Hotărârea nr. 156/2019

Hotărârea nr. 156/24.07.2019 privind privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor dc bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 24.07.2019.

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. R 5212/17.07.2019 a Primarului Sectorului 5;

 • -  Raportul de specialitate al Direcției de Resurse Umane înregistrat sub nr. R DRU 54/1 7.07.2019;

-- Procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de consultare potrivit dispozițiilor art.I 1 alin.l din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Avizid Comisiei Buget, Finanțe, l axe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 370 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

 • -  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin. (I) și art. I I din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (I), art. 140 și art. 166 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data de 01.08.2019 se aprobă modificarea și completarea I lotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102 / 28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor I. 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /ffi /24.07.2019

SALARIILE DE BAZA DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Stabilite conform Legii - Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice incepand cu 01 august 2019

Funcția

Grad/Treapta profesională

Nivel studii

Gra<

ație

Salariul de bază 01 august 2019

Coeficient

Secretarul General al

Sectorului 5

II

S

8512

4.1

Director General

II

S

12000

5.77

Arhitect Șef

II

s

12000

5.77

Director General Adjunct

II

s

10500

5.05

Director Executiv

II

s

12000

5.77

Șef Serviciu

II

s

9000

4.33

Șef Birou

II

s

8000

3.85

Auditor / Inspector / Consilier /

Superior

s

5

6931

3.33

s

4

6762

3.25

s

3

6597

3.17

s

2

6282

3.02

s

1

5983

2.88

s

0

5565

2.68

s

5

6083

2.92

s

4

5720

2.75

s

3

5580

2.68

s

2

5314

2.55

s

1

5061

2.43

s

0

4708

2.26

V/OlISlllCl J LII ÎCIIU/ MJLISlliei achiziții publice

s

5

4892

2.35

s

4

4772

2.29

Asistent

s

3

4665

2.24

s

2

4433

2.13

s

1

4222

2.03

s

0

3927

1.89

s

5

3906

1.88

s

4

3810

1.83

S

3

3717

1.79

s

2

3540

1.7

s

1

3370

1.62

s

0

3135

1.51

M

5

3525

1.69

M

4

3488

1.68

M

3

3353

1.61

M

2

3192

1.53

M

1

3040

1.46

Referent


Referent de specialitate


Polițist local I


l

M

0

2827

1.36

M

5

3079

1.48

M

4

3004

1.44

[Principal

M

3

2930

1.41

M

2

2789

1.34

M

1

2654

1.28

M

0

2473

1.19

M

5

2801

1.35

M

4

2733

1.31

[Asistent

M

3

2667

1.28

M

2

2539

1.22

M

1

2418

1.16

M

0

2250

1.08

M

5

2682

1.29

M

4

2617

1.26

1 Debutant

M

3

2553

1.23

M

2

2461

1.18

M

1

2316

1.11

M

0

2154

1.04

SSD

5

4270

2.05

SSD

4

4166

2

Iclasa II, grad profesional

SSD

3

3968

1.91

[superior

SSD

2

3779

1.82

SSD

1

3516

1.69

SSD

0

3270

1.57

s

5

6931

3.33

s

4

6762

3.25

1 Superior

s

3

6597

3.17

s

2

6282

3.02

s

1

5983

2.88

s

0

5565

2.68

s

5

6083

2.92

s

4

5720

2.75

s

3

5580

2.68

s

2

5314

2.55

s

1

5061

2.43

s

0

4708

2.26

s

5

4892

2.35

i

s

4

4772

2.29

s

3

4665

2.24

s

2

4433

2.13

s

1

4222

2.03

s

0

3927

1.89

s

5

3906

1.88

s

4

3810

1.83

s

3

3717

1.79

lueouiani

s

2

3540

1.7

1

s

1

3370

1.62


s

0

3135

1.51

Polițist local III

Superior

M

5

3525

1.69

M

4

3488

1.68

M

3

3353

1.61

M

2

3192

1.53

M

1

3040

1.46

M

0

2827

1.36

Principal

M

5

3079

1.48

M

4

3004

1.44

M

3

2930

1.41

M

2

2789

1.34

M

1

2654

1.28

M

0

2473

1.19

Asistent

M

.5

2801

1.35

M

4

2733

1.31

M

3

2667

1.28

M

2

2539

1.22

M

1

2418

1.16

M

0

2250

1.08

Debutant

M

5

2682

1.29

M

4

2617

1.26

M

3

2553

1.23

M

2

2461

1.18

M

1

2316

1.11

M

0

2154

1.04

PERSONAL CONTRACTUAL

Administrator Public

II

S

14402

6.93

Consilier, Inspector de specialitate, Consilier Cabinet Primar

IA

S

5

5500

2.64

S

4

5366

2.58

S

3

5235

2.52

S

2

4985

2.4

S

1

4748

2.28

s

0

4417

2.12

Șef Serviciu

II

s

8000

3.85

Șef Birou

II

s

7500

3.61

s

5

3853

1.85

s

4

3759

1.81

Ț

s

3

3666

1.76

s

2

3491

1.68

s

1

3324

1.6

s

0

3092

1.49

Inspector specialitate

s

5

3302

1.59

s

4

3221

1.55

IT

s

3

3142

1.51

s

2

2992

1.44

s

1

2849

1.37

s

0

2650

1.27

Debutant

s

5

3031

1.46

s

4

2910

1.4

s

3

2789

1.34

s

2

2668

1.28

s

1

2546

1.23

s

0

2425

1.17

Programator ajutor / referent

IA

M

5

3152

1.52

M

4

3075

1.48

M

3

3000

1.44

M

2

2857

1.37

M

1

2720

1.31

M

0

2530

1.22

Programator ajutor / referent

I

M

5

2946

1.42

M

4

2873

1.38

M

3

2803

1.35

M

2

2670

1.28

M

1

2542

1.23

M

0

2365

1.14

Programator ajutor / referent

ȚȚ

M

5

2671

1.28

M

4

2606

1.25

M

3

2542

1.23

M

2

2421

1.16

M

1

2306

1.11

M

0

2145

1.03

Programator ajutor / referent

M

5

2423

1.16

M

4

2364

1.14

M

3

2307

1.11

M

2

2197

1.06

M

1

2092

1.01

M

0

2080

1

Secretar dactilograf

M

5

2753

1.32

M

4

2685

1.29

M

3

2619

1.26

M

2

2494

1.2

M

1

2475

1.19

M

0

2209

1.06

Muncitor

M/G

5

2753

1.32

M/G

4

2685

1.29

M/G

3

2619

1.26

M/G

2

2494

1.2

M/G

1

2475

1.19

M/G

0

2209

1.06

Muncitor

M/G

5

2642

1.27

M/G

4

2577

1.24

ȚȚ

M/G

3

2514

1.21

M/G

2

2394

1.15

M/G

1

2279

1.1

M/G

0

2120

1.02

Casier

M/G

5

2979

1.43

M/G

4

2906

1.4

M/G

3

2836

1.36

M/G

2

2704

1.3

M/G

1

2572

1.24

M/G

0

2393

1.15

Curier / îngrij itor

M/G

5

2753

1.32

M/G

4

2685

1.29

M/G

3

2619

1.26

M/G

2

2494

1.2

M/G

1

2475

1.19

M/G

0

2209

1.06

Nota :

 • 1. Personalul care exercita activitate de contro financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10 %;

 • 2. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficieaza de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care deține titlul;

 • 3. Salariul de baza pentru funcțiile de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel maxim .

 • 4.Personalul care este autorizat sa efectueze operațiuni in Registrul electoral beneficiază de o majorare lunară a salariului .de bază cu 15%.

* F* ' zi 'X. // ........... ‘

// (

I

LAZAROV

w


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

LAZAROV ’^ANDRtTSEBASTIAN

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.

SALARIILE DE BAZĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare începând cu 1 august 2019

Funcția

Gradul/treapta profesională

Nivel de studii

Gradația

Salariul de bază

COEFICIENT corespunzător

FUNCȚIONARI PUBLICI

Director general

II

S

12000

5,77

Director general adjunct

II

S

10500

5,05

Șef serviciu

II

S

9000

4,33

Șef birou

n

S

8000

3,85

Auditor/ Consilier/ inspector/ Consilier juridic/Expert/consilier achiziții publice

Superior

s

5

6931

3,33

s

4

6762

3,25

s

3

6597

3,17

s

2

6282

3,02

s

1

5983

2,88

s

0

5565

2,68

Principal

s

5

6083

2,92

s

4

5720

2,75

s

3

5580

2,68

s

2

5314

2,55

s

1

5061

2,43

s

0

4708

2,26

Asistent

s

5

4892

2,35

s

4

4772

2,29

s

3

4665

2,24

s

2

4433

2,13

s

1

4222

2,03

s

0

3927

1,89

Debutant

s

5

3906

1,88

s

4

3810

1,83

s

3

3717

1,79

s

2

3540

1,70

s

1

3370

1,62

s

0

3135

1,51

Referent

Superior

M

5

3525

1,69

M

4

3488

1,68

M

3

3353

1,61

M

2

3192

1,53

M

1

3040

1,46

M

0

2827

1,36

M

5

3079

1,48

M

4

3004

1,44

M

3

2930

1,41

M

2

2789

1,34

M

1

2654

1,28

M

0

2473

1,19

Asistent

M

5

2801

1,35

M

4

2733

1,31   -

M

3

2667

1,28

M

2

2539

1,22

M

1

2418

1,16

M

0

2250

1,08

Debutant

M

5

2682

1,29

M

4

2617

1,26

M

3

2553

1,23

M

2

2461

1,18

M

1

2316

UI

M

0

2154

1,04

Referent de specialitate

Clasa II, grad profesional superior

SSD

5

4270

2,05

SSD

4

4166

2,00

SSD

3

3968

1,91

SSD

2

3779

1,82

SSD

1

3516

1,69

SSD

0

3270

1,57

PERSONAL CONTRACTUAL

Șef serviciu

II

S

8000

3,85

Inspector de specialitate

IA

S

5

5500

2,64

S

4

5366

2,58

S

3

5235

2,52

S

2

4985

2,40

S

1

4748

2,28

S

0

4417

2,12

I

S

5

3853

1,85

S

4

3759

1,81

S

3

3666

1,76

S

2

3491

1,68

S

1

3324

1,60

s

0

3092

1,49

s

5

3302

1,59

s

4

3221

1,55

n

s

3

3142

1,51

s

2

2992

1,44

s

1

2849

1,37

s

0

2650

1,27

s

5

3031

1,46

s

4

2910

1,40

s

3

2789

1.34

Debutant

s

2

2668

1,28

s

1

2546

1,23

s

0

2425

1,17

Programator

Ajutor/Referent

IA

M

5

3152

1,52

M

4

3075

1,48

M

3

3000

1,44

M

2

2857

1,37

M

1

2720

1,31

M

0

2530

1,22

Programator

Ajutor/Referent

I

M

5

2946

1,42

M

4

2873

1,38

M

3

2803

1,35

M

2

2670

1,28

M

1

2542

1,23

M

0

2365

1,14

Programator

Ajutor/Referent

n

M

5

2671

1,28

M

4

2606

1,25

M

3

2542

1,23

M

2

2421

1,16

M

1

2306

1,11

M

0

2145

1,03

Programator

Ajutor/Referent

Debutant

M

5

2423

1,16

M

4

2364

1,14

M

3

2307

1,11

M

2

2197

1,06

M

1

2092

1,01

M

0

2080

1,00

Muncitor necalificat

I

M/G

5

2753

1.32

M/G

4

2685

1,29

M/G

3

2619

1,26

M/G

2

2494

1,20

M/G

1

2475

1,19

M/G

0

2209

1,06

Muncitor necalificat

II

M/G

5

2642

1,27

M/G

4

2577

1,24

M/G

3

2514

1,21

M/G

2

2394

1,15

M/G

1

2279

1,10

M/G

0

2120

1,02

Magaziner/Casier

M/G

5

2979

1,43

M/G

4

2906

1,40

M/G

3

2836

1,36

M/G

2

2701

1,30

M/G

1

2572

1,24

M/G

0

2393

1,15

Magaziner/Casier

M/G

5

2860

1,38

M/G

4

2791

1,34

M/G

3

2723

1,31

M/G

2

2593

1,25

M/G

1

2470

1,19

MG

0

2297

1,10

Paznic/

Pompier/Curier

M/G

5

2751

1,32

M/G

4

2684

1,29

M/G

3

2618

1,26

M/G

2

2497

1,20

M/G

1

2375

U4

MG

0

2209

1,06

îngrijitor

M/G

5

2753

1,32

M/G

4

2685

1,29

M/G

3

2619

1,26

M/G

2

2494

1,20

M/G

1

2475

1,19

MG

0

2209

1,06

îngrijitor

Debutant

M/G

5

2423

1,16

M/G

4

2364

1,14

M/G

3

2307

1,11

M/G

2

2197

1,06

M/G

1

2092

1,01

MG

0

2080

1,00

Consilier juridic

IA

S

5

4568

2,20

s

4

4456

2,14

s

3

4348

2,09

s

2

4140

1,99

s

1

3944

1,90

s

0

3669

1,76

I

s

5

4033

1,94

s

4

3934

1,89

s

3

3838

1,85

s

2

3659

1,76

s

1

3482

1,67

s

0

3238

1,56

II

s

5

3436

1,65

s

4

3353

1,61

s

3

3271

1,57

s

2

3115

1,50

s

1

2967

1,43

s

0

2760

1,33

Debutant

s

5

3178

1,53

s

4

3100

1,49

s

3

3025

1,45

s

2

2881

1,39

s

1

2743

1,32

s

0

2552

1,23

Administrator

M

5

3560

1,71

M

4

3473

1,67

T

M

3

3388

1,63

M

2

3226

1,55

M

1

3072

1,48

M

0

2858

1,37

Administrator

M

5

3315

1,59

M

4

3282

1,58

n

M

3

3202

1,54

M

2

3049

1,47

M

1

2904

1,40

M

0

2702

1,30

r

M/G

5

3035

1,46

1

M/G

4

2961

1,42

Muncitor calificat

M/G

3

2889

1,39

M/G

2

2751

1,32

M/G

1

2620

1,26

MG

0

2438

1,17

II

M/G

5

2915

1,40

M/G

4

2844

1,37

M/G

3

2775

1,33

M/G

2

2643

1,27

M/G

1

2517

1,21

MG

0

2340

1,13

III

M/G

5

2874

1,38

M/G

4

2803

1,35

M/G

3

2734

1,31

M/G

2

2605

1,25

M/G

1

2489

1,20

M/G

0

2308

1,11

IV

M/G

5

2752

1,32

MG

4

2685

1,29

M/G

3

2618

1,26

M/G

2

2495

1,20

M/G

1

2375

1,14

M/G

0

2209

1,06

Șofer

I

M/G

5

3241

1,56

MG

4

3162

1,52

M/G

3

3085

1,48

M/G

2

2937

1,41

M/G

1

2798

1,35

M/G

0

2603

1,25

Șofer '

M/G

5

3086

1,48

MG

4

3011

1,45

II

M/G

3

2937

1,41

M/G

2

2719

1,31

M/G

1

2694

1,30

M/G

0

2506

1,20

M

5

2643

1,27

M

4

2578

1,24

TA

M

3

2514

1,21

M

2

2394

1,15

M

1

2279

1,10

M

0

2119

1,02

M

5

2484

1,19

M

4

2422

1,16

TT

M

3

2364

1,14

M

2

2251

1,08

M

1

2144

1,03

M

0

2080

1,00

Operator date

M

5

2423

1,16

M

4

2364

1,14

TTT

M

3

2301

1,11

M

2

2197

1,06

M

1

2093

1,01

M

0

2080

1,00

Debutant

M

5

2417

1,16

M

4

2357

1,13

M

2300

1,11

M

2

2190

1,05

M

1

2086

1,00

M

0

2080

1,00

Notă:

 • 1.  Personalul care exercită activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

 • 2.  Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 3.  Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

Anexa nr. 3 la II.C.L. Sector 5 nr.

SALARIILE DE BAZA DIN CADRUL DIRECȚIEI DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Stabilite conform Legii - Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu 01 August 2019

Funcția

Grad/Treapta profesională

Nivel

studii

Gradați

e

Salariul de bază 01 August

2019

Coeficie

nt

Director Executiv

II

S

12000

5,77

Director Executiv Adjunct

II

S

10500

5,05

Șef Serviciu

II

s

9000

4,33

Șef Birou

II

s

8000

3,85

Auditor/Inspector/Consilier/

Consilier juridic/Consilier achiziții publice

Superior

s

5

6931

3,33

s

4

6762

3,25

s

3

6597

3,17

S

2

6282

3,02

s

1

5983

2,88

s

0

5565

2,68

Principal

s

5

6083

2,92

s

4

5720

2,75

s

3

5580

2,68

s

2

5314

2,55

s

1

5061

2,43

S

0

4708

2,26

Asistent

s

5

4892

2,35

s

4

4772

2,29

s

3

4665

2,24

S

2

4433

2,13

S

1

4222

2,03

s

0

3927

1,89

Debutant

S

5

3906

1,88

s

4

3810

1,83

s

3

3717

1,79

S

2

3540

1,70

s

1

3370

1,62

s

0

3135

1,51

M

5

3525

1,69

M

4

3488

1,68

M

3

3353

1,61

O UpCI IUI

M

2

3192

1,53

M

1

3040

1,46

M

0

2827

1,36

Referent

Principal

M

5

3079

1,48

M

4

3004

1,44

M

3

2930

1,41

M

2

2789

1,34

M

1

2654

1,28

M

0

2473

1,19

Asistent

M

5

2801

1,35

M

4

2733

1,31

M

3

2667

1,28

M

2

2539

1,22

M

1

2418

1,16

M

0

2250

1,08

Debutant

M

5

2682

1,29

M

4

2617

1,26

M

3

2553

1,23

M

2

2461

1,18

M

1

2316

1,11

M

0

2154

1,04

Referent de specialitate

II

SSD

5

4270

2,05

SSD

4

4166

2,00

SSD

3

3968

1,91

SSD

2

3779

1,82

SSD

1

3516

1,69

SSD

0

3270

1,57

PERSONAL CONTRACTUAL

Șef Serviciu

II

S

8000

3,85

Șef Birou

11

S

7500

3,61

Consilier IA, Inspector de specialitate IA

S

5

5500

2,64

S

4

5366

2,58

S

3

5235

2,52

s

2

4985

2,40

s

1

4748

2,28

s

0

4417

2,12

Inspector specialitate

1

s

5

3853

1,85

s

4

3759

1,81

s

3

3666

1,76

s

2

3491

1,68

s

1

3324

1,60

s

0

3092

1,49

II

s

5

3302

1,59

s

4

3221

1,55

s

3

3142

1,51

s

2

2992

1,44

s

1

2849

1,37

s

0

2650

1,27

s

5

3031

1,46

III

s

4

2910

1,40

s

3

2789

1,34

s

2

2668

1,28

s

1

2546

1,23

s

0

2425

1,17

Programator ajutor / referent

I A

M

5

3152

1,52

M

4

3075

1,48

M

3

3000

1,44

M

2

2857

1,37

M

1

2720

1,31

M

0

2530

1,22

Programator ajutor / referent

I

M

5

2946

1,42

M

4

2873

1,38

M

3

2803

1,35

M

2

2670

1,28

M

1

2542

1,23

M

0

2365

1,14

Programator ajutor / referent

II

M

5

2671

1,28

M

4

2606

1,25

M

3

2542

1,23

M

2

2421

1,16

M

1

2306

1,11

M

0

2145

1,03

Programator ajutor / referent

Debutant

M

5

2423

1,16

M

4

2364

1,14

M

3

2307

1,11

M

2

2197

1,06

M

1

2092

1,01

M

0

2080

1,00

Secretar dactilograf

M

5

2753

1,32

M

4

2685

1,29

M

3

2619

1,26

M

2

2494

1,20

M

1

2475

1,19

M

0

2209

1,06

Muncitor

M/G

5

2753

1,32

1

M/G

4

2685

1,29

M/G

3

2619

1,26

M/G

2

2494

1,20

M/G

1

2475

1,19

M/G

0

2209

1,06

Muncitor

II

M/G

5

2642

1,27

M/G

4

2577

1,24

M/G

3

2514

1,21

M/G

2

2394

1,15

M/G

1

2279

1,10

M/G

0

2120

1,02

Casier

M/G

5

2979

1,43

M/G

4

2906

1,40

M/G

n

3

2836

1,36

M/G

2

2701

1,30

M/G

1

2572

1,24

M/G

0

2393

1,15

Curier / îngrijitor

M/G

5

2753

1,32

M/G

4

2685

1,29

M/G

2619

1,26

M/G

2

2494

1,20

M/G

1

2475

1,19

M/G

0

2209

1,06

Nota :

 • 1. Personalul care exercita activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10 % ;

 • 2. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care deține titlul ;

 • 3. Salariul de baza pentru funcțiile de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel maxim .

77  ■ '     ' X A

PREȘEDINTE DE ȘEPINȚA.


ALEXANDRU SlDB


HAN LAZAROV

Anexa nr. 4 la H.C.L. Sector 5 nr.             -O?Z ,-2o t9

SALARIILE DE BAZĂ DIN CADRUL COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL " SF. ANDREI " -începând cu 01 august 2019

Funcția

Grad / Treapta profesională

Nivel studii

Gradație

Salariul de bază

01.08.2019

Coeficient

Director General

II

S

12000

5.77

Director Executiv

n

S

12000

5.77

Șef Serviciu

n

s

9000

4.33

Șef Birou

n

s

8000

3.85

Auditor/

Consilier juridic / Inspector/

Consilier achiziții publice

Superior

s

5

6931

3.33

s

4

6762

3.25

s

3

6597

3.17

s

2

6282

3.02

s

1

5983

2.87

s

0

5565

2.67

Principal

s

5

6083

2.92

s

4

5720

2.75

s

3

5580

2.68

s

2

5314

2.55

s

1

5061

2.43

s

0

4708

2.26

Asistent

s

5

4892

2.35

s

4

4772

2.29

s

3

4665

2.24

s

2

4433

2.13

s

1

4222

2.03

s

0

3927

1.89

Debutant

s

5

3906

1.88

s

4

3810

1.83

s

3

3717

1.79

s

2

3540

1.70

s

1

3370

1.62

s

0

3135

1.51

Referent

Superior

M

5

3525

1.69

M

4

3488

1.68

M

3

3353

1.61

M

2

3192

1.53

M

1

3040

1.46

M

0

2827

1.36

PERSONAL CONTRACTUAL

Director Medical

Medic primar

S

12000

5.77

Șef Serviciu

Medic / Medic stomatolog

s

9000

4.33

Medic

Stomatolog / radiolog / primai'

s

8132

3.91

Fizician

Medical

s

8132

3.91

Fizlokineto terapeut

principal

s

4200

2.02

Fiziokineto terapeut

principal

M

4000

1.92

Asistent

radiologie / stomatologie

PL

4200

2.02

Inspector de specialitate / Consilier

IA

S

5

5500

2.64

S

4

5366

2.58

S

3

5235

2.52

S

2

4985

2.40

S

1

4748

2.28

s

0

4417

2.12

Referent

II

M

5

2671

1.28

M

4

2606

1.25

M

3

2542

1.22

M

2

2421

1.16

M

1

2306

1.11

M

0

2145

1.03

Referent

IA

M

5

3152

1.52

M

4

3075

1.48

M

3

3000

1.44

M

2

2857

1.37

M

1

2720

1.31

M

0

2530

1.22

Operator calculator

principal

M

5

3152

1.52

M

4

3075

1.48

M

3

3000

1.44

M

2

2857

1.37

M

1

2720

1.31

M

0

2530

1.22

Șofer

M

5

3241

1.56

I

M

4

3079

1.48

M

3

2917

1.40

1

M

2

2755

1.32

M

1

2593

1.25

M

0

2431

1.17

Muncitor

G

5

3241

1.56

G

4

3079

1.48

T

G

3

2917

1.40

1

G

2

2755

1.32

G

1

2593

1.25

G

0

2431

1.17

Notă:

 • 1.  Personalul care exercită activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

 • 2.  Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 3.  Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

LAZAROV ALEXANDRU SEBASTIAN