• Hotărârea 351/2019 - Sectorul 5 - 23.12.2019

  Hotărârea nr. 351/23.12.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
 • Hotărârea 350/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 350/17.12.2019 privind instituirea programului de promovare și recompensare a valorilor în domeniul medical, socio-educativ și civic.
 • Hotărârea 349/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 349/17.12.2019 privind instituirea programului multianual de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, sportiv, educativ, civic și etic.
 • Hotărârea 348/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 348/17.12.2019 privind aprobarea amenajării unui spațiu destinat derulării de activități culturale, educative și de consiliere, prin amplasarea unui container modular pe domeniul public al Sectorului 5.
 • Hotărârea 347/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 347/17.12.2019 privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile unei posibile extinderi a spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica.
 • Hotărârea 346/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 346/17.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Ghidigeni, Nr.51 -Sector 5, București.
 • Hotărârea 345/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 345/17.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Neptun, Nr.143, Lot.2-Sector 5, București.
 • Hotărârea 344/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 344/17.12.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivelor de investiție ”Reabilitare termică a unui număr de 10 imobile incluse în ProCEECS5”, Programul de creștere a eficienței energetice a condominiilor aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5.
 • Hotărârea 343/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 343/17.12.2019 privind aprobarea includerii în ”Programul de creștere a eficienței energetice a condominiilor aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5”, a unui număr de 10 imobile.
 • Hotărârea 342/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 342/17.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 341/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 341/17.12.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Protoieria Sector V Capitală), în anul 2019.
 • Hotărârea 340/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 340/17.12.2019 privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Împreună dezvoltăm sectorul 5”.
 • Hotărârea 339/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 339/17.12.2019 privind aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Sectorul 5 și Liga Studenților Români din Străinătate și aprobarea Proiectului Gala LSRS 2020.
 • Hotărârea 338/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 338/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E România si Școala Gimnazială ,,George Călinescu”, în scopul funcționării Centrului de Zi, ”George Călinescu”.
 • Hotărârea 337/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 337/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la convenția de colaborare nr.1659/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Scoală Gimnazială nr.134, în scopul funcționării Centrului de Zi ,,Mihail Sadoveanu’’.
 • Hotărârea 336/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 336/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane aflate în Situații de Risc, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 335/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 335/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Centrul de Tip Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 334/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 334/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului- apartamente sociale de tip familial, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 333/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 333/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Ansamblul rezidențial de Tip Familial ”Sfânta Maria”, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 332/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 332/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Ansamblul rezidențial de Tip Familial ”Sfântul Nicolae”, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 331/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 331/17.12.2019 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale componentelor Complexului de servicii sociale pentru protecția victimelor violenței domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 330/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 330/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Adăpostului de zi si de noapte pentru copiii străzii, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 329/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 329/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Centrului de primire în Regim de Urgență ”Ciresarii II” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 328/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 328/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Serviciul Adopții-Compartimentul Protecție de Tip Familial aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 327/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 327/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Serviciului Asistență Maternală aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 326/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 326/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de Zi Sf. Maria, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 325/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 325/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului Social Comunitar ,,Ferentari” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 324/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 324/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Complexului De Servicii Socio-Educative Pentru Copii- Centrul De Zi Pentru Recuperarea Copiilor Cu Dizabilități, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 323/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 323/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Maternal “Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 322/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 322/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 321/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 321/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Creșei Sfântul Stelian aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 320/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 320/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Creșei Sfântul Andrei aflată în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 319/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 319/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Creșa Ariel și Aurora aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 318/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 318/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului de Zi pentru Consiliere Sprijin și Resurse pentru Părinți și Copii aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 317/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 317/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul de Zi ,,George Călinescu” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 316/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 316/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul de Zi ,,Mihail Sadoveanu” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 315/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 315/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul de Zi ,,Sfânta Ana” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 314/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 314/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 1187/21.01.2019 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Asociația Clubul Sportiv Master Mind în vederea implementării proiectului “În universului șahului-proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”.
 • Hotărârea 313/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 313/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.
 • Hotărârea 312/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 312/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.
 • Hotărârea 311/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 311/17.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție ”Construire și amplasare 18 foișoare în Sectorul 5”.
 • Hotărârea 310/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 310/17.12.2019 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 183/27.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinși în devizul general aferent obiectivului de investiție ” Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți, de către Complexul Multifuncțional Sf. Andrei”.
 • Hotărârea 309/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 309/17.12.2019 privind utilizarea capitalului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
 • Hotărârea 308/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 308/17.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. ZEȚARI nr. 4, LOT 2 – Sector 5, București.
 • Hotărârea 307/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 307/17.12.2019 privind aprobarea Contractului de prestări servicii colectare creanțe fiscale prin intermediul unității bancare RAIFFEISEN BANK.
 • Hotărârea 306/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 306/17.12.2019 privind aprobarea proiectului „POVEȘTI DE IARNĂ ÎN SECTORUL 5”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 305/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 305/17.12.2019 privind aprobarea proiectului „ACADEMIA DE ȘAH FLORIN GHEORGHIU”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 304/2019 - Sectorul 5 - 17.12.2019

  Hotărârea nr. 304/17.12.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Nașterea Maicii Domnului- Ghencea), în anul 2019.
 • Hotărârea 298/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 298/03.12.2019 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 297/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 297/03.12.2019 privind prelungirea proiectului „Sprijin pentru educație – Universitatea București” pe parcursul anului 2020.
 • Hotărârea 296/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 296/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Motoc”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 295/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 295/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare clase antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 294/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 294/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 242, Școala Nr. 125 și Școala Nr. 115”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020..
 • Hotărârea 293/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 293/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 53, Școala Gimnazială cu Grădiniță Nr. 144 și Grădinița Nr. 169 Paradisul Verde”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020..
 • Hotărârea 292/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 292/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 54, Grădinița Nr. 34 și Grădinița Nr. 245”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 291/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 291/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 117/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 53, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 290/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 290/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 116/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 54, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 289/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 289/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 115/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 144, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 288/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 288/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 114/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 242, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 287/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 287/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 113/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 134, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 286/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 286/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 112/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 169, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 285/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 285/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 111/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 125, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 284/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 284/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 110/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 34, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 283/2019 - Sectorul 5 - 03.12.2019

  Hotărârea nr. 283/03.12.2019 pentru modificarea art.1 a H.C.L. Sector 5 nr. 184/27.08.2019, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019 - 2020.
 • Hotărârea 282/2019 - Sectorul 5 - 26.11.2019

  Hotărârea nr. 282/26.11.2019 privind aprobarea proiectului ”Vine, vine Moș Crăciun!”.
 • Hotărârea 281/2019 - Sectorul 5 - 26.11.2019

  Hotărârea nr. 281/26.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 235/31.10.2019 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 280/2019 - Sectorul 5 - 26.11.2019

  Hotărârea nr. 280/26.11.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare de vestiare și grupuri sanitare din containere modulare pentru unitățile de învățământ din sectorul 5”.
 • Hotărârea 279/2019 - Sectorul 5 - 26.11.2019

  Hotărârea nr. 279/26.11.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Parohia Bărbătescu Vechi), în anul 2019.
 • Hotărârea 278/2019 - Sectorul 5 - 26.11.2019

  Hotărârea nr. 278/26.11.2019 privind alocarea sumei de 1.300.000 lei către Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta”.
 • Hotărârea 277/2019 - Sectorul 5 - 26.11.2019

  Hotărârea nr. 277/26.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de maximum 14.691.108 lei, ce urmează a fi contractată de către S.C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, în vederea finanțării taxei pe valoarea adăugată (T.V.A) aferentă achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare.
 • Hotărârea 276/2019 - Sectorul 5 - 26.11.2019

  Hotărârea nr. 276/26.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de maxim 65.723.377 lei de către S.C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, în vederea finanțării achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare și garantarea de către Sectorul 5 a finanțării rambursabile cu valoarea maximă de 38.500.000 lei, dar nu cu mai mult de 50% din valoarea finală a echipamentelor și utilajelor ce urmează a fi achiziționate.
 • Hotărârea 275/2019 - Sectorul 5 - 26.11.2019

  Hotărârea nr. 275/26.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D) – Intrarea Vrabiei nr. 4,6,8 – Sector 5, București.
 • Hotărârea 274/2019 - Sectorul 5 - 26.11.2019

  Hotărârea nr. 274/26.11.2019 privind înființarea societății Infrastructură DF 5 S.A.
 • Hotărârea 273/2019 - Sectorul 5 - 26.11.2019

  Hotărârea nr. 273/26.11.2019 privind înființarea S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A.
 • Hotărârea 269/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 269/21.11.2019 privind modificarea art. 1 a H.C.L. Sector 5 nr. 184/27.08.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 268/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 268/21.11.2019 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 216/26.09.2019.
 • Hotărârea 267/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 267/21.11.2019 privind susținerea Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti, în vederea implementării proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, ediția a noua.
 • Hotărârea 266/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 266/21.11.2019 privind modificarea și completarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache” pentru anul 2019, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 11/23.01.2019.
 • Hotărârea 265/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 265/21.11.2019 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 80 mp situat în str. Dincă Ștefan nr. 3, Sector 5, București.
 • Hotărârea 264/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 264/21.11.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 80 mp situat în str. Dincă Ștefan nr. 3, sector 5, București.
 • Hotărârea 263/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 263/21.11.2019 privind darea în folosință gratuită a spațiului situat la etajul clădirii din Strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 către Grădinița Nr. 269.
 • Hotărârea 262/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 262/21.11.2019 privind susținerea activităților desfășurate, pe parcursul anului 2020, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr.
 • Hotărârea 261/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 261/21.11.2019 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 24 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2019, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 260/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 260/21.11.2019 privind aprobarea organizării Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția 2019.
 • Hotărârea 259/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 259/21.11.2019 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de suprafața de 104 mp situat in str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A ( fostă Câmpul Mare), Sector 5, București.
 • Hotărârea 258/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 258/21.11.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de 104 mp situat in str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A ( fostă Câmpul Mare) , Sector 5, București.
 • Hotărârea 257/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 257/21.11.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 174/19.08.2019, privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a imobilului situat în București, sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției.
 • Hotărârea 256/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 256/21.11.2019 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Sectorul Xicheng din Beijing, Republica Populară Chineză.
 • Hotărârea 255/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 255/21.11.2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 207/26.09.2019 privind aprobarea solicitării către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Calea 13 Septembrie nr. 164, sector 5, București, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice București - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5 București, în vederea derulării unor investiții.
 • Hotărârea 254/2019 - Sectorul 5 - 21.11.2019

  Hotărârea nr. 254/21.11.2019 privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sedii/puncte de lucru pentru D.I.T.L. Sector 5, situate pe raza sectorului 5, București.
 • Hotărârea 253/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 253/31.10.2019 privind modificarea modificarea și completarea anexelor 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 213/26.09.2019, respectiv a Contractului Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților și a Listei Tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A pentru desfășurarea activităților delegate.
 • Hotărârea 252/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 252/31.10.2019 privind achiziționarea unor produse de la SC Economat Sector 5 SRL.
 • Hotărârea 251/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 251/31.10.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Bumbăcari), în anul 2019.
 • Hotărârea 250/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 250/31.10.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Patriarhia Română-Catedrala Mântuirii Neamului), în anul 2019
 • Hotărârea 249/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 249/31.10.2019 privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5.
 • Hotărârea 248/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 248/31.10.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5. Hotărârea nr. 249/31.10.2019 privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5.
 • Hotărârea 247/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 247/31.10.2019 privind aprobarea încheierii Contractului de comodat între Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” și S.C. ROSEQUEENS PROPERTIES SRL.
 • Hotărârea 246/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 246/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de acordare în anul 2019 a sprijinului pentru tratament balnear oferit vârstnicilor din Sectorul 5, în cadrul Programului ”Sănătate pentru Seniori”, derulat de Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”.
 • Hotărârea 245/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 245/31.10.2019 privind aprobarea finanțării și derulării din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”, a programului Vouchere cadou.
 • Hotărârea 244/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 244/31.10.2019 privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” – Sector 5.
 • Hotărârea 243/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 243/31.10.2019 privind aprobarea proiectului ”DIGITALIZAREA: VIITORUL EDUCAȚIEI”.
 • Hotărârea 242/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 242/31.10.2019 privind aprobarea proiectului ”REGALA DE ȘAH: ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 241/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 241/31.10.2019 privind suplimentarea numărului de locuri disponibile în cadrul proiectului ”Academia copiilor” pentru perioada noiembrie 2019 – iulie 2020.
 • Hotărârea 240/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 240/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al activității de voluntariat în cadrul Primăriei Sectorului 5 și a instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 239/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 239/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de intership în cadrul Primăriei Sectorului 5 a Municipiului București și a instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, prin programul ”FAPTE-Viitorul acum!”.
 • Hotărârea 238/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 238/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 și de către instituțiile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 237/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 237/31.10.2019 privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 55/28.03.2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 236/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 236/31.10.2019 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 178/19.08.2019 pentru aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 235/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 235/31.10.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 234/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 234/31.10.2019 privind aprobarea funcționării temporare a Grădiniței nr. 35, Grădiniței nr. 268 și a Școlii Gimnaziale Grigore Tocilescu în spații excedentare ale unor unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.
 • Hotărârea 233/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 233/31.10.2019 privind aprobarea implementării, la nivelul sectorului 5, a proiectului Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică), de către Colegiul Tehnic Energetic, în perioada decembrie 2019- iunie 2020.
 • Hotărârea 232/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 232/31.10.2019 privind susținerea Școlii Gimnaziale nr. 2 în vederea implementării proiectului cross-curricular Între chin și amin.
 • Hotărârea 231/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 231/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții aferente unităților de învățământ de nivel gimnazial din sectorul 5.
 • Hotărârea 230/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 230/31.10.2019 privind susținerea participării lotului de performanță al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda.
 • Hotărârea 229/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 229/31.10.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI-GHENCEA), în anul 2019.
 • Hotărârea 228/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 228/31.10.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA), în anul 2019.
 • Hotărârea 227/2019 - Sectorul 5 - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 227/31.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 226/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 226/26.09.2019 privind aprobarea demararii investitiilor la Piata 13 Septembrie de catre S.C. Economat Sector 5 S.R.L.
 • Hotărârea 225/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 225/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”Sprijin pentru educație – Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”.
 • Hotărârea 224/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 224/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”#5PORT5FOR 5TUDENT5”.
 • Hotărârea 223/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 223/26.09.2019 privind aprobarea organizării proiectului Judo în școala ta, în anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 222/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 222/26.09.2019 privind aprobarea organizării proiectului Născut pentru sport în anul școlar 2019-2020, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.
 • Hotărârea 221/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 221/26.09.2019 privind modificarea HCLS 5 nr. 163/19.08.2019 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019.
 • Hotărârea 220/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 220/26.09.2019 privind susținerea Școlii Gimnaziale nr. 131 în vederea implementării proiectului Sunt special, dar vreau la școală.
 • Hotărârea 219/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 219/26.09.2019 privind aprobarea organizării proiectului Zâmbetul copilăriei în anul școlar 2019-2020, în patru dintre unitățile de învățâmânt preuniversitar de stat din sectorul 5.
 • Hotărârea 218/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 218/26.09.2019 privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local sector 5 asupra spațiilor din incinta secțiilor de poliție de pe raza sectorului 5, spații aflate în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 217/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 217/26.09.2019 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 216/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 216/26.09.2019 privind modificarea și completarea HCL S 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 215/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 215/26.09.2019 privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București.
 • Hotărârea 214/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”Amenajare structuri modulare pentru desfășurarea activităților activităților de școală după școală și înființare laborator de informatică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 125” conform proiectului ”#FAPTE – Regenerare Urbană Amurgului”.
 • Hotărârea 213/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 213/26.09.2019 2019 privind aprobarea Caietului de Sarcini, pentru delegarea gestiunii serviciului public avand ca obiect ``Salubrizarea stradala, salubrizarea menajera si serviciul de iarna``, a Contrsctului-Cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor si a listei tarifelor practicate de catre S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A., pentru desfasurarea activitatilor delegate.
 • Hotărârea 212/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 212/26.09.2019 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuție a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, situat administrativ în București str. Antiaeriană nr. 6, sector 5, precum și asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentației tehnico-economice și execuției utilităților aferente în vederea realizării investiției ”Construcții de locuințe de serviciu” – Lot 3, precum ș ia modelului de contract cadru.
 • Hotărârea 211/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 211/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”YES – inițiativa pentru eco-sustenabilitate”.
 • Hotărârea 210/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 210/26.09.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.
 • Hotărârea 209/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 209/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”Premierea elevilor sportivi și profesorilor aparținând Clubului Sportiv Școlar Steaua”.
 • Hotărârea 208/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 208/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”Sprijin pentru educație – Universitatea București”.
 • Hotărârea 207/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 207/26.09.2019 privind privind aprobarea solicitării către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Calea 13 Septembrie nr.164, sector 5, București, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-București, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5 București, în vederea derulării unor investiții.
 • Hotărârea 206/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 206/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șos. Sălaj nr. 383 A – Sector 5.
 • Hotărârea 205/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 205/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Petre Ispirescu nr. 67 A – Sector 5.
 • Hotărârea 204/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 204/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Mihail Sebastian nr. 37C, Calea 13 Septembrie (221 – 225)- 227 lot 2 - Sector 5, București.
 • Hotărârea 203/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 203/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Crăițelor nr. 194-204 lot 12 – Sector 5.
 • Hotărârea 202/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 202/26.09.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.
 • Hotărârea 201/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 201/26.09.2019 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate in sold la data de 31.12.2019.
 • Hotărârea 200/2019 - Sectorul 5 - 26.09.2019

  Hotărârea nr. 200/26.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019.
 • Hotărârea 199/2019 - Sectorul 5 - 12.09.2019

  Hotărârea nr. 199/12.09.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 137/08.07.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 198/2019 - Sectorul 5 - 06.09.2019

  Hotărârea nr. 198/06.09.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții și amenajare spațiu cultural pentru Sectorul 5-pe terenul situat la intersecția străzilor Spătaru Preda și Calea Ferentari-implementarea proiectului cultural-educativ ,,Spațiu cultural pentru Sectorul 5”.
 • Hotărârea 197/2019 - Sectorul 5 - 06.09.2019

  Hotărârea nr. 197/06.09.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 ( PAROHIA VOVIDENIA ), în anul 2019.
 • Hotărârea 196/2019 - Sectorul 5 - 06.09.2019

  Hotărârea nr. 196/06.09.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI - GHENCEA), în anul 2019.
 • Hotărârea 195/2019 - Sectorul 5 - 06.09.2019

  Hotărârea nr. 195/06.09.2019 privind funcționarea provizorie a unor unități de învățământ preuniversitar de stat (nivel preșcolar) în spațiul situat în Bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, Sector 5 București.
 • Hotărârea 194/2019 - Sectorul 5 - 27.08.2019

  Hotărârea nr. 194/27.08.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 166/19.08.2019.
 • Hotărârea 193/2019 - Sectorul 5 - 27.08.2019

  Hotărârea nr. 193/27.08.2019 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere a imobilului situat în Calea Șerban Vodă, nr. 280, între Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez.
 • Hotărârea 192/2019 - Sectorul 5 - 27.08.2019

  Hotărârea nr. 192/27.08.2019 privind aprobarea proiectului „Alfabetizare digitală pentru seniori”.
 • Hotărârea 191/2019 - Sectorul 5 - 27.08.2019

  Hotărârea nr. 191/27.08.2019 privind aprobarea Proiectului Educațional „Atelierul Magicienilor - Activități recreative pentru copiii noștri”.
 • Hotărârea 190/2019 - Sectorul 5 - 27.08.2019

  Hotărârea nr. 190/27.08.2019 privind aprobarea proiectului ”#FAPTE: 5TUDENT5 - PAȘI SPRE VIITOR”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 189/2019 - Sectorul 5 - 27.08.2019

  Hotărârea nr. 189/27.08.2019 privind finanțarea Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5”, în vederea organizării și desfășurării programelor de interes local.
 • Hotărârea 188/2019 - Sectorul 5 - 27.08.2019

  Hotărârea nr. 188/27.08.2019 privind aprobarea Programului de voluntariat în Sectorul 5 ”FAPTE – Aripi spre viitor!”
 • Hotărârea 187/2019 - Sectorul 5 - 27.08.2019

  Hotărârea nr. 187/27.08.2019 privind aprobarea Programului de internship în Sectorul 5 ”#FAPTE - Viitorul acum!”.
 • Hotărârea 186/2019 - Sectorul 5 - 27.08.2019

  Hotărârea nr. 186/27.08.2019 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.136 către Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm sectorul 5”.
 • Hotărârea 185/2019 - Sectorul 5 - 27.08.2019

  Hotărârea nr. 185/27.08.2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5, nr. 44/28.02.2018 privind adoptarea implementării, la nivelul unităților școlare ale Sectorului 5, a programului ”Copiii noștri, în siguranță”.
 • Hotărârea 184/2019 - Sectorul 5 - 27.08.2019

  Hotărârea nr. 184/27.08.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 183/2019 - Sectorul 5 - 27.08.2019

  Hotărârea nr. 183/27.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție ”Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți, de către Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei”.
 • Hotărârea 182/2019 - Sectorul 5 - 27.08.2019

  Hotărârea nr. 182/27.08.2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 181/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 181/19.08.2019 privind constituirea Subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București .
 • Hotărârea 180/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 180/19.08.2019 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de Fezabilitate pentru execuția branșamentelor pentru utilități (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale precum și iluminat stradal, telefonie) și dotări tehnico-edilitare aferente construcției ( căi de acces, semnalizări orizontale și verticale, alei pietonale, spații verzi), până la limita exterioară a perimetrului destinat locuințelor, aferente obiectivului ” Construcții locuințe de serviciu ” în Strada Antiaeriană Nr. 6.
 • Hotărârea 179/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 179/19.08.2019 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și orașul Migdal Haemek din statul Israel.
 • Hotărârea 178/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 178/19.08.2019 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 177/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 177/19.08.2019 privind aprobarea modificării Statului de Funcții și grilei de salarizare a personalului Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache.
 • Hotărârea 176/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 176/19.08.2019 privind aprobarea proiectului ” Nadia Sports Experience”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 175/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 175/19.08.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 200/27.08.2018.
 • Hotărârea 174/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 174/19.08.2019 privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 , a imobilului situat în București, sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției.
 • Hotărârea 173/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 173/19.08.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2018-august 2019.
 • Hotărârea 172/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 172/19.08.2019 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Natională pentru Locuințe, pe durata de execuției a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, situate administrativ in Bucuresti, str. Antiaeriana nr. 6, Sector 5, precum si asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice și execuției utilităților aferente investitiei ”Constructii locuinte de serviciu” - Lot 2, precum si a modelului de contract cadru.
 • Hotărârea 171/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 171/19.08.2019 privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5.
 • Hotărârea 170/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 170/19.08.2019 privind aprobarea tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de către Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”.
 • Hotărârea 169/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 169/19.08.2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 45/28.02.2018, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 168/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 168/19.08.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot –”Bazin de înot didactic- Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Calea Rahovei, nr. 315 din sectorul 5, municipiul București”.
 • Hotărârea 167/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 167/19.08.2019 privind aprobarea ”Raportului privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 106/18.06.2019, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București , în vederea închirierii imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez”, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 11583/07.08.2019.
 • Hotărârea 166/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 166/19.08.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr.136, către Fundația Policy Center for Roma and Minorities, în vederea implementării programului ”Clubul de Educație Alternativă”.
 • Hotărârea 165/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 165/19.08.2019 privind susținerea Școlii Gimnaziale nr. 126 în vederea implementării proiectului Abilități de viață independentă (AVI).
 • Hotărârea 164/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 164/19.08.2019 privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia la competiția Milset Expo-Sciences Internațional 2019.
 • Hotărârea 163/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 163/19.08.2019 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019.
 • Hotărârea 162/2019 - Sectorul 5 - 19.08.2019

  Hotărârea nr. 162/19.08.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unor spații situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti către Clubul Sportiv Școlar Steaua.
 • Hotărârea 161/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 161/24.07.2019 privind încheierea unui Act Adițional la Contractele de asociere în participațiune încheiate de Administrația Piețelor Sector 5 cu S.C. Economat Sector 5 S.R.L.
 • Hotărârea 160/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 160/24.07.2019 privind privind completarea HCL 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului de Salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
 • Hotărârea 159/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 159/24.07.2019 privind achiziţionarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București.
 • Hotărârea 158/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 158/24.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Grădiniţa nr. 72”, din Str. Sergent Scarlat, nr. 19, sector 5.
 • Hotărârea 157/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 157/24.07.2019 privind privind modificarea anexei 4 a H.C.L. nr. 93/2016 privind reaorganizarea Administrației Piețelor Sector 5.
 • Hotărârea 156/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 156/24.07.2019 privind privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 155/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 155/24.07.2019 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5.
 • Hotărârea 154/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 154/24.07.2019 privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 București.
 • Hotărârea 153/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 153/24.07.2019 privind implementarea proiectului “Furnizare, Instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și dotare Dispecerat pentru obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea criminalității în Sectorul 5- SYS5”, în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 5.
 • Hotărârea 152/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 152/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 80-80A – SECTOR 5.
 • Hotărârea 151/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 151/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 51-59 lot 1/2 – SECTOR 5.
 • Hotărârea 150/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 150/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 51-59 lot 1/1/2 – SECTOR 5.
 • Hotărârea 149/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 149/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 51-59 lot 1/1/1 – SECTOR 5.
 • Hotărârea 148/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 148/24.07.2019 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 23 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 147/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 147/24.07.2019 pentru aprobarea ajustării prețului contractului nr. 25331/01.04.2019 conform prevederilor OUG 114/2018, cât și la suplimentarea lucrărilor în cadrul investiției „Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5” cu materiale termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare.
 • Hotărârea 146/2019 - Sectorul 5 - 24.07.2019

  Hotărârea nr. 146/24.07.2019 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 145/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 145/08.07.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de colaborare aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 340/10.12.2018 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial „Voucher social pentru acces la educație” pentru copiii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.
 • Hotărârea 144/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 144/08.07.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea/execuția de chioșcuri, pentru comercializarea de presă, carte, flori ce urmează a fi amplasate pe raza sectorului 5.
 • Hotărârea 143/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 143/08.07.2019 privind susținerea proiectului "Nicolae C. Paulescu - trecut, prezent și viitor".
 • Hotărârea 142/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 142/08.07.2019 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), Șos. Sălaj nr. 129A – Sector 5.
 • Hotărârea 141/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 141/08.07.2019 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str. Cozieni nr. 41 – Sector 5.
 • Hotărârea 140/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 140/08.07.2019 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str. Sirenelor nr. 78-80 – Sector 5.
 • Hotărârea 139/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 139/08.07.2019 privind închirierea spațiilor comerciale administrate de către Administrația Piețelor Sector 5.
 • Hotărârea 138/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 138/08.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectului ”Educație prin Cultură”.
 • Hotărârea 137/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 137/08.07.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București./p>
 • Hotărârea 136/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 136/08.07.2019 privind susținerea demarării, depunerii, implementării și sustenabilității proiectului cultural – educativ ”ROBINSON – Centrul cultural pentru copii” – finanțabil prin programul ”RO – CULTURA” – apelul pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului.
 • Hotărârea 135/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 135/08.07.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018 privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 134/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 134/08.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiție ”Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei”.
 • Hotărârea 133/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 133/08.07.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #REFRESH 5(#R5) în vederea finanțării acestuia prin intermediul Inițiativei Urban Innovative Actions (UIA).
 • Hotărârea 132/2019 - Sectorul 5 - 08.07.2019

  Hotărârea nr. 132/08.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Consolidare, reabilitare și reamenajare clădiri incinta Școlii Gimnaziale nr. 134, București – sală de sport, școală, atelier școală, inclusiv dotare sală de sport”, din Str. Baciului, nr. 4A, sector 5.
 • Hotărârea 131/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 131/27.06.2019 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 130/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 130/27.06.2019 privind acordul de principiu pentru stabilirea unui sediu al D.G.A.S.P.C. Sector 5 în strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București, cu suprafața de 1419,15 mp ce urmează să fie închiriat de către Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 129/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 129/27.06.2019 privind aprobarea proiectului ”Încurajarea activităților recreative în aer liber pentru copii” implementat de Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” și Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 128/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 128/27.06.2019 privind aprobarea proiectului ”Spațiu cultural pentru Sectorul 5”.
 • Hotărârea 127/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 127/27.06.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în regiunea București-Ilfov”în cadrul POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i.
 • Hotărârea 126/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 126/27.06.2019 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și orașul Migdal Haemek, Israel.
 • Hotărârea 125/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 125/27.06.2019 2019 privind aprobarea prelungirii proiectului ”Academia copiilor” pentru perioada iunie 2019-iulie 2020.
 • Hotărârea 124/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 124/27.06.2019 privind aprobarea proiectului ”Promovarea miturilor și tradițiilor culturale românești și ale minorităților etnice”.
 • Hotărârea 123/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 122/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 122/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5, a programului Voucher educațional, în anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 121/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către SC Amenajare Edilitara și Salubrizare SA.
 • Hotărârea 120/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 120/27.06.2019 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiul București”.
 • Hotărârea 119/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 119/27.06.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 92/14.05.2019, privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 118/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 118/27.06.2019 privind organizarea si aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 117/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 117/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 53, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 116/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 116/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 54, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 115/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 115/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 144, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 114/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 114/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 242, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 113/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 113/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 134, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 112/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 112/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 169, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 111/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 111/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 125, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 110/2019 - Sectorul 5 - 27.06.2019

  Hotărârea nr. 110/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 34, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 109/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 109/18.06.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare de către Administrația Domeniului Public.
 • Hotărârea 108/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 108/18.06.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Societatea de Transport București S.T.B. S.A, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor S.T.B. S.A, aflate pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 107/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 107/18.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției, amenajare spațiu de joacă Strada Malcoci Sector 5 conform Studiului de Fezabilitate.
 • Hotărârea 106/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 106/18.06.2019 privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București condițiile unei posibile închirieri a imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez.
 • Hotărârea 105/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 105/18.06.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019.
 • Hotărârea 104/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 104/18.06.2019 privind modificarea componenței Comisiei constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 71/16.04.2018 – privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân și constituirea Comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân.
 • Hotărârea 103/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 103/18.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al Sectorului 5 pe anul 2019.
 • Hotărârea 102/2019 - Sectorul 5 - 18.06.2019

  Hotărârea nr. 102/18.06.2019 privind aprobarea Proiectului „Evaluare Preventivă și Îndrumare de Specialitate”.
 • Hotărârea 101/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 101/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Jucându-ne învățăm – Sector 5”.
 • Hotărârea 100/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 100/21.05.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 5, prin Administrația Piețelor Sector 5, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași.
 • Hotărârea 99/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 99/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Festivalul concurs național de interpretare muzică pop pentru copii Ministar Cireșar”.
 • Hotărârea 98/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 98/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Festivalul costumului tradițional românesc: simt și mă îmbrac românește”.
 • Hotărârea 97/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 97/21.05.2019 privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5, cu privire la asocierea cu Administrația Lacuri și Agrement în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local.
 • Hotărârea 96/2019 - Sectorul 5 - 21.05.2019

  Hotărârea nr. 96/21.05.2019
 • Hotărârea 95/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019.
 • Hotărârea 94/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 94/14.05.2019 privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5”.
 • Hotărârea 93/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 93/14.05.2019 privind aprobarea Raportului final al Comisiei de evaluare a ofertelor, constituită pentru achiziționarea prin procedură operațională proprie, a serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare necesar Primăriei Sector 5.
 • Hotărârea 92/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 92/14.05.2019 privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 91/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 91/14.05.2019 privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.248/ 28.09.2018 privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situată în Șoseaua Panduri nr. 24, Sector 5, București.
 • Hotărârea 90/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 90/14.05.2019 privind organizarea proiectului ”Meșteșuguri românești, de către Grădinița nr. 72, Sector 5, București.
 • Hotărârea 89/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 89/14.05.2019 privind aprobarea derulării unor acțiuni educative, artistice și sportive în anul 2019.
 • Hotărârea 88/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 88/14.05.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli.
 • Hotărârea 87/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 87/14.05.2019 privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu în vederea implementării proiectului educațional Bolintinenii în An Centenar – Cinstim, învățăm și ne pregătim să clădim Viitorul.
 • Hotărârea 85/2019 - Sectorul 5 - 14.05.2019

  Hotărârea nr. 85/14.05.2019 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2018.
 • Hotărârea 84/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 84/22.04.2019 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 83/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 83/22.04.2019 2019 privind încheierea unor acorduri cadru de consultanță, asistența și/sau reprezentare juridică pentru Sectorul 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 82/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 82/22.04.2019 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Primăria Sectorului 5 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în scopul asigurării funcționării Clubului bunicilor sector 5 – Centru Comunitar.
 • Hotărârea 81/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 81/22.04.2019 privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA și a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Economat Sector 5 SRL.
 • Hotărârea 80/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 80/22.04.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.
 • Hotărârea 79/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 79/22.04.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București, cu privire la asocierea dintre Administrația Piețelor Sector 5 și producători autohtoni.
 • Hotărârea 78/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 78/22.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA), în anul 2019.
 • Hotărârea 77/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 77/22.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (PATRIARHIA ROMÂNĂ – CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI), în anul 2019.
 • Hotărârea 76/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 76/22.04.2019 privind aprobarea ”Demarării serviciilor de consultanță juridică pentru exproprierea unor terenuri de pe raza sectorului 5”.
 • Hotărârea 75/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 75/22.04.2019 privind modificarea componenței ”Comisiei de analiză și apobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe”, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016.
 • Hotărârea 74/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 74/22.04.2019 privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 123/26.06.2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București.
 • Hotărârea 73/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 73/22.04.2019 privind modificarea H.C.L S5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificarile și completările ulterioare.
 • Hotărârea 72/2019 - Sectorul 5 - 22.04.2019

  Hotărârea nr. 72/22.04.2019 privind modificarea H.C.L S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificarile și completările ulterioare.
 • Hotărârea 71/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 71/08.04.2019 privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București și a atribuțiilor ei, precum și a coordonatorului acesteia.
 • Hotărârea 70/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 70/08.04.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Venus – Împreună pentru o viață în siguranță”, în cadrul POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritatea de investiții 9ii.
 • Hotărârea 69/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 69/08.04.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor în cadrul apelului de proiecte POCU/480/4/19/19 Operațiune compozită OS 4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.
 • Hotărârea 68/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 68/08.04.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 67/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 67/08.04.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 129/31.08.2017 și H.C.L. Sector 5 nr. 195/27.08.2018.
 • Hotărârea 66/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 66/08.04.2019 privind aprobarea proiectului ”România esențială”.
 • Hotărârea 65/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 65/08.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5, prevăzute în anexă, în vederea obținerii avizării și/sau autorizării pentru securitatea la incendiu.
 • Hotărârea 64/2019 - Sectorul 5 - 08.04.2019

  Hotărârea nr. 64/08.04.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București 40 de apartamente cu destinația de locuințe sociale pentru chiriașii de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.
 • Hotărârea 63/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 63/04.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5.
 • Hotărârea 62/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 62/04.04.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de salubrizare și a studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București- Activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.
 • Hotărârea 61/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 61/04.04.2019 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și S.C. Mobile Distribution S.R.L.
 • Hotărârea 60/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 60/04.04.2019 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
 • Hotărârea 59/2019 - Sectorul 5 - 04.04.2019

  Hotărârea nr. 59/04.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 58/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 58/28.03.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București reaferitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren, situate în Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București.
 • Hotărârea 57/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 57/28.03.2019 privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren din Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București.
 • Hotărârea 56/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 56/28.03.2019 privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor de salubritate care desfășoară activități de precolectare, colectare, transport, sortare sau reciclare a deșeurilor municipale, în baza contractelor încheiate cu persoane fizice sau juridice de pe raza sectorului 5, în conformitate cu prevederile art. 20, alin. 9 din legea nr. 249/2015.
 • Hotărârea 55/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 55/28.03.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/29.03.2018, privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 54/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 54/28.03.2019 privind aprobarea proiectului de finanțare prin Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile în baza legii nr. 350/2005 alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București prin Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru activități non-profit de interes local pe anul 2019.
 • Hotărârea 53/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 53/28.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Strada Slatina nr. 21M - Sector 5.
 • Hotărârea 52/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 52/28.03.2019 privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Pieței Dr. Jose Rizal în Piața Tudor Vladimirescu.
 • Hotărârea 51/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 51/28.03.2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență din bugetul local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 50/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 50/28.03.2019 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 HCL Sector 5 nr. 240/2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei.
 • Hotărârea 49/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 49/28.03.2019 privind reorganizarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 48/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 48/28.03.2019
 • Hotărârea 47/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 47/28.03.2019 privind aprobarea organizării Festivalului - concurs ”Bucurie în pași de dans”.
 • Hotărârea 46/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 46/28.03.2019 privind privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 22 la Acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 45/2019 - Sectorul 5 - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 45/28.03.2019 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 44/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 44/28.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5” pentru anul 2019, proiect înregistrat la CENTRUL Cultural și de Tineret „ Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 43/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 43/28.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Rahova, fotbal și feminitate.
 • Hotărârea 42/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 42/28.02.2019 privind aprobarea demarării, depunerii și implementării proiectului ”#FAPTE: educație pentru viitor” finanțat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială- Apelul nr.2 ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”.
 • Hotărârea 41/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 41/28.02.2019 privind aprobarea Statului de Funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 40/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 40/28.02.2019 privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Clinica de Stomatologie din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.
 • Hotărârea 39/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 39/28.02.2019 privind modificarea Anexelor nr. 4 și 5 ale H.C.L. Sector 5 nr.24/19.07.2016 cu modificările și completările ulterioare, respectiv a listei tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pentru desfășurarea activităților delegate și a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu completările și modificările ulterioare.
 • Hotărârea 38/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 38/28.02.2019 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a atesta persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.
 • Hotărârea 37/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 37/28.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada FABRICA DE CHIBRITURI NR.48, Lot 2/1, Lot 2/2 -SECTOR 5.
 • Hotărârea 36/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 36/28.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Lt. PETRE LINTEȘ NR. 32 - SECTOR 5.
 • Hotărârea 35/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 35/28.02.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului.
 • Hotărârea 34/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 34/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.3”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 33/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 33/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 32/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 32/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 31/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 31/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl. S8,sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 30/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 30/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 29/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 29/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.108, bl. V87”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 28/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 28/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 137, bl.V79, sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 27/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 27/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.23, bl.S13”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 26/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 26/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 139, bl. V74”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.
 • Hotărârea 25/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 25/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 27, bl.S10,sc.1”.
 • Hotărârea 24/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 24/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 17 bl. S21”.
 • Hotărârea 23/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 23/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 330, bl.57”.
 • Hotărârea 22/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 22/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 334, bl.31”.
 • Hotărârea 21/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 21/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Șoseaua Alexandriei nr.100, bl.L28”.
 • Hotărârea 20/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 20/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Zamfir Olaru nr. 8, bl.87D”.
 • Hotărârea 19/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 19/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 319, bl.30, sc.1”.
 • Hotărârea 18/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 18/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr. 33, bl. 9”.
 • Hotărârea 17/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 17/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr.5, bl.23”.
 • Hotărârea 16/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 16/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl. S8, sc.4”.
 • Hotărârea 15/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 15/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.21, bl. S12, sc.1+2”.
 • Hotărârea 14/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 14/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.3”.
 • Hotărârea 13/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 13/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.2”.
 • Hotărârea 12/2019 - Sectorul 5 - 28.02.2019

  Hotărârea nr. 12/28.02.2019 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București”.
 • Hotărârea 11/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 11/23.01.2019 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 10/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 10/23.01.2019 privind aprobarea Proiectului ”Atelierul magicienilor” - Centrul de excelență ”Magia cifrelor”.
 • Hotărârea 9/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 09/23.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru ''Amenajare spațiu școala după școala pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei''.
 • Hotărârea 8/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 08/23.01.2019 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Qiwi România SRL.
 • Hotărârea 7/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 07/23.01.2019 privind aprobarea proiectului ”#FAPTE- Regenerare Urbană Amurgului”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 6/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 06/23.01.2019 privind aprobarea demarării și depunerii proiectului ”O primărie mai aproape de oameni, la doar un click distanță” pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, POCA/470/2/1.
 • Hotărârea 5/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 05/23.01.2019 privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Școala Gimnazială Petrache Poenaru și Fundația SERA ROMÂNIA.
 • Hotărârea 4/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 04/23.01.2019 privind casarea imobilului situat în Strada Mărgeanului, nr. 25A, Sector 5,în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială nr. 124.
 • Hotărârea 3/2019 - Sectorul 5 - 23.01.2019

  Hotărârea nr. 03/23.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 2/2019 - Sectorul 5 - 09.01.2019

  Hotărârea nr. 2/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.
 • Hotărârea 1/2019 - Sectorul 5 - 09.01.2019

  Hotărârea nr. 1/09.01.2019 privind alegerea domnului Melnic Constantin Ion presedinte de sedinta al Consiliului Local Sector 5 pentru sedinta de indata din 09.01.2019.