Hotărârea nr. 128/2019

Hotărârea nr. 128/27.06.2019 privind aprobarea proiectului ”Spațiu cultural pentru Sectorul 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea proiectului „Spațiu cultural pentru Sectorul 5”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 21 5/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTS1-2019.06.24 - 03/24.06.2019;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

-Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. I și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Spațiu cultural pentru Sectorul 5”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 — Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 128 /27.06.2019

ANEXA

la Hotărârea Consiliului Local ai Sectorului 5 Nr.            O£.Ad(L9 <

privind sprijinirea proiectului „Spațiu cultural pentru Sectorul 5”

  • a.      „Spațiu cultural pentru Sectorul 5”

  • b.      Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

  • c.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” intenționează să susțină proiectul cultural - educativ „Spațiu cultural pentru Sectorul 5”, proiect care vizează organizarea, pe raza Sectorului 5, a unui spațiu cultural educativ dedicat copiilor și persoanelor vârstnice din sector. Acest spațiu cultural-educativ este menit să asigure suplimentarea infrastructurii -culturale a Sectorului, infrastructură care se dovedește a fi mult sub nivelul necesar, la nivel de sector. Astfel, ca urmare a proiectelor de consultare a societății civile, derulate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” s-a constatat necesitatea creării unui spațiu destinat maniferstărilor de tip cultural, artistic și educativ, care să fie destinat utilizării, de către comunitatea locală a sectorului, dar, în principal, de copiii și persoanele vârstnice care locuiesc pe raza Sectorului 5. Proiectul „Spațiu cultural pentru Sectorul 5” își propune transformarea unui spațiu viran, neutilizat - instituțional sau administrativ - într-un spațiu dedicat uzului comunității locale, deschis, prin regenerarea și înscrierea în circuitul comunitar a acestuia; se vizează astfel transformarea unei zone neproductive într-un spațiu comunitar prin excelență - emblematic pentru Sectorul 5, asigurarea accesului și a participării cetățenilor la remodelarea zonei respective și integrarea acesteia în "ecosistemul cultural” și zona de infrastructură culturală tradițională a Sectorului 5.

  • d.      Beneficiari direcți: comunitatea locală Sector 5;

  • e.      Locație: Sectorul 5, București;

  • f.       Perioadă de desfășurare: anul 2019.

  • g.      Bugetul estimativ: 600.000 lei.