Hotărârea nr. 102/2019

Hotărârea nr. 102/18.06.2019 privind aprobarea Proiectului „Evaluare Preventivă și Îndrumare de Specialitate”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


romania2019.eu


Președinției României la Consiliul Uniunii Europene


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului ” Evaluare Preventivă și îndrumare de Specialitate ”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 1 8.06.2019;

  • > Având în vedere Raportul de Specialitate al Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5, înregistrat sub nr. 762 /13.06.2019;

  • > Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • > în temeiul art.45 alin. (1) și art.81 alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL L OCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă programul ” Evaluare Preventivă și îndrumare de Specialitate ”, derulat în cadrul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5 și Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. /18.06.2019