Hotărârea nr. 242/2019

Hotărârea nr. 242/31.10.2019 privind aprobarea proiectului ”REGALA DE ȘAH: ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „REGALA DE ȘAH: ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI - 2019.10.24 -13 din data de 24.10.2019;

Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5 ;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

în temeiul art.139 alin.(l), art.140 alin. (1), art.166 alin.(2) lit. 1) și art. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „REGALA DE ȘAH: ÎNTRE TRECUT Șl VIITOR”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în data de 17 noiembrie 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Titlul „Cheltuieli curente”.

Art. 3 — Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.          Z31.10.2019

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr.

privind aprobarea proiectului ” REGALA DE ȘAH: ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR”

1. "REGALA DE ȘAH: ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR”

  • a.      Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”,

  • b.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” își propune implementarea proiectului ” REGALA DE ȘAH: ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR”, proiect propus de Asociația Români Pentru România București și, vizează susținerea unui simultan de șah, între două glorii mondiale ale șahului, MMI Florin Enache, fost multiplu campion nașional de șah și câștigător al multor turnee internaționale, contra MMI Rafael Vaganian, care a obținut statutul de Grandmaster Internațional în 1971, la vârsta neobișnuit de tânără de 19 ani, în urma unui rezultat excelent la turneul Vrnjacka Banja din același an, unde a ocupat locul întâi în fața lui Leonid Stein și Ljubomir Ljubojevic. Se estimează că de-a lungul carierei a câștigat peste 30 de turnee internaționale.

La acest eveniment de talie internațională, vor participa la un concurs de șah în sistem piramidal, un număr de peste 200 de elevi din Sectorul 5, legitimați și nelegitimați ai cluburilor sportive de profil care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 5.

După finalizarea simultanului de șah dintre cei doi Mari Maeștri Internaționali, se va edita o carte despre acest eveniment intitulată: "Călători în Olimpul șahului”, carte ce va fi realizată de prozatorul Ioan T. Lazăr, membru al Uniunii Scriitorilor, Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film și al Asociației Ziariștilor din România, președinte al Asociației Români Pentru România și autorul a peste cincizeci de lucrări pe diferite teme. Implementarea acestui proiect ambițios presupune crearea unui cadru de colaborare extins între administrația publică și unitățile de învățământ din Sectorul 5.

  • c.      Bugetul estimativ este de aproximativ 38.000 lei (medalii, cupe, protocol participanți, onorarii MMI, arbitraj, editarea cărții)

  • d.      Beneficiari direcți: elevi din Sectorul 5 implicați în proiect, aproximativ 200, doi MMI ai șahului, publicul spectator.

  • e.      Membrii ai comunității locale implicate în proiect, beneficiare : elevi, profesori de educație fizică și sport, cadre didactice, locuitori ai Sectorului

  • f.      Perioadă de desfășurare: 17 noiembrie 2019.