Proces verbal din 30.10.2018

Proces verbal ședința de îndată din data de 30.10.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

•>                        9

din data de 30.10.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 95190/26.10.2018.

Lucrările ședinței încep la ora 1829.

La ședință au participat domnul Primar Daniel Florea, domnul Viceprimar Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

În sală sunt prezenți 18 consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Niculescu Jacqueline christina și Vanghelie Marian Daniel.

În sală se află și domnul Adrian Boloc.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Stimați colegi, o să dau citire ordinii de zi, după cum o avem primită pe mail. Are șase puncte, la care se mai adaugă două puncte pe care le voi citi ulterior. Dau citire ordinii de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București;

  • 2. Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr.1A, Sector 5, București;

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Memorandum de înțelegere cu Academia Română;

  • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, pentru anul 2018;

  • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 16/26.01.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018;

  • 6. Diverse.

Aceasta este ordinea de zi pe care am primit-o cu toții pe mail și aș vrea să vă mai propun adăugarea pe ordinea de zi a două puncte:

-Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018;

-Proiect de hotărâre privind cazarea temporară în cadrul căminului administrat de Colegiul Tehnic ,,D. MOȚOC” a familiilor afectate de incendiul produs în data de 08.09.2018 în Str. Iordache Năstase nr. 14, până la data de 15.11.2018.

Astfel vă supun votului suplimentarea ordinii de zi cu cele două puncte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Șerbănel Mihail Udescu, Coroblea Cristina și Geamănă Dragoș), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun votului ordinea de zi, în întregul ei, cu cele șase puncte pe care le avem deja și cele două deja aprobate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Șerbănel Mihail Udescu, Coroblea Cristina și Geamănă Dragoș), ordinea de zi în totalitate a fost aprobată.

Aceste fiind spuse vă propun să intrăm în ordinea de zi.

Primul punct: Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București;

Dna consilier Coroblea Cristina

După cum v-am spus și în ședința trecută, considerăm că sunt necesare locuințe sociale. Totuși, considerăm că, așa cum este acum prezentat acest proiect, acesta nu este unul avantajos. Este totuși vorba despre o clădire din 1976, o clădire de cincizeci de ani cu.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

.patruzeci și doi.

Dna consilier Coroblea Cristina

Aproape.Cu douăzeci de camere pe nivel și baie și bucătărie comună. Este, după cum scrie și în raport, într-o stare de degradare avansată, astfel nu poate fi folosită pentru a se locui în condiții decente. Înțeleg că există mai multe propuneri de modificare a acestei clădiri, am dori, însă, ca măcar o notă de fundamentare, ceva prin care să vă luați angajamentul și să spuneți care anume sunt modificările care vor avea loc și de asemenea, un buget estimativ. Așa cum este însă,acum această clădire, dar strict, strict, strict pe baza informaților pe care le avem în documentație, pe care le-am primit din timp. Aceasta nu putem să votăm. Am observat că s-au trimis, astăzi, niște documente, nu am văzut la timp și în orice caz nu era în timpul prevăzut de lege, trimiterea documentației, deci se poate repune în discuție la ședința următoare, din punctul meu de vedere.

Dl Primar Daniel Florea

Mihaela, te rog frumos!

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Cum am explicat și în ședința trecută, intenția este de achiziționare în vederea reabilitării și recompartimentării. V-am explicat de data trecută, sunt douăzeci și cinci de unități locative/nivel și se vor transforma toate în apartamente de două camere cu baie și bucătărie proprie, v-am explicat de data trecută. Pentru a întocmii o documentație în acest sens, trebuie să avem un drept real de proprietate, altfel este o cheltuire a banilor publici ilegală. Vi s-au explicat toate aceste date. Ceea ce ați primit astăzi este grila notarială, este o grilă care este publică, o puteți descărca la orice moment. Așa cum am precizat și data trecută, costul de investiții pentru imobil este de circa 221 euro/m2, iar pentru terenul liber 150 euro, iar terenul de sub clădire circa 48 euro/m2. Nu vorbim de prețuri aberante. De asemenea, în ședința trecută v-am explicat că nu vor mai fi cheltuieli de la bugetul local, că acest imobil va fi predat către Ministerul Dezvoltării, în vederea recompartimentării și reabilitării, astfel încât să se realizeze acest proiect. Pe terenul liber se va construi de asemenea locuințe sociale tot prin fondurile de la Ministerul Dezvoltării. Vi le-am explicat. Noi, să facem un proiect, v-am explicat, se va face ulterior achiziționării.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dacă se poate, aș veni cu o precizare. De pildă, în ceea ce am primit noi, este vorba de douăzeci de camere de locuit, plus alte cinci camere care reprezintă spălătorie, baie, bucătărie ...

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Se recompartimentează în vederea obținerii.

Dl Primar Daniel Florea

Nu va mai fi nevoie, dacă o să fie apartamente cu două camere care au și baie și bucătărie, nu va mai fi nevoie de spălătorie separat sau de...Nu cred că este o tragedie, dacă spuneți că sunteți deschiși, că informațiile acestea vă sunt necesare să luați o decizie, nu e o tragedie să facem raportul de specialitate mai amplu și să explicăm toate lucrurile pe care...

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Vom ține legătura cu domniile lor ... care este nivelul de informație și ce anume le este necesar astfel încât...

Dl Primar Daniel Florea

Acolo am făcut o chestie foarte bună când am reușit să relocăm oamenii aceia care erau la șină. Ei au stat acolo, acest cămin a fost folosit de cei de la Iuta, de oamenii care au stat acolo. Între timp ei au vândut către niște societăți comerciale care vor să facă acolo niște spații, niște supermarketuri, din câte am aflat și niște magazine de bricolaj. Atunci, dacă nu ne grăbim, e posibil ca valoarea terenului să crească. Rugămintea mea este să luăm decizia da sau nu repede pentru că am avut noroc că ne-au spus nouă, dacă vrem, pentru că noi am folosit căminele acelea. Așa că, până la următoarea ședință ordinară, de Consiliu care va avea loc, vreau să ținem legătura cu domnii consilieri să faceți toate hârtiile în spiritul celor pe care le discutați și poate reușim să cumpărăm.Vă rog domnule consilier!

Dl consilier Dragoș Geamănă

După câte înțeleg este o clădire de patruzeci și doi de ani. Noi avem un Raport de Evaluare, dar nu e făcut de primărie și atunci ne bazăm pe raportul făcut de vânzător. Întrebarea mea este ce se întâmplă dacă după ce dăm 730 000 euro pe acea clădire, constatăm, de fapt, că nu merge să o consolidăm. Ar trebui să o dărâmăm. O să fim în situația în care dăm 730 000 euro, în fapt, pe un teren. Și atunci întrebarea mea este: dăm 99 000 euro pe un teren de 800 m2 și 730 000 euro pe un teren de 536 m2, în fapt? Întrebarea mea este cum facem cu chestia asta? Cum putem fi siguri că acea clădire poate fi într-adevăr consolidată.

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Am spus și în ședința trecută că anterior demarării procedurii de negociere a fost un expert acolo, am făcut aceste precizări în ședința trecută, care a intrat inclusiv pe partea de subsol și a făcut o decopertare. Nu se pune problema de rezistență. Vi s-au explicat lucrurile acestea de data trecută. Iar partea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție este inclusiv expertizată.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Pot să spun și eu ceva? Acest bloc este cuprins în întregul ansamblul de blocuri din Șoseaua Sălaj. Că e adresa pe Ferentari 72 este una, dar el este în ansamblul de blocuri de patru etaje din Sălaj care s-a construit la aceeași dată. Dacă punem problema de rezistență, ar însemna că tot cartierul cade, că sunt făcute în același timp. Și vă spune unul care le-a văzut cu ochii lui, adică nu caut să vă păcălesc. Acel ansamblu de blocuri s-a construit o singură dată în anul 1974... sau 1976, ceva de genul acesta, și nu este solitar. Dacă vă duceți în zonă, o să vedeți că lângă el sunt blocuri de locuit care sunt proprietăți cumpărate după revoluție. Starea de degradare nu se referă la rezistența blocului. Că a căzut tencuiala sau că au fost gândaci sau nu știu ce o mai fi fost pe acolo. Nu se referă la ceva care cade mâine, că ar însemna că tot ansamblul cade. A fost cutremur acum, dacă era atât de degradat, se prăbușea. Eu vă spun acum în calitate de locuitor al Sectorului 5, care le-am văzut cu ochii mei. Vă mai fac o mărturisire, pe vremea cealaltă să locuiești acolo era un privilegiu, la blocuri cu patru etaje. Și am mai mulți martori care sunt mai în vârstă, ca și mine, cu privire la asta. Vă mulțumesc! Îmi cer scuze dacă v-am plictisit.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

În cazul acesta, în urma discuției, vă propun să amânăm votarea acestui punct de pe ordinea de zi pentru următoarea ședință. În urma corespondenței pe care dumneavoastră o veți avea cu colegii din executiv unde o să vă lămurească de toate incertitudinile, putem să votăm atunci.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Îmi permiteți! Noi, am încercat să vă punem la dispoziție mai multe informații. Aveți hotărârea de împuternicire a Consiliului General, Nota de Fundamentare, v-am trimis toate procesele verbale, chiar și cele intermediare și Raportul Final, adică am suplimentat față de ce ați avut inițial.

Dl Primar Daniel Florea

Dacă avem nelămuriri, hai să le rezolvăm!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Scuzați-mă, mai este o problemă! Expertiza, chiar dacă e făcută de altcineva, e făcută de un expert care este atestat M.L.P.A.T. Nu contează cine o face, nu se pune la îndoială capacitatea expertului privitoare la asta.

Dna consilier Coroblea Cristina

O întrebare! Există un raport al acestui...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Bine înțeles! Există! Nu îl aveți? Uitați raportul! Nu vi s-a transmis?

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, da! Credeam că mai este unul în afară de acesta.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Nu se mai pune problema cine comandă expertiza. Experții sunt ca la experții contabili, pot să-l angajez eu sau poate să-l angajeze instanța. Dar trebuie să respecte adevărul, nu merge, că are un jurământ depus. Se descalifică dacă pune. și își pierde licența.

Dl primar Daniel Florea

Până la urmă, ce facem?

Dna consilier Coroblea Cristina

Îl amânăm pentru ședința ordinară.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Ok! Vă supun la vot amânarea acestui punct de pe ordinea de zi pentru ședința viitoare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Șerbănel Mihail Udescu, Coroblea Cristina și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București a fost amânat pentru ședința viitoare.

5               5

Punctul 2- Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr.1A, Sector 5, București. Dacă există discuții? Dl Geamănă, vă rog!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Voiam să zic că avem acolo un teren care costă 95 000 euro... și înțeleg că se discută despre prețul pieței. În același timp este vorba despre un teren care nu a fost cumpărat până acum. Pentru că, în mod real, acolo se poate construi o parcare sau un parc. Știu că într-una din ședințele trecute în care le-am discutat, colega mea a propus să introducem un amendament, în care să se specifice că acolo va fi spațiu verde. Domnule Țigănuș, dumneavoastră a-ți spus personal că nu putem introduce acest amendament pentru că în Planul Urbanistic General acolo este trecut spațiu verde și nu poate fi modificat, deci ar fi redundant. Acum facem parcare. Întrebarea mea este: avem un preț al pieței din zonă, 95 400 euro, dar în practică terenul acela nu a fost vândut niciodată. A fost pus pe piață la prețuri mai mici. Dacă facem acum o licitație...

Dl Primar Daniel Florea

Aveți dumneavoastră informația asta? Noi nu avem.

Dna consilier Coroblea Cristina

Da! Avem informații, acest teren a fost pus spre vânzare de mai multă vreme și ultimul preț de piață, de fapt a fost mai mic decât cel negociat în comisie și de aceea noi am propune să fie redeschise negocierile.

Dl Primar Daniel Florea

Vă rugăm să ne dați... noi nu avem informația aceasta, vă rugăm să ne-o puneți la dispoziție și discutăm. Haideți să notăm și asta și vă rugăm să ne puneți la dispoziție informația.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

La fel ca precedentul punct, vă propun să amânăm votarea punctului 2 (Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr.1A, Sector 5, București) de pe ordinea de zi pentru următoarea ședință în care vom avea mai multe informații despre el. Cine este pentru amânare? Împotrivă? Abțineri? mulțumesc frumos!

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), amânarea proiectului de hotărâre a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe, mergem la punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Memorandum de înțelegere cu Academia Română. Dacă avem discuții? Dacă nu, să votăm. Cine este pentru?

Dna consilier Coroblea Cristina

A, nu!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Da... acel teren trebuie clar amenajat, însă noi considerăm că ar trebui să dovedim că suntem ca Primărie, ca instituție, capabili să îngrijim terenurile și parcurile pe care le avem deja în administrație, înainte să ne luam responsabilitatea amenajării unui nou spațiu verde.

Dl Primar Daniel Florea

Păi noi suntem capabili că... avem licitația în curs. Discuția este următoarea: deja acolo este un focar de infecție. Am încercat și am curățat zona, dar... începusem niște discuții, din păcate fostul Președinte al Academiei a murit, au existat niște sincope și la ei, și abia acum am reușit să reluăm discuțiile cu noul Președinte și cu noul Secretar General. Dar acolo dacă vom reuși să facem... să

5                         5                                                                                                                                                                                 5

concretizăm ideea asta, să facem un parc... să începem în An Centenar să facem un parc destinat celor 100 de personalități ale Academiei Române, ale Culturii, ar fi un lucru nemaipomenit. Nu este niciun fel de lucru ascuns, sau nu este niciun fel de chestie din asta... pur și simplu Academia nu poate, dar împreună putem să accesăm diverse surse de finanțare care să putem să luăm... Acolo este și... după cum știți, sunt pietroaiele alea care mărgineau la un moment dat circuitul ăla de formula trei, pe care nu le putem lua dacă... nu putem să facem niciun demers ca să le luăm de acolo. Mai sunt din păcate niște bucăți foarte mici pe care nu se poate construi, dar care au fost retrocedate prin niște Hotărâri Judecătorești de acum 15 ani și trebuie clarificată situația juridică acolo... și, între timp, din cauză că nu putem interveni pe nici una dintre subiectele astea, el rămâne un focar de infecție în mijlocul orașului.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

S-au produs niște crime cu niște aurolaci acolo, acum un an sau doi în urmă.

Dl Primar Daniel Florea

Nu vă spun ce am găsit atunci când am făcut prima oară curat.

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Eu zic să propunem să votăm.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Supunem la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Memorandum de înțelegere cu Academia Română. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Multumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai departe, punctul 4 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, pentru anul 2018. Dacă nu sunt discuții vă propun să mergem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 5 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 16/26.01.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018. Vă propun să votăm. Cine ete pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acum intrăm în cele două puncte de pe ordinea de zi suplimentare pe care vi le-am prezentat anterior, primul fiind Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 a Consiliului Local Sector 5. Doamna Disăgilă, dacă puteți să...

Dna director Isabela Disăgilă

Da, deci în ședințele de Consiliu anterioare derulate pe parcursul anului 2018, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru unitățile de învățământ și vă citez pentru: Grădinița 35, Grădinița 53, Grădinița „Floarea Soarelui”, Grădinița 168, Grădinița „Paradisul Verde”, Grădinița 242, Grădinița 244, Grădinița 245, Grădinița 268, Grădinița 269, Grădinița 271, Școala 2, Școala

7        5>        5      >        5      >        5      ~ 5        >5

103, Școala 124, Școala 126, Școala 128, Școala Luceafărul, Școala Tocilescu,

~ 5           >5           >5           >5                   >5                  ~

Școala 134, Școala 135, Școala 136, Școala Brătianu. Prin rectificarea de buget, pe care o propunem în această seară, vom cuprinde în buget sumele care rezultă din aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Deci modificările vor fi numai pe partea de învățământ cap. 65.02.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dacă am fi primit documentația din timp mai mult ca sigur am fi votat pentru.

Dl Primar Daniel Florea

A fost o problemă de vineri. La 141, de exemplu, noi aveam aprobați numai banii de demolare, dar ei au demolat mai repede, deci sunt înaintea lucrării estimate cu o lună și ceva. Și pentru că tot e vreme frumoasă, am zis să punem bani suplimentari pe buget ca să putem să începem... că acum la 141 nu mai era nimic și...

5

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Construcția propriu zisă.

Dl Primar Daniel Florea

Construcția propriu zisă... și urma să înceapă săpături... dacă nu avem bani în buget nu putem să începem.

Dna director Isabela Disăgilă

Deci până acum, doamna consilier, la 141 noi aveam prevăzuți numai pentru demolare, acum cuprindem și pentru începerea lucrărilor.

Dl Primar Daniel Florea

Pentru construire.

Dna consilier Coroblea Cristina

Înțeleg, dar nu am văzut aceste documente. Nu avem ce să votăm.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Este păcat, pentru că asta înseamnă că până la primăvară nu mai putem să... ceea ce înseamnă că vom sta cu cea de-a doua unitate mutată. Sunt deja probleme, părinții comentează, întreabă ce se întâmplă. Am fost la două ședințe cu părinții, la 124, am fost la o ședință la 141, deja au devenit nerăbdători. Eu doar vă spun ce se întâmplă.

Dl Primar Daniel Florea

Este vorba numai pentru banii necesari pentru...

Dna consilier Coroblea Cristina

Am înțeles! Nu se pune problema că nu am dori să se... să fie reabilitate școlile, de altfel am pus această problemă în Consiliu, dar problema este că nu putem vota un document pe care nu am putut să îl studiem, asta este tot. Adică este vorba de rectificarea bugetară.

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Eu sunt de acord să votăm, să rectificăm bugetul și să dăm drumul la aceste unități școlare.

5      5

Dl consilier Boloș Florinei

Este foarte important ca pe acest timp favorabil să o scoatem din pământ. Dacă reușim să o scoatem din pământ eliminăm și situațiile de șantier în care

5                                                                1                                                     5                   5                       5

copiii se pot juca ș.a.m.d.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă propun să mergem la votul Proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 a Consiliului Local Sector. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinel, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Și ultimul punct de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind cazarea temporară în cadrul căminului administrat de Colegiul Tehnic „D. Moțoc” a familiilor afectate de incendiul produs în data de 08.09.2018 în str. Iordache Năstase nr. 14, până la data de 15.11.2018. Dacă avem vreo discuție?

Dna consilier Coroblea Cristina

Am doar o întrebare.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Și de pe 15 Noiembrie ce se va întâmpla?

Dl Primar Daniel Florea

Vă voi spune imediat, dacă mă lăsați să... Deci situația a fost așa: atunci când am avut Comitetul Local pentru Situații de Urgență pe 8 Septembrie, noi le-am oferit celor 54 de familii un ajutor social constând în mai multe măsuri, și am zis că temporar, până la 1 Noiembrie, să-i cazăm la Moțoc. Moțocul este... căminul acela este dat prin Hotărâre de Guvern din august către Ministerul Apărării pentru studenții de la Academia Tehnică Militară. Noi am vorbit cu ei și temporar au fost de acord să îi lase să stea acolo, bine, între timp am avut și niște probleme cu niște încercări de viol, în fine... Din cele 54 de familii au rămas numai 11. Singura obligație pe care ei o aveau în această perioadă era să își găsească o locuință cu chirie în Sectorul 5, pentru că am spus că dacă banii vin de la bugetul Sectorului 5 este normal să se întoarcă tot la locuitorii Sectorul 5 sub forma unei chirii. Ei, aceste 11 familii, din cele 54, nu au căutat sau nu au găsit până în acest moment. Noi am făcut demersuri către Primăria Generală, am trimis două adrese: una pe 18 Octombrie în care le-am spus să ne acorde sprijin ca să putem să identificăm pe piață niște locuințe pentru acești oameni, pentru a putea închiria... pentru a putea beneficia de ajutorul pe care îl au la dispoziție pentru plata chiriei; și de asemeni, pe 26 Octombrie în care le-am spus că oamenii ăia nu și-au găsit și dacă au ei posibilitatea să le pună la dispoziție niște locuințe de intervenție, pentru că toate sunt la ei, noi nu avem, dacă ei nu ne dau noi nu avem, nu suntem proprietarii patrimoniului imobiliar, doar Primăria Generală. Nu am primit răspuns, în schimb am văzut tot felul de atacuri și de poziții de genul „noi nu neam implicat în rezolvarea acestor probleme, ale acestor oameni”. Păi noi le-am dat... în ziua aceea le-am pus la dispoziție: cazare, trei mese pe zi, obiecte igienico-sanitare de strică necesitate, haine, rechizite și tot ce le trebuie copiilor pentru școală și 3 000 de lei ajutor pentru fiecare membru de familie și ajutor pentru plata chiriei într-o sumă de până la 1 400 de lei pe lună, vreme de un an, paza lucrurilor de către Poliția Locală, ce le-a rămas acolo. Astea sunt lucruri pe care deja le-am făcut. Singura obligație pe care o aveau era să își găsească în aceste două luni un apartament pe care să îl închirieze în Sectorul 5. Lucru pe care nu l-au făcut. Am văzut că la Primăria Capitalei s-a discutat în ședința de Consiliu General, de astăzi, că eu mă opun rezolvării problemelor oamenilor respectivi. Nici vorbă! Deci, sunt foarte supărat că a apărut în spațiul public așa ceva. Păi eu le-am retras sprijinul politic și i-am dat afară din Partid pe cei 4 Consilieri Generali ai mei , tocmai pentru că au votat împotriva intereselor oamenilor pe care îi reprezintă. Cum aș putea eu să fac lucruri pentru care i-am dat afară pe ăia din Partid? Nici nu mi-a trecut prin cap și nu aș face-o niciodată. Le-am zis așa: prelungim cu două... nu putem să mai mult, pentru că trebuie să predăm căminul către Ministerul Apărării. Acolo, de asemeni, nu putem să îi mutăm nici în partea cealaltă, unde mai sunt elevi ai noștri, că e plin, și nici nu putem să lăsăm un lucru bun să se transforme într-un lucru rău, care să ne perturbe activitatea a trei unități de învățământ importante din Sector, și la Academia Tehnică Militară, și la Moțoc, și la Viilor, pentru că nu este simplu să dai trei mese pe zi la 40 de oameni, acele 11 familii. Și ăsta este motivul pentru care am spus așa: pentru a se demonta toată această prostie pusă la cale, să arătăm că suntem de acord și că sprijinim în mod concret ca Primăria Capitalei, dacă vrea să le găsească niște locuințe de intervenție, sociale, ce găsesc ei, nu avem absolut nimic împotrivă, nici nu am avea cum să avem, pentru că noi suntem singurii care i-au ajutat până acum în mod concret pe oamenii ăștia, noi suntem singurii care i-au ajutat cu ceva, având și ei la dispoziție în această perioada încă două săptămâni în care să își găsească un loc unde să locuiască, pentru că ei nu au căutat până acum. În momentul în care se va întâmpla asta, peste 15 zile, îmi pare rău, dar nu mai avem posibilitatea să îi mai lăsăm să mai fie adăpostiți în acel cămin, care de fapt și de drept aparține Ministerului Apărării.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar Ministerul de ce nu dorește să îi cazeze în continuare?

5

Dl Primar Daniel Florea

Nu se pune problema așa! Nu se mai pune problema așa, pentru că Ministerul Apărării Naționale l-a luat pentru studenții Acedemiei Tehnice Militare și ei nu sunt ținuți a se conforma deciziilor Consiliului Local Sector 5.

5                                        5           5

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar, acum fără supărare, o parte din problemele acestor oameni au fost cauzate și de lipsa de acțiune corectă a Primăriei. Nu a dumneavoastră, asta s-a întâmplat..., blocul a fost construit acum mai multă vreme. Nici a noastră, dar asta a fost situația, nu au fost respectate normele de construcție, nu au fost verificate așa cum trebuie...

5

Dl Primar Daniel Florea

Noi am verificat.

Dna consilier Coroblea Cristina

De Inspectoratul de... deci mai multe instituții au greșit. În aceste condiții nu mi se pare în regulă să... unu: să le condiționăm acestor oameni să-și găsească o locuință...

5

Dl Primar Daniel Florea

Dar noi le-am oferit posibilitatea, nu i-am condiționat, le-am dat posibilitatea.

Dna consilier Coroblea Cristina

Pentru că... adică... este o problemă... repet, chiar dacă nu este vorba poate despre mulți dintre noi, cei care suntem aici, pentru că nu eram în acea vreme în Primărie, totuși este o problemă la care a contribuit și instituția Primăriei. Instituția Primăriei, în care noi toți suntem, are obligația să îi ajute pe acești oameni.

Dl Primar Daniel Florea

La primărie nu s-a depus niciodată, înainte de construire, nu s-a depus nicio cerere de autorizație. Ei au construit fără autorizație.

5                                                                                                       5

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Mai multe blocuri, nu numai acela.

Dl Primar Daniel Florea

Sunt mai multe, noi am făcut o verificare. Au construit fără niciun fel de autorizație, după aceea, când primăria s-a dus la ei, a venit Inspectoratul de Stat în Construcții și le-a dat o amendă. În momentul în care i-a amendat ISC-ul,

5        5                                                                                                                                                                                            ~

primăria nu mai poate să ia... Și am rămas cu o, a rămas primăria cu anatemă, dar fără posibilitatea reală și legală de a interveni. De asemeni, vă spun că am trimis la Ministerul Dezvoltării și la ISC o hârtie, pentru că noi nu putem, nu suntem parte alături..., noi suntem pârâți alături de constructorul acelui bloc, în niște situații în care se spune că primarul trebuie să pună în executare o hotărâre să dărâme blocul. Păi noi avem competență. Primăria are competență doar pe domeniu public, nu pe domeniul privat al unei persoane. Și le-am cerut celor de la ISC, măi, spuneți-ne voi cum să facem, că voi ați dat în judecată, pentru că noi credem că nu putem interveni. Și ne-au trimis o hârtie în care ne-au spus, așa este, nu aveți cum să interveniți, legea nu vă permite, dar am trimis la Ministerul Dezvoltării o hârtie că Ministerul Dezvoltării este, are posibilitatea să facă niște amendamente la lege, inițiator...

Din sală

Dar durează.

Dl Primar Daniel Florea

Dar până atunci, una peste alta, noi nu putem interveni, nici măcar acum. Asta e situația.

5

Dl consilier Gheorghe Ștefan

În același timp pe constructor nu-l trage nimeni de mânecă, nimeni nu-l trage de mânecă.

Dl Primar Daniel Florea

Există un dosar penal...

Dna consilier Coroblea Cristina

Există posibilitatea că de pe data de 15 vor rămâne pe stradă, sau cum ?

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Nu, se mută în locuințele pe care și le vor închiria.

Dl Primar Daniel Florea

Ei au posibilitatea să-și găsească, cum si-au găsit ceilalți până la 54 de familii, ei își pot găsi, pentru că ei au posibilitatea să aibă un an de zile ajutor la plata chiriei.

Din sală

Este un an de zile, ce mai vreți!

~

Dl Primar Daniel Florea

Și acum le dăm posibilitatea, văzând că este totuși real, adică ei nu pot sta acolo la nesfârșit. Acela nu este un bloc de locuințe sociale sau de locuințe de

5                                                                                                                        5

intervenție, este un cămin al unei unități de învățământ.

5      ~                                                                                5

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Militare mai ales, unitate de învățământ.

~

Din sală

Unitate militară, ce mai.

Dl Primar Daniel Florea

Domnul Țigănuș știe exact...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Dacă îmi permiteți, să vă spun și eu câteva elemente. De exemplu, unul din cei mai vehemenți protestatari de acolo, este moștenitorul unei locuințe în Sectorul 1, care îi aparține, e proprietatea lui, a moștenit-o ca locuință, a transformat-o în cafenea și stă în continuare la Liceu la Moțoc că a zis că nu

5                                                                                                                       5

domnule, că el avea chiria avans de la ăla și nu pot să-l dau afară. El e proprietar. Am amendat Hotărârea de Consiliu Local prin care am zis că cei care au deținut o proprietate, care au deținut, să beneficieze de acest ajutor de chirie. Le dăm posibilitatea asta dar, pretențiile lor au fost să le găsim noi proprietari. Cum? În ce calitate să mă duc eu? Fac apel acum la dumneavoastră și vă spun un singur lucru, contractul este unirea a două manifestări de voință, a două persoane care intră în raporturi juridice. Eu nu sunt, eu nu... noi, primăria, nu avem cum să închiriem așa ceva.

5

Domnul consilier Gheorghe Ștefan

Nu avem voie .

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Nu avem voie, ăsta un aspect! Ei spun, domnule că ce fac? Ieșim cu copii în stradă, stați puțin așa. V-am spus de nenumărate ori, eu am stat personal de vorbă cu ei, am făcut adrese, ne-am întâlnit, că a apărut sintagma asta, că domnul Primar Daniel Florea se opune rezolvării acestei probleme. Păi eu am fost la Capitală în întâlnire cu ei și cu Viceprimarul General și a promis că prin Compania Imobiliară caută și ei să le găsească. Drept pentru care am făcut o adresă să-mi spună dacă au găsit. Nu ne-au răspuns, dar asta are mai puțină importanță. Dar cum puteam noi, cum putea Primarul Sectorului să se opună la asta.

Dl Primar Daniel Florea

Dacă eu am venit cu ideea.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Și încă odată, acuma mergem și pe varianta comparată dacă vreți. În Centrul Istoric a luat foc un imobil, știți, a luat foc un imobil și familiile respective au fost mutate în locuințe de intervenție încă de a doua zi.

5                                            5

Dl Primar Daniel Florea

Acelea sunt din 3, nu din 5. Nu contează asta. Sunt oameni care nu locuiesc în Sectorul 5.Au buletin în alte localități sau în alte Sectoare din București. Chiar

5                                                                                                             5

dintre aceștia, dintre cei care stau la Moțoc. Bineînțeles că noi îi ajutăm pe toți că nu ne-am uita la asta. Dar dacă ar fi fost o chestie reală puteau să intervină și alții, nu numai noi.

Dna consilier Coroblea Cristina

Mă scuzați, deci în clipa asta, în clipa de față, până când au..., acum în momentul de față, până când au aprobare să stea în căminul Moțoc?

Dl Primar Daniel Florea

Până la 1. Așa este în Comitetul Situațiilor de Urgență. Noi am făcut atunci pe 8, imediat când s-a întâmplat asta, știți că ei au fost mutați imediat, ei nu au stat pe străzi. Ei în ziua aia au intrat la Moțoc, au primit masă, au primit haine, au primit obiecte sanitare. Copiii au primit rechizite, peste două zile începea școala. S-au dus în mod normal la școala. Aveau de făcut un singur lucru, să-și găsească locuințe pe care să le închirieze și noi le plăteam pe un an. Domnule Brai, ia spuneți dumneavoastră, ce v-au spus! Ridicați-vă vă rog. Domnul Brai este adjunctul...

Dl Director Adjunct Brai Ion

Vă spun ca asistent social, nu ca Director Adjunct. Marea majoritate a familiilor au spus, că în principiu, vor în Sectorul 4. Noi nu știm din ce rațiuni. Cu un psiholog și cu un asistent social am vorbit individual, cu fiecare familie. Și am spus, acest program cu plata chiriei, nu vă vizează pe dumneavoastră în mod excepțional. O conjunctură nefavorabilă va făcut să fiți eligibili la acest program. Deci el este aprioric situației dumneavoastră particulare. Și pe cale de consecință, dacă alte familii care au fost într-o situație similară, evacuați, delicvenți și mame

5                               ~                      5  ~                           5     5

care au venit din mediu penitenciar, cu violență în familie, și toate celelalte categorii de beneficiari au accesat programul, deci el este funcțional, deci el este necesar și funcțional. E doar atât, pentru că noi prin lege, facem și educare și cu adult, informare, educare, asistare, acompaniere. Suntem convinși că la un moment dat, excluzând celelalte posibilități, veți accesa și acest program fără doar și poate. E doar o chestiune de timp.

Dl Primar Daniel Florea

Nu, dar ce v-au zis, cu privire la asta cu plata chiriei, la apartamente, ce v-au spus?

Dl Director Adjunct Brai Ion

Deci, cu privire la plata chiriei, vor în esență, în altă parte și pe sume mai mari. Ceea ce nu se poate. Nu putem să luăm locuințe în Sectorul 4. Toate cele 10 familii cu excepția celei despre care a vorbit domnul Viceprimar, cu proprietatea în Sectorul 1, sunt în Sectorul 5 și sunt eligibili pentru program. Deci oricând vor să-l acceseze pot intra în acest program.

Dl Primar Daniel Florea

Noi nu le-am pus nicio restricție, ei nu și-au căutat case.

Dl Director Adjunct Brai Ion

Și le-am dat forța exemplului. Adică, alte persoane, în situații similare, care deja cu nume și prenume, au semnat contractul și s-au efectuat și primele plăți .

Dl Primar Daniel Florea

Ei au primit 3000 de lei net de membru de familie ca să-și cumpere ce, în afară de hainele și rechizite pentru copii și obiecte, tot...

Din sală

Electrocasnice, tot ce le trebuie lor.

Dl Primar Daniel Florea

Tot ce au avut nevoie, au primit.

Dna consilier Coroblea Cristina

O să încercăm și noi să ne lămurim, deocamdată, având în vedere că este

5                                                           7                                     7

vorba despre o prelungire până la urmă, înțeleg o prelungire cu două săptămâni, suntem de acord, pentru că mai bine să se prelungească decât să fie dați afară mâine, dar...

Dl Primar Daniel Florea

Eu..., noi, având în vedere faptul că am făcut două adrese la Primăria Capitalei în ultimele două săptămâni ca să colaborăm, să găsim o soluție pentru ei și nu am primit niciun răspuns, am zis așa: Uite... Primăria Capitalei, tot ați zis voi astăzi în Consiliu General, doamna Primar General și Viceprimarul și mai mulți consilieri, că ei vor să se implice să găsească soluții pentru ei... uite, vă pun la dispoziție aceste două săptămâni, să nu spuneți că ați avut o zi, aveți două săptămâni să găsiți soluții, pentru că toate locuințele de stat,din București, sunt la ei. Noi nu avem decât ce ne dau ei, dacă ne dau, nu ne-au dat, nu avem locuințe

7                                 7                                  7                                          5

de intervenții. Bineînțeles că aș fi fost fericit să am locuințe de intervenții sau locuințe sociale, să fi început cu blocuri, că la Iuta sau în altă parte. Necesitatea există. Nu am. Este strict posibilitatea lor de a le... A, dacă le dau locuințe, bineînțeles că nu le mai plătim noi chiria, nu? Dacă le dau locuințe de la stat.

Din sală

Normal!

Dl Primar Daniel Florea

Dar în același timp, dacă nu le dă Primăria Generală, ei rămân eligibili pentru programul nostru care este deja funcțional. Dar trebuie să facă un unic efort să-și găsească locuință în Sectorul 5.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Eu cred că vor în Cotroceni și nu au găsit. Părerea mea.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Nu, nu, vă spun eu cum ar dori.

Dna consilier Coroblea Cristina

Este puțin mai complicat de atât, că oamenii în general nu sunt chiar lipsiți de rațiune și na, dacă...probabil mai este...nimeni nu vrea să rămână pe drumuri.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Vă pun eu, mă ascultați puțin, deci vă dau...Ce vor ei, au invocat că nu găsesc proprietari dispuși. Fiindcă, contractul de închiriere presupune și o altă chestie, să-l declare la ANAF. Fiindcă nu putem fi complici la evaziune fiscală, să fim bine înțeleși. Și ar vrea să le dăm bani lor în mână că își găsesc ei. Nu se poate. Și vreau să vă mai spun ceva ca să completez întregul tablou. Țineți cont că ei au încheiat cu dezvoltatorul un precontract, o promisiune de vânzare, nici măcar precontract, o promisiune de vânzare în care, în ultimul paragraf știau că blocul nu are autorizație de construcție și își asumau lucrul acesta. Au venit, că

5                                                5          5           5                                                                                                             >

au invocat că au fost la mine în audiență. Au fost, eu nu neg.

Dl Primar Daniel Florea

Păi cred că am vorbit de cel puțin 10 ori cu ei.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Le-am spus doar să intre în legalitate. Adică să respecte acele norme edilitare care sunt date prin Planul de Urbanism General. Nu le-am cerut imposibilul. Am zis, dacă vă autorizați legal, dacă îndeplinesc toate condițiile, cum să se opună domnul Primar la o treabă care e perfect legală. Nu ar avea cum. Dar ceea ce s-a făcut în locul ăla nu respectă nimic. Și până la urmă, iertați-mă, e o constatare și poate să se supere cineva, deci toate tunurile sunt îndreptate împotriva primarului sectorului în loc să fie îndreptate împotriva dezvoltatorului, că ăla a făcut-o.

Dl Primar Daniel Florea

Noi suntem singurii care am făcut ceva pentru ei, singurii. Suntem singurii. Ăla i-a excrocat, da, le-a luat banii pe ceva și el nu avea niciun fel de autorizație. Noi le-am dat de toate, am fost de acord să facem asta, nu au simțit practic atât de dur evenimentul prin care au trecut, și deși noi suntem singurii care am făcut ceva pentru ei, eu sunt un monstru. Uitați, aveți două săptămâni să faceți și voi ceva pentru voi, voi să faceți ceva, să vă găsiți o locuință pentru care tot noi plătim chiria, da, un an de zile, asta faceți voi. Iar cei care spun că vor să facă, uite aveți două săptămâni ca să faceți. Asta e situația.

Dl consilier Păpușă Valentin

Dar s-a semnat undeva acești oameni undeva pe o hârtie, e ceva de la primărie, e o semnătură?

Dl Primar Daniel Florea

Nu au nicio legătură cu primăria.

Dl consilier Păpușă Valentin

Păi de ce dăm noi bani?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Acum, făcând abstracție de calitatea mea de viceprimar, fac apel la vechea mea meserie, dacă eu eram acuma, băiatul ăla era demult....asta e înșelăciune în

~                                                              ~                                                                                                   5

forma clasică, prezentarea ca adevărată a unei fapte neadevărate.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dar nu-l trage nimeni de mânecă

Dl primar Daniel Florea

Nici acum nu putem interveni.

Dl consilier Melnic Constantin

Acele locuințe nu puteau fi vândute

Dl primar Daniel Florea

Niciodată.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dl Primar, dezvoltatorul la ora actuală, are blocuri tot fără acte în regulă.

De ce nu-i pune la dispoziție apartamente dumnealui. El trebuia să le ...

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Dacă nu mă înșel, e plecat din țară.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Nu e domnule! A fost azi aici.

Dl Primar Daniel Florea

Ascultați-mă! Nu le poate închiria legal, acelea nu există.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dar să le pune la dispoziție e obligația dumnealui.

Dl Primar Daniel Florea

Din punct de vedere legal, acelea nu există. Ei dacă se duc acolo, vor trebui să plătească chirie pe care nu o vor lua de la noi, pentru că noi nu o să fim de acord să le dăm pe ceva, pe o înțelegere din asta...

Din sală

Prostească, tâmpită.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Mergem din ilegalitate în ilegalitate.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Nu domnule Melnic, dezvoltatorul avea obligativitatea de a le pune la dispoziție locuințe.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Domnule Ștefan, nu are de unde, acelea sunt chirii blocate.

5                ~                                             ~

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Nu contează domnule Viceprimar, de ce nu le-ați luat dumneavoastră în chirie sau le-ați vândut dumneavoastră?

5

Dl Primar Daniel Florea

Nu știu despre ce e vorba acolo, ce poate să facă sau să nu facă și nu e treaba noastră. Noi aici suntem la Primărie. Partea lor, cu construcția lor, e treaba lor.

~                                   5                ~

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă mulțumim pentru toate intervențiile, acum vă supun la vot prelungirea cu încă două săptămâni, a ajutorului pe care noi îl oferim acestor oameni aflați în această situație și aș propune să votăm. Cine este pentru?

Proiectul de hotărâre privind cazarea temporară în cadrul căminului administrat de Colegiul Tehnic „D. Moțoc” a familiilor afectate de incendiul produs în data de 08.09.2018 în str. Iordache Năstase nr. 14, până la data de 15.11.2018, a fost adoptat cu 18 voturi pentru (Boloș Florinel, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Danciu Ioan Bogdan, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Agheorghiesei Emil, Stroescu Marilena Daniela, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihai).

Mulțumim frumos. La Diverse dacă mai avem intervenții, dacă nu, în cazul

5                                                                                                                                                 5    ~

acesta, declar închisă ședința.

~                                             5

Lucrările ședinței se închid la ora 19,12.

5             5

SECRETAR SECTOR 5, ELENA LUMINIȚA PETRESCU 5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5                                          5                    5      ~

ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV

24