Hotărârea nr. 101/2019

Hotărârea nr. 101/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Jucându-ne învățăm – Sector 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea proiectului „Jucându-ne învățăm - Sector 5”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2019;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2019.05.16- 14/16.05.2019;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

-Proiectul depus de Asociația „Partida Romilor Pro Europa”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub numărul CCTSI-2019.05.1 3 - 15/13.05.2019,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Jucându-ne învățăm - Sector 5”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRĂSEIS

SECRETAJR/SE

ELENA LUMINIT/AJPE

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr. /£)/  / 21.05.2019

 • a.

 • b.

 • c.


 • a.

 • b.

 • c.


 • d.

 • e.

 • f.

g-


 • d.

 • e.

 • f.

g-


privind sprijinirea proiectului „Jucându-ne învățăm - Sector 5”

„Jucându-ne învățăm - Sector 5”

Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Asociația „Partida Romilor Pro Europa”;

Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Asociația „Partida Romilor Pro Europa”, intenționează să susțină evenimentul cultural - educativ „Jucându-ne învățăm - Sector 5”. Proiectul cultural - educativ își propune să maximizeze rolul educației și activităților extrașcolare în educația și formarea copiilor, prin realizarea unei acțiuni speciale, care să promoveze și demonstreze aportul pozitiv pe care un program extracurricular axat pe valori cultural - educative îl are în dezvoltarea celor mici. Evenimentul, prin targetul principal de vârstă propus - în principal copii din clasele I-VLII - își dorește să educe tinerele generații într-un spirit al comunicării și dialogului prin cultură. Evenimentul vizează promovarea activităților culturale extrașcolare, a coeziunii comunitare, a implicării în viața comunității prin cultură, promovarea unor modele comportamentale, promovarea multiculturalității, a integrării minorităților precum și a persoanelor provenind din medii vulnerabile, cu precădere copii, și, nu în ultimul rând, crearea unui spirit identitar comun.

Beneficiari direcți: membri ai comunității locale din Sectorul 5 implicați în activitate: minimum 1.200 - 500 de copii + 700 părinți;

Locație: Sectorul 5, București;

Perioadă de desfășurare: Perioadă de desfășurare: 31 mai - 13 iunie 2019 - evenimentul propriu-zis urmând să aibă loc pe data de 13 iunie;

Bugetul estimativ este de 49.000 lei.

CONTRASEMNEAZĂ