Proces verbal din 29.03.2018

Proces verbal ședința ordinară din data de 29.03.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 29.03.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 28801/23.03.2018.

Lucrările ședinței încep la ora 1107.

Din partea executivului, la ședință au participat domnul viceprimar -Marian Țigănuș și doamna Florina Dragnea - care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 24 de consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc

domnii consilieri: Agheorghiesei Emil, Niculescu Jacqueline Christina și Vanghelie Marian Daniel.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

A

Bună ziua! începem ședința, permiteți-mi să dau citire ordinii de zi:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 12.03.2018;

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018;

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al 11-lea al anului școlar 2017-2018;

4.    Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (PATRIARHIA ROMÂNĂ - CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI), în anul 2018;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolmtinearru pentru susținerea participării reprezentanților acestuia la Concursul Internațional 12th M1LSET Expo-Sciences Europe 2018-International Movement for Leisure Activities in Science and Technology;

6.    Proiect de hotărâre privind organizarea de acțiuni socio-culturale, recreative, sportive, artistice și de tineret, în anul 2018;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Academia de Training pentru Elevii din Sectorul 5” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului pentru realizarea primului număr al revistei "București Eroic”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”;

9.    Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei 1 a H.C.L. Sector 5 nr. 23/26.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, cu modificările și completările ulterioare;

10.    Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului "Center for Urban Renewal, Education and Development - CURED”, desfășurat prin intermediul programului ” Inițiativa Urban Inovative Actions”;

11.    Diverse. Avem o adresă de la Curtea de Conturi (adresa nr.436/06.03.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 22687/07.03.2018).

A

Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? In unanimitate!

Cu 24 de voturi pentru (Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Șerbănel Mihail Udescu, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescaru Cristina Maria, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș), ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la Punctul 1 - Procesul verbul a! ședinței extraordinare din data de 12.03.2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 17 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș) și 7 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), procesul verbal a fost aprobat.

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018. Cine este pentru?

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Nu vă supărați, am și eu o...

Dna consilier Coroblea Cristina

Am ceva de spus la buget, da?

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Da, dar să fie scurt! Dacă iar stăm o oră...

Dna consilier Coroblea Cristina

Acum ce să facem, dezbatem, nu? Așa spune legea, trebuie să dezbatem! Așa, deci observasem niște modificări destul de mari la buget, respectiv s-au adăugat..., de exemplu 164 000 000 la venituri, din amenzi, penalități și confiscări. Și voiam să știu...

Dna director Isabela Disăgilă

Așa am primit nota de fundamentare de la Direcția de Impozite și Taxe Locale.

Dna consilier Coroblea Cristina

A, ok, dar se știe în baza la ce apar 164 000 000?

Dna director Isabela Disăgilă

Pe diverse venituri care se încasează la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5.

Dna consilier Coroblea Cristina

A, ok! Deci nu se știe.

Dna director Isabela Disăgilă

Ba da!

Dl viceprimar - Țigănuș Marian

Nu este vorba că nu se știe. V-a explicat, sunt din amenzi, colectare mai bună. Se știe, se face o colectare mai bună față de...

Dna director Isabela Disăgilă

Se face o colectare mai bună la impozite pe clădiri, pe terenuri, persoane fizice, juridice.

Dna consilier Coroblea Cristina înseamnă că s-a schimbat ceva... 164 000 000.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Dna consilier vă lămuresc eu! S-a schimbat în mai bine. Deci oamenii au învățat să-și plătească impozitele. Asta s-a schimbat.

Dna director Isabela Disăgilă

Este un grad mai mare de colectare a impozitelor. Sunt rămășițe din anii anteriori.

La ora 1114 intră în sala de ședință domnul consilier Agheorghiesei Emil. Prezenți 25 de consiliei.

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu mă deranjează deloc. Mă deranjează că în fiecare an se trec aceste sume mari la venituri, și în fiecare an se fac mult mai puțin. Deci sunt niște sume complet nerealiste. Nu au nicio... au zero legături cu realitatea.

Dna director Isabela Disăgilă

Doamna consilier, dar aceste sume sunt niște previziuni.

Dl președinte dc ședință - Melnic Constantin Ion

Uita-ți doamna secretar!

Dna director Florina Dragnea

La începutul anului, s-a efectuat un control al Curții de Conturi la DITL, și cu ajutorul domnilor de la Curtea de Conturi s-au impus mai multe imobile pe rol sau s-a modificat valoarea de impozitare în urma nedeclarării corecte de către contribuabili. Decizia cu aceste venituri suplimentare, vă va fi prezentată în momentul când se va comunica.

Dna consilier Coroblea Cristina

Un alt lucru, erau niște creșteri, de exemplu, destul de mari la dezvoltare locuințe publice.

Dna director Isabela Disăgilă

Deci, acolo s-au prins bani pentru reabilitare, anvelopare.

Dna consilier Coroblea Cristina

Am bănuit.

Dna director Isabela Disăgilă

Acolo chiar este suma foarte mare.

Dna consilier Coroblea Cristina

Și la cultură, recreere și religie s-au adăugat...

Dna director Isabela Disăgilă

Da, s-au adăugat și acolo. Cultură, recreere și religie este partea cu spațiile verzi și le-am preluat de la ADP (Administrația Domeniului Public). Ce urmează să se facă în parcuri...

Dna consilier Coroblea Cristina

Și un alt lucru, ca de obicei nu am primit...

Dna director Isabela Disăgilă

Noi ne-am apucat de ele, dar volumul este foarte mare. Sunt opt bibliorafturi este foarte...

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin ton

Vă corectez, sunt zece!

Dna consilier Coroblea Cristina

Am mai primit un buget!

Dna director Isabela Disăgilă

Este foarte, foarte greu de făcut.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Și-l solicitați și pe acesta, ca să știm?

Dna consilier Coroblea Cristina

Absolut! Dar l-am solicitat deja și în scris, dar problema este, nu se poate...

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Atunci când primiți setul, atunci reluăm discuția.

Dna consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar de ce nu vă deplasați până la Primărie să vă uitați la el, că este public, este un document public?

Dna consilier Coroblea Cristina

Pentru că are opt bibliorafturi. Nu poți să te uiți pe opt bibliorafturi deplasându-te la Primărie. Paul, poate tu nu ai nimic de făcut în general, dar eu trebuie să mă duc la muncă.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Atunci dați-vă demisia, nu mai sta !

Dna consilier Coroblea Cristina

Și pot să citesc seara.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Vă rog! Deci, doamna consilier, ați terminat?

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar nu, vrem bugetul în format digital. Este o cerință normală.

Dna director Isabela Disăgilâ

încă lucrăm la el, o să vi-1 trimitem.

Dna consilier Coroblea Cristina

în format digital? Ca să rămână oamenii fără serviciu încontinuu?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dar aveți atâtea de spus!

Dl viceprimar - Țigănuș Marian

Domnul Ștefan! Vă rog!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dar dați-vă demisia și gata, lăsați-ne în pace!

Dl viceprimar - Țigănuș Marian

Stimați colegi, discuțiile astea nu sunt eficiente.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Bun! Doamna consilier, suficient! Gata domnul Ștefan! Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc domnule președinte! La acest punct cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, ne vedem obligați, noi cei din grupul Partidul Național Liberal, să reiterăm o poziție pe care o avem deja de aproape un an de zile. Suntem la doi ani de mandat ai actualului executiv și al actualei majorități, iar lucrurile pe care ni le-am dorit cu toții, și lucrurile pe care și le doresc și alegătorii Sectorului 5, respectiv chestiuni legate de infrastructură, chestiuni legate de educație ș.a.m.d., lucruri pentru care noi nu doar că ne-am asumat ca și dumneavoastră în alegeri...adică să facem lucrurile mai bine. Din păcate nu se întâmplă. Acum chestiunea este că abținerea pe care noi o avem la aceste modificări dincolo de..., înțeleg, un nivel mai bun de colectare de la DITL, nu va bloca aceste modificări, însă vrem, încă o dată, să tragem un semnal de alarmă cu privire la faptul că lucrurile despre care discutăm și pe care cel puțin la nivel teoretic, asumat, ni le dorim cu toții și îl aclamăm cu toții în această sală, și chiar și domnul Primar care nu se află astăzi aici, din păcate nu se întâmplă. Repet, avem niște..., înțeleg, două patinoare funcționale sau semi-funcționale făcute pe maidan. Am reușit să se blocheze niște evenimente ale căror rost era cel puțin discutabil la nivelul anului trecut, au mai fost niște lucruri derulate, tot așa pe foarte mulți bani, dar chestiunile cu adevărat constructive încă întârzie să apară. Dacă ne aflam la începutul lui 2017, puteam spune că totuși este un început de mandat, trebuie lucrurile puse în ordine ș.a.m.d.. Din punctul nostru de vedere, prioritățile pe care cu toții ni le-am asumat, indiferent de grupul politic, nu sunt respectate. Și repet, mă refer la ceea ce cu toții am spus, în principal chestiuni de infrastructură, și chestiuni legate de educație, mai cu seamă ținând cont de specificul sectorului. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Bun! Supunem la vot punctul 2 - proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 4 împotrivă (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Doamna consilier, dacă tot erați împotrivă, ce sens mai avea să discutăm!

Dna consilier Coroblea Cristina

Speram că o să primesc documentația, documentul în care se previzionează cu 164 de milioane.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Veți primi toată documentația, mulțumesc!

Dna consilier Coroblea Cristina

Trebuie primit înainte de ședință. Adică, nu se poate cere un vot fără să știi pentru ce. Și încă ceva, Primăria Sectorului 5 a făcut o achiziție de un milion și ceva de lei pentru produse...

DL consilier Gheorghe Ștefan

Domnule președinte, continuați, vă rog mult!

Dna consilier Coroblea Cristina

S-ar putea să le primim...?

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Da, le veți primi. Punctul 3! Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul

preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Am de pus o întrebare. Am constatat în materialele anexă la proiectul de hotărâre, că bursele acordate la nivel gimnazial în sectorul 5, sau procentual, elevii care au media 10 sunt 50% la nivel gimnazial! Este o nedumerire a noastră cum pot fi atât de mulți elevi care să aibă media generală 10.

DL consilier Agheorghiesei Emil

Sunt buni!

Dna Florina Dragnea Florina

Centralizarea s-a făcut în urma transmiterii de către toate unitățile de învățământ a situației de acolo. Așa au fost transmise, așa le-am preluat. Domnii directori știu cel mai bine ce se întâmplă în școala dumnealor.

Dl Viccprimar Țigănuș Marian

Dar de unde ați scos 50%?

Dna consilier Coroblea Cristina

De exemplu, la Liceul „Gheorghe Lazăr”, acum avem și tabelele în față, doamna inspector! Avem trecut în tabel la nivel gimnazial, din 138 de elevi, cu bursă de performanță un elev, și cu burse de merit 134. Deci 135 din 138.

Dna consilier Stroescu Marilcna Daniela

Da! Și care e problema?

Dna consilier Coroblea Cristina

Stați o secundă. La elevi cu media generală 10.00 sunt 66 de elevi din 138, elevi cu rezultate la olimpiadă, 0. La Odobleja, de pildă avem, la liceu să spunem, avem un elev cu media generală 10, unul din 805...

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Analizăm elevii acum, sau profesorii?

Dna consilier Coroblea Cristina

...în schimb avem și rezultate la olimpiadă.

Dl președinte de ședință - Mclnic Constantin Ion

Vreți să treceți la catedră, cumva?

Dna consilier Coroblea Cristina

Așa, mă scuzați, vă rog! Era unul din 562 și 16 cu rezultate la olimpiadă.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Eu zic să ne potolim și să nu ne mai aplecăm asupra acestor rezultate.

Dna consilier Coroblea Cristina

De ce?

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Nu aveți de ce. Sunteți membru în Consiliul de Administrație și ar trebui deja să vă obișnuiți cu specificul fiecărei unități. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” are învățământ gimnazial, adică clasele V-VIII, în urma organizării unui concurs de admitere în clasa a V-a. Admiterea se face în baza mediilor de peste 9,80 pe subiecte foarte dificile, nivel de olimpiadă. Este normal ca acolo, la nivel de gimnaziu, să fie foarte mulți copii cu medii foarte mari. Pentru că sunt selectați din tot Bucureștiul nu doar din....

Dna consilier Coroblea Cristina

Este foarte ciudat...

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Acesta este primul. Da! Pe când Odobleja, pornește învățământul gimnazial în urma absolvirii clasei a IV-a formată la clasa pregătitoare în baza unei circumscripții. Fiecare unitate are un specific și analiza aceasta răutăcioasă, în loc să fim mândri că cel mai bun liceu, cel mai bun colegiu din capitală se află la noi, și nu suntem noi îndreptățiți să facem această evaluare, ci Ministerul a facut-o. Nu punem întrebări, de ce din 138 de copii, 135 se încadrează în prevederi legale, pe care le respectăm. Nu stau profesorii la Lazăr...

Dna consilier Coroblea Cristina

Ideea este că nu sunt absurd de loc corelate....

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Doamna consilier, nu țipați, vă rog! O secundă.

DL consilier Agheorghiesei Emil

Dacă conduceți ședința, nu ia cuvântul fiecare de câte ori vrea, la un punct. Vă rog foarte mult! Nu le dați cuvântul. Cine îndrăznește să ia cuvântul, îl poftiți afară.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Vă rog, gata!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Vă rog frumos! Este normal ca fiecare să avem păreri diferite. Se consemnează și ca atare, haideți să pornim la treabă. Dacă stăm si ne certăm suntem inutili, vă rog frumos! Domnule președinte, supuneți aprobării.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

La punctul 3, pe care o să-l supunem aprobării, a mai apărut o solicitare, un amendament. Se suplimentează cu 33 de burse la Liceul „ Dimitrie Bolintineanu”. Dacă sunteți de acord și cu numărul suplimentar celor 33 de burse și cu restul...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Să se supună la vot cu modificarea rezultată în urma ședinței Comisiei de specialitate.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Se supune la vot cu suplimentarea burselor... Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Suplimentarea proiectului de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018, a fost votată cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș).

Acum se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-Iea al anului școlar 2017-2018) cu tot cu acest amendament. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Supunem la vot punctul 4! Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română - Catredrala Mântuirii Neamului), în anul 2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian), 2 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Supunem la vot punctul 5! Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectoruilui 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea participării reprezentanților acestuia Ia Concursul Internațional 12th MILSET Expo-Sciences Europe 2018 - Internațional Movement for Leisure Activities in Science and Technology. Supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela,


Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Punctul 6! Proiect de hotărâre privind organizarea de acțiuni socioculturale, recreative, sportive, artistice și de tineret, în anul 2018.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnule președinte, la punctul 6, o să fiu foarte scurt!

Ne-am uitat pe acea listă de proiecte... Istoricul Direcției de învățământ, nu ne ridică dubii vizavi de activitate ... Chestiunea este că, ar fi fost cu mult mai bine, motiv pentru care ne vom și abține,... necontestând substanța acelei liste, ci faptul că totuși, poate ar fi fost bine să fie dezvoltate. Sigur, nu neapărat într-o formă finală de implementare, dar măcar, să avem estimări de buget pentm fiecare. Eu, din materialul pe care l-am primit nu am văzut acest lucru... în proiectul de hotărâre este dată doar acea listă. Acestea erau lucrurile pe care am vrut să le precizez, nu este o chestiune extrem de gravă. Ar trebui să precizăm

X

acest subiect dincolo de anexă, așa cum ni se spune despre fiecare. In anexă nu ni se face un desfășurător al proiectului cu absolut toate detaliile, ci doar ni se pun niște sume estimate, care sigur, nu am spus că sunt supra evaluate dar, vă rog să luați act de subiectul ăsta. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Am înțeles, supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian), 4 împotrivă (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan și Jelea Bogdan Ion), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte dc ședință - Melnic Constantin Ion

Punctul 7! Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Academia de Training pentru Elevii din Sectorul 5’’ înregistrat la Centrul Cultura, și de Tineret "Ștefan lordache”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Punctul 8! Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului privind realizarea primului număr al revistei "București Eroic", înregistrat la Centru, Cultural și de Tineret "Ștefan lordache". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 22 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Dragoș Geamănă, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihail ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Punctul 9! Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL Sector 5 nr. 23/26.01.2018 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Avem și aici un... Dacă ni se va explica... nu știu dacă ăsta e un subiect care să constituie această a ”n” modificare a salarizării, dacă este un rezultat al

fluctuației de personal pe care o vedem în ultimul an și jumătate,... însă este posibil

să pară deja ciudat faptul că la o lună - două, apar niște modificări care deja nu

mai sunt imperative legale ci din câte înțeleg, niște corecturi la alte corecturi, la

niște decizii care înainte nu au fost luate în mod corect. Mă refer la tot ceea ce

înseamnă acele calculații de salarii, de venituri, în conformitate cu modificările

legislative și așa mai departe. Noi și ultima oară ne-am abținut de la acest subiect,

pentru că ...ok, înțelegem când intervine un imperativ legal, mă refer la o lege a

salarizării, și așa mai departe,... și cu totul altceva este când noi venim în ședința

de consiliu de fiecare dată, sigur pentru că așa este o chestiune de procedură care

ne obligă, să facem niște modificări ale unor erori care se pare că nu s-au întâmplat

o dată, se întâmplat în mod repetat. Aș vrea să corelez acest subiect cu faptul că

am ridicat discuția chiar printr-o interpelare, nu o dată, vizavi de această fluctuație

de personal. S-ar putea ca oamenii care se tot schimbă, mai ales la nivelul etajelor

superioare, deci, discutăm la nivelul funcțiilor de conducere. Această fluctuație

de personal s-ar putea să dea, din păcate, niște roade nefericite, inclusiv în aceste

greșeli, pe care noi consiliul, suntem chemați să le reparăm. Dar aceste greșeli,

dacă se întâmpla pentru prima oară, ziceam domnule, eroare umană o numesc,

cine nu muncește, nu greșește, nu-i nicio supărare, dar este pentru a ”n” oară, când

noi cu toții, consiliul, trebuie să cauționăm astfel de situații. Iar noi, grupul PNL

nu vom cauționa din nou o chestiune care ține în mod evident de competență. Vă

mulțumesc!

1

DI președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Am înțeles! Supunem la vot!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian,) și 10 abțineri (Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Puntul 10! Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului "Center for Urban Renewal, Education and Development- CURED”, desfășurat prin intermediul programului "Inițiativa Urban Inovative Actions”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian,) și 10 abțineri (Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai 1 și Geamănă Dragoș ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

La Diverse, avem o adresă de la Curtea de Conturi (adresa nr.436/06.03.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 22687/07.03.2018).

Dna director Florina Dragnea

în luna Februarie, s-a efectuat controlul Curții de Conturi la instituția noastră, cu privire la creditele aprobate. S-au lăsat doar două măsuri cu privire la raportarea în termen a acestor credite și corelarea soldurilor cu extrasele de cont

DI președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Acestea fiind spuse, declar ședința închisă!

Lucrările ședinței au fost declarate închise, la ora 1l.31.