Hotărârea nr. 136/2019

Hotărârea nr. 136/08.07.2019 privind susținerea demarării, depunerii, implementării și sustenabilității proiectului cultural – educativ ”ROBINSON – Centrul cultural pentru copii” – finanțabil prin programul ”RO – CULTURA” – apelul pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind susținerea demarării, depunerii, implementării și sustenabilității proiectului cultural - educativ „ROBINSON - Centru cultural pentru copii” - finanțatul prin programul „RO -CULTURA” - apelul pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.07.2019;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2019.07.03 - 06/03.07.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 1, ale art. 140 alin. 1 și ale art. 166 alin. 2, lit. m, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă susținerea demarării, depunerii, implementării și sustenabilității proiectului cultural - educativ „ROBINSON - Centru cultural pentru copii” - finanțabil prin programul „RO -CULTURA” - apelul pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului, care urmează să fie desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        /08.07.2019

ANEXA la H.C.L. Sector 5 nr. Z08.07.2019

susținerea demarării, depunerii, implementării și sustenabilității proiectului cultural - educativ „ROBINSON - Centru cultural pentru copii” - finanțabil prin programul „RO - CULTURA” -apelul pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului

  • a.     „ROBINSON - Centru cultural pentru copii” - finanțabil prin programul „RO -CULTURA” - apelul pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului”

  • b.      Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Direcția de dezvoltare din Primăria Sectorului 5 și The Norwegian Institute for Children's Book;

  • c.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Direcția de dezvoltare din Primăria Sectorului 5 și The Norwegian Institute for Children's Book, susțină demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului cultural - educativ „ROBINSON - Centru cultural pentru copii” - finanțabil prin programul „RO -CULTURA” - apelul pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului. Realizarea proiectului presupune depunerea unui proiect de finanțare, dezvoltat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în parteneriat cu Direcția de dezvoltare din Primăria Sectorului 5 și The Norwegian Institute for Children's Book, în vederea accesării granturilor SEE, fonduri nerambursabile oferite prin programul de finanțare „RO-CULTURA” parte integrantă a Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021.

  • d.      Beneficiari: aproximativ 30.000 de copii din Sectorul 5;

  • e.      Locație: Sectorul 5, București;

  • f.      Perioadă de desfășurare: anul 2019.

  • g.      Bugetul estimativ: 0 lei, cu mențiunea că pot interveni cheltuieli neprevăzute, legate de implementarea, dezvoltarea sau susținerea proiectului, în cuantum de aproximativ 9.500 lei;