Hotărârea nr. 176/2019

Hotărârea nr. 176/19.08.2019 privind aprobarea proiectului ” Nadia Sports Experience”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Nadia Sports Experience”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu nr. CCTSI - 2019.08.09 - 02 din data de 09.08.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R DAT.I 14/13.08.2019;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Solicitarea depusă de Fundația ”Nadia Comăneci”, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu nr. CCTSI - 2019.07.03 - 05, din data de 03.07.2019,

în temeiul art. 139 alin.(l), art.140 alin. 1 și art.166 alin.(2) lit.m din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Nadia Sports Experience”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în cursul anului 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

Art. 3 - Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA la Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 5 Nr.       / 19.08.2019

privind aprobarea proiectului ”Nadia Sports Experience”

1. ”Nadia Sports Expericnce”

  • a.      Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Fundația ”Nadia Comăneci”

  • b.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în parteneriat cu Fundația ”Nadia Comăneci”, își propun implementarea programului social - sportiv "Nadia Sport Experience”. Programul social-sportiv ”Nadia Sports Experience” își propune să promoveze excelența, performanța, un stil de viață sănător și responsabil, responsabilitatea civică și grijă față de mediu, prin încurajarea și promovarea practicării sportului și a sportului de performanță. Programul este structurat pe mai multe niveluri: "Pașaport pentru sport”, o Campanie de informare la nivelul Sectorului 5 privind beneficiile practicării sportului de masă și de club; "Pașaport pentru sport -Sector 5”, ediția a Il-a - Program de testare și îndrumare a micilor sportivi, realizat sub forma unui Festival al Sportului, în locația Parcul Sebastian din Sectorul 5 și ”Start-up Pașaport pentru Sport” - burse sportive pentru copiii talentați în practicarea următoarelor discupline sportive: atletism, gimnastică artistică și ritmică, lupte greco-romane, judo, scrimă, badminton, volei, handbal, tenis de masa și baschet.

  • c.      Perioadă de desfășurare: septembrie - decembrie 2019, perioada de desfășurare a evenimentului: 5-6 octombrie 2019.

  • d.       Beneficiari direcți:

Copii și elevi din Sectorul 5 implicați în activitate: minimum 10.000.

Cadre didactice, reprezentanți ai școlilor, cluburilor sportive și asociațiilor neguvernamentale, din Sectorul 5 implicate în activitate: minimum 100.

Membrii ai comunității locale implicați în activitate: minim 30.000 de familii cu copii înscriși în unitățile de învățământ din Sectorul 5;

  • e.      Locații: școlile din Sectorul 5, Parcul Sebastian;

  • f.      Buget maxim alocat este de 490.000 lei, dintre care 49.000 contribuția Fundației „Nadia Comăneci”, iar 441.000 contribuția Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;