Hotărârea nr. 125/2019

Hotărârea nr. 125/27.06.2019 2019 privind aprobarea prelungirii proiectului ”Academia copiilor” pentru perioada iunie 2019-iulie 2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii proiectului „Academia copiilor” pentru perioada iunie 2019 -iulie 2020

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSl - 2019.06.20 - 03 din data de 20.06.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Solicitările depuse de părinții copiilor implicați în proiectul „Academia copiilor”, depuse la sediul Asociației "Colorăm Zâmbete”;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și ari. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea proiectului „Academia copiilor” pentru perioada iunie 2019 - iulie 2020, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sector 5, în cursul anului 2019 și 2020, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        /27.06.2019ANEXA la H.C.L. Sector 5 nr. U5 /27.06.2019

privind aprobarea prelungirii proiectului "Academia copiilor” pentru perioada iunie 2019-iulie 2020

T Prelungire proiect "Academia copiilor" pentru perioada iunie 2019 - iulie 2020

a. Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în parteneriat cu Asociația "Colorăm Zâmbete”;

b.


Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în parteneriat cu Asociația

"Colorăm Zâmbete" și cu Direcția Generală de Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sector 5, își propun prelungirea proiectului socio-educativ "Academia copiilor” pentru perioada iunie 2019 - iulie 2020. Proiectul „Academia copiilor”, derulat deja pe parcursul anului școlar 2018-2019, are ca scop crearea unui program care să asigure suplimentarea locurilor în programe de tip "școală după școală”, oferirea unor facilități de tip "after school” pentru copiii din Sectorul 5. Prin acest proiect susținem și venim în sprijinul familiilor monoparentale, al părinților din Sectorul 5 care nu au în grija cui să-și lase copilul până la întoarcerea de la servici, care nu beneficiază de programul Ministerului Educației "Școală după școală” și care nu au posibilități materiale, financiare pentru a-și înscrie copiii !a diferite activități de tip after school, din mediul privat. Proiectul se va desfășura, la fel ca în anul anterior, de luni până vineri, între orele 8:00 -18:00. In cadrul proiectului vor fi înscriși, cu acordul părinților, un număr de 180 de elevi din clasele I - IV și clasa pregătitoare (cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani), care învață în unitățile de învățământ din Sectorul 5. Grupul țintă va fi format din copii cu posibilități materiale reduse, aparținând grupurilor vulnerabile (familii monoparentale, care provin din medii vulnerabile, familii cu dificultăți materiale), din copiii înmatriculați în unitățile de învățământ în care nu se organizează programul "Școală după școală” - vor avea prioritate copiii înmatriculați în școlile care funcționează în 2 sau 3 schimburi (zonele Panduri, 13 Septembrie, Rahova, Șoseaua Alexandriei, Sebastian), precum și copiii care au făcut parte din programul "Academia copiilor", derulat în cursul anului școlar 201 8-2019.

  • c.      Perioada: iunie 2019 - iulie 2020;

  • d.       Beneficiari direcți: aproximativ 1 80 de copiii înmatriculați la școlile din Sectorul 5, părinții și bunicii acestora;

  • e.       Locație: imobilul din Str. Petre Ispirescu nr. 62;


  • f.                                                                 iroveniți din finanțare + 250 lei/lună