Hotărârea nr. 124/2019

Hotărârea nr. 124/27.06.2019 privind aprobarea proiectului ”Promovarea miturilor și tradițiilor culturale românești și ale minorităților etnice”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea proiectului „Promovarea miturilor și tradițiilor culturale românești și ale minorităților etnice”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2019.06.20 - 07/20.06.2019;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

-Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

-Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

-Proiectul depus de Asociația „Colorăm Zâmbete”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub numărul CCTSI-2019.05.02 - 03/02.05.2019;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Promovarea miturilor și tradițiilor culturale românești și ale minorităților etnice”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în perioada 06 septembrie 2019 - 22/23 septembrie 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri, vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTSEMNEAZĂ,

SECRETAR SECTOR 5  ELENA LUMINIȚA PET&ESCU

ANEXA Ia H.C.L. Sector 5 Nr. Z27.06.2019

privind sprijinirea proiectului „Promovarea miturilor și tradițiilor culturale românești și ale minorităților etnice”

  • a.     „Promovarea miturilor și tradițiilor culturale românești și a minorităților etnice”

  • b.      Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Asociația "Colorăm Zâmbete”.

  • c.       Descriere: Centru! Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Asociația „Colorăm Zâmbete”, intenționează să susțină proiectul cultural - sportiv „Promovarea miturilor și tradițiilor culturale românești și a minorităților etnice”. Acest proiect cu Itural -sportiv vizează promovarea tradițiilor culturale, a miturilor românești și a dansurilor tradiționale românești în cadrul evenimentului „Festival de Folclore Mundo em Danca”, un festival internațional de dans care se va desfășura în localitatea Espumoso - Rio Grande do Sul, din Brazilia, în perioada 7-20 septembrie 2019. Participarea în cadrul acestui festival oferă posibilitatea promovării, în spațiul latino-american, a unei imagini pozitive și creative a României, a creării de conexiuni culturale, în spiritul multiculturalității și respectului reciproc, într-un context dedicat artei și creativității. Evenimentul vizează promovarea cultural - sportivă a dansului tradițional românesc (dar și a dansurilor tradiționale ale minorităților din România); grupul țintă căruia i se adreseaza proiectul este constituit din participanții în cadrul „Festival de Folclore Mundo em Danca”, minim 2500 de persoane provenind din peste 10 țări din America Latină și Europa.

  • d.      Beneficiari direcți: Persoane implicate în activitate: membrii Asociației "Colorăm Zâmbete” - Grup Dans "Dance World” - 22 persoane;

  • e.      Locație: localitatea Espumoso - Rio Grande do Sul, Brazilia;

  • f.       Perioadă de desfășurare: 06 septembrie -- 22/23 septembrie 2019;

  • g.      Bugetul estimativ este de 100.000 Ici.