Hotărârea nr. 153/2019

Hotărârea nr. 153/24.07.2019 privind implementarea proiectului “Furnizare, Instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și dotare Dispecerat pentru obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea criminalității în Sectorul 5- SYS5”, în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCALAL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind implementarea proiectului “Furnizare, Instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și dotare Dispecerat pentru obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea criminalității în Sectorul 5- SYS5”, în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 24.07.2019.

Având în vedere:

  • -  Raportul de specialitate nr. R 5204/17.07.2019, întocmit de Direcția Generală De

Poliție Locală - Direcția Dispecerat, Situații de Urgență și Poliția Animalelor -Biroul Dispecerat;

  • -  Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5;

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene sau alte Activități Economice și Avizul Comisiei Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

Ținând cont de :

  • -  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art 221 lit.c);

  • -  în temeiul art. 139 alin (I), art. 140 și art. 166 alin. (2) lit. I) din O.U.G. 57/2019 privind

Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului '‘‘‘Furnizare, Instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și dotare Dispecerat pentru obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea criminalității în Sectorul 5" și în unitățile de învățământ prevăzute în Anexa prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă suplimentarea valorii inițiale a contractului de achiziție publică nr. 107991 din 11.12.2018, ce are ca obiect cu suma de 2.407.799 Ici.cu TVA necesară realizării interconectării sistemelor de supraveghere video instalate in unitățile de învățământ de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5, pentru preluarea live streaming-ului în Dispeceratul Operativ Integrat al Direcției Generale dc Politic Locală Sector 5 și asigurarea cu echipamente tehnice și soluții software a sistemului de supraveghere video SYS5.

Art.3. Se aprobă finanțarea investiției asigurată din fonduri de la bugetul local pentru suplimentarea contractului de achiziție publica nr. 107991 din 1 1.12.2018 cu o valoare inițială de 1 1.742.920 lei cu TVA cu suma de 2.407.799 lei cu TVA.

Art.4. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate și unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 5, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

Nr.         Z24.07.2019

Anexă la HCL sector 5 nr. /63/24.07.2019

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN SECTORUL 5

Nr. crt.

Denumire Unitate de învățământ

Adresa

1

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR"

Bd. Regina Elisabeta, nr. 48

2

LICEUL TEORETIC "ION BARBU"

Str. Năbucului, nr. 18

3

LICEUL TEORETIC "ȘTEFAN ODOBLEJA"

Str. Dorneasca, nr. 7A

4

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU"

Calea Rahovei, nr. 311

5

COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR"

Șos. Viilor, nr. 38

6

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "DUMITRU MOȚOC"

Str. Spătaru Preda, nr. 16

7

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

Aleea Podul Giurgiului, nr. 5

8

COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ"

Calea Șerban Vodă, nr. 280

9

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUȘTI"

Str. Samuil Vulcan, nr. 8

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2

Str. Lacul Bucura, nr. 14

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 103

Str. Vigoniei, nr. 3-5

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARGARETA"

Str. Pândele Roșea, nr. 2-4

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 115

GRĂDINIȚA NR. 33

GRĂDINIȚA NR. 75

Calea 13 Septembrie, nr. 177

Str. Aurel Ciurea, nr. 1

Calea 13 Septembrie, nr. 209

14

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 124

Str. Mărgeanului, nr. 25A

15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 125

Str. București Măgurele, nr. 45

16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 126

Str. Lerești, nr. 26

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 127

Str. Munții Carpați, nr. 68

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 128

Str. Ion Creangă, nr. 6

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCEAFĂRUL"

Str. Doina, nr. 1

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 131

Str. Gutuilor, nr. 1

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE TOCILESCU"

Str. Grigore Tocilescu, nr. 20

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 134

Str. Baciului, nr. 4A

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135

Calea Ferentari, nr. 72

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 136

Prelungirea Ferentari, nr. 74A

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA SÂNTIMBREANU"

Șos. Alexandriei, nr. 21

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION I.C. BRĂTIANU"

Str. Amurgului, nr. 35

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 143

Str. Banu Mărăcine, nr. 16

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 144

Str. Floare de Gheață, nr. 1B

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. G. DUCA"

Șos. Panduri, nr. 42

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRACHE POENARU"

Str. Bacău, nr. 1

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU"

Str. Bachus, nr. 42

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150

Bd. Eroii Sanitari, nr. 29-31

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 188

Str. Tufișului, nr. 13

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280

Str. Serg. Gheorghe Donici, nr. 4A

35

GRĂDINIȚA NR. 34

Str. Lacul Bucura, nr. 26

36

GRĂDINIȚA NR. 35

Str.Crizantemelor, nr. 2

37

GRĂDINIȚA NR. 53

Aleaa Bacău, nr. 2A

38

GRĂDINIȚA NR. 54

Calea Ferentari, nr. 96

39

GRĂDINIȚA "FLOAREA-SOARELUI"

Str. Mărgeanului, nr. 81

40

GRĂDINIȚA NR. 72

Str. Serg. Scarlat, nr. 19

41

GRĂDINIȚA NR. 73

Splaiul Independenței, nr. 68

42

GRĂDINIȚA NR. 168

Șos. Viilor, nr. 99

43

GRĂDINIȚA "PARADISUL VERDE"

Str. Pucheni. Nr. 55

44

GRĂDINIȚA NR. 178

Str. lancu Jianu, nr. 26

45

GRĂDINIȚA NR. 185

Str. Garoafei, nr. 12

46

GRĂDINIȚA NR. 205

Calea Ferentari, nr. 2

47

GRĂDINIȚA NR. 242

Str. Tufișului, nr. 8

48

GRĂDINIȚA NR. 244

Str. Humulești, nr. 31

49

GRĂDINIȚA NR. 245

Str. Tunsu Petre, nr. 9

50

GRĂDINIȚA NR. 268

Str. Ion Creangă, nr. 8

51

GRĂDINIȚA NR. 269

Str. Ctin Minculescu, 12

52

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA FERMECATĂ"

Str. Amurgului, nr. 2

53

GRĂDINIȚA NR. 271

Bdul Eroii Sanitari nr. 77

54

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

Calea Rahovei, nr. 266

55

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 9

Str. Trompetului, nr. 34