Hotărârea nr. 44/2019

Hotărârea nr. 44/28.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5” pentru anul 2019, proiect înregistrat la CENTRUL Cultural și de Tineret „ Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Tenis pentru copii în școlile sectorului 5”pentru anul 2019, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2019.02.21 -01 / 21.02.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Proiectul depus de Asociația Club Sportiv Future Pro Generation, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub numărul CCTSI-2019.01.11 - 02 / 11.01.2019;

în conformitate cu prevederile ari. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Tenis pentru copii în școlile sectorului 5” pentru anul 2019, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        /28.02.2019

 • a.

 • b.

 • c.


 • a.

 • b.

 • c.


 • d.

 • e.

 • f.


 • d.

 • e.

 • f.


Proiectul „Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5” pentru anul 2019

„Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5” pentru anul 2019

Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în parteneriat cu Asociația Clubul Sportiv Future Pro Generation.

Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în parteneriat cu Asociația Fotbal Club Fair Play, intenționează să continue susținerea programului social-sportiv „Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5”, pe parcursul anului 2019. Proiectul vizează atragerea copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, înmatriculați în școlile din Sectorul 5 în clasele 0-4, într-un amplu program de inițiere în tenis, în perioada martie - decembrie 2019. Proiectul "Tenis pentru copii în școlile sectorului 5” pentru anul 2019 își propune să ofere minim 2 antrenamente de tenis, săptămânal, pentru un număr total de minim 1 000 de elevi din Sectorul 5, în module organizate pe durata a 3 luni, pentru fiecare serie. Aceste module au în vedere atragerea unui număr cât mai mare de copii în program; practic, vorbim despre 3 module de antrenament, fiecare conceput pentru un număr de aproximativ 300 de copii. In cadrul proiectului se va utiliza echipamentul achiziționat în cadrul proiectului din anul 2018; antrenamentele vor avea loc pe terenurile școlilor din Sectorul 5.

Beneficiari direcți: minim 1000 de elevi înmatriculați în școlile din Sectorul 5, în clasele 0-4;

Locație: Sectorul 5, București;

Buget estimativ 315.000 lei, dintre care 267.750 lei contribuția Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan lordache” și 47.250. contribuția Asociației Fotbal Club Fair Play.