Hotărârea nr. 170/2019

Hotărârea nr. 170/19.08.2019 privind aprobarea tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de către Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de către Complexul Multifuncțional “Sf. Andrei”

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului nr. 12906/13.08.2019;

Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional "Sfântul Andrei” nr. 1286/12.08.2019;

Avizul Comisiei Buget, finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice . Ținând cont de:

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.l 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. I 39 alin.l, art. 140 alin.l, art. 166 alin.2 Iii. "1” și ale art. 243 alin. I lit. a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă criteriile de acordare și tarifele aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Complexul Multifuncțional “Sf. Andrei”, astfel cum sunt prezentate în Anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. F inanțarea serviciilor medicale se asigură de la bugetul local al Sectorului 5.

Art.3.Orice altă prevedere contrară, se abrogă.

Art.4.Directorul General al Complexului Multifuncțional "Sf. Andrei” și compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


TARIFELE AFERENTE PACHETELOR DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ

Nr. Crt.

Acte terapeutice

TARIFE

CM Sf.

Andrei PROPUSE

1

Consultație primară, stabilirea diagnosticului inițial, status dentar.

30

2

Model de studiu

30

3

Detartraj manual / ultrasunete și periaj / arcadă (cu sau fără anestezie)

50

4

Periaj profesional / arcadă

25

5

Air-flow / arcadă

20

6

Fluorizare / arcadă

60

7

Albire / arcadă

250

8

Sigilare dinte temporar / dinte

50

9

Sigilare sau obturație preventivă cu rășini / dinte permanent

60

10

Tratamentul cariei simple cu materiale compozite prin preparea cavității clasa 1 modificate (cu sau fără anestezie)

70

11

Tratamentul cariei simple cu materiale compozite prin preparea cavității clasa II modificate (cu sau fără anestezie)

90

12

Tratamentul cariei simple cu materiale compozite prin preparea cavității clasa III modificate (cu sau fără anestezie)

90

13

Tratamentul cariei simple cu materiale compozite prin preparea cavității clasa IV modificate (cu sau fără anestezie)

90

14

Tratamentul cariei simple cu materiale compozite prin preparea cavității clasa V modificate (cu sau fără anestezie)

90

15

Tratamentul cariei simple cu ciment ionomer de sticlă (cu sau fără anestezie)

80

16

Tratamentul cariei simple pe dinți temporari cu ciment ionomer de sticlă (cu sau fără anestezie)

70

Nr. Crt.

Acte terapeutice

TARIFE CM Șf. Andrei PROPUSE

17

Tratamentul cariei simple pe dinți temporari cu materiale composite (cu sau fără anestezie)

' 70

18

Pansament calmant / drenaj endodontic (include anestezie)

30

19

Obturația dintelui după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei monocanalari (cu sau (ară digă) (cu sau fără anestezie)

70

20

Obturația dintelui după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei pluricanalari (cu sau fără digă) (cu sau fără anestezie)

'   150

21

Obturația coronară a dinților devitali cu materiale compozite

100

22

Reconstituire corono radiculara cu fibra de sticla

150

23

Extirpare vitala ( cu anestezie) pluricanalari

.100

24

Extirpare vitala ( cu anestezie) monocanalari

70

25

Extipare devitala ( cu anestezie)

80

26

Tratamentul medicamentos al gangrenei

100

27

Dezobturare canal monocanalari

100

28

Dezobturare canal pluricanalari

130

TRATAMENT PARODONTIU MARGINAL

29

Chiuretaj pungilor prarodontale

70

30

Imobilizare dinți paradontotici (până la 6 elemente)

100

CHIRURGIE

31

Extracție dinți monoradiculari (include anestezia)

60

32

Extracție dinți pluriradiculari (include anestezia)

80

33

Extracție dinți temporari (include anestezia)

20

34

Alveolotomie (include anestezia)

200

35

Extracție dinți paradontotici (include anestezia)

50

36

Tratament alveolitei (cu sau fără anestezia)

60

37

Tratamentul medicamentos al pericoronaritei (cu sau fără anestezie)

30

38

Decapusonare (include anestezia)

60

PROTETICA

39

Reconstituire corono radiculara metalica

90

Nr. Crt.

Acte terapeutice

TARIFE

CM Sf.

Andrei PROPUSE

40

Reconstituire corono radiculara din oxid zirconiu

250

41

Reconstituire corono radiculara metalica cu claveta

. 150

42

Proteza parțială acrilică

750

43

Proteza totală acrilică

800

44

Captusirea protezei directă

120

45

Captusirea protezei indirectă

180

46

Reparație croșet metallic / croșet

100

47

Gutiera albire

150

48

Gutieră bruxism

120

49

Proteza scheletată

2000

50

Proteza scheletata cu clemente speciale

3200

51

Element special ancorare proteză scheletată

1000

52

Coroană / punte metalică turnată

120

53

1

Coroană / punte metalo-ceramică total fizionomică / element

300

54

Coroană / punte metalo-ceramică tip Weiser / element

200

55

Coroană / punte metalo-compozit total fizionomică / element

200

56

Coroană / punte metalo-compozit tip Weiser/ element

180

57

Coroană integral ceramic

700

58

Coroană / punte ceramică pe oxid de zirconiu total fizionomică/ element

700

59

Coroană punte / ceramică pe oxid de zirconiu tip Weisser / element

500

60

Coroană provizorie fizionomică - indirectă (acrilat/compozit)

80

61

Coroana provizorie fizionomică (prin tehnica Scutan)

40

62

Cimentare provizorie / element

15

63

Cimentare definitiva / element

30

64

Proteza Kemeny

250

65

Ablatie lucrare protetica / element

50

1MPLANTOLOGIE

66

Implant dentar

1000

67

Bont cicatrizare

100

Nr. Crt.

Acte terapeutice

TARIFE

CM Sf.

Andrei

PROPUSE

: ... < . ....          (V

68

Bont protetic (dacă nu este inclus în prețul implantului)

-      350

69

Coroană / punte metalo-ceramică pe implant / element

450

70

Coroană / punte ceramica pe oxid de zirconiu pe implant / element

800

71

Aditie osoasă / 0,5 grame

600

ORTODONTIE

72

Aparat ortodontic mobil / arcadă

500

73

Aparat ortodontic fix / bracketuri metalice / ceramice

1800

74

Aparat contentie / arcadă

150

75

Reparație aparat ortodontic

300

76

Șlefuire selectivă / dinte

10

****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonție și ortopedie dento-faciaiă.

PACHET SERVICII MEDICALE DERMATOLOGICE

Nr. Crt.

Acte Terapeutice

Tarif CM Sf.Andrei -lei

1

Consultație

80

2

Control

60

3

Dermatoscopie Leziune

40

4

Elecrocauterizare leziune(veruci vulgare, cheratoze seboreice,condiloame,granulom piogenic,nevi,papiloame)

70

5

Biopsie cutanata

90

6

Incizie si chiuretaj chist/furuncul/abcese

100

7

Excizie chirurgicala leziune benigna

100

8

Anestezie locala

30

9

Pansament

25

10

Extragere fire sutura

30

11

Chiuretare moluscum contagiosum/leziune

20

12

Infiltrații intralezionale

30

13

Tratament (intravenos,subcutanat

15

intra muscular,intravenos)

14

Examen lampa Wood

30

15

Fotofinder(fotografiere corporala totala)

200

Elarta dermatologica totala

16

Extracție corp străin

50

17

Tratament local al plăgii cutanate

30

18

Interpretare analize

40

19

Adeverința medicala

30

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE

Lista investigațiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală și medicină nucleară

Nr.crt

Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară

Tarif CM Sf.Andrei -lei-

1 Radiologie - Imagistica medicala

A. Investigații convenționale

1. investigații cu radiații ionizante

1

Examen radiologie cranian standard

18

2

Examen radiologie cranian în proiecție sinusuri anterioare ale feței

30

3

Examen radiologie părți schelet în 2 plaNURI

35

4

Radiografie de membre: braț/cot/antebraț/pumn/mână/șold/coapsă/genunchi/gambă/gleznă/picior/calcaneu

35

5

Examen radiologie articulații sacro-iliace

35

6

Examen radiologie centură scapulară

23

7

Examen radiologie coloană vertebrală/segment

35

8

Examen radiologie torace ansamblu

32

10

Examen radiologie torace osos (sau părți) în mai uite planuri /examen radiologie torace și organe toracice

32

11

Examen radiologie vizualizare generală a abdomenului nativ

32

12

Radiografie retroalveolară

15

2. Investigații neiradiante

13

Ecografie generală (abdomen + pelvis)

60

14

Ecografie abdomen

40

15

Ecografie pelvis

30

16

Ecografie Doppler vene/artere

60

17

Ecografie de organ/articulatie/parti moi

25

18

Ecografie tiroidă

40

B. Investigații de înaltă performanță

19

CT craniu nativ

110

20

CT buco-maxilo-facial nativ

130

21

CT regiune gât nativ

110

22

CT regiune toracică nativ

150

23

CT abdomen nativ

150

24

CT pelvis nativ

150

25

CT coloană vertebrală nativ/segment

50

26

CT membre nativ/membru

50

27

CT mastoidă

130

28

CT sinusuri

120

29

CT craniu nativ și cu substanță de contrast

350

30

CT hipofiză cu sustanță de contrast

350

31

CT buco-maxilo-facial nativ și cu substanță de contrast

380

32

CT regiune gât nativ și cu sustanță de contrast

350

33

CT regiune toracică nativ și cu sustanță de contrast

430

34

CT abdomen nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos

380

35

CT pelvis nativ și cu susbstanță de contrast administrată intravenos

380

36

CT coloană vertebrală nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos/segment

380

37

CT membre nativ și cu substanță de contrast asdministrată intravenos/membru

170

38

CT ureche internă

350

39

Uro CT

380

40

RMN cranio - cerebral nativ

400

41

RMN sinusuri

400

42

RMN gât nativ

400

43

RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ

400

44

RMN abdominal nativ

400

45

RMN pelvin nativ

400

46

RMN extremități nativ /segment (genunchi, cot, gleznă etc.)

400

47

RMN umăr nativ

400

48

RMN umăr nativ și cu substanță de contrast

600

49

RMN regiune cervicală nativ și cu substanță de contrast

600

50

RMN cranio-cerebral nativ și cu substanță de contrast

600

51

RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ și cu substanță de contr

600

52

RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast

600

53

RMN pelvin nativ și cu substanță de contrast

600

54

RMN extrem. Nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanță de contrast

600

55

RMN hipofiză cu substanță de contrast

600

56

Uro RMN cu substanță de contrast

750

57

RMN abdominal cu substanță dse contrast și colangio RMN

700

58

Colangio RMN

280

59

RMN sâni nativ

400

60

RMN sâni nativ și cu substanță de contrast

600

/fr&otf £9, tfet-          or

PACHET DE SERVICII MEDICALE PENTRU FIZIOKINETOTERAPIE

SERVICIU

C.M. SF. ANDREI

- preț lei -

Consultație inițiala medic

50

Kinetoterapie individual (50 min)

35

Kinetoterapie gravide (50 min)

35

Kinetoterapie grup (50 min)

15

Laserterapie

8

Magnetoterapie

8

Curent diadinamic

7

Curent interferential

8

Curent galvanic

10

TENS/electrostimulare

7

Ultrasunete

8

Unde scurte

10

Bioptron

10

Limfomasaj (25 min)

20

Reflexoterapie (10 min)

10

Masaj terapeutic/regiune (15 min)

20

Masaj terapeutic (50 min)

50

Crioterapie

30

Terapia TECAR/zona

30

PACHET kineto. individual 10 sed.

280

PACHET gimnastica gravide 10 sed.

280

PACHET kineto. grup 10 sed.

100

PACHET ultrasunet 10 sed.

70

PACHET laser 10 sed.

70

PACHET magnetoterapie 10 sed.

70

PACHET unde scurte 10 sed.

100

PACHET TECAR/zona 3 sed.

90

PACHET crioterapie 3 sed.

90

PACHET masaj/regiune 5 sed.

90

PACHET masaj (50 min) 5 sed.

200

PACHET curenti, dif. frecv. 10 sed.

100

A


PREȘEDINTE DE Ș ALEXANDRU SE

O# .Jofâ .


PACHET SERVICII MEDICALE - NUTRIȚIE

Nr. Crt

Acte terapeutice

Tarif CM Sf. Andrei

- lei -

1

Consult(copii/adulti)

50

2

Control nutriție

40

3

Pachet de consiliere nutriționala (4 sed.)

100

4

Testare glicemie

10

5

Plan de nutriție personalizat

50

6

Analiza corporala cu bioimpedanta

30

7

Interpretare analize

40PACHET SERVICII MEDICALE - OFTALMOLOGIE

Nr. Crt

Acte terapeutice

Tarif CM Sf. Andrei -

lei -

1

Consultație (copii/adulti)

50

2

Control (copii/adulti)

40

3

Examen oftalmologie (acuitate vizuala, examen pol anterior, examen fund de ochi)

130

4

Tonometrie oculara (masurarea tensiunii intraoculare)

40

5

Lavaj cai lacrimale

30

6

Extragere corp străin

70

7

Prescripție ochelari

30

8

Determinarea refracției

30

9

Testare simt cromatic

20

10

Pansament ocular

30

11

Interpretare analize

40

12

Adeverința medicala

30