Hotărârea nr. 243/2019

Hotărârea nr. 243/31.10.2019 privind aprobarea proiectului ”DIGITALIZAREA: VIITORUL EDUCAȚIEI”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „DIGITALIZAREA: VIITORUL EDUCAȚIEI”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI - 2019.10.24 - 12 din data de 24.10.2019;

Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5 ;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan

Iordache”;


în temeiul art.139 alin.(l), art.140 alin.(l), art.166 alin.(2) lit I) și art 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „DIGITALIZAREA: VIITORUL EDUCAȚIEI”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în perioada noiembrie-decembrie 2019, conform anexe: la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 2- Sumele necesare realizării proiectului cuprins în anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Titlul „Cheltuieli curente” -20.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.          /31.10.2019
privind aprobarea proiectului ”DIGITALIZAREA: VIITORUL EDUCAȚIEI”

1.   ” DIGITALIZAREA: VIITORUL EDUCAȚIEI”

  • a.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”,

  • b.     Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își propune implementarea proiectului "DIGITALIZAREA: VIITORUL EDUCAȚIEI”, proiect care presupune crearea unui parteneriat între instituțiile noastre, prin care, instituția noastră să contribuie la achiziționarea de echipamente, dotări digitale de tip laptop, tablete, imprimante color, table electronice, etc., pentru fiecare after school/școală, echipamente care să sprijine demersul acestora în procesul de digitalizare a procesului de învățământ, într-un mod experimental, în cadrul programului ce se desfășoară în timpul și după orele de curs.

Transformarea digitală a educației este accelerată de progresul rapid al noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, robotica, tehnologiile de tip cloud computing și blockchain.

Este extrem de important ca fiecare elev să investească în competențele sale digitale pe tot parcursul vieții. Deși transformarea digitală oferă numeroase oportunități, în prezent cel mai mare risc este ca societatea să nu fie îndeajuns de pregătită pentru viitor. Proiectul propus, "DIGITALIZAREA: VIITORUL EDUCAȚIEI”, vine în întâmpinarea acestei nevoi contribuind la pregătirea pentru viitor a elevilor din Sectorul 5, din cele zece unități de învățământ prinse în acest proiect. Instituțiile de învățământ care sunt vizate în acest proiect sunt: Liceul Teoretic ’Ton Barbu”, Școala Gimnazială nr. 136, Liceul Teoretic "Ștefan Odobleja”, Școala Gimnazială "Mircea Sântimbreanu”, Școala Gimnazială nr. 143, Școala Gimnazială nr. 144, Școala Gimnazială "Petrache Poenaru”, Școala Gimnazială ”George Călinescu”, Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu”, Școala Gimnazială nr.280.

  • c.      Bugetul estimativ este de aproximativ 165.000 lei/per unitate de învățământ;

  • d.      Beneficiari direcți: elevi din Sectorul 5 implicați în proiect, aproximativ 5.000.

  • e.      Membrii ai comunității locale implicate în proiect, beneficiare : profesori de informatică, cadre didactice, părinți, locuitorii ai Sectorului 5.

  • f.      Perioadă de desfășurare: noiembrie-decembrie 2019.

ALEXANZAROV