Hotărârea nr. 76/2019

Hotărârea nr. 76/22.04.2019 privind aprobarea ”Demarării serviciilor de consultanță juridică pentru exproprierea unor terenuri de pe raza sectorului 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5romania2019.eu


Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea “Demarării serviciilor de consultanță juridică pentru exproprierea unor terenuri de pe raza sectorului 5„

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 22.04.2019;

Având în vedere:

  • •  Referatul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni nr. DGO-DTVIE nr. 226/18.04.2019 , precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5

  • •   Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

  • •  O.U.G. nr. 26/2012 - privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă demararea serviciilor de consultanță juridică pentru exproprierea unor terenuri de pe raza sectorului 5.

Art. 2 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretar Sector 5,

Nr. /22.04.2019