Hotărârea nr. 192/2019

Hotărârea nr. 192/27.08.2019 privind aprobarea proiectului „Alfabetizare digitală pentru seniori”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Alfabetizare digitală pentru seniori”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI-2019.08.23 - 10 din data de 23.08.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5.

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Solicitarea depusă de „Asociația pentru Voluntariat Social”, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub nr. CCTSI-2019.07.25 - 01 din data de 25.07.2019,

în temeiul ari. 139 alin. (1), art. 140 alin (1), art. 166 alin. (2) lit. m) și ari. 243 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Alfabetizare digitală pentru seniori”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” ce se va desfășura în perioada 7 octombrie - 9 decembrie 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexă la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CO.

SECRETAR GENEB

ELENA LUM

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ALEXAND             IZAROV


Nr. I3Z /27.08.2019Anexă H.C.L. nr.       Z27.08.2019

privind aprobarea proiectului „Alfabetizare digitală pentru seniori”

a.     „Alfabetizare digitală pentru seniori”

  • b.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu „Asociația pentru Voluntariat Social”;

  • c.     Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în parteneriat cu „Asociația pentru Voluntariat Social”, își propun implementarea programului socio-educativ „Alfabetizare digitală pentru seniori”. Proiectul vizează încurajarea populației vârstnice în dobândirea de competențe digitale, în vederea reducerii decalajului generațional, precum și vederea adaptării acestui segment al populației la transformările pe care „era digitală” le aduce în societatea contemporană, prin implicarea a aproximativ 200 de seniori într-un program care vizează educarea în tehnologiile digitale. Programul socio-educativ „Alfabetizare digitală pentru seniori” are ca scop: promovarea învățării continue în rândul populației vârstnice, precum și a beneficiilor acesteia; promovarea, în rândul seniorilor din Municipiul București, a beneficiilor folosirii internetului, atât ca metodă de a-și petrece timpul liber, cât și ca mijloc facil de a menține relațiile cu familia, prin intermediul rețelelor/aplicațiilor de socializare, prin e-mail sau Skype și organizarea unor training-uri destinate formării și dezvoltării unor competențe de comunicare online pentru persoanele vârstnice din Sectorul 5.

  • d.     Perioadă de desfășurare: 7 octombrie - 9 decembrie 2019.

  • e.     Beneficiari direcți: 200 de persoane vârstnice domicialiate pe raza Sectorului 5; Beneficiari indirecți: 1.200 persoane, luând în calcul faptul că fiecare participant la training va menține ulterior proiectului legătura online cu câte 2 membri ai familiei (400 beneficiari indirecți - membri ai familiilor participanților), dar și faptul că persoanele selectate pentru a participa la activitățile proiectului vor disemina informația în rândul a 4 cunoștințe fiecare (800 beneficiari indirecți - cunoștințe ale participanților).

  • f.      Locație: Sectorul 5;

  • g.     Bugetul estimativ este de 260.500 lei, dintre care 38.000 contribuția „Asociației pentru Voluntariat Social”, iar 222.500 contribuția Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” (85,41% din totalul proiectului);

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ALEXANDRU SEBASTlAN LAZAROV