Hotărârea nr. 282/2019

Hotărârea nr. 282/26.11.2019 privind aprobarea proiectului ”Vine, vine Moș Crăciun!”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Vine, vine Moș Crăciun!”

Având în vedere:

Raportul comun de de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, cu nr. CCTSI-2019.11.25 - 02 din data de 25.1 1.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Solicitarea depusă de Direcția de învățământ, Tineret și Sport, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub nr. CCTSI-2019.1 1.22 - 14 din data de 22.1 1.2019,

în temeiul art.129 alin.(7) lit. a), d) și e), art. 139 alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (2) lit. 1) și alin. 243 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Vine, vine Moș Crăciun!”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în colaborare cu Direcția de învățământ, Tineret și Sport, din cadrul Primăriei Sectorului 5, în perioada decembrie 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 — Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Titlul „Cheltuieli curente”.

Art. 3 - P rimarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DT ȘEDINȚA, ALEXANDRU SEBAȘtÎAN LAZAROV

Nr.       Z26.11.2019

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. $d/26.11.2019

privind aprobarea proiectului „Vine, vine Moș Crăciun!”

1. „Vine, vine Moș Crăciun!”

  • a.      Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în colaborare cu Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sector 5;

  • b.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în colaborare cu Direcția de învățământ, Tineret și Sport, își propun implementarea proiectului „Vine, vine Moș Crăciun!”. Proiectul are în vedere oferirea unor cadouri de Crăciun tuturor copiilor și profesorilor din Sectorul 5. Astfel, copiii înmatriculați în unitățile de învățământ din Sectorul 5, grădinițe, școli primare, școli gimnaziale și licee, profesorii, educatorii și personalul auxiliar din aceste unități școlare vor primi, fiecare, un cadou surpriză din partea lui Moș Crăciun. Prin intermediul proiectului toți copiii din Sectorul 5, proveniți din medii dezavantajate, din familii cu situație materială precară, sau nu, vor primi anul acesta un cadou de Crăciun și se vor bucura în comunitate, alături de colegii lor, de Sărbătorile de iarnă. Ideea de a oferi un cadou de Crăciun fiecărui elev și profesor din Sectorul 5 are la bază: Situația economică precară a unor segmente importante din cadrul comunității locale a Sectorului 5 - cu referire la comunitățile din ZUM Ferentari și Rahova; în cadrul comunităților marginalizate, copiii și bătrânii sunt persoanele cele mai afectate; necesitatea de a sprijini copiii din cadrul comunităților marginalizate; este necesar ca fiecare copil să simtă bucuria sărbătorilor de iarnă și emoția de a primi un cadou;

sărbătorirea Crăciunului în cadrul comunității școlare și transformarea calitativă a școlii dintr-un loc al obligațiilor într-o comunitate a experiențelor plăcute alături de prieteni.

  • c.      Perioadă de desfășurare: decembrie 2019.

  • d.      Beneficiari direcți: aproximativ 33.000 de copii înmatriculați în unitățile de învățământ (grădinițe, școli, licee) de pe raza Sectorul 5; cadre didactice și personal auxiliar: aproximativ 3.100 persoane.

  • e.      Locație: toate unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 5;

  • f.       Bugetul estimativ este de aproximativ 300 lei, pentru fiecare beneficiar.

PREȘEDINTE^ DE ȘEDINȚĂ,

i //')                '

ALEXANDRU SRWASTIAN LAZAROV