Hotărârea nr. 306/2019

Hotărârea nr. 306/17.12.2019 privind aprobarea proiectului „POVEȘTI DE IARNĂ ÎN SECTORUL 5”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „POVEȘTI DE IARNĂ ÎN SECTORUL 5”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI-2019.12.10-24 din data de 10.12.2019;

Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5.

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

în temeiul art. 139 alin. (1), art.140, art. 166 alin. (2) lit. m) și art. 243 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „POVEȘTI DE IARNĂ ÎN SECTORUL 5”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în data de 17 noiembrie 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexă la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. 3C6     /17.12.2019

privind aprobarea proiectului "POVEȘTI DE IARNĂ ÎN SECTORUL 5”

1.   ” POVEȘTI DE IARNĂ ÎN SECTORUL 5”

  • a.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”,

  • b.     Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își propune implementarea proiectului ” POVEȘTI DE IARNĂ ÎN SECTORUL 5”.

Prezentul proiect are în vedere desfășurarea unor activități cultural artistice în spații neconvenționale de pe raza Sectorului 5, în parcuri, unde încercăm să amenajăm un cadru de poveste care să le ofere copiilor bucuria primilor fulgi de zăpadă, bucuria colindelor si a activităților de iarnă, acum când este o perioadă magică. Copiii au mari așteptări, iar noi, autoritățile locale alături de părinții, facem tot posibilul să le oferim copiilor momente și amintiri frumoase, într-un cadru de poveste.

întrecerile sportive specifice acestei perioade fac parte din programul de desfășurare a activităților specifice atât pentru faptul că sunt activități specifice cât și pentru faptul că zăpada creează un decor de poveste și cadru numai bun pentru joacă. Activitățile specifice acestei perioade implică atât copii cât și părinții, rolul educativ al acestor activități fiind accentuat în acest fel.

Pentru o bună derulare a acestui proiect, se are în vedere crearea unui cadru natural, un spațiu amenajat cu rol de educație atât cultural-artistică cât și sportivă, la înalte standarde, spațiu dedicat exclusiv desfășurării unor activități de iarnă, cât și a unor activității cultural artistice.

  • c.      Bugetul estimat al acestui proiect este de 1.600.000 lei;

  • d.     Beneficiari direcți: elevii din Sectorul 5, cadre didactice, părinții;

  • e.      Membrii ai comunității locale implicate în proiect, beneficiare: elevi, cadre didactice, locuitori ai Sectorului.

  • f.      Perioadă de desfășurare: 2019- 2020.