Hotărârea nr. 297/2019

Hotărârea nr. 297/03.12.2019 privind prelungirea proiectului „Sprijin pentru educație – Universitatea București” pe parcursul anului 2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind prelungirea proiectului „Sprijin pentru educație - Universitatea București” pe parcursul anului 2020

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu r»r. CCTSI-2019.1 1.29-03 din data de 29.1 1.2019;

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 ;

Luând în considerare:

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”; -Solicitarea depusă de Universitatea București, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” sub nr. CCTSI-2019.11.28- 05 din data de 28.1 1.2019,

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 243, alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea proiectul „Sprijin pentru educație - Universitatea București”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” pe parcursul anului 2020, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA 1

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr.             U %/S

privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru educație - Universitatea București”

  • a.     „Sprijin pentru educație - Universitatea București”

  • b.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

  • c.     Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” își propune să prelungească proiectul socio-educativ „Sprijin pentru educație - Universitatea București” pe parcursul anului 2020. Proiectul are în vedere oferirea unui sprijin financiar Universității în vederea modernizării bazei sportive existente, precum și în vederea amenajării unei zone de relaxare, spațiu verde, în curtea imobilului situat în Bulevardul M. Kogălniceanu Nr. 36-46, Sector 5, București, locație unde funcționează Facultatea de Drept - Rectoratul Universității din București. Aceste lucrări de modernizare vor presupune înlocuirea gazonului de pe terenul de mare de fotbal (gazonul vechi urmând a fi utilizat în vederea reamenajării tenerului mic de fotbal/handbal/baschet), înlocuirea plasei de protecție outdoor pentru spatele porților, montarea vechiului gazon pe terenul sportiv de dimensiuni mai reduse, precum și amenajarea spațiului verde, din incinta curții Facultății de Drept, aflat lângă PETROM, și transformarea lui într-o zonă destinată relaxării, cu bănci.

Complexitatea lucrărilor care se dorește a fi efectuate, necesitatea obținerii avizelor și devizelor de construcție, precum și timpul necesar achizițiilor, fac imposibilă finalizarea lucrărilor până la închiderea exercițiului financiar pe anul 2019; motiv pentru care este solicitată durata de implementare și pe parcursul anului 2020.

  • d.     Perioadă de desfășurare: pe parcursul anului 2020.

  • e.      Beneficiari direcți: studenții și profesorii din cadrul Universității București;

  • f.      Locație: Bulevardul M. Kogălniceanu Nr. 36 - 46, Sector 5, Facultatea de Drept -Universitatea din București.

  • g.     Bugetul estimativ este de 500.000 lei.