Proces verbal din 31.05.2018

Proces verbal ședința ordinară din data de 31.05.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 31.05.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 51383/25.05.2018.

Lucrările ședinței încep la ora IO09.

Din partea executivului, le ședință au participat domnul viceprimar -Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 25 consilieri din numărul total de 27.

Au lipsit domnii consilieri: Vanghelie Marian Daniel și Stroescu Marilena Daniela.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Dă citire ordinii de zi.

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21.05.2018 ;

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2017;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii interne pentru contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la

777.126.555,97 lei, în vederea refmanțării unor împrumuturi contractate de la BCR S.A;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Participarea la Festivalul Muzica și Marea”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor Asociației „Colorăm Zâmbete”, legate de participarea la Festivalul Cultural Internațional de Folclor

„ Macedonian Sun of Alexander” și Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”, înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Young STARter” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru 2018;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Susținerea Etapei finale a Campionatului Național Școlar de Tenis - 2018”;

11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Educație prin Șah”

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puți 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 94/30.09.2016;

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a proiectului educațional Absolvenți cu premiul I în sectorul 5;

14.    Proiect de hotărâre privind susținerea implementării proiectului educațional Deșteaptă-te, România! de către Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în perioada iunie-iulie 2018;

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații și reabilitare Școala Gimnazială nr. 150-corpurile CI, C2 și C3”, Bd. Eroii Sanitari, nr.29-31, sector 5;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului „Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (LIP) de stat din sectorul 5 - învățământ primar;

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, pentru elevi și profesori din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5;

18.    Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Direcției Generale de Politie Locală Sector 5;

î    5    7

19.    Diverse.

De asemenea o să avem trei puncte suplimentare pe ordinea de zi pe care am să vi le citesc:

1.    Proiect de hotărâre privind susținerea implementării proiectului educațional Excursie în Maramureș de către Școala Gimnazială nr. 280.

2.    Proiect de hotărâre privind aplicarea procedurii de urgență, potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea refacerii imobilului în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25 A, Sector 5.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii estimate aferente refacerii imobilului în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25 A, Sector 5.

Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele trei puncte citite anterior.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Acestea vor fi după diverse sau vor fi în continuare, adică la prima, 19, 20, 21 iar diversele vor fi la punctul 22?

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Diversele la sfârșit! Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele trei puncta. Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Se poate încă un punct de vedere? De pe ordinea de zi suplimentară, să îi spunem, deși la noi, la Consiliul Local, nu funcționează din punct de vedere al Legii 215 lista suplimentară, ci sunt lucruri care au apărut ca fiind suplimentare la ordinea de zi, nu este o ordine de zi suplimentară, în sensul instituțional, dacă vreți. Chestiunea cu școala 124 este absolut imperativă, cu toate astea, celelalte două subiecte nu știu dacă sunt la fel de imperative. Chestiunea cu excursia în Maramureș nu spun că nu este utilă, spunem doar că nu vedem de ce ar fi intempestivă, prin urmare, din punctul nostru de vedere ar trebui ca acel punct să-1 discutăm într-o altă ședință, iar cele legate de Școala 124 sigur puteau să se regăsească. Dacă sunt și alți colegi de acord...

Dna consilier Coroblea Cristina

Si noi susținem același lucru.

5    î    ,

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Adică din punct de vedere al propunerii, noi, vă propunem și vă rugăm șă supuneți ia vot suplimentarea ordinii de zi cu cele două puncte, absolut imperative, legate de Școala 124. Vă rog!

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Vă supun la vot propunerea domnului consilier Jelea privind suplimentarea ordinii de zi cu cele două puncte legate de Școala 124. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 1 1 voturi pentru (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Bîrsan Mihai) și 14 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) propunerea domnului consilier Jelea Bogdan Ion a fost respinsă.

Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele trei puncte pe care le-am citit. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 13 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian) și 12 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Păpușă Valentin și Bîrsan Mihai) suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Acum vă supun la vot ordinea de zi în totalitate! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Bîrsan Mihai) ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21.05.2018. dacă sunt discuții? Domnul

f    t    ’

consilier Geamănă!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Aș vrea să se consemneze în procesul verbal că în 28 Februarie am adoptat în acest consiliu Programul ”Copiii noștri, în siguranță”. Atunci nu era prevăzut în buget. Vreau să întreb dacă, acum, prin această rectificare a fost cuprins în bugetul nostru?

Dna director Isabela Disăgilă

Da, a fost cuprins.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Nu are legătură cu procesul verbal!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

La procesul verbal, aș dori să întreb, nu se mai înregistrează video ședințele de consiliu?

DI consilier Melnic Constantin Ion

Le înregistrează distinsul nostru coleg.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Vă supun la vot primul punct al ordinii de zi Aprobarea procesului verbal a! ședinței extraordinare din data de 21.05.2018. cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Bîrsan Mihai), 1 vot împotrivă (Niculescu Jaqueline Christina) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Pop Claudia Ramona) procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21.05.2018 a fost aprobat.

Punctul 2 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

O să îi dau cuvântul doamnei director Isabela Disăgilă.

Dna director Isabela Disăgilă

Având în vedere prevederii legii finanțelor publice 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, se supune Consiliului Local Sector 5 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Față de bugetul anterior în care aveam suma de 1.201.827,43 mii lei, acum bugetul a crescut la suma 1.122.260,70. Modificările cele mai semnificative au fost la cap. 65 învățământ, de la 34.588,85 mii lei bugetul anterior l-am crescut la 37.253,90 mii lei, iar ia cheltuielile de capital de la 42.988,32 mii lei bugetul anterior, în prezent l-am crescut la 54.753,32 mii lei. Modificările pe școli au fost la: Colegiu Moțoc reparații centrală, aveau nevoie, la Guști reparații curente pentru sală de sport, la D.G.A.S.P.C. au fost modificări în interiorul listei, la Școala 131 am prins reparații curente, la Școala 150 am prins reabilitare corp clădire 7 000 200, la Lazăr au fost modificări pe lista de investiții, la Odobleja pe cheltuieli materiale asigurare utilități -apă, lumină, gaze, telefon, la Colegiul Economic Viilor s-a prins o mașină utilitară, aveau nevoie cei de la Viilor, la Grădinița Floarea Soarelui, la Grădinița 53, la Școala Gimnazială 115, la Școala Gimnazială Luceafărul, la Școala Gimnazială 127, Școala Gimnazială 124, Grădinița 34, Școala Gimnazială 134, Școala Gimnazială 135, Grădinița 178, Școala 136 și de asemenea modificări la capitolul cheltuieli materiale pe articole. Am primit și pe ziua de azi, două bugete pe care urmează să le centralizăm, și de asemenea pentru Școala 124, o să cuprindem în bugetul de venituri și cheltuieli refacere imobil, suma de 8 200 000.

Dna consilier Coroblea Cristina

Ar putea să pară dur ceea ce spun, dar bugetul ar trebui să fie o însumare, o analiză asupra unor cheltuieli reale ...și pare mai mult o listă de ... adică avem mai mult de jumătate dintre venituri se bazează pe capitolul amenzi, penalități și confiscări. Si acum...

5

Dna director Isabela Disăgilă

Da, deci așa avem nota de fundamentare primită de la D.I.T.L. Sector 5.

Dna consilier Coroblea Cristina

643 000 000....

Dna director Isabela Disăgilă

Mai detaliat componența ... eu doar centralizez pe partea de cheltuieli.

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu, nu! Eu nu zic de dumneavoastră, este generalizat.

Dna director Isabela Disăgilă

Este o previziune. Până... este o previziune.

Dna consilier Coroblea Cristina

Suma aceasta este de 53 de ori mai mare decât orice s-a realizat. Deci anul trecut s-au realizat 12 milioane.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Dau cuvântul domnului consilier Jelea.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru explicații. Noi avem un punct de vedere în legătură cu asta, pe care l-am mai exprimat cel puțin în ultimul an. Pe de o parte știm că există un imperativ legat de unitățile de învățământ. Știm că nu întotdeauna unitățile de învățământ au capacitatea de natură tehnică sau instituțională să informeze în timp util executivul Primăriei cu privire la nevoile lor. Deci știm că aici nu este o vină, o culpă a Primăriei. In egală măsură, așa cum noi tot spunem de un an de zile, toate chestiunile care țin de investiții în domeniul educațional ar trebui: 1. prioritizate, 2. nu ar trebui să țină cont niciodată de încasările mai mici sau mai mari pe care noi le avem la buget, astfel încât odată pe lună să facem o rectificare. Să facem câte o rectificare la fiecare trei luni, să zicem că ar fi în regulă, ar fi acceptabil, dar să avem la fiecare lună, sau uneori de două ori pe lună, în ședințele extraordinare, uneori rectificările de buget nu este în regulă. Ăsta este un semnal de alarmă pe care nu este prima dată când noi îl tragem. în al doilea rând chestiunea legată de a aduce împreună actualizarea încasărilor cu nevoile unităților de învățământ, nu spunem că este un lucru rău, ci spunem faptul că azi am auzit o listă deosebit de frumoasă, la doamna director Disăgilă, cu investițiile care sunt de făcut. Perfect de acord! Dar de ce ajungem să facem astfel de actualizări doar după ce avem un incendiu sau o problemă. Cel puțin de un an de zile, mai ales domnul Cursaru, colegul meu care are specializare pe domeniul învățământului, care este secretarul comisiei de specialitate, inclusiv înainte de acel incident care putea să se transforme într-un dezastru, dar Dumnezeu ne-a ajutat să nu se întâmple când a căzut tavanul, cu o ședință de consiliul în urmă, dumnealui a spus același lucru ”vedeți că la acea școala sunt anumite probleme!” a fost alertat, inclusiv în cadrul consiliului de administrație, nimeni nu a făcut nimic. încă o dată, este lăudabil faptul că acum se mișcă niște lucruri, dar dacă vom aștepta de fiecare dată să apară un incendiu, o prăbușire de tavan sau, ferească Dumnezeu, orice altă nenorocire, s-ar putea ca uneori să fie prea târziu! Asta aveam de spus. Iar noi ne vom abține evident, din motivele pe care le-am spus.

Dl consilier Matei Ion

O secundă! Proiectul numărul 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

Cred că a fost stabilit înainte să se întâmple incendiul, deci nu are nici o legătură punctul doi cu incendiul de la Școala 124.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar de ce nu ați rectificat și ați alocat banii ăia cu o ședință în urmă? Vedeți că are legătură?

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 a! Consiliului Local Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei fon, Melnic Constantin fon, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Udescu

Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona și Bîrsan Mihai) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la Punctul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2017. Dacă sunt discuții? Vă rog doamna consilier Cororblea Cristina.

Dna consilier Coroblea Cristina

Aș vrea să remarc faptul că acest punct, contul de execuție bugetară, și din nou, nu vă este adresat fix dumneavoastră, dumneavoastră pur și simplu prezentați situația, demonstrează ceea ce am spus la punctul anterior, este din păcate vorba despre o fantezie. Avem, de exemplu, tot anul trecut am spus că este mult prea mare suma de la diverse venituri -289 milioane și cât s-a realizat în realitate? 63 de mii de lei din 289 de milioane. Deci, cam așa se stabilesc veniturile pe care apoi le bazăm pe previziunile cheltuielilor. Și am rămas cu ....și anul trecut nu s-a făcut niciun fel de investiție.

Dna președinte de ședință - Florea Cristina Alexandra

Vă mulțumim , dacă mai sunt și alte precizări, domnul consilier Melnic.

Domnul consilier - Melnic Constantin Ion

Da, deci să înțeleg că vă deranjează dacă primăria face economie. Deci nu a cheltuit 280 de milioane a cheltuit 60 de milioane și este o economie, vă deranjează dacă avem economii?

Doamna consilier Coroblea Cristina

Nu este vorba de economie, e la venituri, nu a realizat veniturile.

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Vă mulțumim , vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2017. Cine este pentru? împotrivă ? Abțineri?

Cu 14 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai)

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Trecem la punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii interne pentru contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea refinanțării unor împrumuturi

contractate de la BCR S.A. Dacă sunt discuții? Domnul consilier Jelea!

»

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos, domnișoara președinte. E un subiect, am să fiu foarte scurt! E un subiect pe care noi îl cunoaștem cei care suntem la al doilea mandat sau colegi care sunt mai demult aici, îl cunosc. Discutăm despre o rostogolire a unei datorii oarecum istorice, în sensul că este un împrumut contractat demult, înțelegem pe deoparte faptul că suma este uriașă și în mod evident există un imperativ cu privire la găsirea unei surse de finanțare a unei linii prin care acest împrumut să fie în continuare achitat în rate sau cum se procedează. Ceea ce nu înțelegem, este de ce nu găsim și interes și deschidere, pentru că...ori pentru a închide astfel de linii de finanțare într-o formulă, ori pentru a folosi acești bani într-un scop constructiv, vom tot discuta. Suntem deja la doi ani de zile de la alegeri, sunt necazurile care... încă o dată, ele nu sunt imputabile unei persoane, dacă vreți cu toții trebuie să ne asumăm această vină, inclusiv pentru această situație cum s-a întâmplat la 124! E foarte dificil să punem amprenta doar pe un om, atâta doar că noi mai mult decât a alerta executivul primăriei și a aduce în dezbatere lucrul acesta pe care îl știți, e o chestiune pe care o facem demult, de aproape doi ani sau un an, un an și jumătate. Nu avem ce face, acești bani, ok, mai refinanțăm o dată un împrumut istoric, dar cu toate astea, sume obiective pentru a dezvolta investiții, pentru a susține educația, pentru a reabilita unitățile de învățământ pe care le administrăm, pentru a face lucruri cu adevărat

constructive legate de infrastructură și de tot ce mai vreți dumneavoastră.....nu

facem. Nu facem noi primăria, pentru că oamenii cu care noi ne întâlnim, ei nu știu că de vină e consilierul x, consilierul y, viceprimarul, primarul, președintele de ședință, secretarul primăriei sau altcineva. Nu, ei spun primăria. Noi aici trebuie să formăm o echipă care în mod constructiv să facă niște lucruri utile pentru oameni. Iar de doi ani de zile și cu asta închei, rezultatele sunt foarte, foarte mici. Mulțumesc!

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Vă mulțumesc! Doamna consilier Coroblea!

Doamna consilier Coroblea Cristina

O întrebare as avea. Fiind vorba de 770 de milioane de lei, as vrea să întreb ce s-a făcut cu aceste sume care sunt considerabile. Mie nu mi se pare că sectorul arată ca și cum s-ar fi investit asemenea sume. In plus...

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Aceste sume au fost folosite în perioada 2004-2011, dacă nu mă înșel, deci pentru anvelopări, rețele stradale, apă și canal, asfaltări! Nu, doamna Disăgilă?

Doamna director Disăgilă Isabela Nicoleta

Da, ați zis bine.

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Deci toată această sumă s-a cheltuit în perioada 2004-2011, cred că s-au terminat lucrările.

Doamna director Disăgilă Isabela Nicoleta

Nu, a început în 2005....2012

Doamna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Aveți vreun metru de stradă asfaltată în acești 7 ani, deci cum ați zis 2015-

2012?

Domnul consilier Jelea Bogdan Ion

Da, că era înainte de Hristos și știți că se numără invers (consemnați în procesul verbal).

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Da, tot cartierul cunoscut Mohănescu...așa...tot, absolut tot, a fost asfaltat atunci, apă, canal, asta e o realitate care nu poate fi infirmată și vă spun în cunoștință de cauză că suntem doi care locuim în zonă.

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel

Ceea ce nu știm, de ce timp de 10 ani nu s-a alocat nicio sumă pentru începerea plății care erau necesare pentru a stinge puțin câte puțin acest credit.

Din sală

Păi pe noi ne întrebați?

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi nu, noi v-am întrebat pe voi? Am zis ceea ce nu știm!

Doamna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Domnul consilier Agheorghiesei!

Domnul consilier Agheorghiesei Emil

Eu aș vrea să vă informez, cunosc foarte bine acest proiect. Din 2005 până în 2012, Direcția de Străzi a Primăriei Generale a luat în concesionare aceste străzi...le-au făcut! Prelungirea Ghencea, zona Măgurele cu străzile adiacente. După aceea, în sectorul 5 - Alexandriei! Toate acestea au fost aprobate de Consiliul Local la vremea respectivă, și banii s-au cheltuit pe aceste lucruri. Mulțumesc. Supuneți la vot!

Domnul consilier Bîrsan Mihai

Deci domnul Agheorghiesei încearcă să ne amețească. Străzile au fost luate de Primăria Generală.

Domnul consilier Agheorghiesei Emil

Ai fost în consiliu domnule și ai votat, ai fost în consiliu, ai fost în vechiul consiliu si ai votat!

9

Din sală

Nu vorbiți neîntrebat, nu-i frumos!

5    7

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Haideți vă rog,

Domnul consilier Bîrsan Mihai

Au fost preluate 120 de străzi de la Sectorul 5 că banii s-au împrumutat și nu s-au făcut străzile și au fost preluate de Primăria Capitalei ca să le facă. Eu am fost cel care am făcut demersuri prin anii 2007-2008, să se ia acele străzi, pentru că eu stau în Prelungirea Ghencea și s-au făcut acum 3 ani străzile, când le-a preluat Primăria Capitalei și nu din acest credit de la Sectorul 5, cum încearcă unii să ne păcălească.

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Vă mulțumim, mai sunt și alte intervenții? Dacă nu, vă supun la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii interne pentru contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea refinanțării unor împrumuturi contractate de la BCR S.A. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Cu 14 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului loca! de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D. Dacă sunt intervenții? Doamna consilier Coroblea!

Doamna consilier Coroblea Cristina

Eu am niște amendamente la acest Regulament. La art.27 alin. 2 , aș propune să se completeze cu: în notificări se va specifica perioada în care pot fi transmise comentarii, observații, propuneri și modalitățile de a le transmite, inclusiv adresa poștală și adresa de e-mail. La art. 27 alin. 7, aș propune să se completeze cu comentariile, observațiile și propunerile vor fi afișate într-o secțiune dedicată a site-ului Sectorului 5 al Municipiului București, în termen de cel mult 2 zile de la primirea acestora. In cazul în care acestea sunt depuse în format fizic, vor fi scanate și afișate. Și aș mai avea o propunere, aceea ca panoul pe care urmează să fie afișat, să aibă o dimensiune de 120/90 cm, nu de 90/60, și ca să vă explic un pic de acest lucru. Pentru că proprietarii trebuie să fie... cei din parcelele alăturate, trebuie să fie notificați. însă nu li se specifică cam în ce perioadă pot depune observațiile, unde anume și în același timp, nu sunt vizibile pentru aproape nimeni altcineva, inclusiv pentru ei. Nu au de unde să știe dacă au fost luate în considerare sau nu, decât la raportul final în care nu se adresează neapărat fiecărui caz individual. Iar în legătură cu panoul, considerăm că este destul de mic de 90/60 si ar tî mai vizibil.

9

Domnul consilier Melnic Constantin Ion

E prevedere legală.

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Doamna consilier, să știți că proiectul a fost în dezbatere publică iar propunerile dumneavoastră trebuiau spuse Ia momentul potrivit.

Doamna consilier Coroblea Cristina

Ei, uitați! Exact un exemplu! A fost pus undeva pe site...nu s-a vorbit neapărat despre el.

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Nu mai o secundă, să spună...

Domnul consilier Agheorghiesei Emil

Arhitectul Șef este aici, aici în sală! A fost popularizat și a fost pus pe site, cine dorește să....nu aici în ședința de consiliu.

Să răspundă cel puțin I 0%...

Domnul Arhitect Șef Ion Marian

Dimensiunile panourilor sunt cele date de normelor metodologice de aplicare. Dacă s-ar dori modificarea lor..

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Acelea sunt minimele.

Domnul Arhitect Șef Ion Marian

Da, sunt minimele.

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Și ne oprește cineva să le stabilim că noi Sectorul 5 să facem niște panouri mai mari, ca oamenii să se implice în problemele sectorului? Nu ar fi nicio problemă.

Domnul consilier Agheorghiesei Emil

Să facă conform legii!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Din cauza asta avem aici în primărie... ăsta mare de 5x7m sau cât e?

Domnul consilier Gheorghe Ștefan

Cu USB la putere, dispărem de aici...

Domnul Arhitect Șef

Dacă doriți să se aprobe, nu văd care ar fi...

Domnul consilier Agheorghiesei Emil

Vă rog să supuneți la vot!

Supuneți la vot, vă rog!

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Vă mulțumesc! Supun la vot!

Doamna consilier Coroblea Cristina

Celălalt amendament, stați că dorește să ne răspundă...

Domnul consilier Agheorghiesei Emil

Uitați că votăm, doamnă președinte!

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Deci cu amendamentul nu aveți nimic împotrivă! Bun, supun la vot, proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi, cine este pentru?

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Dar stați un pic că trebuie să supuneți la vot mai întâi amendamentele propuse de colegă întâi și după aceea...

Domnul consilier Agheorghiesei Emil

Nu, nu supunem, sunt în afara...

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Cum să nu?

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Deci am o rugăminte la dumneavoastră!

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu stabiliți dumneavoastră domnul Agheorghiesei...ce...

Dar nici dânsa nu...

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu contează, doamna a propus, noi votăm, nu contează...nu vă mai băgați,

Domnul consilier Agheorghiesei Emil

A fost publicat pe site.

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel

Lăsați-o să propună, noi votăm și apoi trecem mai departe.

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Stimați colegi, vă rog frumos dați-mi voie și mie! Deci v-aș ruga să nu mai faceți dumneavoastră sugestii președintelui de ședință. Că dacă facem douăzeci, fiecare cu opinia lui, o zăpăcim pe domnișoara președinte. Deci, dacă e o cerință, înscrieți-vă la cuvânt, îl spunem, și discută cu mine și cu doamna Secretar. Nu îi dați dumneavoastră indicații președintelui de ședință cum să se comporte. Vă rog frumos! E o chestie...Bun. Vă rog!

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel

Corect!

Doamna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Propun să se supună la vot amendamentele ...

Domnul viceprimar Țigănuș Marian

Da, imediat, dacă mă lăsați să termin, supunem la vot amendamentele doamnei Coroblea, după care supunem la vot proiectul, și vă rog frumos nu mai dați indicații președintelui de ședință ,dumneavoastră. Mulțumesc!

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Supun la vot amendamentele doamnei consilier Coroblea. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Amendamentele propuse de doamna consilier Coroblea Cristina au fost respinse cu 5 voturi pentru (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), 14 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin fon, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan fon, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Vă mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi nr.5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian,

Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan fon, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Vă mulțumesc! Trecem mai departe la punctul nr.6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Participarea la Festivalul Muzica și Marea, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache. Dacă sunt discuții, dacă nu, supun la vot. Cine este...

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel

Două secunde dacă vreți! Aș vrea să ni se explice și nouă de ce am început să devenim și contabili. De ce Consiliul Local trebuie să precizeze în articole, conturile de cheltuieli de unde se desfășoară finanțarea. în mod normal noi suntem aici să votăm pur și simplu proiectul per-ansamblu urmând ca Direcția Economică stabilește exact conturile sau unde sunt, nu noi trebuie să le stabilim! Observ proiecte, la unele proiecte ni se spune titlu de unde se trag banii, la altele, nu. Trebuie să vedem, avem obligație legală, așa este normal să fie peste tot, pentru că altfel eu v-aș propune ca să nu votăm, să scoatem, să eliminăm toate articolele care spun exact de unde se trag banii. Ori, atunci, le punem de fiecare dată pentru toate proiectele care există în dezbatere!

Dna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Vă mulțumesc! Domnul director Hopincă!

Domnul Director Hopincă Rareș Gabriel

Este o chestiune în primul rând de transparență. Sigur dacă sunt...Din perspectiva tehnicii legislative, bănuiesc că se poate. Este o discuție tehnică pe care, sigur, o putem forța! Dar rațiunea principală este transparența!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Aveți cuvântul!

Dl. consilier - Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos! Ceea ce a spus colegul meu, iar eu evident că nu am să repet, are legătură cu faptul că: 1. responsabilitatea cu privire la sursele de finanțare nu pot aparține, unu, decât direcției de specialitate și ordonatorului principal de credite, nu consiliului. în al doilea rând, din punct de vedere al legislației administrației publice locale, Legea nr. 215/2002 modificată, completată, actualizată și așa mai departe, nu există un imperativ! Dovada faptului că niciodată până foarte recent, dacă nu chiar în ședința asta, nu existau aceste aspecte precizate în hotărârile de consiliu! în fine, pot să înțeleg chestiunea legată de ipotetica transparență, nu o contest, atâta doar că noi în momentul în care adoptăm un proiect de hotărâre, îl adoptăm exclusiv din punct de vedere al oportunității și deciziei de natură politică în calitate de reprezentanți ai cetățenilor! Conform Legii nr. 215/2002, de legalitatea tuturor actelor primăriei, răspunde secretarul sectorului, respectiv în cazul nostru, doamna Petrescu, nicidecum noi! înțelegeți? Ăsta este motivul pentru care.. .și cu asta închei. ..acesta este un proiect pe care l-am citit și care ni se pare bun, oportun și lăudabil! Noi vrem să îl votăm, dar nu în măsura în care suntem puși să știm la perfecție și contabilitate! Așadar dacă vreți să îl votăm, vă rog frumos să supuneți la vot acest proiect, eliminând acel punct în care se precizează acel cont de contabilitate din care se plătesc banii!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vom supune la vot propunerea domnului consilier Jelea. Cine este pentru?

Dna consilier - Coroblea Cristina

Are si domnul Geamănă...

5

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Acum supunem la vot propunerea făcută de consilieri! încă o dată, vă rog!

Dl consilier - Boloș Florinei

De obicei, orice investiție care se propune, trebuie să asiguri sursa de finanțare! E un lucru care se solicită de obicei în aceste situații. în speța de rigoare, sunt de acord și cu punctul domnului Jelea Bogdan vizavi de acest aspect, poate fi scos! Transparența este unul din instrumentele pe care ni le dorim să le punem în valoare! Dar atâta vreme cât se poate și altfel, nu e niciun fel de problemă!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Mulțumim! Cine este...

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Mulțumim mult! Doar o frază scurtă, dacă îmi îngăduiți!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă rog!

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Perfect de acord cu dumnealui! Prin urmare, vă fac rugămintea și doamna secretar poate să facă toate diligențele în acest sens! Aceste conturi, exact pentru transparență, cum se spune, să se regăsească ori în expunerea de motive, ori în raportul din spate. Nu în proiectul de hotărâre! în felul ăsta află toată lumea, toate documentele sunt pe site, dar nu ne puneți pe noi să votăm ceva la care nu toată lumea se pricepe! Mulțumesc!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Domnul consilier Geamănă!

Dl consilier - Geamănă Dragoș

Ce vreau eu să spun, este că, având în vedere că în sector sunt tot felul de probleme... uitați, școala 124 a luat foc. Sunt mai multe clădiri ale unităților de învățământ care au asemenea probleme... Considerăm că foarte multe din proiectele Centrului Cultural Ștefan lordache ar putea fi retrase și să încercăm să prioritizăm repararea clădirilor.

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă mulțumesc! Supun la vot propunerea domnului consilier Jelea. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Propunerea domnului consilier Jelea Bogdan Ion a fost aprobată cu 19 voturi pentru (Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai) și 6 împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai și Agheorghiesei Emil).

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Și acum supun la vot...

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Dacă îmi permiteți!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Da, vă rog!

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Ar trebui să precizați că articolul 2 este eliminat, astfel că proiectul va avea doar două articole, articolul 3 devenind articolul 2.

Dl Vicepriinar - Țigănuș Marian

Păi nu este eliminat întrutotul, domnul consilier! Sumele necesare.. .trebuie să spunem în legătură cu ele!

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

A, ok! Doar contul...

Dl Vicepriinar - Țigănuș Marian

Doar cont, titlu, cheltuieli curente...atât! Nu tot articolul!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Și acum vom supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Participarea ta Festivalul Muzica și Marea, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, cu modificările propuse de domnul Jelea. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Trecem mai departe, la punctul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre

privind aprobarea proiectelor Asociației „Colorăm Zâmbete”, legate de

participarea la Festivalul Cultural Internațional de Folclor „ Macedonian Sun

of Alexander” și Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia

Copiilor”, înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Dacă sunt discuții? Domnul consilier!

»

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Aș vrea să ne explicați puțin...sau cine...Centrul Cultural „Ștefan Iordache”. Aș vrea să știm ce înseamnă beneficiari direcți, copii pasionați de dans.

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Domnul director Hopincă, vă rog!

Dl director - Hopincă Rareș Gabriel

Acest proiect a mai fost în atenția Centrului Cultural de mai mult timp. Este vorba despre o trupă de călușari, care funcționează ca și...ca să zic așa...funcționează cu susținerea Centrului Cultural. Sunt 20 de copii antrenați direct! Sunt dansatori, sunt...mă rog, i-ați văzut și la Liberty, în spectacol, probabil că știți, nu e cazul să intru în detalii, dar nu sunt doar acești 20 de copii, pentru că ei se mai rotesc! Uneori pot să vină 30, alteori pot să vină 40 și așa mai departe! Este o activitate liberă. Ceea ce vreau să vă asigur este că partenerul nostru, Asociația „Colorăm Zâmbete” poate mobiliza, în caz de nevoie și 200-300 de copii din Sectorul 5 pentru astfel de activități cu copiii, legate de dans. Fix la aceste cifre se referă și însumarea noastră.

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă mulțumesc! Mai sunt intervenții? Dl consilier Jelea!

Dl. consilier - Jelea Bogdan Ion

Doar o întrebare! Domnul Hopincă este reprezentantul Centrului Cultural? Acum, dumnealui știu că era director la Centrul Cultural! Dar după aceea?

Dl director - Hopincă Rareș Gabriel

Eu sunt coordonator, conform unei note interne a Centrului Cultural, pe perioada vacantă a postului de director.

Dl. consilier - Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Alte intervenții? Doamna consilier Coroblea?

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Da, asta voiam să vă spun.. .pentru că mergem la Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”.. .și mergem cu dans. Asta voiam să vă spun, la fel și la al doilea subiect, la „ Macedonian Sun of Alexander”, aceeași chestiune, nu știm exact câți copii sunt din sectorul 5, nu știm...toată lumea spune că își desfășoară activitatea! Nu știm de unde a început, nu avem informații foarte clare despre activitatea pe care au avut-o! Spune că este un partener al Centrului Cultural. Asta înseamnă că nu poate să fie decât de un an!

Și nu știm exact cine sunt această asociație, iar copiii de acolo ar fi...cui reprezintă!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Alte intervenții? Doamna..

Dna consilier - Coroblea Cristina

Aveam aceleași observații ca la punctul doi adică, consider că nu sunt priorități. Mai mult de 7 milioane, cred, în acestă ședință erau prevăzute pentru Centrul Cultural.....

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Alte intervenții mai sunt? Domnul director?

Dl director - Hopincă Rareș Gabriel

Strict din punct de vedere tehnic! Asociația poate fi găsită, sunt date publice, de altfel a fost publicat și în anexă și în raportul de specialitate, tocmai pentru că e una dintre cele mai bune astfel de structuri din țară!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă mulțumim! Supun la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor Asociației „Colorăm Zâmbete”, legate de participarea la Festivalul Cultural Internațional de Folclor „ Macedonian Sun of Alexander” și Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”, înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian), 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă mulțumesc! Trecem la punctul nr. 8, de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Young STARter” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”. Dacă sunt intervenții? Dacă nu, îl supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian), 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Punctul nr. 9 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”pentru 2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian), 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Susținerea Etapei finale a Campionatului Național Școlar de Tenis - 2018”.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă mulțumesc! Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Educație prin Șah”. Cine este pentru?

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Vă rog, vă rog! Vă rog să întrebații discuții. Mulțumesc! Iar un alt proiect foarte mare, „Educație prin Șah”.. .buget maxim alocat, 390.000 de lei. Din păcate, este iar un proiect care ca de fiecare dată, este făcut pe genunchi. Tot timpul se spun câți copii vin, nu se știe câți șahiști sunt! Nu se spune exact câți profesori de șah, nu se spune exact cât este durata fiecărei sesiuni de pregătire! Vă aduc la cunoștință că există astfel de cursuri, de șah și prin alte sectoare! Cursuri la care am participat și eu, iar acolo sunt doar 2-3 profesori, care fac cu grupe de copii și nicidecum nu au acest buget imens de aproape 100.000 de dolari! Considerăm că iar este un proiect în care se supralicitează și se supraapreciază posibilitățile reale ale sectorului, atât financiare, cât și cele ce privesc tendințele și orientările copiilor către această activitate! Nu am văzut un astfel de buget acordat unor sporturi care ar putea aduce mai multă mișcare, mai multă sănătate, mai multă implicare socială, atât din partea părinților, profesorilor, cât și a copiilor! Drept pentru care, noi o să ne abținem la acest proiect și aducem încă o dată discuția că Centrul Cultural trebuie să fie mult mai atent cu aceste proiecte pe care ni le propune!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă mulțumim! Domnul director Hopincă!

Dl director - Hopincă Rareș Gabriel

Din nou, domnul consilier, mă bucur că aduceți în discuție activitățile sportive care contribuie la o viață sănătoasă pentru copii, la mai multă mișcare. Chiar dumneavoastră ați votat pentru, un astfel de proiect, care s-a desfășurat în toate școlile din Sectorul 5 și a vizat o competiție între școlile gimnaziale și licee, toate din Sectorul 5, la fotbal, handbal și basket. A fost o acțiune extrem de reușită, foarte populară în rândul copiilor!

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Cred că m-am abținut atunci, pentru că nu a existat un buget corect și am spus că nu faceți politică, văd că deja vorbiți politic!

PI director - Hopincă Rareș Gabriel

Domnul Jelea l-a apreciat și mă bucur că a avut aceeași opinie! Referitor la proiectul introducerii șahului în școli. Nu, este un proiect care vizează introducerea șahului în toate școlile din sectorul 5! Vizează pregătirea minimă a unui profesor de sport, pregătirea specifică pentru șah! Vizează înlocuirea scutirii medicale, ca să zic așa.. .copiilor care nu vor să facă mișcare, cu un altfel de sport! Pentru că șahul este un sport al minții!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Educație prin Șah”\ Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul numărul 12, de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit ce! puți 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă, modificată și completată prin HCL Sector 5 nr. 94/30.09.2016.

Cine este pentru?

Dl. consilier - Jelea Bogdan Ion

îmi permiteți?

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă rog!

Dl. consilier - Jelea Bogdan Ion

Am citit acest proiect...de fiecare dată când s-a propus o chestiune legată de evenimente aniversare, dedicate acestor seniori, care locuiesc în Sectorul 5 și care sunt căsătoriți de peste 50 de ani, deci o chestiune omenească, de suflet, absolut frumoasă și absolut lăudabilă, noi am votat pentru și am fost de acord! Ceea ce nu înțelegem aici, este de ce ar fi obligatoriu, în mod deosebit față de cum se întâmpla în istorie, ca aceste evenimente să nu mai fie organizate de D.G.A.S.P.C. (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului), ci să fie organizată în mod obligatoriu și în parteneriat cu Centrul Cultural. Pentru că, am citit noi în expunerea de motive...teoretic, e vorba de faptul că Centrul Cultural are acest lucru în atribuții. Cu siguranță sunt și alte structuri, care au în atribuții alte lucruri, dar nu văd de ce în mod obligatoriu ar fi necesar și imperativ să aducem și Centrul Cultural în această activitate! Noi, cel puțin, nu vedem altceva decât oportunitatea de a cheltui alte sume de bani! Sigur, în acest caz, ele ar fi cheltuite cu folos, incontestabil! Atâta doar, că de-a lungul timpului vizavi de evenimente și de alte lucruri, vreau să vă reamintesc subiectul Revelionului, care a trebuit făcut, nu s-a mai făcut, a fost contestat la instanță de locuitorii din zona Sebastian și automat s-a blocat acea hotărâre, pentru că ei s-ar fi considerat că ar fi deranjați, după care în ședința de consiliu, tot la inițiativa pe care am avut-o noi în luna decembrie a anului trecut, acel proiect a fost scos de pe ordinea de zi! Sunt lucruri lăudabile pe care Centrul Cultural le face în mod punctual, cu bani puțini și cu rezultate foarte frumoase! Dar pentru astfel de evenimente, îngăduiți-ne să fim cel puțin foarte atenți, pentru că efectiv nu există absolut niciun imperativ pentru care acest gen de evenimente aniversare, care se fac o dată pe an, să nu fie făcute în continuare de către D.G.A.S.P.C., care are deja și personal specializat, are baza de date cu persoanele respective, au experiență în acest domeniu! De ce ar trebui să alăturăm și Centrul Cultural, doar pentru că el are în atribuții și organizarea de evenimente? Mulțumesc!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Vă mulțumesc pentru intervenții! Domnul director Hopincă?

Dl director - Hopincă Rareș Gabriel

în fapt este vorba despre actualizarea unei hotărâri a Consiliului Local al Sectorului 5, din anul 2016, emisă înainte de înființarea Centrului Cultural, prin care, Consiliul Local oferea o serie de atribuții Direcției de Transparență Instituțională. Această direcție nu mai are atribuții în zona aceasta, în care a fost însărcinată de către Consiliul Local! Prin urmare, era necesară această actualizare pentru că la felul cum arată organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare astăzi, această direcție nu poate duce la îndeplinire hotărârea Consiliului Local, asta este toată discuția! Nu este vorba nici de oportunitate, nici de...Pur și simplu este o chestiune tehnică!

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Mulțumim! Supun la vot punctul nr. 12 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 a! Municipiului București care au împlinit ce! puți 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, modificată și completată prin HCL Sector 5 nr. 94/30.09.2016.. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Cu 14 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian), 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Punctul nr. 13 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a proiectului educațional Absolvenți cu premiul I în sectorul 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Punctul nr. 14 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind susținerea implementării proiectului educațional Deșteaptă-te, România! de către Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în perioada iunie-iulie 2018. Domnul consilier!

Dl. consilier - Cursaru Paul Gabriel

O singură întrebare am...în regulă proiectul. Am vrea să îmi spună cineva, clacă poate să mă ajute. Avem un proiect care are adresabilitate la 25 de liceeni, beneficiari direcți și 1200 de elevi plus alți 100 de elevi din alte licee, beneficiari indirecți. Cum se transformă din 25 direct, către alți 1300 de copii, indirect?

Dna director Roxana Nedelcu

Cei 25 de elevi sunt cei care vor beneficia de modulele de curs. Sunt două module de curs! Ulterior, se va organiza un târg de antreprenoriat în care sunt prinse și alte licee din București, și din Sectorul 5 dar și din Capitală. Vor fi făcute seminarii de diseminare a informațiilor obținute în cadrul cursului la toate clasele din liceu. De aceea, numărul de elevi indirect beneficiari, este mai mare.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Supunem la vot punctul 14 al ordinii de zi— proiect de hotărâre privind susținerea implementării proiectului educațional Deșteaptă-te, România! de către Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în perioada iunie-iulie 2018! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian-Mihai) și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai 1 și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul 15! Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori teii nico-eco no mici pentru obiectivul de investiții "Lucrări de reparații și reabilitare Școala Gimnazială nr. 150 - corpurile CI, C2 și C3”, Bd. Eroii Sanitari, nr. 29-31, sector 5.

DI consilier Bîrsan Mihai

Având în vedere că la Școala nr. 150, aceste renovări, reparații și reabilitări trebuiau făcute acum ceva timp în urmă, totuși vedem că nu există specificate lucrările care se execută. Avem doar o cifră, niște metrii pătrați, 3 corpuri, care duc la o sumă de 380 de euro/mp. Și avem DAL1, puteam să solicităm Primăriei Capitalei să ne facă și nouă această școală... Și să nu mai stăm cu nasul pe sus, că noi nu depunem, ... Și când depunem, nu depunem ceea ce trebuie și spunem că... de fapt am depus, ... iar cei de acolo sunt neserioși și nu vor să ne aprobe proiectele noastre.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Eu voiam să întreb, acest proiect cuprinde și acele lucrări necesare pentru obținerea avizului 1SU?

Dna director Roxana Nedelcu

Lucrările prevăzute în proiect cuprind și această parte de avizare ISU fiind obligatorie ca act normativ la proiectare. în legătură cu ce a întrebat dl consilier anterior, lucrările au rezultat în urma ... sau necesarul de lucrări a rezultat în urma expertizei tehnice, făcute la sfârșitul anului trecut. Nu sunt necesare lucrări de consolidare, ci lucrări de reparații, amenajări și modernizări, la toate cele 3 corpuri de clădire. Nu sunt lucrări de structură, ci lucrări de reparații și modernizări.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

La subiectul pe care îl avem în Raportul de specialitate, și anume acest acronim DALI, poate nu toți colegii știu la ce se referă, înseamnă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții. Primăria Capitalei, de la începutul acestui an, cel târziu luna martie, a anunțat faptul că, toate sectoarele, care au documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru unitățile de învățământ, pot să depună solicitări de finanțare, astfel încât, aceste lucrări să fie efectuate și suportate de către Primăria Capitalei. Faptul că noi nu am făcut acest lucru, din motive pe care nu sunt eu aici să le judec, nu va face decât ca noi, să cheltuim alți bani, dintr-un buget și așa mic, în condițiile în care am fi avut posibilitatea să luăm acești bani de la Capitală, adică Primăria Capitalei să finanțeze aceste lucrări. Sigur că școala are nevoie să fie făcută, sigur că știm problemele, și le-am semnalat de o sută de ori, inclusiv colega mea, dna consilier Pop Claudia Ramona care a fost acolo în Consiliul de Administrație,... le-a semnalat. însă, aici discutăm despre faptul că nu are rost și evident că este complet prompt contra productiv și este o eroare din partea executivului sau a aparatului de specialitate, cum vreți să-i spuneți, să nu își ia măsurile de precauție că putem obține toți banii de la Primăria Capitalei, care are un buget mult mai mare decât noi, care oricum suntem cel mai sărac Sector al Capitalei. Adică, ok! Acolo unde nu avem altă sursă de finanțare, trebuie să plătim noi, facem împrumuturi, facem credite ș.a.m.d. Putem înțelege dacă investițiile sunt de natură constructivă, dar, atâta vreme cât Primăria Capitalei a anunțat încă de acum câteva luni, că se poate acest lucru, și întrucât înțeleg de la dna director Nedelcu Roxana că documentația este întocmită de la finalul anului 2017, nu înțeleg de ce nu am depus această documentație și să cerem bani de la Capitală. Vă mulțumesc!

Dna director Roxana Nedelcu

Expertiza tehnică este finalizată anul trecut, Documentația de Avizare a

Lucrărilor de Intervenție acum a fost elaborată. Noi am trimis toate studiile pe

/\

care le avem, toate valorile de tarife pe care le avem elaborate. Intr-adevăr, Școala nr. 1 50, la momentul respectiv, nu figura în acea listă. Lista cu cele 20 și ceva de unități de învățământ, a fost înaintată Primăriei Capitalei în luna ianuarie, dacă nu mă înșel!

Dna consilier Pop Claudia Rainona

Am și eu o întrebare, vizavi de faptul că abia anul trecut, în iarnă s-a făcut un Raportul de specialitate, întrebarea mea este: se știa că era decât un plan de către directorul acestei școli nr. 150, la vremea când eu eram în Consiliul de Administrație, pentru ca aceeași școală să fie reabilitată și reparată. Un plan care a fost aprobat în buget, deci, prin urmare, din punctul meu de vedere, eu consider că școala ... de anul trecut se știau aceste probleme, se știa de această reabilitare, se știa de aceste lucrări, încă chiar de la momentul când a fost aprobat bugetul. Anul trecut, s-a depus un proiect, de către școală, prin care se cerea reabilitarea și reparațiile în cadrul școlii.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu nu mai voiam să iau cuvântul, dar, nu pot să nu-i răspund dlui Viceprimar, pe care-1 respect în mod deosebit! Chestiunea este că după discuțiile de la ultimele ședințe, exact cu privire la subiectul corespondenței pe care ați avut-o cu Primăria Capitalei, dumneavoastră Primăria Sectorului 5, condusă de dl Primar. Există o corespondență, foarte corect explicată de dna director Kalogerakos, care a luat cuvântul de fiecare dată, și care a spus că noi, dumneavoastră mai precis, Primăria Sectorului 5, am depus, ați depus, dintre toate sectoarele, în calitate de fruntaș, documentația. întâmplarea face că avem colegi la Consiliul General, care au solicitat explicații Primăriei Capitalei în legătură cu această situație. Pentru că și noi reprezentăm cetățenii din sectorul 5 dar și colegii noștri din Primăria Capitalei. Iar răspunsul, documentat cu corespondență, pe care o pot pune la dispoziție și dacă vreți, fac și o adresă oficială, ca toți colegii să aibă această informație, a fost în felul următor! Pot să scot telefonul să vi-o arăt! Corespondența a fost așa: Am depus o listă de blocuri! De la Primăria Capitalei într-adevăr s-a spus... felicitări! Sunteți primii care faceți acest lucru, ... vă mulțumim! Vă rugăm să-i atașați acestei liste a), b), c), d)... documentația ca să le putem băga la finanțare! Mai departe cred că situația o cunoașteți! Noi nu putem să intervenim si nu suntem chemați să intervenim într-o disfunctionalitate sau într-

5    »    »

un soi de ... nu știu ... conflict sau neconcordanță de natură politică între Primarul General și Primarul de Sector. Dar, de două luni de zile, am încercat să ne lămurim, cine este de vină, pentru că vorbim de sume foarte mari, vorbim de linii de creditare, inclusiv pentru anvelopări, lucruri care, la toate celelalte sectoare, marea lor majoritate mult mai dezvoltate, din acest punct de vedere, al infrastructurii față de noi, se finanțează de la Capitală. Iar noi cheltuim din bugetul Primăriei, adică din buzunarul oamenilor. Vă mulțumesc!

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Supunem la vot punctul 15 -proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații și reabilitare Școala Gimnazială nr. 150 - corpurile CI, C2 și C3”, Bd. Eroii Sanitari, nr. 29-31, sector 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian), 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian-Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul 16- proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local a! Sectorului 5 a!

Municipiului București a proiectului "Școală după școală", în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 - învățământ primar.

Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian-Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai 1 și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul 17! Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, pentru elevi și profesori din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am vrea să știm și noi, vă rugăm, pentru acest proiect, cum au fost selectate cele 2500 de cadre didactice și care sunt motivele pentru care aceste cadre didactice primesc acest voucher. De asemenea, aș dori să ni se spună dacă de fapt, ceea ce avem aici, prezintă numărul total al elevilor din sector.

Dna director Roxana Nedelcu

Da, este numărul total al elevilor, iar cele 2500 de persoane reprezintă cadrele didactice din sector, eliminând jumătățile de loc. Deci, dacă eu am jumătate de normă la școala nr. 115 și jumătate de normă la școala nr. 146, figurează o persoană. Sunt 2500 de persoane care au calitatea de cadru didactic în sectorul 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc! Tot în continuare, o să vă mai pun una sau două întrebări, sper să fiți de acord, ... Am vrea să știm! Acest voucher educațional, cum se poate deconta, cum se poate verifica în mod real, că aceste sume cheltuite sunt pe cărți, pentru că așa am înțeles că are această calitate și cum aveți această situație de verificare și sper să nu spuneți că este doar în baza protocolului.

Dna director Roxana Nedelcu

Mă scuzați, nu am înțeles întrebarea!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Revin ... cum se verifică decontarea și verificarea că acele sume primite de către toți acești beneficiari, sunt cheltuite cu strictețe, doar către scopul pentru care au fost alocate. Pentru că sunt situații unde în mai multe școli, nu există cărți pentru toți copiii. Dar, o parte există ... Sunt situații în care au toți... întrebarea este alocăm direct banii pentru toți, ca să știm că au toți ... sau facem după 15 septembrie o situație clară și concretă cu situațiile, cu cazurile sociale acolo unde putem și îi ajutăm pe toți ceilalți. Au fost două întrebări într-una!

Dna director Roxana Nedelcu

Programul a fost gândit ca și beneficiar pentru toți copiii din sectorul 5. Deci, nu s-a făcut o diferență în funcție de condiția socială, sau dacă la școala unde învață are disponibil un fond de carte mai mare decât la o altă școală, pentru că am considerat că este un drept al copilului de care va beneficia de el după opțiunea lui, ... carte școlară! își va lua dacă are auxiliarele ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

învățământul este obligatoriu, este plătit și susținut de stat! Deci au dreptul oricum la materialele ... și cum se face decontarea, sistemul de decontare?

Dna director Roxana Nedelcu

Decontarea se face legal! Ele sunt formulare cu regim special! Pot fi folosite într-o rețea restrânsă de operatori economici, doar pentru achiziția de carte, nu și pentru altceva.

Da, da, sunt formulare speciale!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vor avea, ... gen cum sunt tichetele de vacanță? Sunt pre-tipărite cu valori nominale...

Dna director Roxana Nedelcu

Da! Sunt formulare speciale!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am și eu o întrebare pentru domnișoara director! Sumele acestea sunt impozabile sau impozitate? Pentru copii nu mă pricep, nu cunosc legislația, dar pentru adulți, mai cu seamă că ei le primesc în calitate de salariați ai unităților de învățământ, deci, în calitate de profesori, este posibil să constate că aceste sume sunt impozitabile. Este o întrebare!

Dna director Roxana Nedelcu

Pentru copii nu, pentru profesori probabil că da!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Astea sunt lucruri tehnice! Vă rog frumos!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Potrivit unor studii ale unor Organizații Internaționale, bazate pe testele Tisa date elevilor din România, s-a constatat că există un grad ridicat de analfabetism funcțional în rândul elevilor din România. în acest context, în anul 2011, a apărut un Ordin ... a apărut în Monitorul Oficial, 757 din 27 octombrie 2011, în care se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare din cadrul unităților școlare. Se stabilesc acolo si resursele materiale,... sunt detalii nenumărate. Si as dori în acest

5    ’    5    î

context să întreb Direcția de învățământ care este stadiul implementării acestor centre de documentare.

Dl Vicepriniar Marian Țigănuș

Dar n-are nici o legătură ... La Diverse!

Dna director Roxana Nedelcu

Aceste centre au fost înființate în 2011-2012, ca o măsură ... a Ministerului Educației de a transforma biblioteca școlară într-un centru mult mai prietenos și adaptat pe anumite specialități... Se înființează de către școală cu aprobarea Casei Corpului Didactic al Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Nu am primit niciodată nicio cerere de finanțare pentru astfel de centre. Pe fond de carte școlară, școlile au trimis cerere de finanțare!

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Supunem la vot punctul 17- proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, pentru elevi și profesori din unitățile de învățământpreuniversitar de stat din sectorul 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru

Sebastian), 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian-Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul 18 - proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

A

Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian-Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul 19- proiect de hotărâre privind susținerea implementării proiectului educațional Excursie în Maramureș de către Școala Gimnazială nr. 280.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Cu 14 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian), 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu,

Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian-Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul 20- proiect de hotărâre privind aplicarea procedurii de urgență, potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea refacerii imobilului în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25 A, Sector 5.

Dna consilier Coroblea Cristina

O singură cerință aș avea și anume! Anul trecut s-au făcut expertize tehnice pentru toate școlile! Am dori să fie făcute publice! Adică expertizele tehnice făcute și Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenție , cu atât mai mult cu cât sunt mai mulți părinți pensionari ...

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Supunem la vot proiectul de hotărâre privind aplicarea procedurii de urgență, potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea refacerii imobilului în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25 A, Sector 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian-Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Trecem la punctul 21 - proiect de hotărâre privind aprobarea valorii estimate aferente refacerii imobilului în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25 A, Sector 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Cu 19 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian-Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Se trece la Diverse\

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Doamna președinte, doresc, dacă colegii noștri nu cunosc sau au uitat Regulamentul, să-l citească și vă rog foarte mult ... eu nu mai particip! Dacă o singură dată se ...cuvântul... ce-i dialogul acesta între salariații Primăriei și consilieri?

Lucrările ședinței au fost declarate închise, la ora Îl.14!

47