Hotărârea nr. 143/2019

Hotărârea nr. 143/08.07.2019 privind susținerea proiectului "Nicolae C. Paulescu - trecut, prezent și viitor".

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind susținerea proiectului „Nicolae C. Paulescu - trecut, prezent și viitor”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.07.2019;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” nr. CCTSI-2019.07.04 - 08/04.07.2019;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

-Solicitarea depusă de Asociația Medicală Română, Fundația Miracol și Academia Română, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” sub numărul CCTSI-2019.07.04 -05/04.07.2019;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 1, ale art. 140 alin. 1 și art. 166 alin. 2, lit. m, din O.L1.G, nr.57/2019 privind codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Nicolae C. Paulescu - trecut, prezent și viitor”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în perioada iulie - august 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.privind sprijinirea proiectului „Nicolae C. Paulescu - trecut, prezent și viitor”

  • a.      „Nicolae C. Paulescu - trecut, prezent și viitor”

  • b.      Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

  • c.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” intenționează să susțină proiectul cultural „Nicolae C. Paulescu - trecut, prezent și viitor”. Acest proiect cultural vizează reabilitarea monumentului dedicat marelui savant român, Nicolae Paulescu. Statuia dedicată lui Nicolae Paulescu a fost inaugurată, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5, în anul 2001, în prezența președintelui Federației Internaționale de Diabet, a președintelui României și a Președintelui Secției Medicale a Academiei Române. Pe parcursul ultimilor 18 ani, monumentul s-a degradat, soclul statuii se află într-o stare avansată de degradare, iar spațiul din jurul statuii este folosit de șoferi pentru parcarea ilegală a mașinilor. Conservarea patrimoniului cultural mobil și imobil al Sectorului 5, promovarea personalităților culturale, științifice, artistice, promovarea culturii și realizărilor științifice românești sunt vitale pentru pentru menținerea și perpetuarea identității culturale românești. Considerăm importantă atenția acordată monumentelor de pe raza sectorului, acestea având atât valoare artistică, cât și valoare educativă, în sensul aducerii în cotidianul cetățenilor a imaginii unor personalități marcante din cultura română

    • d.

    • e.


    f.


Beneficiari direcți: comunitatea locală a Sectorului 5;

Locație: Bulevardul Eroilor Sanitari nr. 8, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”;

Perioadă de desfășurare: iulie - august 2019;

Bugetul estimativ este de 100.000 lei.