Hotărârea nr. 66/2019

Hotărârea nr. 66/08.04.2019 privind aprobarea proiectului ”România esențială”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea proiectului "România esențială”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.04.2019;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2019.04.05 - 06/05.04.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Proiectul depus de Fundația Amfiteatru, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub numărul CCTSI-2019.04.04 - 04/04.04.2019;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul "România esențială”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. QQ Z08.04.2019

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr. 6,6 /      dyfl

privind sprijinirea proiectului "România esențială”

  • a.     "România esențială”

  • b.      Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în parteneriat cu Fundația Amfiteatru;

  • c.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în parteneriat cu Fundația Amfiteatru, intenționează să susțină proiectul cultural - educativ "România esențială”. Proiectul vizează crearea unui spațiu comunitar activ - în zona Palatului Parlamentului, Academia Română, Catedrala Mântuirii Neamului, printr-o serie de acțiuni concertate, concretizate sub forma unor evenimente cultural - educative, menite să angreneze cetățenii Sectorului 5 în viața comunității. Proiectul "România esențială” își propune transformarea unui spațiu instituțional intr-un spațiu comunitar, deschis, regenerarea și înscrierea în circuitul comunitar a unui spațiu extrem de relevant pentru bucureșteni, dar în principal pentru locuitorii Sectorului 5. Programul "România esențială” constă în organizarea unei serii de evenimente cultural — educative, în aer liber, care au ca scop valorificarea potențialului cultural prin implicarea activă a membrilor comunității locale în transformarea spațiului respectiv, în crearea unei identități "cultural - comunitare”, utilizând industriile creative.

  • d.      Beneficiari direcți: membri ai comunității locale din Sectorul 5 implicați în activitate: minimum 20.000; cadre didactice, reprezentanți ai școlilor și asociațiilor neguvernamentale, din Sectorul 5 implicate în activitate: minimum 100;

  • e.      Locație: Sectorul 5, București;

  • f.       Perioadă de desfășurare: anul 2019.

  • g.      Bugetul estimativ este de 997.000 lei, dintre care 99.700 lei contribuția Fundației Amfiteatru.