Hotărârea nr. 208/2019

Hotărârea nr. 208/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”Sprijin pentru educație – Universitatea București”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru educație - Universitatea București”

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI-2019.09.18- 13 din data de 18.09.2019;

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 ;

Luând în considerare:

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; -Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”; -Solicitarea depusă de Universitatea București, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub nr. CCTSI-2019.09.16 - 16 din data de 16.09.2019,

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 243, alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Sprijin pentru educație - Universitatea București”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fî utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 20$ /26.09.2019ANEXA la H.C.L. Sector 5 nr. 20$ /26.09.2019

privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru educație - Universitatea București”

  • a.

  • b.

  • c.


  • d.

  • e.

  • f.


„Sprijin pentru educație - Universitatea București”

Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își propune implementarea proiectului socio-educativ „Sprijin pentru educație - Universitatea București”. Proiectul are în vedere oferirea unui sprijin financiar Universității în vederea modernizării bazei sportive existente, precum și în vederea amenajării unei zone de relaxare, spațiu verde, în curtea imobilului situat în Bulevardul M. Kogălniceanu Nr. 36 - 46, Sector 5, București, locație unde funcționează Facultatea de Drept - Rectoratul Universității din București. Aceste lucrări de modernizare vor presupune înlocuirea gazonului de pe terenul de mare de fotbal (gazonul vechi urmând a fi utilizat în vederea reamenajării tenerului mic de fotbal/handbal/baschet), înlocuirea plasei de protecție outdoor pentru spatele porților, montarea vechiului gazon pe terenul sportiv de dimensiuni mai reduse, precum și amenajarea spațiului verde, din incinta curții Facultății de Drept, aflat lângă PETROM, și transformarea lui într o zonă destinată relaxării, cu bănci.

Lucrările solicitate vor aduce reale beneficii comunității universitare, și nu numai prin: oferirea unui spațiu de relaxare, în incinta curții Facultății de Drept, de care vor beneficia toți studenții înscriși la Universitatea București; îmbunătățirea infrastructurii sportive a Universității București, cu reale beneficii pentru toți studenții Universității; aducerea infrastructurii Universității București la standarde europene; crearea unei baze colaborative între autoritățile locale și instituțiile de învățământ superior din Sectorul 5, cu beneficii reale pentru comunitate.

Perioadă de desfășurare: în cursul anului 2019;

Beneficiari direcți: studenții și profesorii din cadrul Universității București; Locație: Bulevardul M. Kogălniceanu Nr. 36 - 46, Sector 5, unde funcționează Facultatea de Drept - Rectoratul Universității din București.

Bugetul estimativ este de 500.000 lei.