Hotărârea nr. 55/2019

Hotărârea nr. 55/28.03.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/29.03.2018, privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. nr. 60 / 29.03.2018 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 2015/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.03.2019;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Educație si Cariera și al Direcției Generale Economice nr. DGEC - DRU 727 / 22.03.2019 și Procesul verbal încheiat în urma consultării cu organizația sindicală reprezentativă la nivel de unitate, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. DGEC - DRU 726 / 22.03.2019;

în baza prevederilor art. II din Legea - Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile art. 58, art.59 și art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice ;

Având in vedere Hotărârea Guvernului României nr. 846 din 29 Noiembrie 2017 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;

în temeiul art. 45 alin. (I) și art.81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1)- începând cu data de 01.04.2019 se modifică salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, conform Anexei nr. I la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Sectorului 5, în baza art. 1 alin.(I) al prezentei hotărâri.

Art.2 - Lista serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 a fost aprobata prin H.C.L. Sector 5 nr. 102 / 28.07.2017, modificata prin H.C.L. Sector 5 nr. 152 / 28.09.2017 , modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 60/29.03.2018.

Art.3 (I) - începând cu data de 01.04.2019 se modifica salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul DGASPC Sector 5 se stabilesc prin Decizie a Directorului General al DGASPC Sector 5, în baza art.3 al in.( I) al prezentei hotărâri.

Art.4 (1) - începând cu data de 01.04.2019 se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 se stabilesc prin Decizie a Directorului Executiv al Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 în baza art.4 alin.(l) al prezentei hotărâri.

Art.5 (1) - începând cu data de 01.04.2019 se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5 se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 5, în baza art.5 alin.(l) al prezentei hotărâri.

Art.6 (I) - începând cu data de 01.04.2019 se modifica salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, conform Anexei nr.5 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în baza art.6 alin.(l) al prezentei hotărâri

Art.7 (I) - începând cu data de 01.04.2019 se modifica salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5, conform Anexei nr.6 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5, se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5, în baza art. 7 alin.(l) al prezentei hotărâri

Art.8 - Drepturile salariale ale conducătorilor serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Sectorului 5, în baza art.3 alin.(l), art.4 alin. (I) și art.5 alin.(l) din prezenta hotărâre.

Art.9 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/29.03.2018 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare, rămân in vigoare .

Art.10 - Direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 55   /28.03.2019

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 5 nr. 55/Xo3

SALARIILE DE BAZA DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Stabilite conform Legii - Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice incepand cu 01 aprilie 2019

Funcția

Grad/Treapta profesională

Nivel studii

Grad ație

Salariul de bază 01 aprilie 2019

Coeficient

Secretar Sector

II

S

8512

4,1

Director General

II

S

12000

5,77

Arhitect Șef

II

s

12000

5,77

Director General Adjunct

II

s

10500

5,05

Director Executiv

II

s

12000

5,77

Șef Serviciu

II

s

9000

4,33

Șef Birou

II

s

8000

3,85

Auditor / Inspector / Consilier /

Consilier juridic

Superior

s

5

6931

3,33

s

4

6762

3,25

s

3

6597

3,17

S

2

6282

3,02

s

1

5983

2,88

s

0

5565

2,68

Principal

s

5

6083

2,92

s

4

5720

2,75

s

3

5580

2,68

s

2

5314

2,55

s

1

5061

2,43

s

0

4708

2,26

Asistent

s

5

4892

2,35

s

4

4772

2,29

s

3

4665

2,24

s

2

4433

2,13

s

1

4222

2,03

s

0

3927

1,89

Debutant

s

5

3906

1,88

s

4

3810

1,83

s

3

3717

1,79

s

2

3540

1,7

s

1

3370

1,62

s

0

3135

1,51

M

5

3525

1,69

M

4

3488

1,68

M

3

3353

1,61

Supei ioi

M

2

3192

1,53

M

1

3040

1,46

M

0

2827

1,36

Referent

Principal

M

5

3079

1,48

M

4

3004

1,44

M

3

2930

1,41

M

2

2789

1,34

M

1

2654

1,28

M

0

2473

1,19

Asistent

M

5

2801

1,35

M

4

2733

1,31

M

3

2667

1,28

M

2

2539

1,22

M

I

2418

1,16

M

0

2250

1,08

Debutant

M

5

2682

1,29

M

4

2617

1,26

M

3

2553

1,23

M

2

2461

1,18

M

1

2316

1,11

M

0

2154

1,04

Referent de specialitate

clasa II, grad profesional superior

SSD

5

4270

2,05

SSD

4

4166

2

SSD

3

3968

1,91

SSD

2

3779

1,82

SSD

1

3516

1,69

SSD

0

3270

1,57

Polițist local I

Superior

s

5

6931

3,33

s

4

6762

3,25

s

3

6597

3,17

s

2

6282

3,02

s

1

5983

2,88

s

0

5565

2,68

’rincipal

s

5

6083

2,92

s

4

5720

2,75

s

3

5580

2,68

s

2

5314

2,55

s

1

5061

2,43

s

0

4708

2,26

s

5

4892

2,35

s

4

4772

2,29

s

3

4665

2,24

/\sisieni

s

2

4433

2,13

s

1

4222

2,03

s

0

3927

1,89

s

5

3906

1,88

s

4

3810

1,83

s

3

3717

1,79

Debutant

s

2

3540

1,7

s

1

3370

1,62

s

0

3135

1,51

Polițist local III

Superior

M

5

3525

1,<69

M

4

3488

1,C>8

M

3

3353

1,«51

M

2

3192

1,53

M

1

3040

1,46

M

0

2827

1,36

Principal

M

5

3079

1,48

M

4

3004

1,44

M

3

2930

1,41

M

2

2789

1,34

M

1

2654

1,28

M

0

2473

1,19

Asistent

M

5

2801

1,35

M

4

2733

1,31

M

3

2667

1,28

M

2

2539

1,22

M

1

2418

1,16

M

0

2250

1,08

Debutant

M

5

2682

1,29

M

4

2617

1,26

M

3

2553

1,23

M

2

2461

1,18

M

1

2316

1,11

M

0

2154

1,04

PERSONAL CONTRACTUAL

Administrator Public

II

S

14402

6,93

Consilier Cabinet Primar /

Consilier IA, Inspector de specialitate IA

II

S

5

5500

2,64

s

4

5366

2,58

s

3

5235

2,52

s

2

4985

2,4

s

1

4748

2,28

s

0

4417

2,12

Șef Serviciu

II

s

8000

3,85

Șef Birou

II

s

7500

3,61

Inspector specialitate

I

s

5

3853

1,85

s

4

3759

1,81

s

3

3666

1,76

s

2

3491

1,68

s

1

3324

1,6

s

0

3092

1,49

II

s

5

3302

1,59

s

4

3221

1,55

s

3

3142

1,51

s

2

2992

1,44

s

1

2849

1,37

s

0

2650

1,27

Debutant

s

5

3031

1,-46

s

4

2910

U4

s

3

2789

1,34

s

2

2668

1,28

s

1

2546

1,23

s

0

2425

1,37

Programator ajutor / referent

IA

M

5

3152

1,52

M

4

3075

1,48

M

3

3000

1,44

M

2

2857

1,37

M

1

2720

1,31

M

0

2530

1,22

Programator ajutor / referent

I

M

5

2946

1,42

M

4

2873

1,38

M

3

2803

1,35

M

2

2670

1,28

M

1

2542

1,23

M

0

2365

1,14

Programator ajutor / referent

II

M

5

2671

1,28

M

4

2606

1,25

M

3

2542

1,23

M

2

2421

1,16

M

1

2306

1,11

M

0

2145

1,03

Programator ajutor / referent

Debutant

M

5

2423

1,16

M

4

2364

1,14

M

3

2307

UI

M

2

2197

1,06

M

1

2092

1,01

M

0

2080

1

Secretar dactilograf

M

5

2753

1,32

M

4

2685

1,29

M

3

2619

1,26

M

2

2494

1,2

M

1

2475

1,19

M

0

2209

1,06

Muncitor

M/G

5

2753

1,32

M/G

4

2685

1,29

I

M/G

3

2619

1,26

M/G

2

2494

1,2

M/G

1

2475

1,19

M/G

0

2209

1,06

Muncitor

M/G

5

2642

1,27

M/G

4

2577

1,24

M/G

3

2514

1,21

M/G

2

2394

1,15

M/G

1

2279

1,1

M/G

0

2120

1,02

Casier

M/G

5

2979

1,43

M/G

4

2906

1,4

M/G

3

2836

1,36

M/G

2

2704

M/G

1

2572

1,24

M/G

0

2393

1,15

Curier / îngrijitor

M/G

5

2753

1,32

M/G

4

2685

1,29

M/G

3

2619

1,26

M/G

2

2494

1,2

M/G

1

2475

1,19

M/G

0

2209

1,06

Nota :

 • 1. Personalul care exercita activitate de contro financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10 %;

 • 2. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficieaza de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care deține titlul;

 • 3. Salariul de baza pentru funcțiile de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel maxim .

 • 4. Personalul care este autorizat sa efectueze operațiuni in Registrul electoral beneficiază de o majorare lunară a salariului de bază cu 15%.

PREȘEDINTEȘEDINȚĂ

LAZARCAAÂL^XAhiDRU SEBASTIAN

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 55/ -dț)

SALARIILE DE BAZĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare începând cu 1 aprilie 2019

Funcția

Gradul/treapta profesională

Nivel de studii

Gradația

Salariul de bază

COEFICIENT corespunzător

FUNCȚIONARI PUBLICI

Director general

II

S

12000

5,77

Director general adjunct

II

S

10500

5,05

Șef serviciu

II

S

9000

4,33

Șef birou

II

S

8000

3,85

Auditor/ Consilier/ inspector/ Consilier juridic/Expert

Superior

S

5

6931

3,33

S

4

6762

3,25

S

3

6597

3,17

S

2

6282

3,02

S

1

5983

2,88

S

0

5565

2,68

Principal

s

5

6083

2,92

s

4

5720

2,75

s

3

5580

2,68

s

2

5314

2,55

s

1

5061

2,43

s

0

4708

2,26

Asistent

s

5

4892

2,35

s

4

4772

2,29

s

3

4665

2,24

s

2

4433

2,13

s

1

4222

2,03

s

0

3927

1,89

Debutant

s

5

3906

1,88

s

4

3810

1,83

s

3

3717

1,79

s

2

3540

1,70

s

1

3370

1,62

s

0

3135

1,51

Referent

Superior

M

5

3525

1,69

M

4

3488

1,68

M

3

3353

1,61

M

2

3192

1,53

M

1

3040

1,46

M

0

2827

1,36

Principal

M

5

3079

1,48

M

4

3004

1,44

M

3

2930

1,41

M

2

2789

1,34

M

1

2654

1,28

M

0

2473

1,19

Asistent

M

5

2801

1,35

M

4

2733

1,31

M

3

2667

1,28

M

2

2539

1,22

M

1

2418

1,16

M

0

2250

1,08

Debutant

M

5

2682

1,29

M

4

2617

1,26

M

3

2553

1,23

M

2

2461

1,18

M

1

2316

1,11

M

0

2154

1,04

Referent de specialitate

Clasa II, grad profesional superior

SSD

5

4270

2,05

SSD

4

4166

2,00

SSD

3

3968

1,91

SSD

2

3779

1,82

SSD

1

3516

1,69

SSD

o

3270

1,57

PERSONAL CONTRACTUAL

Șef serviciu

II

S

8000

3,85

Inspector de specialitate

IA

S

5

5500

2,64

S

4

5366

2,58

S

3

5235

2,52

S

2

4985

2,40

s

1

4748

2,28

s

0

4417

2,12

I

s

5

3853

1,85

s

4

3759

1,81

s

3

3666

1,76

s

2

3491

1,68

s

1

3324

1,60

s

0

3092

1,49

II

s

5

3302

1,59

s

4

3221

1,55

s

3

3142

1,51

s

2

2992

1,44

s

1

2849

1,37

s

0

2650

1,27

s

5

3031

1,46

s

4

2910

1,40

s

3

2789

1.34

Debutant

s

2

2668

1,28

s

1

2546

1,23

s

0

2425

1,17

Programator

Ajutor/Referent

IA

M

5

3152

1,52

M

4

3075

1,48

M

3

3000

1,44

M

2

2857

1,37

M

1

2720

1,31

M

0

2530

1,22

Programator

Ajutor/Referent

I

M

5

2946

1,42

M

4

2873

1,38

M

3

2803

1,35

M

2

2670

1,28

M

1

2542

1,23

M

0

2365

1,14

Programator

Ajutor/Referent

II

M

5

2671

1,28

M

4

2606

1,25

M

3

2542

1,23

M

2

2421

1,16

M

1

2306

1,11

M

0

2145

1,03

Programator

Ajutor/Referent

Debutant

M

5

2423

1,16

M

4

2364

1,14

M

3

2307

1,11

M

2

2197

1,06

M

1

2092

1,01

M

0

2080

1,00

Muncitor necalificat

I

M/G

5

2753

1.32

M/G

4

2685

1,29

M/G

3

2619

1,26

M/G

2

2494

1,20

M/G

1

2475

1,19

M/G

0

2209

1,06

Muncitor necalificat

II

M/G

5

2642

1,27

M/G

4

2577

1,24

M/G

3

2514

1,21

M/G

2

2394

1,15

M/G

1

2279

1,10

M/G

0

2120

1,02

Magaziner/Casier

M/G

5

2979

1,43

M/G

4

2906

1,40

M/G

3

2836

1,36

M/G

2

2701

1,30

M/G

1

2572

1,24

M/G

0

2393

1,15

Magaziner/Casier

Debutant

M/G

5

2860

1,38

M/G

4

2791

1,34

M/G

3

2723

1,31

M/G

2

2593

1,25

M/G

1

2470

1,19

MG

0

2297

1,10

Paznic/

Pompier/Curier

M/G

5

2751

1,32

M/G

4

2684

1,29

M/G

3

2618

1,26

M/G

2

2497

1,20

M/G

1

2375

1,14

MG

0

2209

1,06

îngrijitor

M/G

5

2753

1,32

M/G

4

2685

1,29

M/G

3

2619

1,26

M/G

2

2494

1,20

M/G

1

2475

1,19

MG

0

2209

1,06

îngrijitor

Debutant

M/G

5

2423

1,16

M/G

4

2364

1,14

M/G

3

2307

1,11

M/G

2

2197

1,06

M/G

1

2092

1,01

MG

0

2080

1,00

Consilier juridic

IA

S

5

4568

2,20

S

4

4456

2,14

s

3

4348

2,09

s

2

4140

1,99

s

1

3944

1,90

s

0

3669

1,76

I

s

5

4033

1,94

s

4

3934

1,89

s

3

3838

1,85

s

2

3659

1,76

s

1

3482

1,67

s

0

3238

1,56

II

s

5

3436

1,65

s

4

3353

1,61

s

3

3271

1,57

s

2

3115

1,50

s

1

2967

1,43

s

0

2760

1,33

Debutant

s

5

3178

1,53

s

4

3100

1,49

s

3

3025

1,45

s

2

2881

1,39

s

1

2743

1,32

s

0

2552

1,23

Administrator

I

M

5

3560

1,71

M

4

3473

1,67

M

3

3388

1,63

M

2

3226

1,55

M

1

3072

1,48

M

0

2858

1,37

Administrator

M

5

3315

1,59

M

4

3282

1,58

TT

M

3

3202

1,54

11

M

2

3049

1,47

M

1

2904

1,40

M

0

2702

1,30

Ț

M/G

5

3035

1,46

1

M/G

4

2961

1,42

Muncitor calificat

M/G

3

2889

1,39

M/G

2

2751

1,32

M/G

1

2620

1,26

MG

0

2438

1,17

II

M/G

5

2915

1,40

M/G

4

2844

1,37

M/G

3

2775

1,33

M/G

2

2643

1,27

M/G

1

2517

1,21

MG

0

2340

1,13

III

M/G

5

2874

1,38

M/G

4

2803

1,35

M/G

3

2734

1,31

M/G

2

2605

1,25

M/G

1

2489

1,20

M/G

0

2308

1,11

IV

M/G

5

2752

1,32

MG

4

2685

1,29

M/G

3

2618

1,26

M/G

2

2495

1,20

M/G

1

2375

1,14

M/G

0

2209

1,06

Șofer

I

M/G

5

3241

1,56

MG

4

3162

1,52

M/G

3

3085

1,48

M/G

2

2937

1,41

M/G

1

2798

1,35

M/G

0

2603

1,25

Șofer

II

M/G

5

3086

1,48

MG

4

3011

1,45

M/G

3

2937

1,41

M/G

2

2719

1,31

M/G

1

2694

1,30

M/G

0

2506

1,20

IA

M

5

2643

1,27

M

4

2578

1,24

M

3

2514

1,21

M

2

2394

1,15

M

1

2279

1,10

M

0

2119

1,02

II

M

5

2484

1,19

M

4

2422

1,16

M

3

2364

1,14

M

2

2251

1,08

M

1

2144

1,03

M

0

2080

1,00

Operator date

III

M

5

2423

1,16

M

4

2364

1,14

M

3

2301

1,11

M

2

2197

1,06

M

1

2093

1,01

M

0 | 2080

1,00

Debutant

M

5

2417

1,16

M

4

2357

1,13

M

3

2300

l.H

M

2

2190

1,05

M

1

2086

1,00

M

0

2080

1,00

Notă:

 • 1.  Personalul care exercită activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

 • 2.  Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 3.  Salariile de bază pentru funcțiile de conducere curpind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

SALARIILE DE BAZĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI DE IMPOZITE $1 TAXE LOCALE SECTOR 5 începând cu 01 aprilie 2019

Funcția

Grad / Treapta profesională

Nivel studii

Gradație

Salariul de bază 01 aprilie 2019

Director Executiv

II

S

12000

Director Executiv Adjunct

II

S

10500

Șef Serviciu

II

s

9000

Șef Birou

II

s

8000

Auditor / Inspector / Consilier /

Consilier juridic

Superior

s

5

6931

s

4

6762

s

3

6597

s

2

6282

s

1

5983

s

0

5565

Principal

s

5

6083

s

4

5720

s

3

5580

s

2

5314

s

1

5061

s

0

4708

Asistent

s

5

4892

s

4

4772

s

3

4665

s

2

4433

s

1

4222

s

0

3927

Debutant

s

5

3906

s

4

3810

s

3

3717

s

2

3540

s

1

3370

s

0

3135

M

5

3525

M

4

3488

M

3

3353

Superior

M

2

3192

M

1

3040

Referent

M

0

2827

Principal

M

5

3079

M

4

3004

M

3

2930

M

2

2789

M

1

2654

M

0

2473

Asistent

M

5

2801

M

4

2733

M

3

2667

M

2

2539

M

1

2418

M

0

2250

Debutant

M

5

2682

M

4

2617

M

3

2553

M

2

2461

M

1

2316

M

0

2154

Referent de specialitate

II

SSD

5

4270

SSD

4

4166

SSD

3

3968

SSD

2

3779

SSD

1

3516

SSD

0

3270

PERSONAL CONTRACTUAL

Șef Serviciu

II

S

8000

Șef Birou

II

S

7500

Consilier IA, Inspector de specialitate IA

S

5

5500

S

4

5366

S

3

5235

S

2

4985

S

1

4748

S

0

4417

I

S

5

3853

s

4

3759

s

3

3666

s

2

3491

s

1

3324

s

0

3092

s

5

3302

s

4

3221

Inspector specialitate

11

s

3

3142

s

2

2992

s

1

2849

s

0

2650

III

s

5

3031

s

4

2910

s

3

2789

s

2

2668

s

1

2546

s

0

2425

Programator ajutor / referent

IA

M

5

3152

M

4

3075

M

3

3000

M

2

2857

M

1

2720

M

0

2530

Programator ajutor / referent

I

M

5

2946

M

4

2873

M

3

2803

M

2

2670

M

1

2542

M

0

2365

Programator ajutor / referent

II

M

5

2671

M

4

2606

M

3

2542

M

2

2421

M

1

2306

M

0

2145

Programator ajutor / referent

Debutant

M

5

2423

M

4

2364

M

3

2307

M

2

2197

M

1

2092

M

0

2080

Secretar dactilograf

M

5

2753

M

4

2685

M

3

2619

M

2

2494

M

1

2475

M

0

2209

Muncitor

M/G

5

2753

M/G

4

2685

M/G

3

2619

1

M/G

2

2494

M/G

1

2475

M/G

0

2209

Muncitor

II

M/G

5

2642

M/G

4

2577

M/G

3

2514

M/G

2

2394

M/G

1

2279

M/G

0

2120

Casier

M/G

5

2979

M/G

4

2906

M/G

3

2836

M/G

2

2701

M/G

1

2572

M/G

0

2393

Curier / îngrijitor

M/G

5

2753

M/G

4

2685

M/G

3

2619

M/G

2

2494

M/G

1

2475

M/G

0

2209

 • 1. Personalul care exercita activitate de control financiar preventiv beneficieaza de o majorare a a salariului de baza cu 10 % ;

 • 2. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficieaza de o indemnizație lunara de 50% din

 • 3. Salariile de baza ale personalului se pot modifica, cu avizarea Primarului Sectorului 5, in limita bugetului alocat;

 • 4. Salariul de baza pentru funcțiile de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel

  nivel maxim.Anexa nr. 4 la

La HCL.Sector 5 nr. 55 /j$<o3Jb/y

SALARIILE DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL

DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

Stabilite conform Legii- Cadru nr.153/2017 privind salarozarea personalului plătitdin fonduri publice începând cu 01 aprilie 2019

Nr.c rt.

Funcția

Grad./Tr.

Nivelul Studiilor

Gradația

Coeficient

Salariul de baza 01 aprilie 2019

a) funcții de conducere

1

Director General

II

S

5,77

12000

2

Director General Adjunct

II

S

5,05

10500

3

Director Executiv

II

S

5,77

12000

4

Sef Serviciu

II

S

3,85

8000

5

Sef Birou

II

S

3,61

7500

b) funcții de execuție

6

Inspector de specialitate/consilier juridic

IA

S

5

2,64

5500

S

4

2,58

5366

S

3

2,52

5235

S

2

2,40

4985

S

1

2,28

4748

S

0

2,12

4417

I

S

5

1,85

3853

S

4

1,81

3759

S

3

1,76

3666

S

2

1,68

3491

S

1

1,60

3324

S

0

1,49

3092

II

s

5

1,59

3302

s

4

1,55

3221

s

3

1,51

3142

s

2

1,44

2992

s

1

1,37

2849

s

0

1,27

2650

III

s

5

1,46

3031

s

4

1,40

2910

S

3

1,34

2789

S

2

1,28

2668

s

1

1,22

2546

s

0

1,17

2425

Debutant

s

5

1,45

3017

s

4

1,42

2944

s

3

1,38

2872

s

2

1,32

2736

s

1

1,25

2606

s

0

1,17

2424

9

Referent

IA

M

5

1,52

3152

M

4

1,48

3075

M

3

1,44

3000

M

2

1,37

2857

M

1

1,31

2720

M

0

1,22

2530

I

M

5

1,42

2946

M

4

1,38

2873

M

3

1,35

2803

M

2

1,28

2670

M

1

1,22

2542

M

0

1,14

2365

II

M

5

1,28

2671

M

4

1,25

2606

M

3

1,22

2542

M

2

1,16

2421

M

1

1,11

2306

M

0

1,03

2145

debutant

M

5

1,16

2423

M

4

1,14

2364

M

3

1,11

2307

M

2

1,06

2197

M

1

1,01

2092

M

0

1,00

2080

10

Magaziner

M/G

5

1,43

2978

M/G

4

1,40

2906

M/G

3

1,36

2836

M/G

2

1,30

2701

M/G

1

1,24

2572

M/G

0

1,15

2393

11

Portar

M/G

5

1,32

2753

M/G

4

1,29

2685

M/G

3

1,26

2619

M/G

2

1,20

2494

M/G

1

1,14

2375

M/G

0

1,06

2209

12

Șoferi

I

M/G

5

1,56

3241

M/G

4

1,52

3161

M/G

3

1,48

3084

M/G

2

1,41

2937

M/G

1

1,34

2797

M/G

0

1,25

2603

II

M/G

5

1,48

3086

M/G

4

1,45

3011

M/G

3

1,41

2937

M/G

2

1,36

2828

M/G

1

1,30

2694

M/G

0

1,20

2506

Sef Formație

II

M/G

5

1,48

3085

M/G

4

1,45

3010

M/G

3

1,41

2937

M/G

2

1,36

2828

M/G

1

1,30

2694

M/G

0

1,20

2506

13

Muncitor calificat

I

M/G

5

1,46

3035

M/G

4

1,42

2961

M/G

3

1,39

2889

M/G

2

1,32

2751

M/G

1

1,26

2620

M/G

0

1,17

2438

II

M/G

5

1,40

2915

M/G

4

1,37

2844

M/G

3

1,33

2774

M/G

2

1,27

2642

M/G

1

1,21

2517

M/G

0

1,13

2341

14

Muncitor necalificat

I

M/G

5

1,38

2873

M/G

4

1,35

2803

M/G

3

1,31

2735

M/G

2

1,25

2605

M/G

1

1,19

2481

M/G

0

1,11

2308

II

M/G

5

1,32

2751

M/G

4

1,29

2684

M/G

3

1,26

2618

M/G

2

1,20

2494

M/G

1

1,14

2375

M/G

0

1,06

2209

1 Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de baza cu 10%.

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunara de 50%

din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plată, dacă îșl desfășoară

activitatea in domeniul pentru care deține titlul.

Salariul de bază pentru funcțiile de conducere,.cuprlnde sporul de vechime in munca la nivel maxim.


PREȘEDINTE SEDIN1

LAZAROXA

Anexa nr. 5 la H.C.L.Sector 5 nr. 5-9/    ■ O £> £o/9__________

SALARIILE DE BAZA DIN CADRUL CENTRULUI CULTURAL SI DE TINERET " ȘTEFAN IORDACHE " SECTOR 5

Stabilite conform Legii - Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice incepand cu 01 aprilie 2019

Funcția

Grad/Treapta profesională

Nivel studii

Gr ad ați e

Salariul de bază 01 aprilie 2019

Coeficient

Director General

II

S

12000

5,77

Director Adjunct / Contabil Sef

II

S

10500

5,05

Șef Serviciu / Sef Secție

II

s

9000

4,33

Șef Birou / Sef Oficiu

II

s

8000

3,85

Inspector specialitate

1 A

s

5

5365

2,58

s

4

5234

2,52

s

3

5106

2,45

s

2

4862

2,34

s

1

4629

2,23

s

0

4307

2,07

1

s

5

5166

2,48

s

4

5039

2,42

s

3

4916

2,36

s

2

4682

2,25

s

1

4459

2,14

s

0

4147

1,99

11

s

5

4968

2,39

s

4

4846

2,33

s

3

4727

2,27

s

2

4502

2,16

s

1

4287

2,06

s

0

3988

1,92

Șofer

M/G

5

3499

1,68

M/G

4

3414

1,64

M/G

3

3330

1,60

M/G

2

3170

1,52

M/G

1

3019

1,45

M/G

0

2808

1,35

I A

S

5

4572

2,20

s

4

4459

2,14

s

3

4350

2,09

s

2

4143

1,99

s

1

3945

1,90

Consilier juridic

S

0

3669

1,76

I

S

5

4373

2,10

S

4

4266

2,05

S

3

4162

2,00

S

2

3963

1,91

S

1

3773

1,81

S

0

3509

1,69

II

s

5

4174

2,01

s

4

4071

1,96

s

3

3971

1,91

s

2

3782

1,82

s

1

3602

1,73

s

0

3349

1,61

Administrator imobil

11

M/G

5

3797

1,83

M/G

4

3704

1,78

M/G

3

3613

1,74

M/G

2

3439

1,65

M/G

1

3276

1,58

M/G

0

3047

1,46

Operator (lumini, imagini, sunet)

M/G

5

3697

1,78

M/G

4

3605

1,73

M/G

3

3518

1,69

M/G

2

3349

1,61

M/G

1

3190

1,53

M/G

0

2967

1,43

Nota :

 • 1. Personalul care exercita activitate de control financiar preventiv beneficieaza de o majorare a salariului de baza cu 10 % ;

 • 2. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficieaza de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care deține titlul;

 • 3. Salariul de baza pentru funcțiile de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel

maxim .ANEXA nr. (a la H.C.L. Sector 5 nr. 55  /

SALARIILE DE BAZĂ DIN CADRUL COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL " SF. ANDREI " -

începând cu 01 aprilie 2019

Funcția

Grad / Treapta profesională

Nivel studii

Gradație

Salariul de bază 01 aprilie 2019

Director General

II

S

12000

Director Executiv

II

S

12000

Șef Serviciu

II

s

9000

Auditor / Consilier juridic /

Inspector/ Consilier

Superior

s

5

6931

s

4

6762

s

3

6597

s

2

6282

s

1

5983

s

0

5565

Principal

s

5

6083

s

4

5720

s

3

5580

s

2

5314

s

1

5061

s

0

4708

Asistent

s

5

4892

s

4

4772

s

3

4665

s

2

4433

s

1

4222

s

0

3927

Debutant

s

5

3906

s

4

3810

s

3

3717

s

2

3540

s

1

3370

s

0

3135

Referent

Superior

M

5

3525

M

4

3488

M

3

3353

M

2

3192

M

1

3040

M

0

2827

PERSONAL CONTRACTUAL

Director Medical

Medic primar

s

12000

Șef Serviciu

Medic primar / specialist / Medic stomatolog

s

8000

Medic

Stomatolog / radiolog / primar / / specialist / nutritionist / biochimist / oftalmolog / generalist / ecografie

s

8132

Fizician

Medical

s

8132

Fiziokineto terapeut

principal

s

4200

Fiziokineto terapeut

principal

M

4000

Asistent

radiologie / stomatologie / principal

PL

4200

Inspector de specialitate / Consilier

IA

S

5

5500

S

4

5366

s

3

5235

s

2

4985

s

1

4748

s

0

4417

Referent

IA

M

5

3152

M

4

3075

M

3

3000

M

2

2857

M

1

2720

M

0

2530

Casier

I

M

5

2979

M

4

2906

M

3

2836

M

2

2701

M

1

2572

M

0

2393

Șofer

M

5

3241

M

4

3079

M

3

2917

1

M

2

2755

M

1

2593

M

0

2431

Muncitor

I

G

5

3241

G

4

3079

G

3

2917

G

2

2755

G

1

2593

G

0

2431

îngrijitor

I

G

5

2753

G

4

2685

G

3

2619

G

2

2494

G

1

2475

G

0

2209

 • 1. Personalul care exercita activitate de control financiar preventiv beneficieaza de o majorare a

a salariului de baza cu 10 % ;

 • 2. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficieaza de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care deține titlul;

 • 3. Salariile de baza ale personalului se pot modifica, cu avizarea Primarului Sectorului 5, in limita bugetului alocat;

 • 4. Salariul de baza pentru funcțiile de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel maxim .