Hotărârea nr. 209/2019

Hotărârea nr. 209/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”Premierea elevilor sportivi și profesorilor aparținând Clubului Sportiv Școlar Steaua”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "Premierea elevilor-sportivi și profesorilor aparținând Clubului Sportiv Școlar "Steaua”

Având în vedere:

Adresa Clubului Sportiv Școlar "Steaua” cu nr. 345/01.07.2019 înregistrată la Centrul C ultural și de Tineret "Ștefan lordache” cu nr. CCTS1-2019.07.01 -08 din data de 01.07.2019

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu nr. CCTSI-2019.09.19-03 din data de 19.09.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

în temeiul art.139 alin.(l), art.140 alin.(l), art.166 alin.(2) lit. I) și art. 243 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă proiectul "Premierea elevilor-sportivi și profesorilor aparținând Clubului Sportiv Școlar "Steaua”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în perioada septembrie - decembrie 2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2- Sumele necesare realizării proiectului cuprins în anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

Art.3 - Metodologia necesară implementării proiectului "Premierea elevilor-sportivi și profesorilor aparținând Clubului Sportiv Școlar "Steaua”, este conform H.G. nr. 1447/2007 cu modificările apărute în H.G. nr. 720/2016, în valoare totală de 82.250 lei.

Art.4 -Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

privind premierea elevilor-sportivi și profesorilor aparținând Clubului Sportiv Școlar "Steaua”

1. ” Premierea elevilor-sportivi și profesorilor aparținând Clubului Sportiv Școlar "Steaua”"

  • a.      Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”,

  • b.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” își propune să susțină performanța și să premieze elevii sportivi și profesorii coordonatori ai acestora aparținând Clubului Sportiv Școlar "Steaua” pentru rezultatele remarcabile obținute în cadrul campionatelor naționale școlare și de juniori.

  • c.      Implementarea proiectului "Premierea elevilor-sportivi și profesorilor aparținând Clubului Sportiv Școlar "Steaua”, care vizează susținerea unui număr de 46 de elevi-sportivi și 12 profesori aparținând Clubului Sportiv Școlar "Steaua” care au obținut rezultate remarcabile la competițiile naționale școlare și de juniori. In semn de apreciere a eforturilor depuse de aceștia și din dorința de a crea și de a stimula un mediu competițional mai amplu, cât și de a recunoaște efortul rezultatelor și a valorii elevilor sportivi din Sectorul 5, ne dorim să le oferim acestora stimulente financiare în valoare de 82.250 lei. Instituția noastră a derulat de-a lungul timpului o serie de proiecte menite să sprijine elevii din Sectorul 5, având ca obiectiv încurajarea, susținerea și promovarea performanței în orice domeniu, atât în procesul de învățământ cât și în plan social.

Acest proiect își propune să dezvolte relația dintre administrația publică locală și societatea civilă, în speță elevii sportivi și profesorii coordonatori ai acestora, din cadrul Clubului Sportiv Școlar "Steaua” din Sectorul 5, să fie un factor de coeziune și de stabilitate socială, mizând pe faptul că sprijinul acordat acestor elevi și profesori poate avea efect pe termen mediu și lung în limitarea migrației tinerilor sportivi și determinarea acestora să se implice în activități sociale și în dezvoltarea societății românești, dezvoltarea Sectorului 5.

  • d.      Bugetul estimativ este de 82.250 lei.

  • e.      46 de elevi sportivi și 12 profesori coordonatori aparținând Clubului Sportiv Școlar "Steaua”

  • f.      Perioadă de desfășurare: septembrie - decembrie 2019.