Hotărârea nr. 79/2019

Hotărârea nr. 79/22.04.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București, cu privire la asocierea dintre Administrația Piețelor Sector 5 și producători autohtoni.


roman ia2019.eu

Președinția Românie» la Consiliul Uniunii Europene


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL ALSECTORULUI 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37                 Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65                      E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5, de către Consiliul General al Municipiului București, cu privire la asocierea dintre Administrația Piețelor Sector 5 și producători autohtoni

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 22.04.2019,

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Administrația Piețelor Sector 5, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând cont de HCGMB nr.239/2001 privind unele masuri de îmbunătățire a activității in piețele agroalimentare din municipiul București;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. f), o), q), r) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al Municipiului București, cu privire la asocierea dintre Administrația Piețelor Sector 5, instituție publică extrabugetară, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5, și producători autohtoni, care să comercializeze produsele proprii în piețele aflate în administrarea Administrației Piețelor Sectorului 5.

Art.2 - Administrația Piețelor Sector 5 și Direcția Tehnică și Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. 79/22.04.2019