Hotărârea nr. 177/2019

Hotărârea nr. 177/19.08.2019 privind aprobarea modificării Statului de Funcții și grilei de salarizare a personalului Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de Funcții și Grilei de salarizare a personalului Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2019.08.12 -01 / 12.08.2019;

Referatul de aprobare nr. R DATJ 13/13.08.2019;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131/21.11.2016 privind aprobarea înființării Centrului Cultural și de Tinerel „Ștefan Iordache” și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 343/10.12.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural și de Filierei „Ștefan Iordache”;

Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 55/28.0.3.2019 privind Salariile de bază din cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” Sector 5 stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu 01 aprilie 2019;

în temeiul art. 139 alin. (1), art. 140 și art. 166 alin. (2), lit. f, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea Statului de Funcții și a Grilei de salarizare a personalului Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, potrivit Anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - P rimarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. W/i 9.08.2019ANEXA nr./.la H.C.L. Sector 5 Nr. _/l 9.08.2019

STAT DE FUNCȚII

Centrul Cultural și de Tineret „ ȘTEFAN IORDACHE”

Nr. poz.

Numele, prenumele/

VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

Funcția contractuală

Grad/Treaptă profesională

Nivelul studiilor

Nr. personal

de conducere

de execuție

CONDUCERE 1

1

Director General

Gr. 11

S

1

Compartiment Economic 1+3

2

Șef Compartiment

Gr. II

S

1

3

Inspector de Specialitate

Gr. IA

s

1

4

Inspector de Specialitate

Gr. IA

s

1

5

Inspector de Specialitate

Gr. IA/l/II

s

1

Biroul Administrativ și Resurse Umane 1+5

6

Șef Birou

Gr. 11

s

1

7

Inspector de Specialitate

Gr. IA/l/II

s

1

8

Inspector de Specialitate

Gr. IA/1/11

s

1

9

Administrator Imobile

M/G

1

10

Șofer

M/G

1

1 1

Inspector Resurse Umane

Gr. IA/l/II

S

1

Biroul Cultural, Proiecte, Evenimente și

Comunicare 1+5

12

Șef Birou

Gr. 11

S

1

13

Inspector de Specialitate

Gr. IA/l/II

S

1

14

Inspector de Specialitate

Gr. IA/I/11

S

1

15

Inspector de Specialitate

Gr. IA/1/11

S

1

16

Inspector de Specialitate

Gr. IA/I/11

S

1

17

Inspector de Specialitate

Gr. IA/I/11

S

1

Biroul Achiziții, Investiții, Marketing și

Dezvoltare 1+5

18

Șef Birou

Gr. 11

s

1

19

Consilier achiziții publice

Gr. IA/1/11

s

1

20

Consilier achiziții publice

Gr. IA/I/II

s

1

21

Consilier achiziții publice

Gr. IA/I/II

s

1

22

Consilier achiziții publice

Gr. 1A/I/II

S

I

23

Consilier achiziții publice

Gr. IA/1/II

S

1

Compartimentul Juridic

24

Consilier Juridic

Gr. 1A/1/1I

S

1

Compartimentul Secretariat-Registratură

25

Secretar

M/G

1

Transformarea posturilor se face de către Directorul General cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în buget. Nr. total de funcții de conducere

Nr. total de funcții de execuție

Nr. total de funcții în instituție

Ă/ .

PREȘEpBMȚEJ^Ol ALEXANDRU Ssfi&


T1ANLAZAROVSECRETARIG


ELENA LUMI


IȚA FJETRESCU


GRILA SALARIZARE

a personalului Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache"

stabilită conform Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Funcția

Gradul / Treapta profesională

Nivel de

studii

Gradația

Salariul de

bază

Coeficient corespunzător

Director General

II

S

12000

5,77

Contabil Șef / Șef

Compartiment Economic

II

S

10500

5,05

Sef Birou / Sef Oficiu

II

s

8000

3,85

Inspector specialitate /

Consilier achiziții publice

IA

s

5

5365

2,58

s

4

5234

2,52

s

3

5106

2,45

s

2

4862

2,34

s

1

4629

2,23

s

0

4307

2,07

1

s

5

5166

2,48

s

4

5039

2,42

s

3

4916

2,36

s

2

4682

2,25

s

1

4459

2,14

s

0

4147

1,99

11

s

5

4968

2,39

s

4

4846

2,33

s

3

4727

2,27

s

2

4502

2,16

s

1

4287

2,06

s

0

3988

1,92

Consilier juridic

IA

s

5

6931

Q A O

3,33

s

4

6762

3,25

s

3

6597

3,17

s

2

6282

3,02

s

1

5983

2,88

s

0

5565

2,68

I

s

5

6083

2,92

s

4

5720

2,75

s

3

5580

2,68

s

2

5314

2,55

s

1

5061

2,43

s

0

4708

2,26

II

s

5

5658

2,72

s

4

5520

2,65

s

3

5385

2,59

s

2

5129

2.47

s

1

4885

2,35

s

0

4544

2,18

M/G

5

3499

1,68

Șofer

M/G

4

3414

1,64

M/G

n J

3330

1,60

M/G

2

3170

1,52

M/G

1

3019

1,45

M/G

0

2808

1,35

Administrator imobil

M/G

5

3797

1,83

M/G

4

3704

1,78

M/G

o

J

3613

1,74

M/G

2

3439

1,65

M/G

1

3276

1,58

M/G

0

3047

1,46

Secretară

M/G

5

3697

1,78

M/G

4

3605

1,73

M/G

3

3518

1,69

M/G

2

3349

1,61

M/G

1

3190

1,53

M/G

0

2967

1,43

  • 1. Personalul care exercită activitatea de control finaciar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%;

  • 2. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul;

  • 3. Salariul de bază pentru funcțiile de conducere cuprinde sporul de vechime în muncă la nivelul maxim.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECTOR 5

TRESCSECRETAR/G

ELENA LEMl'NI