea sunt detalii. Ca să putem să beneficiem de întregul buget al proiectului, de ixn milion de euro, cât este pentru proiect, am cumulat mai multe grădinițe în același p roiect ca să ajungem la valoarea maximă.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Și asta înseamnă că o să veniți, din nou, cu un proiect ca să îl aprobăm?

Dna director Alina Neagu

în această ședință, după cele de abrogare, sunt proiectele de hotărâre de demarare a proiectelor, pe care noi le-am cumulat și am mai adăugat altele.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Ok, dacă am reținut bine dumneavoastră spuneți că aceste abrogări sunt necesare deoarece s-a modificat ghidul solicitantului.

Dna director Alina Neagu

Da! Și noi am luat ce-a mai bună hotărâre pentru a ajungea la valoarea cea mai mare a proiectului: să cumulăm mai multe grădinițe, astfel întrând unsprezece grădinițe, în loc de șapte, opt, cât era inițial.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Pentru că noi, pe ordinea de zi, avem la proiectele de demarare tot individuale.

Dna director Alina Neagu

Sunt cinci proiecte: trei dintre ele sunt cu câte a trei grădinițe, două sunt pe o singură unitate de învățământ.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Și ar mai fi o întrebare, legată de Grădinița Electromagnetica, care din câte știm nu se află în proprietatea...

Dna director Alina Neagu

Este un spațiu închiriat, deja am vizionat cu dna director locația. Există posibilitatea de extindere, noi vom extinde acolo clase de antrepreșcolari, cererea este foarte mare...

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Bun. Se poate aplica pentru finanțare în condițiile în care nu aveți proprietate pe spațiul respectiv?

Dna director Alina Neagu

Da, noi aplicăm pentru finanțare, și în momentul în care proiectul va fi câștigat, facem toate demersurile necesare în vederea deținerii spațiului.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Adică aveți convingerea că proiectul nu va fi respins? Pentru că nu suntem proprietari pe spațiul acesta.

Dna director Alina Neagu

Bineînțeles că vor fi și alte primării care vor depune. Eu zic în situația în care câștigăm acest proiect avem posibilitatea de extindere a grădiniței. Nu am făcut încă demersuri în sensul acesta, neștiind ce se întâmplă cu proiectul.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Continuăm cu votul la punctul 4 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 112/27.06.2019 privind demararea , depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: înființarea Creșei nr.169, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 113/27.06.2019 privind demararea , depunerea, implementarea și sustenabilitateaproiectului # FAPTE: înființarea Creșei nr.134, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 114/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitateaproiectului /FAPTE: înființarea Creșei nr.242, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 115/27.06.2019 privind demararea , depunerea, implementarea și sustenabilitateaproiectului /FAPTE: înființarea Creșei nr.144, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Ja_cqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 116/27.06.2019 privind demararea , depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului # FAPTE: înființarea Crești nr.54, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 117/27.06.2019 privind demararea , depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului # FAPTE: înființarea Creșei nr.53, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital

/\

Uman 2014-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului” ttFAPTE: înființare g-rupe de antepreșcolari la Grădinița Nr.54, Grădinița Nr.34 și Grădinița Nr.245”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 11  - Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea,

implementarea și sustenabilitatea proiectului” ftFAPTE: înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr.53, Școala Gimnazială cu Grădiniță Nr.144 și Grădinița Nr.169 Paradisul Verde”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 12 - Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului” #FAPTE: înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 242, Școala Nr. 125 și Școala Nr. 115”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu IMarilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Ja.cqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 13 - Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și susten abilitatea proiectului” #FAPTE: înființare clase antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Doamna Coroblea, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci, pentru Electromagnetica, dacă am înțeles noi o să investim într-un spațiu care nu ne aparține.

Dl consilier Boloș Florinei

Dacă îmi permiteți!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Boloș Florinei

Dacă ați fi citit materialele sunt două referințe la valoare: una ce privește educația și doi - hrana. Adunate aceste valori, și apropo de chestiunea asta... pentru că s-a diminuat programul de la 1400 la cele două componente... la 1070 sau 1080 si ceva...

5

Dna director Alina Neagu

1100.

Dl consilier Boloș Florinei

Evident că... inițiativa pe care am avut-o atâția ani de zile... evident că pică, pentru că nu mai pică pe programul actual. Și evident că trebuie modificat din punct de vedere al valorii, și investiția este la capitolul educațional și hrană. în privința reamenajării, care ține de clădire, care nu este a noastră...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Deci nu se zugrăvește.

Dna consilier Coroblea Cristina

Cert este că ne vom extinde. Deci, nu puteți să măriți capacitatea locurilor fără să măriți capacitatea spațiului pe care îl ocupăm. Deci, va exista automat și o extindere a spațiului, pentru că din câte știu eu... s-ar putea să mă înșel... din câte știu eu e clar că acel spațiu nu este complet suficient.

Dna director Alina Neagu

Este închiriat.

Dna consilier Coroblea Cristina

Se vor închiria noi...

Dna director Alina Neagu

Ne vom extinde cu noi clase, tot în aceeași clădire...

Dna consilier Coroblea Cristina

Iar acele clase nu vor fi pregătite pentru...

Dna director Alina Neagu

Vor fi pregătite și le vom închiria în spațiu de funcționare sută la sută. Nu vom face investiții în acea clădire.

Dna consilier Coroblea Cristina

întrebarea este: de ce tot mărim spațiul închiriat și nu se construiește ceva nou?

Dna director Alina Neagu

Nu sunt persoana potrivită să vă răspund. Eu merg pe proiecte cu investiții europene.

Dna consilier Coroblea Cristina

Ar fi trebuit să identificați, și asta ar fi trebuit să o facă primăria care deține resursele și personalul necesar, nu consilierii neapărat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acestea fiind spuse trecem spre votul punctul 13 - Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului” tiFAPTE: înființare clase antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coanda Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului” #FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 15 - Proiect de hotărâre privind prelungirea proiectului "Sprijin pentru educație-Universitatea București ", pe parcursul anului 2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acum trecem pe lista suplimentară: punctul 16 - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 21.11.2019. Cine este

9            9

pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), procesul verbal din data de 21.11.2019 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 17 - Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 26.11.2019. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

»

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), procesul verbal din data de 26.11.2019 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 18 - Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul 2019-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 19 - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și a impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru imobilul format din teren și clădire situat în Municipiul București, sectorul 5, strada Serg. Turturică nr. 101, proprietar, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 20 - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500°/o a impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, strada Teiuș nr. 237-245, proprietar, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu IMarilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaxqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 21 - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, strada Teiuș nr. 199-229, proprietar, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu IMarilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 22 și ultimul - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500°% a impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru terenul situat în Municipiul București, sectorul 5, Șos. București-Măgurele nr. 222-224, proprietar, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

s

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

La Diverse, dacă nu mai are nimeni nimic de adăugat dați-mi voie să îl felicităm pe domnul Agheorghiesei pentru cei 50 de ani de căsnicie fericită alături de soția dumnealui!

Acestea fiind spuse, declar ședința închisă!

Lucrările ședinței s-au declarat închise la ora 1621.

5               J[NclAZAROV