Hotărârea nr. 98/2019

Hotărârea nr. 98/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Festivalul costumului tradițional românesc: simt și mă îmbrac românește”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea proiectului „Festivalul costumului tradițional românesc: simt si mă îmbrac românește”

9                                                                           9

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2019;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2019.05.16 - 12/16.05.2019;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

-Proiectul depus de Parohia „Sfânta Treime Ghencea”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub numărul CCTSI-2019.05.08 -22/08.05.2019,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă proiectul „Festivalul costumului tradițional românesc: simt și mă îmbrac românește”, ediția a treia, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 — Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 — Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        /21.05.2019ANEXA la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. / J Z21.05.2019

privind sprijinirea proiectului „Festivalul costumului tradițional românesc: simit și mă îmbrac românește”

  • a.      „Festivalul costumului tradițional românesc: simt și mă îmbrac românește”, ediția a treia.

  • b.      Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în parteneriat cu Parohia „Sfânta Treime Ghencea”;

  • c.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în parteneriat cu Parohia „Sfânta Treime Ghencea”, intenționează să susțină proiectul cultural „Festivalul costumului tradițional românesc: simt și mă îmbrac românește”. Acest proiect cultural are ca scop principal readucerea în prim - planul conștiinței comunității locale din Sectorul 5 a tradițiilor și valorilor tradiționale românești, revitalizarea moștenirii culturale tradiționale românești, promovarea portului și obiceiurilor tradiționale, în cadrul unui eveniment care urmează să aducă laolaltă comunitatea ortodoxă din zona Parohiei Ghencea. Proiectul propus se va desfășura în perioada mai 2019 -24 iunie 2019 și va cuprinde, pe datele de 22 și 23 iunie 2019, parada costumelor populare românești, demonstrații și ateliere de meșteșuguri populare, care vor fi organizate în parcul din curtea bisericii, un program artistic susținut de formația Trei parale, Vlad Miriță și Aurelian Temișan.

  • d.      Beneficiari direcți: membri ai comunității locale din Sectorul 5 implicați în activitate: minimum 6.000; elevi și cadre didactice implicate în activitate: minim 500.

  • e.      Locație: Sectorul 5, București;

  • f.      Perioadă de desfășurare: mai - iunie 2019 - festivalul propriu-zis urmând să aibă loc pe datele de 22 și 23 iunie;

  • g.      Bugetul estimativ este de 41.300 lei, dintre care 2.800 lei contribuția Parohiei „Sfânta Treime Ghencea”.