Hotărârea nr. 89/2019

Hotărârea nr. 89/14.05.2019 privind aprobarea derulării unor acțiuni educative, artistice și sportive în anul 2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării unor acțiuni educative, artistice și sportive în anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 14.05.2019;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tinerel și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 35161/07.05.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 35164/07.05.2019;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice, pe cel al Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale și pe cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă programul de acțiuni educative, artistice și sportive în anul 2019, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Se aprobă devizul estimativ aferent organizării acțiunilor educative, artistice și sportive, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Sumele necesare organizării proiectelor și evenimentelor vor fi utilizate în limita creditelor bugetare aprobate, din bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și .Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Con trașem n cază,

Secretar Sector 5,Elena Luniinira Pcț/cscu

Anexa 1 la HCLS 5 nr. £1    /    .05.2019

Sumar al acțiunilor educative, artistice și sportive din anul 2019

1.  Gala performanței

 • a) Organizator: Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

 • b) Descriere: ceremonie de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la concursuri și olimpiade școlare sau extrașcolare;

 • c) Data desfășurării: 1 iunie 2019;

 • d) Beneficiari direcți: 20 de elevi din unitățile dc învățământ preuniversitar de stat din sectorul

5.

2.  Proiectul cxtracurricular Copiii (lin sectorul 5 învață limba spaniolă

 • a) Organizator: Instituto Cervantes din București, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5 și a unităților de învățământ secundar de stat din sectorul 5 (licee și colegii);

 • b) Descriere: cursuri de limbă spaniolă;

 • c) Perioada desfășurării: septembrie 2019 - iunie 2020;

 • d) Beneficiari direcți: 128 de persoane (elevi și cadre didactice).

 • 3.  Proiectul cxtracurricular Prietenii pompierilor

 • a) Organizator: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București - Ilfov, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

 • b) Descriere: concurs cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor;

 • c) Data desfășurării: 21.05.2019;

 • d) Beneficiari direcți: cel mult 100 de elevi, dispuși în echipaje alcătuite din câte 10 elevi gimnaziști (un comandant, opt concurenți și o rezervă).

 • 4. Proiectul cxtracurricular Valori culturale europene

 • a) Organizator: Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

 • b) Perioada desfășurării: mai 2019;

 • c) Descriere: concurs municipal, în scopul creșterii gradului dc participare a elevilor la procesul instructiv-educativ;

 • d) Beneficiari direcți: 30 de liceeni.

5. Campania Educație prin Arte pentru preșcolari și școlarii mici

 • a) Organizator: Compania de Teatru Interactiv Căsuța Fermecată, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

 • b) Descriere: 50 de spectacole de teatru pentru copii, atât cu păpuși, cât și cu personaje costumate, precum și workshop-uri sau ateliere de creație și artă teatrală, susținute în cadrul instituțiilor școlare din sectorul 5;

 • c) Perioada desfășurării: mai - iunie 2019;

 • d) Beneficiari direcți: aproximativ 5.000 de copii din segmentul de vârstă 3-10 ani, cadre didactice, părinți.

6. Susținerea activității preparative și competiționale a Clubului Sportiv Tai Shin Do Gym

 • a) Organizator: Clubul Sportiv Tai Shin Do Gym, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

 • b) Descriere: participarea sportivilor afiliați clubului, însoțiți de antrenor, la un cantonament de vară organizat la Piatra Craiului și la Campionatul European de Kickboxing, organizat de World Kickboxing Federation, la Baia Mare;

 • c) Perioada desfășurării: iulie - octombrie 2019;

 • d) Beneficiari direcți: 4 sportivi și un antrenor.

7. Susținerea activității preparative și competiționale a Clubului Sportiv Scorpion București

 • a) Organizator: Clubul Sportiv Scorpion București, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

 • b) Descriere: participarea sportivilor afiliați clubului, însoțiți de antrenor, la Campionatul European de Karate Shito-Ryu (Arad), la Competiția Karatel Youth League 2019 (Umag, Croația), la cantonamentul de vară la munte (Brezoi) și la Competiția Youth League 2019 (Veneția, Italia), respectiv organizarea ediției a Xll-a a Cupei Scorpion;

 • c) Perioada desfășurării: iunie - decembrie 2019;

 • d) Beneficiari direcți: sportivi și antrenori afiliați clubului, respectiv sportivi afiliați Federației Române de Karate.

8. Susținerea organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2019

 • a) Organizator: Federația Română de Tenis, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

 • b) Descriere: organizarea evenimentului de mare amploare BRD Bucharest Open, ediția 2019, ccl mai mare turneu internațional de tenis feminin din România;

 • c) Perioada desfășurării: 10 — 22 iulie 2019;

 • d) Beneficiari direcți: membrii comunității sectorului 5 și ai municipiului București.Anexa 2 la HCLS 5 nr. #7 / 14.05.2019


Devizul estimativ al acțiunilor educative, artistice și sportive din anul 2019


1. Gala performanței

TOTAL BUGET PROIECT

Achiziție laptop-uri (20 buc * 2.500 lei)


50.000 lei, respectiv:


2. Proiectul extracurricular Copiii din sectorul 5 învață limba spaniolă


TOTAL BUGET PROIECT


318.720 lei, respectiv:


Cursuri de limbă spaniolă generală:


(3 module*485 lei/modul* 128 cursanți)


186.240 lei


Manuale:


(3 module* 195 lei/manual/modul* 128 cursanți)


74.880 lei


Certificare DELE:


(450 lei taxa de examen* 128 cursanți* 1 sesiune)


57.600 lei


3. Proiectul extracurricular Prietenii pompierilor


TOTAL BUGET PROIECT


8.000 lei


 • 4. Proiectul extracurricular Valori culturale europene

Premiile vor fi asigurate din fondul de produse disponibil.

 • 5. Campania Educație prin Arte pentru preșcolari și școlarii mici

TOTAL BUGET PROIECT                            75.000 lei, respectiv:

(50 de spectacole* 1.500 lei/eveniment)

 • 6. Susținerea activității preparative și competiționale a Clubului Sportiv Tai Shin Do Gym

TOTAL BUGET PROIECT                             /1.400 lei, respectiv:

 • a) cantonament de vară la munte                              6.000 lei

 • b) Campionat European de Kickboxing                      5.400 lei

 • 7. Susținerea activității preparative și competiționale a Clubului Sportiv Scorpion

București


TOTAL BUGET PROIECT

 • a) Campionatul European de Karate Shito-Ryu

 • b) Competiția Karate 1 Youth League2019

 • c) cantonamentul de vară la munte

 • d) Competiția Youth League 2019

 • e) Cupa Scorpion, ediția a XlI-a

  108.650 lei, respectiv:

  14.000 lei

  16.800 lei

  31.850 lei

  21.000 lei

  25.000 lei


8. Susținerea organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2019

TOTAL BUGET PROIECT                            100.000 euro, respectiv:

servicii de închiriere a tribunelor, lojelor și construcțiilor temporare necesare amenajării terenurilor și spațiilor birourilor oficialilor