Hotărârea nr. 305/2019

Hotărârea nr. 305/17.12.2019 privind aprobarea proiectului „ACADEMIA DE ȘAH FLORIN GHEORGHIU”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „ACADEMIA DE ȘAH FLORIN GHEORGHIU”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr.

CCTSI-2019.12.10-23 din data de 10.12.2019;

Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5.

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

în temeiul art. 139 alin. (1), ari. 140, art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 243 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „ACADEMIA DE ȘAH FLORIN GHEORGHIU”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în data de 17 noiembrie 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexă la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. 305    /17.12.2019

privind aprobarea proiectului "ACADEMIA DE ȘAH FLORIN GHEORGHIU”

1. "ACADEMIA DE ȘAH FLORIN GHEORGHIU”

  • a.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”,

  • b.     Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” își propune implementarea proiectului "ACADEMIA DE ȘAH FLORIN GHEORGHIU”. Prezentul proiect vizează înființarea unei Academii de șah, un proiect și un concept nou, prin care elevii, copii, tinerii din instituțiile din Sectorul 5 vor avea o alternativă educațională, un spațiu unde cei inițiați să își dezvolte abilitățile acestui sport, iar cei care vor să învețe tainele acestuia să aibă posibilitatea să facă acest lucru de la Mari Maeștrii Internaționali, de la antrenori experimentați, unul dintre aceștia fiind MMI Florin Gheorghiu, cel care a avut inițiativa înființării acestei forme de pregătire. Propunerea înființării acestei Academii de șah a fost înaintată odată cu disputarea simultanului de șah dintre MMI Florin Gheorghiu și MMI Rafael Vaganian multiplu campion mondial, ocazie cu care a fost remarcat interesul copiilor din sectorul 5, în mod special cel al copiilor din învățământul primar.

La acest proiect vor participa un număr de peste 200 de elevi din Sectorul 5, legitimați și nelegitimați ai cluburilor sportive de profil care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 5, având ocazia să învețe de la MMI Florin Gheorghiu secretele acestui sport al minții.

Pentru o bună derulare a acestui proiect, se are în vedere crearea unui spațiu de nivel european de educație și formare, la înalte standarde, dotat cu toate utilitățile necesare desfășurării orelor de curs, a simultanelor și jocurilor demonstrative, în mod special mese de șah, echipamente necesare, tablă și piese de șah, spațiu dedicat exclusiv desfășurării acestei activități

  • c.      Beneficiari direcți: elevii din Sectorul 5, aproximativ 200, antrenori, MMI ai șahului.

  • d.     Membrii ai comunității locale implicate în proiect, beneficiare : elevi, profesori de educație fizică și sport, cadre didactice, locuitori ai Sectorului.

  • e.     Perioadă de desfășurare: 2020.


PREȘlfl..r ~ ~^V~MNȚĂ, ALEXANDRI! sl$BA'S'lTAN' lazarov


mln