Hotărârea nr. 43/2019

Hotărârea nr. 43/28.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Rahova, fotbal și feminitate.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind susținerea proiectului ”Rahova, fotbal și feminitate”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2019.02.19 - 06/19.02.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Proiectul depus de Asociația Fotbal Club Fair-Play București înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub numărul CCTSI-2019.01.14 - 05 / 14.01.2019,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul ”Rahova, fotbal și feminitate”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 4'A /28.02.2019privind sprijinirea proiectului ”Rahova, fotbal și feminitate”

a.      ”Rahova, fotbal și feminitate”

  • b.      Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Asociația Fotbal Club Fair l’lay.

  • c.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Asociația Fotbal Club Fair Play, intenționează să continue dezvoltarea și promovarea fotbalului feminin de performanță în Sectorul 5, prin sprijinirea proiectului "Rahova, fotbal și feminitate”, dezvoltat de Clubul de Fotbal Feminin Fair Play București. Proiectul își propune creșterea numărului de practicante a fotbalului feminin din Sectorul 5, prin identificarea, selecția și promovarea tinerelor talente și integrarea acestora într-un sistem de pregătire care să le permită activarea, la un anumit moment, în cele 3 Ligi de fotbal feminin din România, inclusiv trimiterea celor mai talentate jucătoare în loturile naționale. Asociația își propune dezvoltarea permanentă a activității de pregătire sportivă, îmbunătățirea bazei materiale și a condițiilor specifice de susținere a efortului în sportul de performanță, precum și participarea cu echipele de Junioare și Senioare în competiții la cel mai înalt nivel, organizate de Federația Română de Fotbal pe plan național. In urma finanțării obținute pe parcursul anului 2018, Asociația Fotbal Club Fair Play București s-a calificat în optimile Cupei României și a promovat o sportivă în Lotul Național de Junioare; a desfășurat proceduri de selecție, antrenament și o competiție, în care au fost antrenate majoritatea școlilor din Sectorul 5.

  • d.      Beneficiari direcți: Grup țintă: Grupa de Senioare (24 sportive, membre AFC Fair Play București), Grupa de Junioare (24 sportive, membre AFC Fair Play București), Grupa de Junioare Mici (16 sportive, membre AFC Fair Play București), 4 grupe de inițiere, formate din elevele selecționate din școlile din Sectorul 5(12 sportive/grupă), elevele înmatriculate în școlile și liceele din Sectorul 5 (aproximativ 1500 eleve);

  • e.      Locație: Sectorul 5, București;

  • f.       Buget estimativ 298.796 lei.