Hotărârea nr. 99/2019

Hotărârea nr. 99/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Festivalul concurs național de interpretare muzică pop pentru copii Ministar Cireșar”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea proiectului „FESTIVALUL CONCURS NAȚIONAL DE INTERPRETARE MUZICĂ POP PENTRU COPII MINISTAR CIRESAR” 9

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2019;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2019.05.16 - 13/16.05.2019;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

-Proiectul depus de Asociația Flori de Gheață, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub numărul CCTSI-2019.05.14 - 03/14.05.20 19.

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul FESTIVALUL CONCURS NAȚIONAL DE INTERPRETARE MUZICĂ POP PENTRU COPII "MINISTAR CIREȘAR”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în data de 16 iunie 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 — Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 39  /21.05.2019privind sprijinirea Asociației Flori de gheață București pentru realizarea Festivalului Concurs Național de Interpretare Muzică Pop Pentru Copii "MINISTAR CIREȘAR”

  • a.  Acordarea unui sprijin financiar necesar Asociației Flori de gheață pentru reaLizarea Festivalului Concurs Național de Interpretare Muzică Pop Pentru Copii ”MINISTAR CIREȘAR”;

  • b.  Organizator: Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Asociația Flori de Gheață;

  • c.  Descriere: Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Asociația Flori de gheață, își propun să promoveze muzica ușoară, ca activitate artistică în unitățile de învățământ din Sectorul 5, cu scopul de a încuraja și dezvolta procticarea acesteia. Festivalul Concurs Național de Interpretare Muzică Pop Pentru Copii "MINISTAR CIREȘAR” este o unul dintre cele mai cunoscute și longevive concursuri de muzică ușoară pentru copii, fiind încris în calendarul Ministerului Educației Naționale și al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, având ca scop evidențierea copiilor talentați din Sectorul 5 dar și din țară. De asemenea, pe termen mediu Asociația Flori de gheață solicită sprijin financiar pentru închirierea sălii de spectacol de la Teatrul Elisabeta unde să se desfășoare ediția a XXI-a și achiziționarea a 15 camere video care să fie oferite ca premii câștigătorilor;

  • d.  Perioada: 16 iunie 2019;

  • e.  Beneficiari direcți: peste 200 de elevii și tinerii din Sectorul 5 dar și din țară;

  • f.  Locație: Sectorul 5, București;

  • g.  Buget maxim alocat: 13.800 lei.